14.  BỘ KINH CHÚA LÀ T̀NH YÊU

 

 

1) Kinh Nguyện: SÁNG DANH

 

Xướng:

Sáng Danh Đức Chúa Cha Và Đức Chúa Con Và Đức Chúa Thánh Thần,

 

Họa:

Như đă có trước vô cùng, Và bây giờ, Và hằng có, Và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

2) Ư Nguyện:

 

Lạy Chúa là T́nh Yêu,

Xin thực hiện mọi sự Chúa muốn nơi chúng con,

để chúng con được trở nên mọi sự cho mọi người,

cho tất cả nên một trong Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

 (Xem Gioan 4:8,16/1Côrintô 9:22/Gioan 17:21/Mathêu 28:19)

 

3) Suy Niệm:  MẦU NHIỆM T̀NH YÊU THIÊN CHÚA

 

+ T́nh Yêu của Ngôi Cha:

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đă ban Con Một Ḿnh, để ai tin Người (Con) sẽ không phải chết, nhưng được sống đời đời” (Gioan 3:16)

 

+ T́nh Yêu của Ngôi Con:

“Cha Thày yêu Thày thế nào, Thày cũng yêu các con như vậy. Hăy ở

lại trong t́nh yêu của Thày”. (Gioan 15:9)

 

+ T́nh Yêu của Thánh Thần:

“T́nh Yêu Thiên Chúa tàn đổ xuống tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Thần Ngài đă ban cho chúng ta” (Rôma 5:5)

 

4) Lần Hạt: ĐỌC 70 LẦN KINH SÁNG DANH

 

Kính 70 tuổi đời của Mẹ Maria,

(Số tuổi này do chính Mẹ mạc khải tư cho chị Đáng Kính Maria D'Agreda ở Tây Ban Nha vào thế kỷ 17, đă được chị viết ra trong cuốn truyện Đức Mẹ dưới nhan đề “Kinh

Thành Của Thiên Chúa")

 

- Được chia làm 3 chuỗi:

 

Chuỗi thứ nhất 15 kinh:

Kính cuộc đời làm con của Mẹ Maria đối với Chúa Cha trước khi Người hạ sinh Ngôi Lời nhập thể.

 

Chuỗi thứ hai 33 kinh:

Kính cuộc đời làm Mẹ Thiên Chúa của Người.

 

Chuỗi thứ ba 22 kinh:

Kính cuộc đời làm Bạn Thánh Linh để coi sóc Giáo Hội Nhiệm Thể Chúa Kitô c̣n non yếu.

 

-Bắt đầu mỗi chuỗi:

Ngắm một mầu nhiệm về T́nh Yêu Thiên Chúa để suy niệm cho cả chuỗi.

 

- Kết thúc mỗi chuỗi:

Than thở câu “Ư Nguyện” một lần.

 

- Có thể đọc:

ban sáng một chuỗi kính Chúa Cha Tạo Dựng;

ban trưa một chuỗi kính Chúa Con Cứu Chuộc;

ban tối một chuỗi kính Thần Linh Thánh Hóa.

 

5) Dịp Đọc:

 

-Lễ Chúa Ba Ngôi.

-Lễ Ngôi Lời Nhập Thể (25-3).

-Lễ Chúa Giáng Sinh (25-12).

-Tuần Thánh, nhất là Thứ Năm và Thứ Sáu.

-Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

-Lễ Thánh Tâm Chúa.

-Chúa Nhật hằng tuần, nhất là đầu tháng.