Chương 6

  

 

Hai Lời Tuyên Tín

với Đấng Tử Nạn Phục Sinh

 

 

 

   

 

Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan (20:19-31)

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cưœa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, v́ sợ người Do Thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “B́nh an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng v́ xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “B́nh an cho các con. Như Cha đă sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hăy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, th́ tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, th́ tội người ấy bị cầm lại”.

Bấy giờ trong Mười Hai Tông Đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đă nói với ông rằng: “Chúng tôi đă xem thấy Chúa”. Nhưng ông đă nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nh́n thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, th́ tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cưœa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “B́nh an cho các con”. Đoạn người nói với Tôma: “Hăy xoœ ngón tay con vào đây, và hăy xem tay Thầy; hăy đưa bàn tay con ra và xoœ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng ḷng, nhưng hăy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi”. Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, v́ con đă xem thấy Thầy, nên con đă tin. Phúc cho những ai đă không thấy mà tin”.

Chúa Giêsu c̣n làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách nầy. Nhưng các điều nầy đă được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

 

 

 

 

“Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi!”

 

Theo Phụng Vụ, Chúa Nhật thứ hai Mùa Phục Sinh, dù thuộc chu kỳ Năm A, B hay C, bao giờ đọc bài Phúc Âm của Thánh Gioan. Tại sao? Tại v́, thời điểm của Chúa Nhật II Phục Sinh này rơi vào đúng 8 ngày sau Chúa Nhật Phục Sinh tuần trước, mà chỉ duy nhất có bài Phúc Âm của Thánh Gioan được Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật Thứ Hai hôm nay đây mới nói đến sự kiện “tám ngày sau” ấøy, tức là sự kiện Chúa Kitô hiện ra với các tông đồ, trong đó có cả tông đồ Tôma, vị đă vắng mặt trong lần Người hiện ra trong chính ngày Người sống lại từ trong cơi chết.

 

Để thấy được sự liên tục giữa hai lần hiện ra này, Giáo Hội đă cho đọc lại cả việc Chúa Kitô hiện ra lần trước, lần mà Chúa Kitô khi hiện ra đă cho các tông đồ “xem tay và cạnh sườn của Người”, cũng là lần tông đồ Tôma vắng mặt song khi được mọi người cho biết Thày đă sống lại th́ tuyên bố không tin, trừ phi vị tông đồ Tôma này “được thọc ngón tay vào lỗ tay và thọc bàn tay vào cạnh sườn của Người”, Đấng thực sự đă đáp lại thách đố của Tôma vào lần hiện ra tám ngày sau, như Phúc Âm thuật lại cho chúng ta thấy hôm nay đây, để làm cho Tôma phải nghẹn ngào thốt lên những lời tuyên xưng ngắn gọn song vô cùng quan trọng và tuyệt vời này: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi!”.

 

Câu tuyên xưng này nghĩa là ǵ? Tại sao tông đồ Tôma lại không đ̣i một dấu chứng nào khác để tin mà chỉ muốn chạm đến dấu vết tử nạn của Thày? Tại sao ngài lại có thể cứng ḷng tin đến nỗi dám phủ nhận tất cả mọi điều được hết mọi tông đồ khác chứng thực về những ǵ các ngài đă tận mắt chứng kiến, nghĩa là, một cách gián tiếp, vị tông đồ cứng ḷng tin này chẳng những cho tất cả các tông đồ khác là nói dối, là làm chứng dối, là đánh lừa ḿnh, mà c̣n cho cả chính Chúa Kitô Thày ḿnh, Vị đă hiện ra với các vị tông đồ kia chỉ là Kitô giả, là trá h́nh mà thôi? Vị tông đồ cứng ḷng này quả thực, cho dù là vô thức, đă phạm một trọng tội, chẳng những trọng phạm đến các đồng bạn của ḿnh mà c̣n đến cả Vị Thày của ḿnh nữa!

 

Trước hết, câu tuyên xưng của tông đồ Tôma “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi” nghĩa là ǵ? Và tại sao tông đồ Tôma lại không đ̣i một dấu chứng nào khác để tin mà chỉ muốn chạm đến dấu vết tử nạn của Thày?

