17.  BỘ KINH NGỢI KHEN

 

 

1) Kinh Nguyện: KNH MỪNG

 

Xướng:

Knh mừng Maria đầy ơn phc,

Đức Cha Trờicng B.

B c phc lạ hơn mọi người nữ,

V Gisu Con lng B gồm phc lạ."

 

Họa:

Thnh Maria Đức Mẹ Cha Trời,

Cầu cho chng ti l kẻ c tội,

khi nay v trong giờ lm tử. Amen.

 

(xem Luca 1:28,42 v Cng Đồng Chung phs năm 431)

 

2) Nguyện:

 

Lạy Cha Gisu Kit, v cng nghiệp v lời cầu của Mẹ Maria,

Mẹ của Cha cũng l Mẹ của chng con,

Xin cho chng con lun lun biết ngoan ngon  'xin vng' như Mẹ. Amen

 

3) Suy Gẫm: 7 CU CA VỊNH "NGỢI KHEN" CỦA MẸ MARIA (x.Luca 1:46-55).

 

-Cu 1:

Linh hồn ti Ngợi Khen Thin Cha,

Tm thần ti mừng rỡ trong Thin Cha, Đấng Cứu độ ti,

V Cha đ trng đến phận thấp hn ti tớ Cha;

Từ nay mun đời sẽ khen ti diễm phc

 

-Cu 2:

Cha l Đấng đ lm cho ti những sự trọng đại;

Danh Ngi l Thnh

 

-Cu 3:

Lng thương xt Cha trải qua đời nọ đến đời kia,

Hằng bao bọc những kẻ knh sợ Cha

 

-Cu 4:

Cha đ ra tay uy quyền, đnh tan người kiu ngạo với những nghĩ kiu căng của họ

 

-Cu 5:

Cha đ hạ người quyền hnh xuống khỏi vị cao, v đ nng người hn mọn ln.

 

-Cu 6:

Cha đ cho người đi kh no đầy thiện hảo, v để người giầu c trở về tay khng.

 

-Cu 7:

Cha đ săn sc ch-Din ti tớ Cha,

Bởi nhớ lại lng thương xt Cha,

Như Cha đ phn với tổ phụ chng ta,

Cho Abraham v ging di người đến mun đời.

 

4) Lần hạt: ĐỌC 70 LẦN KINH KNH MỪNG

 

Knh 70 tuổi đời của Mẹ Maria

- Được chia ra lm 7 chục, mỗi chục 10 kinh.

- Đầu mỗi chục kinh:

 

Ngắm theo thứ tự một cu ca vịnh Ngợi Khen của Mẹ để suy niệm cho cả chục kinh, sau đ, d9ọc một Kinh Lạy Cha.

 

- Kết thc mỗi chục:

Đọc một kinh Sng Danh rồi than thở cu Nguyện một lần.

 

5) Dịp Đọc:

-Lễ Đức Mẹ Thin Cha (1-1).

-Lễ Đức Mẹ Dng Con (2-2).

-Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11-2).

-Lễ Đức Mẹ Thai Lời (25-3).

-Ngy Đức Mẹ Fatima (13-5 v 13-10)

-Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng (31-5).

-Lễ Khiết Tm Đức Mẹ (ngay sau ngy lễ Thnh Tm, kể từ Lễ Cha Thnh Thần Hiện Xuống).

-Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Gip (Cha Nhật thứ 3 trong thng 6).

-Lễ Đức Mẹ Ni Caml hay Đức Mẹ Xuống Tuyết (16-7).

-Lễ Đức Mẹ Mng Triệu (15-8).

-Lễ Đức Mẹ Nữ Vương (22-8).

-Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ (8-9).

-Lễ Thnh Danh Đức Mẹ (12-9).

-Lễ Đức Mẹ Đồng Cng (15-9).

-Lễ Đức Mẹ Chuộc Kẻ Lm Ti (24-9).

-Lễ Đức Mẹ Mn Ci (7-10).

-Lễ Đức Mẹ Dng Mnh (21-11).

-Lễ Đức Mẹ V Nhiễm (8-12).

-Thng Mn Ci (10) hằng năm.

-Cc ngy Thứ Bảy hằng tuần, nhất l cc Thứ Bảy Đầu Thng.