6. LỜI NGUYỆN CHN L

 

 (Để tm niệm trước khi đọc Thnh Kinh hay đọc cc sch thing ling, hoặc mỗi khi cần suy nghĩ để biết Cha m theo)

 

Lạy Cha Gisu Kit L nh Sng thế gian, L Tn Sư duy nhất trn đời của chng con. Cha c lời ban sự sống đời đời.

Nhờ Tri Tim Đầy Ơn Phc của Mẹ Maria Đồng Cng Cứu Chuộc,

Mẹ của Cha cũng l Mẹ của chng con,

xin Cha sai Thần Tr  Cha xuống trn chng con: nhắc nhở chng con tất cả những g Cha đ truyền dạy chng con, dẫn dắt chng con vo tất cả sự thật; cho chng con biết tn thờ Thin Cha l Thần Linh trong tinh thần v chn ly1, để chng con c thể lm chứng về Cha l Đường Lối, l Sự Thật, v l Sự Sống, cho thế gian tin m được sống đời đời. Amen.

 

(Xem Gioan 8:12/ Mathu 23:10/ Gioan 6:68/ Gioan 14:26/ Gioan 16:13/ Gioan 4:24/ Gioan 15:27,4:6/ 1Gioan 1:3).