Những Giáo Hoàng Cuối Thời

 

            Theo tôi, nếu sấm truyền của tiên tri Malachi không sai, và theo ngài ba vị giáo hoàng c̣n lại có những đặc điểm được diễn tả qua những mật hiệu là "Gloria Olivae", "De Labore Solis" và "Petrus Romanus", th́, căn cứ vào t́nh h́nh đă, đang và có thể xẩy ra, tôi đă suy diễn như sau trong cuốn Hận Thù Quyết Thắng (Cao-Bùi, 1996, trang 48-49):

 

"'Gloria Olivae':

            Nghiă là 'Vinh Quang của Cây Ô-Lưu'.

Phải chăng đây là biểu hiệu ám chỉ về Đức Gioan Phaolô II. V́, trong lịch sử Giáo Hội, chưa có một vị giáo hoàng nào tiến đến tột đỉnh 'vinh quang' như ngài, nhất là sau khi nhờ ảnh hưởng của ngài mà Biến Cố Đông Âu đă xẩy ra vào cuối năm 1989, cũng như khối Cộng Sản Liên Bang Sô Viết đă tự giải thể ngày 25-12-1991. Những việc làm hoàn toàn trong phạm vi thuần túy tôn giáo của ngài liên quan đến t́nh h́nh thế giới đầy biến động trước ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba tương tự như thế, c̣n có thể kể đến việc hoà giải trong Cộng Đồng Kitô giáo, việc đối thoại với các tôn giáo khác v.v., chẳng khác ǵ như cành Ô-Lưu được ngài như con chim câu tha về tầu Noe cứu rỗi (x.Gn.8:11). Nhờ đó, như Chúa Giêsu từ trên núi Ô-Lưu xuống (x.Lk.19:37) và 'vinh quang' tiến vào thành Gialiêm thế nào, vị lănh đạo tối cao đương thời của Giáo Hội Công Giáo cũng đang được toàn thế giới ngưỡng mộ và nghênh đón khắp nơi như vậy.

 

"'De Labore Solis':

            Câu này có hai nghĩa, một là 'về cuộc nhật thực', hai là 'từ cuộc khổ ải của vầng dương'.

 

Nếu sau khi Chúa Giêsu vinh quang tiến vào thành thánh Gialiêm là giai đoạn Người bắt đầu đi vào cuộc tử nạn vượt qua của Người thế nào, vị lănh đạo của Giáo Hội Công Giáo, sau thời 'vinh quang của cây Ô-Lưu', cũng sẽ là vị lănh đạo, về phương diện đối ngoại, th́ chịu 'khổ ải' bởi quyền bính thế gian, và về phương diện đối nội, th́ bị 'nhật thực' bởi lực lượng chống đối của thành phần nội bộ mang tinh thần Phản Kitô lấn át. Biết đâu vị giáo hoàng áp cuối sẽ mang danh hiệu Phêrô-Phaolô: Phêrô, biểu hiệu cho quyền bính Giáo Hội (đối nội), bị 'nhật thực' bởi con cái phản bội, như Chúa Giêsu đă bị bởi chính dân của Người cũng như các môn đệ của Người; Phaolô, biểu hiệu cho sứ mệnh Giáo Hội (đối ngoại), bị 'khổ ải' bởi thế lực 'New World Order' do dân ngoại hợp lực cùng với âm mưu của một nhóm Do Thái, như Chúa Giêsu và Thánh Phaolô đă bị dân Do Thái nộp cho quyền bính ngoại bang là Rôma hành quyết.

 

"'Petrus Romanus':

            Có nghĩa là 'Phêrô người Rôma'.

 

Về vị lănh đạo sau hết mang cùng danh với vị lănh đạo Kitô giáo đầu tiên này, theo lời sấm của tiên tri Malachi kết thúc th́: 'Trong cuộc bắt bớ cuối cùng của Hội Thánh Rôma, vị sẽ chăn nuôi đàn chiên ḿnh giữa những tai biến; sau đó, thành đô có 7 ngọn đồi sẽ bị phá hủy và có vị Thẩm Phán đáng sợ sẽ xét xử nhân gian'. Đúng thế, theo Thánh Kinh, ngày tận thế có liên quan trực tiếp đến số phận của Giáo Hội. Tiên tri Đaniên đă được thị kiến thấy cho biết: 'Khi quyền lực của kẻ phá hoại dân thánh bị kết liễu th́ tất cả những điều này được chấm dứt' (Dan.12:7). Không phải hay sao, h́nh ảnh đền thờ Gialiêm mà Chúa Giêsu nói 'sẽ không c̣n ḥn đá nào chồng trên ḥn đá nào - tất cả sẽ bị tan nát' (Mt.24:2), tức là 'Người thực sự đang nói về đền thờ thân thể Người' (Jn.2:21)? Thật ra, Chúa Giêsu đă khẳng định: ''Không ai có thể lấy được mạng sống của Tôi' (Jn.10:18), nhưng thực tế lại cho thấy, như chính Người tự thú: 'Tôi tự bỏ mạng sống ḿnh. Tôi có quyền thí mạng sống ḿnh' (Jn.10:18). Cũng thế, 'cho dù cửa miệng sự chết cũng không thắng nổi' (Mt.16:18) Giáo Hội là nhiệm thể Chúa Kitô, nhưng thực tế lại xẩy ra như lời Người tiên báo là: 'Khi Con Người đến không biết có c̣n đức tin trên thế gian' (Lk.18:8). Đó là lư do chính đáng khiến 'Người đă khóc' (Lk.19:41), khóc thương Giáo Hội bạn ḿnh (x.Jn.15:15), như Người đă khóc Lazarô (x.Jn.11:35). Qua Bí Mật La Salette, từ năm 1846, Mẹ Maria đă tiết lộ cho con cái Giáo Hội biết: 'Vị Đại Diện Con Mẹ sẽ chịu nhiều đau khổ, v́ Giáo Hội sẽ chịu đựng bắt bớ khủng khiếp một thời, thời tối tăm, và Giáo Hội sẽ chứng kiến một cuộc khủng hoảng rùng rợn... Rôma sẽ mất đức tin và sẽ trở nên ngai toà của Phản Kitô'".

 

Đối với hai vị Giáo Hoàng cuối cùng này, sau khi phát hành cuốn Hận Thù Quyết Thắng ngày 13-5-1997, cuốn sách vừa được trích dẫn một số đoạn trên đây, tự nhiên tôi cảm thấy hai sự việc sẽ xẩy ra như sau: một là việc hiệp nhất Kitô giáo, hai là việc dân Do Thái trở lại.