20. BỘ KINH  TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

1) Kinh Nguyện: PHÚC THAY

 

Xướng:

Phúc thay các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đă chịu bắt bớ v́ sự công chính mà vẫn sống sót qua những cuộc thử thách kinh hoàng, nên đă được Nước Đức Chúa Trời làm của ḿnh vậy.

 

Họa:

Xin các Đấng lấy chiếc áo thân xác của ḿnh đă được giặt trắng tinh trong Máu Chiên Thiên Chúa: bao bọc dân nước Việt Nam thân yêu, và thêm sức cho chúng con được  hoàn tất nơi thân xác ḿnh những ǵ c̣n thiếu nơi cuộc khổ nạn của Chúa Kitô đă chịu v́ nhiệm thể của Người. Amen."

(xem Mathêu 5:10/ Khải Huyền 7:14/ Côlôsê 1:24)

 

2) Suy Gẫm: 13 TÍN ĐIỀU CỦA KINH TIN KÍNH CỦA GIÁO HỘI.

 

-Tín điều thứ 1:

“Con tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất

-Tín điều thứ 2:

Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô: Là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con.

-Tín điều thứ 3:

Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô: Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

-Tín điều thứ 4:

Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô: Chiụ nạn đời quan Phongxiô Philatô, chiụ đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác.

-Tín điều thứ 5:

Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô: Xuống ngục tổ tông.

-Tín điều thứ 6: Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô: Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết

sống lại.

-Tín điều thứ 7:

Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô: Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng.

-Tín điều thứ 8:

Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô: Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét, kẻ sống và kẻ chết.

-Tín điều thứ 9:

Con tin kính Đức Chúa Thánh Thần: Là Đấng ban sự sống, Người đă dùng các tiên tri

mà phán dậy.

-Tín điều thứ 10:

Con tin Giáo Hội: Duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

-Tín điều thứ 11:

Con tin có một phép rửa để tha tội.

-Tín điều thứ 12:

Con tin xác loài người ngày sau sống lại.

-Tín điều thứ 13:

Con tin có sự sống đời sau.

 

3) Ư Nguyện: XIN 13 GƯƠNG ĐỨC SỐNG TỬ ĐẠO CỦA CÁC NGÀI.

 

Mở đầu bằng một câu giống nhau như sau:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, v́ công nghiệp và lời cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam,

Xin cho chúng con ...

(rồi nguyện tiếp theo thứ tự từng chục kinh như sau)

 

-Gương đức tin (tín điều 1): Biết sống đức tin hạt cải  (xem Mathêu 17:20).

-Gương đức cậy (tín điều 2): Biết ở lại trong t́nh yêu của Chúa (xem Gioan 15:9).

-Gương đức mến (tín điều 3): Biết kính mến Chúa là Thiên Chúa chân thật duy nhất  hết ḷng muốn, hết linh hồn và hết sức lực của chúng con. (xem Gioan 17:3; Đệ Nhị Luật 6:5).

-Gương đức ái (tín điều 4): Biết yêu nhau như Chúa đă yêu thương chúng con

(xem Gioan 13:34).

-Gương khiêm nhượng (tín điều 5): Biết hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời. (xem Mathêu 18:3).

-Gương trong sạch (tín điều 6): Biết giữ ḷng thanh sạch khỏi mọi ư hướng xấu xa,

để chúng con được chiêm ngưỡng Nhan Chúa (xem Mathêu 23:26; 5:8).

-Gương khó nghèo (tín điều 7):  Biết tích trữ những của trên trời, nơi mối mọt không đục khoét trộm cướp không lấy được (xem Mathêu 6:20).

 

-Gương vâng phục (tín điều 8): Biết bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh hằng ngày mà theo Chúa (xem Mathêu 16:24).

-Gương thờ phượng (tín điều 9): Biết tôn thờ Thiên Chúa là thần linh trong tinh thần và chân lư (xem Gioan 4:24).

-Gương khôn ngoan (tín điều 10): Biết t́m Nước Chúa và sự thiện hảo của Người trước hết mọi sự (xem Mathêu 6:23).

