8.  LỜI NGUYỆN CHIẾN ĐẤU

 

 (Để chiến đấu với cc cơn cm dỗ hay để chiụ đựng mỗi khi chiụ đau khổ)

 

 

VỚI CC CƠN CM DỖ

 

Lạy Cha Gisu đ bị thử thch trăm bề như chng con, nhưng khng hề phạm tội.

Nhờ Tri Tim Đầy Ơn Phc của Mẹ Maria Đồng Cng Cứu Chuộc, Mẹ của Cha cũng l Mẹ của chng con,

Xin chớ để chng con sa chước cm dỗ, nhưng cứu chng con cho khỏi sự dữ. Amen.

 

(Xem Do Thi 4:15/ Mathu 6:13).

 

 

MỖI KHI CHIỤ ĐAU KHỔ

 

Lạy Cha Gisu đ bị thử thch trăm bề như chng con, nhưng Cha đ biết vng phục

nơi những g phải chiụ, v đ nn nguồn mạch cứu độ cho những ai tn phục Cha.

Nhờ Tri Tim Đầy Ơn Phc của Mẹ Maria Đồng Cng Cứu Chuộc,

Mẹ của Cha cũng l Mẹ của chng con,

Xin cho chng con biết vng lời cho đến chết v chết trn thập gi như Cha,

để chng con đng được dự phần với Cha, trong việc lm vinh danh Cha, Đấng đ khng dung tha Con Một Mnh v tất cả chng con, Đấng định liệu mọi sự ha

hợp với nhau v lợi ch của chng con l những kẻ được ku gọi theo định của Ngi.

Amen.

 

(Xem Do Thi 4:15/ Do Thi 5:8-9/ Philiph 2:8/ Gioan 13:8,36/ Gioan 17:1/ Rma 8:32/ 2Crint 4:15/ Rma 8:28).