Tất Cả Chúng Ta Đang Sống...

Những Ngày Cuối Cùng của Lịch Sử 

 

 

Những Phát Ngôn Cuối Thời

 

 

     "Tất cả chúng ta đang sống trong Mùa Vọng của những ngày cuối cùng của lịch sử, và tất cả chúng ta đang nỗ lực sửa soạn đón Chúa Kitô đến để thiết dựng vương quốc của Thiên Chúa mà Ngài đă loan báo" - "We are all living in the Advent of the last days of history, and all trying to prepare for the coming of Christ, to build the kingdom of God which he proclaimed". Trên đây là lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói hôm Chúa Nhật 11-5-1997, dịp Ngài viếng thăm Lebanon, được phổ biến trên tuần san chính thức của Ṭa Thánh, O'sservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, số 1491, phát hành ngày 14-5-1997, trang 2.

 

Đây không phải là lần đầu tiên "những ngày cuối cùng của lịch sử" này được báo động bởi một vị Giáo Hoàng mà vào ngày đăng quang 22-10-1979 đă trấn an riêng đàn chiên của ḿnh và chung thế giới bằng câu: "Đừng sợ!", một vị Giáo Hoàng xuất thân từ một nước cộng sản, một vị Giáo Hoàng được Gorbachev, lănh tụ cuối cùng của chế độ cộng sản Liên Bang Sô Viết, công nhận là đă đóng một vai tṛ then chốt trong biến cố Cộng Sản Đông Âu sụp đổ vào cuối năm 1989, và ngài cũng là một vị Giáo Hoàng đă từng lập đi lập lại nhiều lần nhận định về một thế giới trong giáo triềùu của ngài đang sống theo một trào lưu của "văn hoá tử vong".

 

Vào ngày 13-4-1980, trong một bài chia sẻ về Mùa Chay, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă nhận định về nhân t́nh thế thái như thế này: "Con người sợ chết. Con người tự vệ để khỏi bị chết. Và xă hội cố bảo vệ cho họ khỏi chết... Không phải hay sao, nỗi sợ hăi đang vây bủa con người hiện đại, tự gốc rễ sâu xa của nó, chính là v́ 'cái chết của Thiên Chúa'? Không phải là cái chết trên thập giá... Nhưng là cái chết mà con người khiến cho Ngài chết nơi chính ḿnh họ, và nhất là trong gịng lịch sử ở vào những giai đoạn cuối cùng của họ (in the course of the latest stages of his history), con người khiến cho Ngài chết nơi tâm tưởng của họ, nơi lương tri của họ, nơi hành động của họ".

 

Chúng ta không biết tại sao vị Giáo Hoàng đương kim của chúng ta, một vị giáo hoàng lừng danh và đầy thế giá của chúng ta đang được cả thế giới ngưỡng mộ lại có thể công khai tuyên bố về thời điểm "ngàn năm thứ ba đang đến" (tên của bức Tông Thư ngài ban hành để chính thức phác hoạ chương tŕnh dọn mừng Đại Năm Thánh 2000) là "Mùa Vọng của những ngày cuối cùng của lịch sử" một cách khẳng định như thế? Phải chăng v́ ngài chính là h́nh ảnh đă được Chúa Giêsu bóng bẩy báo trước cho chân phước Faustina biết vào thời Thế Chiến thứ II rằng "từ Balan sẽ vọt lên một tia sáng để sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha" (xem Hận Thù Quyết Thắng, Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, Cao Bùi xuất bản, 1996, trang 54-64). Tuy nhiên, căn cứ vào "những dấu chỉ thời đại" (Mt.16:3), chúng ta cũng có thể nghiệm thấy là quả thật "tất cả chúng ta đang sống trong Mùa Vọng của những ngày cuối cùng của lịch sử". Vậy đâu là "những dấu chỉ thời đại" báo động là quả thật "tất cả chúng ta đang sống trong Mùa Vọng của những ngày cuối cùng của lịch sử", nếu không phải là bốn hiện tượng hiển nhiên nhất hiện nay, những hiện tượng đă được Phúc Âm Thánh Mathêu đoạn 24 liệt kê thứ tự như sau: mạo danh cứu thế, ḷng người nguội lạnh, truyền bá Phúc Âm, tục hóa nơi thánh.