-Gương công bằng (tín điều 11): Biết trả cho thế gian những ǵ thuộc về thế gian, và trả cho Thiên Chúa những ǵ thuộc về Thiên Chúa (xem Mathêu 22:21).

-Gương tiết độ (t́n điều 12): Biết kính sợ một ḿnh Thiên Chúa, Đấng duy nhất có quyền hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục (xem Mathêu 10:28).

-Gương dũng cảm<D> (tín điều 13): Biết sẵn sàng hy sinh mạng sống ḿnh v́ Chúa,

như Chúa đă hiến mạng sống ḿnh làm giá chuộc thế gian (xem Marcô 8:35; Mathêu 20:28).

 

4) Lần Hạt: ĐỌC 117 LẦN KINH “PHÚC THAY”

-Kính 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam,

-Được chia ra làm 13 chục, mỗi chục đọc 9 kinh.

-Bắt đầu mỗi chục: Ngắm theo thứ tự một tín điều của kinh Tin Kính để suy niệm cho cả chục kinh, rồi đọc một kinh Lạy Cha.

-Kết thúc mỗi chục: Đọc một kinh Sáng Danh và than thở, theo thứ tự, các ư nguyện của mỗi tín điều (ở mục 3).

 

5) Dịp Đọc:

-Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24-11).

-Ngày kỷ niệm phong thánh hằng năm (19-6).

-Thứ Sáu hằng tuần.

 

 

 

 

NHƯ MEN TRONG BỘT

(Xem Luca 13:21)

 

1- Lời Chúa.

“Ta sẽ ví Nước Thiên Chúa với ǵ đây?”

“Nó như MEN mà người đàn bà lấy trộn vào ba đấu bột cho đến khi cả khối bột được dậy men”

 

2- Ư Nghĩa.

Men là Sự Sống hay là Tinh Thần của Chúa Kitô;

Người Đàn Bà là Trinh Nữ Maria hay là Giáo Hội;

Lấy Trộn Vào là ban phát hay là giáo huấn;

Ba Đấu Bột là linh hồn, thân xác và cuộc đời của con người;

Cho Đến Khi Cả Khối Bột Được Dậy Men là cả linh hồn, thân xác và cuộc đời của con người được thánh hoá, được sống đời đời.

 

3- Suy Niệm.

Theo ư nghiă của dụ ngôn

"Như Men Trong Bột" này,

Người Kitô Hữu không phải là chính Men, tức, là chính Sự Sống, chính Tinh Thần của Chúa Kitô.

Tuy nhiên,

Theo tinh thần của dụ ngôn,

Trên thực tế, khi được tái sinh trong Bí Tích rửa tội, con người tự nhiên đă được

"mặc lấy Chúa Kitô" (Galata 3:27), được Chúa Kitô hoá trong Sự Sống và trong

Tinh Thần của Người, làm cho cả linh hồn, thân xác và cuộc đời của họ như "cả khối bột được dậy men", nên mới trở thành và được gọi là "NGƯỜI KITÔ HỮU".

Để rồi, như Chúa Kitô "là Ánh Sáng Thế Gian" (Gioan 8:12),

Người Kitô Hữu cũng "là Ánh Sáng Thế Gian" (Mathêu 5:14) thế nào,

Chúa Kitô, bằng Sự Sống và Tinh Thần của Người trong Người Kitô Hữu, đă là

Men đối với họ, th́ Người Kitô Hữu, bằng cả Con Người và Cuộc Đời đă được

dậy Men Chúa Kitô như thế, cũng chính là Men đối với thế gian như vậy.

 

4- Áp Dụng. MEN

-Theo bản chất, là sự sung măn;

-Theo thân phận, là bị vùi dập;

-Theo sứ mệnh, là làm nẩy sinh.

Vậy,

Nếu theo tinh thần của dụ ngôn Như Men Trong Bột này,

Người Kitô Hữu chính là Men đối với thế gian, th́ họ cũng phải mang trong ḿnh sự sung măn để có thể làm nẩy nở thế gian khi họ bị vùi dập đi trong đó.

-"Sự sung măn" của người Kitô Hữu ở đây là ǵ?