 

Thật ra, hai vấn nạn này hoàn toàn liên hệ mất thiết với nhau, chỉ cần hiểu được một trong hai là mọi sự sẽ được sáng tỏ. Đúng vậy, chính v́ tông đồ Tôma không thể nào tin được Thày ḿnh đă thực sự bị đóng đanh trên thập giá, đă hoàn toàn chết đi và bị chôn táng trong mồ, lại có thể tự ḿnh cải tử hoàn sinh, một chuyện chưa hề xẩy ra trên thế gian này từ tạo thiên lập địa cho tới tận thế. Cho dù khi c̣n ở với Thày, tông đồ Tôma cùng với các vị tông đồ khác đă được Thày tiên báo cho biết trước ba lần về việc Người bị tử nạn rồi sau ba ngày sẽ phục sinh, tất cả mọi tông đồ, nhất là vị tông đồ Tôma vốn có tâm trạng lúc nào cũng tỏ ra thắc mắc này vẫn không hiểu ǵ. Thế nhưng, cho đến khi có dịp để hiểu được sự thật trước mắt, đó là lúc Thày sống lại từ trong cơi chết và hiện ra cho các vị thấy Người, bằng cách tỏ cho các vị thấy “dấu tay và cạnh sườn Người”, th́ rất tiếc tông đồ Tôma này lại không có mặt.

 

Quả thế, các dấu vết tử giá của Chúa Kitô, đối với các tông đồ, thành phần đă bỏ Thày khi Người bị bắt, thậm chí người làm đầu trong các vị c̣n chối Thày khi Thày đang bị tra vấn tại dinh Thượng Tế, là chứng cớ hùng hồn và hiển nhiên nhất đối với các vị, cho thấy Thày thực sự đă tử nạn và phục sinh đúng như lời Người đă tiên báo. Hai tên tử tội cùng bị đóng đanh với Chúa Kitô có hiện về, hay ma quỉ có mặc lấy h́nh thù của họ để hiện ra với các vị, th́ h́nh thù của họ cũng chỉ có dấu đinh ở chân và tay thôi, chứ không thể nào có dấu đanh ở cạnh sườn của họ!

 

V́ dấu tay và cạnh sườn của Chúa Kitô là dấu chứng phục sinh duy nhất như thế mà tông đồ Tôma đ̣i phải chạm tới mới tin, chứ không cần một dấu chứng nào khác. Và khi được Thày tỏ cho thấy những dấu chứng ấy, vị tông đồ này mới há hốc miệng ra mà thốt lên: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi!”. Thế nhưng, tại sao tông đồ Tôma không tuyên xưng: “Lạy Thày, con tin Thày đă phục sinh như Thày đă tiên phán”, mà lại tuyên xưng như vậy? Bởi v́, không phải chúng ta tin vào biến cố phục sinh cho bằng tin vào chính Đấng Phục Sinh. V́ phục sinh là biến cố Chúa Kitô, Vị Thiên Chúa Nhập Thể, thực hiện để chứng tỏ Người là Thiên Chúa thật, không ǵ có thể làm ǵ được Người, kể cả tội lỗi và sự chết là những ǵ thuộc về thân phận của con người đă bị hư đi theo nguyên tội, những ǵ Người đă chiến thắng bằng “quyền toàn năng trên trời dưới đất” của Người, như Người phán với các tông đồ trong Phúc Âm Thánh Mathêu đoạn 28, câu 18.

 

Như thế, khi tuyên xưng “lạy Chúa tôi”, tông đồ Tôma muốn nói đến quyền toàn năng của Thày ḿnh, của Vị Thày bị tử nạn song đă phục sinh, đă chiến thắng sự chết, đă được “toàn quyền (làm chủ mọi sự) trên trời dưới đất”; và khi tuyên xưng “lạy Thiên Chúa tôi” liền ngay sau đó người tông đồ ấy chân nhận Vị Chúa này, về bản tính, chính là Thiên Chúa, v́ nếu chỉ thuần túy là một con người, chứ không phải là Thiên Chúa, Ngài không thể nào sống lại. Vậy, Đấng khi c̣n sống được tông đồ Phêrô tuyên xưng “Thày là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, th́ sau khi sống lại, Người chứng tỏ Người chính là “Chúa”, là “Thiên Chúa”, Vị Thiên Chúa Nhập Thể đă hóa thân làm người thấp hèn như chúng ta, để nhân tính của chúng ta được hiển linh cao trọng khi Người sống lại từ trong cơi chết, một nhân tính với thân xác tử nạn song phục sinh, như bụi gai bốc lửa song không bị thiêu rụi vậy. Ôi thân phận loài người. Ôi Tin Mừng Phục Sinh! Alleluia, hăy vui lên!

