ĐƯỜNG THÁNH GIÁ GIỚI TRẺ

*

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6

Trang 7
Trang 8
Trang 9

Copyright

1998 by Cao Tan Tinh 


ĐƯỜNG THÁNH GIÁ GỌI MỜI

 

(Hướng dẫn nam đọc, sau nghi thức làm phép Thánh Giá, nếu có L.M.)

Quí bạn thân mến, thập giá là ǵ, nếu không phải, về h́nh thức cấu tạo, là hai thanh gỗ bắt chéo nhau, và về phương diện ư nghĩa siêu nhiên, thập giá chính là giao điểm gặp gỡ giữa Thiên Chúa toàn hảo và toàn năng với loài người tội lỗi và bất lực chúng ta.

            Tại sao thế? Bởi v́, ư muốn của Thiên Chúa, như thanh gỗ dọc nơi cây thập giá, nếu không giao tiếp với ư muốn của chúng ta, như thanh gỗ ngang của cây thập giá, th́ chúng ta, dù có "đi t́m Chúa" cũng sẽ không bao giờ "gặp được Đức Kitô" (Jn.1:41), trái lại, c̣n gặp nguy hiểm và nguy tử nữa là đàng khác.

            Không phải hay sao, v́ hai nguyên tổ loài người muốn lên bằng Thiên Chúa, khi các ngài tựï ư hái trái cấm mà ăn, tức các ngài, qua hành động, muốn ư của ḿnh song song với ư muốn của Thiên Chúa, chứ không muốn ư của ḿnh giao tiếp với ư muốn của Thiên Chúa, mà các ngài làm cho cả loài người ch́m đắm xuống vực sâu tội lỗi và sự chết, càng lạc xa Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa của ḿnh, nếu chính Thiên Chúa không tự hạ đến t́m gặp con người.

            Phải, qúi bạn ạ, "Thiên Chúa là t́nh yêu" (1Jn.4:8,16) biết rằng loài người chúng ta không thể nào tự ḿnh t́m thấy Ngài và gặp được Ngài, do đó, Ngài đă tự động đến t́m chúng ta để gặp gỡ chúng ta. Thế nhưng, dù Thiên Chúa, qua Lời nhập thể là Đức Kitô, đă đến t́m kiếm chúng ta rồi, chúng ta vẫn không thể nào gặp được Ngài, nếu chúng ta t́m kiếm Đấng đă sinh ra trong hang lừa máng cỏ nơi ham chuộng giầu sang phú qúi, hay nếu chúng ta t́m kiếm Đấng sinh ra bởi "một trinh nữ" (Is.7:14; Mt.1:20,23) nơi đam mê nhục dục, hoặc nếu chúng ta t́m kiếm Đấng giang tay chịu chết trần truồng trên cây thập giá nơi ư muốn đầy tham vọng của chúng ta.

            Đúng thế, qúi bạn ơi, những kinh nghiệm cuộc đời của con người nơi qúi bạn đă chẳng hé mở cho qúi bạn thấy, một phần nào những ǵ qúi bạn tự nhiên vốn ham thích và say mê t́m kiếm, chỉ toàn là phù hoa giả tạo, làm cho con người qúi bạn chóng chán, ê chề hay sao... cho đến khi qúi bạn dứt khoát với chính ḿnh: "Tôi đi t́m Chúa".

            Thế nhưng, qúi bạn chỉ có thể tuyên bố: "Tôi đă gặp Ngài", một Thiên Chúa nhập thể và ở cùng chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô, một Thiên Chúa đă bị thế gian ghét bỏ, lên án và giết chết trên thập giá, khi qúi bạn dấn thân bước vào con đường hẹp, con đường thập giá, con đường mà Ngài đă kêu gọi những ai muốn theo Ngài: "Ai muốn theo Ta phải bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Ta" (Mt.16:2; Mk.8:34).