Nếu không phải là chính Sự Sống Thần Linh của Chúa Kitô trong họ,

Sự Sống mà Người, như vị chủ chiên nhân lành, đă hiến mạng sống của ḿnh

"để cho chiên được sống và sống một cách sung măn" (Gioan 10:10).

-"Làm nẩy nở" của người Kitô Hữu ở đây là ǵ?

Nếu không phải là việc làm chứng cho Chúa Kitô, nhờ đó, Chúa Kitô được thế gian nhận biết, để Người lại được tái sinh một cách siêu linh cho thế gian, nơi "những

ai chấp nhận Người (Gioan 1:12) nhờ chứng của họ.

-"Bị vùi dập" của người Kitô Hữu ở đây là ǵ?

Nếu không phải là việc ở trong thế gian, song không thuộc về thế gian

(xem Gioan 17:11,14) của họ, bằng cách "bỏ sự sống ḿnh đi v́ Thày"(Luca 9:24).

 

5- Gương Chúa.

Theo ư nghĩa của dụ ngôn Như Men Trong Bột,

"Men là Sự Sống hay là Tinh Thần của Chúa Kitô”.

Thế mà,

Sự Sống và Tinh Thần của Chúa Kitô đă không phải là h́nh ảnh của một "Hạt Lúa Miến rơi xuống đất bị mục nát đi sinh muôn vàn hoa trái" hay sao!?!

Chúa Kitô là hạt lúa miến, không phải hay sao, với nhân tính của Người như vỏ của nó, và thần tính của Người như nhân của nó.

Chúa Kitô là Hạt Lúa Miến rơi xuống đất bị mục nát đi, không phải hay sao, khi Người là "Ngôi Lời đă hoá thành nhục thể" (xem Gioan 1:14) và là"Giêsu bị đóng đanh"

(Mathêu 28:5).

Chúa Kitô là Hạt Lúa Miến sinh muôn vàn hoa trái, không phải hay sao, khi Người "từ

cơi chết sống lại là những hoa trái đầu mùa của những kẻ yên giấc" (1Côrintô 15:20).

Đúng vậy,

"Mặc dầu là Con, Người đă biết vâng phục nơi những ǵ phải chiụ; và khi hoàn tất, Người đă trở nên căn nguyên cứu độ đời đời cho tất cả những ai thần phục Người" (Do Thái 5:8-9), mà người thứ nhất được hưởng là Người Mẹ "Đầy Ơn Phúc" (Luca 1:28) của Người, Người "Tỳ Nữ Xin Vâng" (Luca 1:38) của Thiên Chúa, "Người Đàn Bà lấy Men trộn vào ba đấu bột cho tới khi cả khối bột được dậy Men" (Luca 13:21).

V́ thế,

Để làm cho ba đấu bột của thế gian là không gian, thời gian và nhân gian cho đến khi cả khối bột thế gian này được dậy Men Sự Sống Thần Linh của Chúa Kitô, là Men của thế gian, người Kitô Hữu không thể nào không lệ thuộc vào Mẹ Maria trong việc làm cho Tinh Thần Mục Nát của Chúa Kitô ăn sâu vào con người và nẩy nở nơi cuộc

đời của họ, nhờ đó, “Sự Sống của Chúa Kitô được tỏ hiện” (2Côrintô 4:10-11).

Thật vậy,

Như Hạt Lúa Miến chỉ sinh muôn vàn hoa trái khi bị mục nát đi trong ḷng đất thế nào, th́ Men, tự nó, dù sung măn đến mấy đi nữa, cũng sẽ chỉ là vô vị, nếu nó không

ở trong bột và nhất là không bị vú dập đi trong bột.

(1)   Chọn chỗ cuối rốt trong đời sống xă hội như Chúa đă dậy (xem Luca 10:14), ở tại việc luôn luôn tự chọn cho ḿnh, khi có thể, những địa vị, những vai tṛ, những trách vụ thấp kém nhất.

(2)   Kín Đáo về mọi ơn lành nhận được hay phúc đức làm được, cả bề ngoài với vẻ tự nhiên, nhất là bề trong với ư ngay lành như Chúa đă dậy (xem Mathêu 6:1-18).

