2.  LỜI NGUYỆN DÂNG LỄ

 

 (Để dọn ḿnh dâng thánh lễ)

 

Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha, và Con, và Thánh Thần, là Thiên Chúa chân thật duy nhất đáng mọi loài trên trời dưới đất tôn thờ, kính mến và phụng sự đời đời.

Nhờ Trái Tim Đầy Ơn Phúc của Mẹ Maria Đồng Công Cứu Chuộc, Mẹ của Con Chúa cũng là Mẹ của chúng con,

Chúng con xin hợp với: toàn thể Giáo Hội của Chúa trên trần gian, các Thần Thánh trên trời, các linh hồn trong luyện ngục,

Chúng con cũng xin thay cho: các ngụy thần và các linh hồn đă hư đi trong hỏa

ngục, mọi người chưa nhận biết Chúa trên trần gian, và tất cả mọi tạo vật vô tri vô

giác trong vũ trụ bao la này,

Để cùng nhau: Cử hành Mầu Nhiệm Thánh là loan truyền việc Chúa Kitô chiụ

chết và tuyên xưng việc Người sống lại cho đến khi Người lại đến.

Cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời

đời đời chẳng cùng.

V́ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

(Xem Thánh Vịnh 99:9; Isaia:5:16/ Mathêu 28:19/ Mathêu 5:48; Gioan 21:17; Luca 1:37; Mathêu 19:26/ Gioan 17:3/ 1Côrintô 4:1; Côlôsê 2:2/ Mathêu 6:9-10)