            Thập giá, theo bản chất của nó, tất nhiên sẽ phát sinh đau khổ nơi con người. Thế nhưng, là bóng Thánh Giá, đau khổ cũng chính là dấu chỉ đường cho chúng ta đến gặp được Chúa mà không sợ bị lầm lạc. Chính Thiên Chúa đă tỏ ḿnh Ngài ra rơ ràng nhất ở nơi thập giá, nhờ đó, con người cũng dễ dàng nhận ra Ngài nhất nơi thập giá, như chính Chúa Kitô đă khẳng định và qủa quyết: "Khi nào các ngươi treo Con Người lên, các ngươi sẽ biết TA LÀ" (Jn.8:28). Do đó, không phải hay sao qúi bạn, Thánh Giá chính là Dung Nhan vô cùng Nhân Hậu Thiên Chúa tỏ ra cho loài người tội lỗi khốn nạn chúng ta, và là "Cánh Tay Thiên Chúa tỏ ra" (Is.53:1) để lôi kéo con người bất toàn và bất lực của chúng ta về với Ngài đấy qúi bạn. Thế th́ tại sao chúng ta không đứng lên để cùng nhau Đi Đường Thánh Giá đến với Ngài...

 

Tâm Ca Lên Đường Thánh Giá

 

(Con Đường Chúa Đă Đi của Văn Chi)

 

            Nữ (PK1): Lạy Chúa con đường nào Chúa đă đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường t́nh đó Ngài dành cho con.

            Nam (PK2): Lạy Chúa mũi đ̣ng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào c̣n loang máu đào, sỉ nhục nào c̣n vương trên mắt. Lạy Chúa những bước nào gục ngă đau thương, bao roi đ̣n hằn vết thê lương, đường t́nh đó Ngài dành cho con.

            Chung (ĐK): Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Nhất: Chúa Giêsu bị Philatô kết án tử giá.

Mở Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

            Thiên Chúa là T́nh Yêu đă dựng nên loài người theo h́nh ảnh Ngài và tương tự như Ngài, để họ có thể sống Sự Sống Thần Linh của Ngài. Chính v́ thế, con người sống ở trên đời không phải như một con vật chỉ sống để mà ăn rồi chết đi là hết, trái lại, thực tế cho thấy, con người luôn khao khát được sống trường sinh và được hưởng một hạnh phúc vô cùng bất tận. Thế nhưng, thực tế ngang trái cho thấy, đời là một bể khổ và con người cuối cùng cũng bị chết đi không hơn ǵ một con vật. Bởi v́, ngay từ đầu, qua hai nguyên tổ, loài người đă đánh mất Sự Sống Thần Linh này, qua việc bất phục tùng Ngài. May mắn thay, dù loài người có nghe theo ma quỉ là Satan trong việc lạm dụng tự do của họ để phản lại Ngài, Thiên Chúa vẫn yêu thương và càng yêu thương loài người hơn, ở chỗ, ngay trong bản án nguyên tội, Ngài đă hứa cho họ một Đấng Cứu Chuộc. Thật vậy, Chúa Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa đă hóa thân làm người, là Thiên Chúa ở giữa loài người, được thụ thai bởi quyền phép của Chúa Thánh Thần và được sinh ra bởi Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Người là Thiên Chúa thật và là một con người thật, một con người được sinh ra tại Bêlem, xứ Giuđa, nước Do Thái, 2000 năm trước đây, vào thời điểm hoàng đế Cêsa làm sổ kiểm tra dân số lần đầu tiên trong toàn đế quốc Rôma. Người đă được sinh ra và đến trong thế gian với một mục đích duy nhất là để làm chứng cho một sự thật tối hậu, đó là sự thật Thiên Chúa đă yêu thương thế gian đến nỗi đă ban chính Con của Ngài cho thế gian, để thế gian nhờ Người mà được Sự Sống Thần Linh. Thế nhưng, lịch sử đă phũ phàng cho thấy, loài người, qua dân Do Thái, đă không thể tin được rằng Thiên Chúa là Thần Linh lại có thể yêu thương họ đến nỗi đă hóa thân làm người như họ, nơi nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét ở Galilêa. Trái lại, họ c̣n cho nhân vật Giêsu con bác thợ mộc Giuse tầm thường này, cũng là một con người như họ mà dám tự xưng ḿnh là Con Thiên Chúa, đă phạm một tội vô cùng lộng ngôn phạm thượng đáng phải chết ngàn lần. Do đó:

Diễn Đường Thánh Giá (hướng dẫn nam)

Theo lệnh của Hội Đồng Do Thái, đám thuộc hạ giải Chúa Giêsu đến dinh quan tổng trấn Rôma. Dân chúng kéo theo xem rất đông. Philatô hỏi Chúa Giêsu: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Tôi sinh ra và đến trong thế gian để làm chứng cho chân lư. Ai t́m kiếm chân lư th́ nghe thấy tiếng