(3)   Kiêng lánh hết mọi danh dự mà thế gian có thể ban tặng như Chúa đă dậy (xem Mathêu 23:8) và đă làm gương (xem Gioan 6:15; 8:50), nếu không thể tránh, hăy qui hướng tất cả cho vinh danh Chúa như Đức Mẹ (xem Luca 1:48-49).

(4)   Hạ ḿnh xuống dưới chân tất cả mọi người để làm tôi hầu hạ mọi người như Chúa đă dậy (xem Mathêu 20:28) và đă làm gương (xem Gioan 13:14)

(5)   Làm bạn với những người bị xă hội khinh chê, xa lánh như Chúa đă dậy (xem Luca 14:13-14) và đă làm gương (xem Mathêu 9:11; 11:19).

(6)   Không xét đoán ai bao giờ như Chúa đă dậy (xem Mathêu 7:1; Gioan 7:24) và đă làm gương (xem Gioan 8:15; 12:47).

(7)   Không kháng cự khi bị tổn thương như Chúa đă dạy (xem Mathêu 5:39) và đă làm gương (xem Isaia 53:7), như:

* Bị chống đối (xem Luca 4:28-30);

* Bị ngờ vực (xem Mathêu 13:54-57);

* Bị hất hủi (xem Luca 9:53);

* Bị xuyên tạc (xem Mathêu 9:34);

* Bị chê cười (xem Marcô 3:21);

* Bị xa lánh (xem Gioan 6:60,66);

* Bị bôi nhọ (xem Marcô 3:22);

* Bị phản bội (xem Luca 22:3-6;47-48);

* Bị bắt bớ (xem Gioan 18:2-13);

* Bị bỏ rơi (xem Marcô 14:50);

* Bị vu khống (xem Marcô 14:55-58);

* Bị phủ nhận (xem Marcô 14:66-71);

* Bị ghen ghét (xem Marcô 15:10);

* Bị chối bỏ (xem Gioan 19:15);

* Bị hành hạ (xem Gioan 19:1-5);

* Bị lên án (xem 19:15);

* Bị kết án (xem Gioan 19:16);

* Bị xỉ nhục (xem Mathêu 27:27-31);

* Bị chế nhạo (xem Luca 23:35-39);

* Bị giết chết (xem Luca 23:33,46; Gioan 19:33-34).

 

Nhờ Trái Tim Đầy Ơn Phúc của Mẹ Maria, Mẹ của Chúa cũng là Mẹ của chúng con,

Xin Ḿnh Thánh và Máu Thánh của Chúa:

Đă được thụ thai và cưu mang trong cung ḷng trinh nguyên của Mẹ Maria,

ban cho con một tấm ḷng thanh sạch,

để con được xứng đáng chiêm ngưỡng Nhan Chúa.

Xin Ḿnh Thánh và Máu Thánh của Chúa:

Đă được bọc trong khăn nằm trong máng lừa, bần cùng nghèo khó,

ban cho con tinh thần thanh bần, để con được Chúa là Nước Trời ở trong con.

Xin Ḿnh Thánh và Máu Thánh của Chúa:

Đă bị lưỡi đ̣ng đâm vào cạnh sườn

làm cho máu và nước chảy ra,

ban cho con được sống và sống trọn vẹn hơn,

để con đạt đến tầm vóc viên măn của Chúa;

Xin Ḿnh Thánh và Máu Thánh của Chúa:

 

Đă sống lại từ trong cơi chết,

làm cho con không c̣n sống cho chính ḿnh,

mà là cho Đấng đă kêu gọi con từ bóng tối tăm ra ánh sáng lạ lùng,

để con được nên một trong Chúa là Cha và Con và Thánh Thần

đời đời chẳng cùng. Amen.

 

(Xem STK2:9; DS 13:27; Mt 1:20;5:3,7;16:16;26:38; Lc 2:12;17:21;24:6;

Gn 1:14;6:51;10:10;11:27;15:13;17:19,21,23; 18:37;19:34; Ga 2:20;

Êph 4:13,15; 1Ph 2:9; KH 22:2)