1.  LỜI NGUYỆN RẠNG ĐNG

 

(Để dng mnh sống một ngy mới)

 

Lạy Cha l nguyn ủy, l cng đch v l hồn sống của con người v của cuộc đời

chng con.

Chỉ v Cha, cho Cha v trong Cha chng con đ được hiện hữu, sống động v tồn tại

cho tới ngy hm nay.

Vậy, Lạy Cha, Nhờ Tri Tim Đầy Ơn Phc của Mẹ Maria Đồng Cng Cứu Chuộc

Mẹ của Con Cha cũng l Mẹ của chng con,

Chng con xin đến để thực thi Cha.

V Đức Kit, Cha chng con.

Amen.

 

 (Xem Khải Huyền 21:6/ Tng Đồ Cng Vụ 17:28/ Do Thi 10:7)