15.  BỘ KINH THÁNH LINH

 

 

1) Kinh Nguyện

 

Xướng:

Abba, xin sai Thánh Linh đến, làm vinh hiển Con rất yêu dấu Cha trong chúng con,

vinh hiển mà Cha đă ban cho Người trước khi có thế gian, vinh hiển mà Người cũng đă ban cho chúng con khi tự hiến v́ chúng con

 

Họa:

Để trong Thánh Linh, chúng con có thể làm chứng về Người trên thế gian, cho đến khi Người lại đến. Amen.

 

(xem Rôma 8:15; Galata 4:6/Mathêu 6:9-10/Gioan 15:8; 16:14; 17:1,5,10,17,22;15:26-27)

 

2) Ư Nguyện:

 

Lạy Chúa  Thánh Thần là Thần Linh Thiên Chúa, Đấng ngự trong chúng con như đền thờ của Chúa,

Xin  cho chúng con biết tôn thờ Thiên Chúa là Thần Linh trong tinh thần và chân lư.

Amen.

 

(xem 1Côrintô 6:19/Gioan4:24)

 

3) Suy Niệm: MẦU NHIỆM VỀ THÁNH LINH

 

-Mầu Nhiệm thứ 1:

Thánh Linh là Động Lực tạo dựng của Thiên Chúa, như Gió Bay Lượn trên mặt nước trước khi mọi sự được tạo thành (xem Sáng Thế Kư 1:2).

 

-Mầu Nhiệm thứ 2:

Thánh Linh là Quyền Phép Đấng Tối Cao đă bao phủ Trinh Nữ Maria Đầy Ơn Phúc trong ngày Ngôi Lời nhập thể (xem Luca 1:35).

 

-Mầu Nhiệm thứ 3:

Thánh Linh như Chim Bồ Câu đậu xuống trên đầu Chúa Kitô sau khi Thánh Gioan

Tiền Hô rửa tội cho Người ở sông Gióc-Đan (xem Mathêu 3:13-17).

 

-Mầu Nhiệm thứ 4:

Thánh Linh ngự trên Chúa Kitô và xức dầu cho Người để sai Người đi rao giảng tin mừng và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa (xem Isaia 61:1-2).

 

-Mầu Nhiệm thứ 5:

Thánh Linh được thông ban từ Hơi Thở phục sinh của Chúa Kitô cho các Thánh Tông Đồ để tái sinh các Ngài vào Sự Sống Đời Đời (xem Gioan 20:22).

 

-Mầu Nhiệm thứ 6:

Thánh Linh hiện xuống như Lưỡi Lửa đậu trên đầu của các Thánh Tông Đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần ở Giêrusalem (xem Tông Đồ Công Vụ 2:1-3).

 

-Mầu Nhiệm thứ 7:

Thánh Linh là Gió Muốn Thổi Đâu th́ Thổi để hướng dẫn các kẻ được tái sinh từ trên

cao làm theo Ư Cha trên trời (xem Gioan 3:7-8).

 

4) Lần Hạt:  ĐỌC 63 LẦN KINH NGUYỆN “ABBA”:

 

- Được chia làm 7 chục

Kính 7 mầu nhiệm suy niệm trên.<R>

 

- Mỗi chục gồm 9 lời Kinh Nguyện

Kính nhớ 9 ngày các Tông Đồ dọn ḿnh chờ đón Chúa Thánh Thần hiện xuống.

 

- Bắt đầu mỗi chục:

Ngắm theo thứ tự một mầu nhiệm về Thánh Linh để suy niệm cho cả chục kinh.

 

- Kết thúc mỗi chục:

Đọc một kinh Sáng Danh và than thở câu “Ư Nguyện” một lần.

 

5) Dịp Đọc:

-Tuần Chín ngày đón Chúa Thánh Thần.

-Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

-Lễ Trinh Nữ Maria thụ thai Ngôi Lời (25-3).

-Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.

-Lễ Chúa Phục Sinh.

-Chúa Nhật.