9.  LỜI NGUYỆN DƯỠNG NUI

 

(Để đọc trước khi dng bữa)

 

Lạy Cha chng con ở trn trời, Đấng đ nui sống chim trời chẳng đng ga l bao,

v mặc đẹp cho hoa đồng nội nay cn mai vứt vo lửa,

Nhờ Tri Tim Đầy Ơn Phc của Mẹ Maria Đồng Cng Cứu Chuộc, Mẹ của Con Cha cũng l Mẹ của chng con,

Xin Cha cho chng con hm nay lương thực hằngngy l lm theo Cha v hon tất việc Cha trao ph, khi dng  đến những của ăn phần xc ny.

V Đức Kit, Cha chng con. Amen.

 

(Xem Mathu 6:9/ Mathu 6:11/ Mathu 6:26,30/ Gioan 4:34/ Đệ Nhị Luật 8:3/ Mathu 6:33)