 

 

“Ôi Chúa Giêsu, con tin nơi Chúa”

 

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh cũng là Lễ Kính Chúa T́nh Thương, một lễ được Giáo Hội chính thức thiết lập từ năm Năm Thánh 2000, sau khi ĐTC Gioan Phaolô phong hiển thánh cho nữ tu Faustina người Balan này, vị thánh đầu tiên của tân thiên kỷ thứ ba. Trong bài giảng phong thánh cho chị ngày 30/4/2000, ĐTC đă nhận định thế này:

 

·         “Thật vậy, Chúa Kitô đă gửi gấm sứ điệp t́nh thương cho chị vào ngay giữa Thế Chiến Thứ Nhất và Thứ Hai” (L’Osservatore Romano ấn bản Anh Ngữ, 3/5/2000).

 

Và liền ngay sau đó, ĐTC đă nhắc lại một trong những điều quan trọng Chúa Giêsu đă tỏ cho chị liên quan đến điều kiện ḥa b́nh như thế:

 

·         “Nhân loại sẽ không thể nào t́m thấy b́nh an cho đến khi họ tin tưởng quay về với t́nh thương thần linh”.

 

Đó là lư do, Chúa Giêsu đă xin chị Faustina thực hiện 4 điều đặc biệt liên quan đến Chúa T́nh Thương:

 

1.       Phổ biến bức ảnh Chúa T́nh Thương, bức ảnh Cạnh Sườn Chúa chiếu xuống hai tia sáng đỏ và trắng, ám chỉ, như Chúa cho chị biết, “máu và nước” chảy ra từ cạnh sườn Người trên cây thập giá, bức ảnh có hàng chữ phía cuối: “Ôi Giêsu, con tin nơi Chúa”;

 

2.       Lần chuỗi Thương Xót;

 

3.       Kính giờ tử nạn của Chúa hằng ngày vào lúc ba giờ chiều;

 

4.       Xin Giáo Quyền thiết lập lễ kính Chúa T́nh Thương vào Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh.

 

Giáo Hội thực sự đă thiết lập lễ Chúa T́nh Thương này vào ngày 5/5/2000, qua sắc lệnh của Thánh Bộ Phượng Tự, với những lời đặc biệt như sau:

 

·         “Trong thời đại của chúng ta đây, Kitô hữu ở nhiều phần đất trên thế giới muốn chúc tụng t́nh thương Chúa bằng việc phụng tự thần linh, nhất là bằng việc cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua, một cử hành thể hiện ḷng nhân ái của Thiên Chúa. Để đáp ứng ước muốn này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đă ân cần ấn định rằng, ‘Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh’ trong Sách Lễ Rôma sẽ có phụ đề là Chúa Nhật Chúa T́nh Thương” (L’Osservatore Romano ấn bản Anh Ngữ, 31/5/2000).

 

C̣n lư do tại sao Chúa chọn Ngày Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh, tôi đă đọc kỹ cuốn Nhật Kư của chị, song không thấy chỗ nào Chúa chính thức và hiển nhiên nói đến vấn đề này cả. Tuy nhiên, theo thiển ư của tôi, sở dĩ Chúa chọn ngày Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh này làm Lễ Chúa T́nh Thương là v́ ư nghĩa của bài Phúc Âm hôm nay có ba chi tiết hợp với những ǵ Chúa đă tỏ ra cho chị Thánh Faustina về Ḷng Thương Xót Chúa như sau.

