19.  BỘ KINH NGƯỜI CÔNG CHÍNH

 

1) Kinh Nguyện: VINH PHÚC

 

Xướng:

 

Vinh phúc cho Thánh Giuse đă được Cha trên trời chọn làm Bạn Thanh Sạch

cùng với Mẹ Chí Ái của Con Một Ngài làm Cha Nuôi phục vụ Con Chí

Thánh của Ngài trong công cuộc cứu thế.

 

Họa:

Xin Người đầy tớ trung thành khôn ngoan Chúa đă đặt lên để trông coi Thánh Gia: bảo hộ Giáo Hội của Chúa, giúp chúng con biết âm thầm hy sinh chịu khó

Chúa Mẹ Thánh của Người. Amen.

(xem Mathêu 1:24/Luca 2:48/Luca 12:42)

 

2) Ư Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, công nghiệp lời cầu của Thánh Giuse, Cha Nuôi của Chúa trên trần gian,

Xin cho chúng con biết sống cuộc đời phục vụ Chúa Mẹ như Người. Amen.

 

3) Suy Gẫm:

 

6 SỰ KIỆN VỀ THÁNH GIUSE TRONG TÂN ƯỚC

 

-Sự kiện thứ 1: Thánh Giuse Người Công Chính (x.Mt 1:19)

 

-Sự kiện thứ 2: Thánh Giuse người đă đính hôn với Mẹ Maria (xem Luca 1:27).

 

-Sự kiện thứ 3: Thánh Giuse đă nhận Mẹ Maria làm bạn ḿnh, sau khi đă định tâm bỏ

Người cách kín đáo (xem Mathêu 1:19,24).

 

-Sự kiện thứ 4: Thánh Giuse đă đặt tên cho Chúa Giêsu (xem Mathêu 1:21).

 

-Sự kiện thứ 5: Thánh Giuse đem Chúa Giêsu Mẹ Ngài trốn sang Ai cập (xem Mathêu 2:14)

 

-Sự kiện thứ 6: Thánh Giuse đem Chúa Giêsu Mẹ Ngài trở về Do Thái ngụ

tại Nazarét (xem Mathêu 2:21,23).

 

4) Lần hạt: ĐỌC 60 KINH NGUYỆN “VINH PHÚC”

- Kính 60 tuổi đời của Thánh Giuse,

(Số tuổi của Ngài đă được Đức Mẹ mạc khải cho chị Đáng Kính Maria D'AgedaTây Ban Nha vào thế kỷ 17, đă được chị viết ratrong truyện cuộc đời Đức

Mẹ dưới nhan đềKinh Thành Của Thiên Chúa").

 

- Được chia làm 6 chục, mỗi chục 10 kinh.

- Bắt đầu mỗi chục:

   Ngắm theo thứ tự một sự kiện về Thánh Giuse, rồi đọc một kinh Lạy Cha.

- Kết thúc mỗi chục: đọc một kinh Sáng Danh, đoạn than thở câu “Ư Nguyệnmột lần.

 

5) Dịp Đọc:

-Lễ Thánh Giuse Bạn Thanh Sạch Đức Mẹ (19-3).

-Ngày Lao Động quốc tế (1-5).