12.  TUYN NGN ĐỨC TIN

 

(Để thức v lập lại đức tin của mnh mỗi ngy, tốt nhất vo ban sng, c thể thức đọc để thay cho suy gẫm mỗi ngy)

 

Nhn Danh Cha, v Con, v Thnh Thần.

Lạy Cha l Cha Trời Con,

Con tin thật:

Cha l Thin Cha chn thật duy nhất,

Ngoi Cha ra khng cn Thin Cha no khc.

Cha l Đấng Tự Hữu v Hằng Hữu

v cng ton chn, ton thiện v ton mỹ.

Cha đ dựng nn con cho c từ v.

Cha đ cứu độ con cho khỏi quyền lực tội lỗi v sự chết.

Cha đang sống trong con bằng Thần Linh củaCha.

Cha đang chăn dắt con qua Gio Hội của Cha.

Cha sẽ phn xt con khi con ra khỏi trần gian lữ thữ.

Cha sẽ l vinh phc cho con trong cuộc sống đời đời.

Bởi vậy,

Lạy Cha, V Cha l Thnh m con phải nn thnh.

V Cha l Thần Linh m con phải tn thờ Cha

trong tinh thần v chn l.

V Cha l nguyn ủy v cng đch của con m con phải tin vn tm Nước

Cha v sự Thiện Hảo của Cha.

V Cha l Tnh Yu m con phải knh mến Thin Cha

hết lng muốn, hết linh hồn, hết tr khn v hết sức lực mnh.

V Cha l Đường Lối, l Sự Thật v l Sự Sống

m con phải bỏ mnh đi, vc thập ga mnh hằng ngy m theo Cha.

Thế nhưng,

Lạy Cha, Cha qu r mọi sự, Cha biết,

ngoi Cha ra con khng thể lm được g.

Thế nn,

Nhờ Tri Tim Đầy Ơn Phc của Mẹ Maria Đồng Cng Cứu Chuộc,

Mẹ của Cha cũng l Mẹ của chng con,

Con xin dng ln Cha:

Ton thể con người của con với những g con c v con l;

Tất cả cuộc đời của con với những g con lm v con được.

Ly Thin Cha Ngi Cha Đấng đ ban Con Một Mnh cho chng con,

Đấng đ khng dung tha cho Con Mnh v tất cả chng con;

Lạy Thin Cha Ngi Con, Đấng đ yu chng con như Cha đ yu Cha,

Đấng đ tự hiến để chng con được thnh ha trong chn l;

Lạy Thin Cha Thnh Linh, Đấng bởi Cha Cha v Cha Con đến

với chngcon,

Đấng thấu suốt nội tm Thin Cha

v l TnhYu Thin Cha trong chng con;

Xin thực hiện mọi sự Cha muốn nơi chng con,

để chng con được trở nn mọi sự cho mọi người,

cho tất cả nn một, trong Cha l Cha v Con v Thnh Thần.

Amen.

 

(xem Mathu 28:19/Gioan 17:3/Đệ Nhị Luật 4:35; Isaia 44:6;45:5,14,21/Xuất Ai Cập 3:14; Khải Huyền 1:17-18/ Girmia 10:10; Mathu 5:48; Thnh Vịnh 145:5/ Isaia 41:24/ Rma 8:2/ 1Crint 6:19/ Gioan 2:15-17/Mathu 16:27/Khải Huyền 21:3-4/Lvi

19:2/Gioan 4:24/Khải Huyền 21:6; Mathu 6:33/1Gioan 4:8,16;17:3; Đệ Nhị Luật 6:5/Gioan 14:6; Mathu 16:24/Gioan 21:17/Gioan 15:5/ Gioan 3:16; Rma 8:32/Gioan 15:9/Gioan 17:19/Gioan 15:26/1Crint 2:10/Rma 5:5/1Crint 9:22/Gioan 17:21)