 

Chi tiết thứ nhất ở ngay phần đầu của bài Phúc Âm được trích dẫn ở đầu chương, về việc Chúa Giêsu thở hơi trên các tông đồ để các vị nhận lấy Thánh Linh, nhờ đó các vị có quyền năng tha tội lỗi cho con người yếu đuối, vị Thánh Linh được ĐTC nhắc đến trong bài giảng phong thánh cho chị Faustina như sau:

 

·         “Chúa Kitô đă tuôn đổ t́nh thương này xuống trên nhân loại qua việc sai Thần Linh, Đấng trong Ba Ngôi Thiên Chúa, là Ngôi T́nh Yêu. Nhân loại phải được Thần Linh do Chúa Kitô Phục Sinh ban cho chạm tới và thấm nhập. Chính Thần Linh là Đấng chữa lành các thương tích của con tim, phá đổ các chướng ngại làm chúng ta tách khỏi Thiên Chúa và với nhau, đồng thời cũng phục hồi cho chúng ta niềm vui hoan hưởng t́nh yêu của Chúa Cha và của mối hiệp nhất huynh đệ”.

 

Chi tiết thứ hai cũng ở ngay phần đầu của cùng Bài Phúc Âm, về việc Chúa Kitô tỏ cạnh sườn của Người ra cho các tông đồ, một việc được tái họa nơi Bức Ảnh Chúa T́nh Thương là bức ảnh có hai luồng sáng đỏ và trắng chiếu xuống.

 

Và chi tiết thứ ba ở phần thứ hai cũng của bài Phúc Âm trên đây, phần Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ tám ngày sau, phần về việc tông đồ Tôma tuyên xưng ḷng tin tưởng vào Chúa, một niềm tin Chúa cần thấy nơi loài người chúng ta để cứu độ chúng ta, một niềm tin Người muốn viết ở dưới cuối Bức Ảnh Chúa T́nh Thương: “Ôi Giêsu, con tin nơi Chúa”.

 

Đó là lư do có thể cho thấy thích hợp tại sao Chúa Giêsu đă chọn Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh làm Lễ Chúa T́nh Thương, một lư do trực tiếp liên quan đến chung Bức Ảnh Chúa T́nh Thương. Chính v́ sự kiện Chúa Kitô Phục Sinh tỏ cạnh sườn của Người ra cho các tông đồ thấy, như được Phúc Âm hôm nay thuật lại, một sự kiện được tái họa trong Bức Ảnh Chúa T́nh Thương với hai tia sáng tỏa ra từ cạnh sườn Chúa tỏa xuống, đă làm người ta, những ai đă đọc Nhật Kư của chị Thánh Faustina, nghĩ đến những ǵ Chúa Giêsu cũng đă tỏ cho chị, trong cùng câu Người nói với chị về việc nhân loại chỉ t́m thấy b́nh an nếu quay về với t́nh thương của Người, câu nói đă được ĐTC trích lại trong bài giảng phong thánh cho chị như vừa được trích lại trên đây.

 

Thật vậy, câu nói đó là câu liên quan đến các dấu thánh ở chân tay Người, nhưng lại là câu cũng liên quan đến ngày cùng tháng tận của nhân loại và của vũ trụ này, như sau:

 

·         “Trước khi Cha đến như một Quan Án công minh, th́ Cha đến như Đức Vua của T́nh Thương. Trước ngày công thẳng, dân chúng sẽ được thấy một dấu hiệu trên các tầng trời như thế này, đó là, bấy giờ tất cả ánh sáng trên các tầng trời sẽ bị tắt hết, và bóng tối khủng khiếp sẽ bao trùm toàn thể  mặt đất. Đoạn trên bầu trời sẽ xuất hiện h́nh bóng một cây thánh giá, và từ những kẽ hở của các bàn tay chân bị đóng đanh của Chúa Cứu Thế sẽ phát ra những ánh sáng cả thể chiếu soi mặt đất trong một khoảng một thời gian. Điều này sẽ xẩy ra không lâu trước ngày cùng tận”.

 

 

 

 

 

 

Chén Đắng Vườn Nhiệt

(tiếp trang 4, 27-28, 44, 56)

 

Các con có là ǵ đi nữa, đừng bao giờ nghĩ rằng các con hoàn toàn biết ḿnh, v́ trong mỗi người có một nôi thâm u vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Nên ai không canh chừng ḿnh th́ bất ngờ nôi thâm u này mà bị chạm đến, nó sẽ trở thành căn nguyên gây ra những sa ngă nặng nề”.

 

 

Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu của Chúa Giêsu

gửi Các Hồn Nhỏ

qua nữ sứ giả giáo dân người Bỉ biệt danh Magarita ngày 30-1-1967