Để Cử Hành Cầu Kinh Mân Côi

 

            1- Hăy Cầu Kinh Mân Côi bằng tấm ḷng của một người con hướng về Thiên Chúa là Cha trên trời,

            2- Hăy Cầu Kinh Mân Côi cùng Mẹ Maria để "ngợi khen Thiên Chúa là Đấng toàn năng đă làm cho Mẹ những sự trọng đại" (Lk.1:49).

            3- Với tâm t́nh con cái này, hăy đọc Kinh Tin Kính để tưởng nhớ tất cả những ǵ Thiên Chúa là Cha, và Con và Thánh Thần đă làm cho loài người nói chung và Kitô hữu nói riêng.

            4- Cảm mến những ǵ Thiên Chúa Ba Ngôi đă làm cho ḿnh là con cái của Ngài như được tuyên nhận nơi Kinh Tin Kính, hăy chúc nguyện Ngài bằng Kinh Lạy Cha.

            5- Hăy dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi Mẹ Maria là tạo vật duy nhất đă sống trọn t́nh làm con của Chúa Cha nơi Kinh Kính Mừng thứ nhất, làm mẹ của Con nơi Kinh Kính Mừng thứ hai, và làm bạn của Thánh Linh nơi Kinh Kính Mừng thứ ba.

            6- Cùng với Mẹ Maria đầy ơn phúc tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi trong Kinh Sáng Danh.

            7- Thinh lặng một chút để ư thức trọn bộ "mầu nhiệm Chúa Kitô" (Vui, Thương hay Mừng) ḿnh sắp lần hạt để chiêm ngắm, trước khi bắt đầu chục kinh thứ nhất.

            8- "Tưởng nhớ đến Thày" nơi từng Mầu Nhiệm Mân Côi (nếu lần hạt riêng), chứ không cần phải phát ngôn ra tiếng.

            9- Từ tác động "tưởng nhớ" Chúa Kitô đến tác động cảm mến Thiên Chúa là Cha bằng lời nguyện Kinh Lạy Cha.

            10- Bằng ḷng cảm mến Thiên Chúa là Cha nơi Kinh Lạy Cha, hăy chiêm ngắm những ǵ Ngài làm cho nhân loại nơi Chúc Kitô Con Ngài, khi lần hạt từng chục Kinh Mân Côi.

            11- Cảm mến Thiên Chúa là Cha qua mỗi "mầu nhiệm Chúa Kitô" được kết thúc bằng lời Kinh Sáng Danh.

            12- Kết thức việc Cầu Kinh Mân Côi bằng Ca Vinh Ngợi Khen để cùng với Mẹ Maria tạ ơn Chúa là Đấng Cứu Chuộc.