Những Biến Cố Cuối Thời

 

            Việc hiệp nhất Kitô giáo sẽ xẩy ra trong thời của vị Giáo Hoàng mang mật hiệu "De Labore Solis", (vị Giáo Hoàng mà tôi nghĩ rằng có thể sẽ lấy danh hiệu là Phêrô Phaolô).

 

Thế nhưng, việc hiệp nhất này có thể chỉ xẩy ra giữa Giáo Hội Công Giáo Rôma và Giáo Hội Chính Thống Đông Phương mà thôi. V́ Toà Thánh Phêrô, thủ lănh tông đồ đoàn, ở Tây Phương, và vùng truyền giáo của Thánh Phaolô, Tông Đồ Dân Ngoại ở Đông Phương. Thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, như "một tân Gialiêm" (Rev.21:2), cần phải được dân Tân Ước xây dựng lại để có thể "diễm lệ như một cô dâu sửa soạn nghênh đón phu quân của ḿnh" (Rev.21:2) đến lần thứ hai, cũng giống như việc dân Cựu Ước, sau cuộc đất nước phân chia nam bắc và dân chúng bị lưu đầy bên Babylon, đă trở về xây lại đền thờ Gialiêm trước khi Chúa Kitô đến lần thứ nhất vậy.

 

Việc dân Do Thái trở lại sẽ xẩy ra trong thời của vị Giáo Hoàng mang mật hiệu "Petrus Romanus".

 

Theo Thánh Phaolô: "Cho đến khi đủ số Dân Ngoại được mời gọi, th́ bấy giờ tất cả dân Do Thái sẽ được cứu" (Rm.11:26). Thế nhưng, làm thế nào dân Do Thái có thể trở lại được, qua việc họ chấp nhận "Chúa Giêsu Kitô vẫn là một" (Heb.13:8), một Chúa Giêsu Kitô Vinh Hiển "hôm nay và muôn đời" (Heb.13:8), khi mà họ không công nhận Chúa Giêsu Kitô Lịch Sử của ngày "hôm qua" (Heb.13:8) là Đấng đă thực sự trực diện đến ở giữa họ lần thứ nhất? Phải chăng bản hiệp ước "Vatican và Do Thái" được kư kết tại Gialiêm ngày 30-12-1993 giữa đại diện Toà Thánh và Do Thái là một trong "những dấu chỉ thời đại" (Mt.16:3)? Cũng hy vọng như vậy. Tuy nhiên, qua những biến cố xẩy ra từ thời điểm của bản hiệp ước này tới nay cho thấy, việc dân Do Thái trở lại cũng không phải là một chuyện dễ, và sẽ là một việc xẩy ra trước việc hiệp nhất Kitô giáo. Có thể măi cho đến thời gian trong cuộc bắt bớ cuối cùng của Hội Thánh Rôma, dưới triều của vị mang danh hiệu "Petrus Romanus", dân Do Thái mới nhận ra chân tướng của "tên vô loài" chiếm ngự Rôma bấy giờ, một nhân vật (có thể là kẻ lănh đạo nhóm Tam Điểm lúc ấy) mà "những phần tử của hội đồng Satan" (Rev.2:9) "pro" như đấng cứu thế của họ. V́ họ vẫn trông mong một đấng cứu thế đầy uy quyền chứ không phải là một vị không thể xuống khỏi thập giá. Mà theo Thánh Phaolô: "Tên vô loài này sẽ xuất hiện như phần việc của Satan, được trang bị bằng mọi quyền lực cùng với dấu lạ và sự lạ đầy những dối trá" (2Thes.2:9). Thế nhưng, cuối cùng, thấy "tên vô loài" này không hoàn toàn phản ảnh một Chúa Kitô Thiên Sai đúng như lời Thánh Kinh của ḿnh, người Do Thái mới nhận ra Chúa Kitô Lịch Sử chính là "một Chúa Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và muôn đời" (Heb.13:8), và họ sẽ trở lại, để hoàn tất lời Chúa Giêsu, "vị chủ chiên nhân lành hiến mạng sống ḿnh v́ chiên" (Jn.10:11), là "rồi sẽ chỉ có một đàn chiên, một chủ chiên" (Jn.10:16). Mà vị chủ chiên cuối cùng, như sấm truyền của tiên tri Malachi, đó là vị Giáo Hoàng mang danh hiệu "Petrus Romanus", "vị sẽ chăn nuôi đàn chiên ḿnh giữa những tai biến; sau đó, thành đô có 7 ngọn đồi sẽ bị phá hủy và có vị Thẩm Phán đáng sợ sẽ xét xử nhân gian".

 

Tuy nhiên, trước khi "có vị Thẩm Phán đáng sợ sẽ xét xử nhân gian", Chân Phước Faustina đă được Chúa Giêsu mạc khải cho biết như sau: "Trước khi Cha đến như một Quan Án Công Minh, th́ Cha đến như Đức Vua của T́nh Thương. Trước ngày công thẳng, dân chúng sẽ được thấy một dấu hiệu trên các tầng trời như thế này: Tất cả ánh sáng trên các tầng trời sẽ bị tắt hết, và bóng tối khủng khiếp sẽ bao trùm cả trái đất. Đoạn trên bầu trời sẽ xuất hiện h́nh bóng cây thánh giá, và từ những kẽ hở của các bàn tay chân bị đóng đanh của Chúa Cứu Thế sẽ phát ra những ánh sáng cả thể chiếu soi mặt đất trong một khoảng thời gian. Điều này sẽ xẩy ra không lâu trước ngày cùng tận".