16.  BỘ KINH SỰ SỐNG

 

 

1) Kinh Nguyện: LẠY CHA

 

Xướng:

 

Lạy Cha chng con ở trn trời,

Chng con nguyện

Danh Cha cả sng,

Nước Cha trị đến,

Cha thể hiện dưới đất cũng như trn trời."

 

Họa:

"Xin Cha cho chng con hm nay lương thực hằng ngy,

v tha nợ chng con, như chng con cũng tha kẻ c nợ chng con.

Xin chớ để chng con sa chước cm dỗ,

nhưng cứu chng con cho khỏi sự dữ. Amen

(Mathu 6:9-13)

 

2) Nguyện:

Lạy Cha Kit l Đường , l Sự Thật v l Sự Sống,

Xin cho chng con biết bỏ mnh đi, vc thập ga mnh m theo Cha. Amen.

(xem Gioan 14:6/ Mathu 16:24)<F255P255D>

 

3) Suy Niệm: MẦU NHIỆM CHA KIT L ĐƯỜNG, L SỰ THẬT V L SỰ SỐNG (Gioan 14:6)

 

- Cha Kit l Đường:

Ta l Bnh Hằng Sống từ trời xuống ban sự sống cho thế gian, ai ăn Bnh ny sẽ sống đời đời (Gioan 6:33,51).

 

- Cha Kit l Sự Thật:

Ta l nh Sng thế gian, ai theo Ta sẽ khng đi trong tối tăm, song sẽ được nh sng ban Sự Sống (Gioan 8:12).

 

- Cha Kit l Sự Sống:

Ta l Sự Sống Lại v l Sự Sống, ai tin Ta d c chết cũng được sống, v ai tin Ta m đang sống sẽ khng phải chết đời đời (Gioan 11:25-26).

 

4) Lần Hạt: ĐỌC 3 CHUỖI 33 KINH LẠY CHA

 

- Knh 33 tuổi đời của Cha Cứu Thế.

- Bắt đầu mỗi chuỗi 33 kinh Lạy Cha:

 

Ngắm theo thứ tự một mầu nhiệm về Cha Kit để suy niệm cho cả chuỗi.

 

- Kết thc mỗi chuỗi:

Đọc một kinh Sng Danh v than thở cu Nguyện một lần.

 

- Nn lần hạt 3 chuỗi một ngy:

Sng suy niệm mầu nhiệm Cha Kit l Đường Lối;

Trưa suy niệm mầu nhiệm Cha Kit l Sự Thật;

Tối suy niệm mầu nhiệm Cha Kit l Sự Sống.

 

5) Dịp Đọc:

 

-Lễ Cha chịu php rửa.

-Lễ Mnh Mu Thnh Cha v mỗi Thứ Năm.

-Lễ Thnh Tm Cha v mỗi Thứ Su.

-Lễ Cha Thăng Thin.

-Lễ Cha Kit Vua.

-Lễ Phục Sinh.

-Lễ Ging Sinh.