BẢN TUYÊN XƯNG VÀ QUYẾT NGHỊ 

của Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam 2000

Liên Giáo Phận Nam California

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô,/ Con Thiên Chúa hằng sống./

 

Để đáp lại Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II,/ vị Đại Diện Chúa trên trần gian,/ đă huấn dụ kêu gọi chúng con phải những vị thánh của thiên niên kỷ mới,/ Giới Trẻ tham dự Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo thuộc Liên Giáo Phận Nam California chúng con cùng nhau tuyên xưng:/

 

1?    Chúa Thần Linh cùng cao cả/ song đă hóa thân làm người đểvới loài người chúng con,/ nhờ đó loài người cùng bất toàn bất lực của chúng con/ đă thể đến với Chúa sống trong Chúa./

2?     nhân tính đă bị đi theo nguyên tội của loài người chúng con nói chung,/ thân xác tro bụi của chúng con nói riêng,/ đă được Chúa thần linh hóa qua Mầu Nhiệm Nhập Thể,/ mọi người từng người đồng loại chúng con/ đă trở nên anh chị em của Chúa của nhau,/ cùng một Cha trên trời./

 

Chính chúng con thật ḷng tin rằng/ Chúa Vị Thiên Chúa đă Giáng Sinh làm người trở nên như chúng con,/ chúng con đồng thanh quyết nghị sống Mầu Nhiệm Nhập Thể:/

 

1?    Chúng con xin chấp nhận từ nơi Chúa Cha/ lệnh truyền sống một đời sống kính mến Ngài yêu thương anh chị em của chúng con,/ bằng cách chúng con sẽ tỏ ra đoàn kết với mọi người không phân biệt ai;/

2?    Chúng con xác tín rằng,/ trong lịch sử loài người,/ cho mang dấu vết sự dữ khổ đau,/ th́ chắc chắn cuối cùng chúng cũng bị sự sống yêu thương chế ngự;/

3?    Chúng con phải cố gắng đứng vững trước tất cả những hủy hoại bản thân con người,/ như bạo lực,/ đồng tính luyến ái,/ ái ân ngoại hôn,/ ngừa thai nhân tạo,/ khỏa dâm,/ khiêu dâm,/ thủ dâm,/ trợ tử v.v./ cũng như những hủy hoại gia đ́nh con người,/ như ly dị,/ ngừa thai nhân tạo,/ phá thai,/ tạo sinh ngoại nhiên v.v./

4?    Chúng con phải hết sức nỗ lực đóng góp vào việc xây dựng một thế giới mới,/ một quê hương đất nước mới,/ được xây dựng trên quyền năng của yêu thương tha thứ,/ chống lại với bất công tất cả mọi thảm cảnh về thể ,/ luân tinh thần,/ qui hướng chính trị,/ kinh tế,/ văn hóa kỹ thuật vào việc phục vụ con người/ cũng như vào việc phát triển toàn vẹn con người./

 

Với Chúa,/ chúng con tin chắc/ sự thánh thiện Thiên Chúa muốn nơi mọi người lănh nhận tích rửa tội vẫn thể đạt thành./ Chúng con cậy dựa vào Chúa./ Chúng con tin tưởng vào quyền năng địch của Phúc Âm/ lấy đức tin làm nền tảng cho niềm hy vọng của chúng con./ Xin Chúa hăy bước đi với chúng con./ Xin hăy canh tân tâm hồn chúng con kiên cường chúng con/ bằng sức mạnh của Thần Linh Chúa,/ cũng như bằng gương của Mẹ Maria,/ một tấm gương phấn khích chúng con trở thành những người loan báo niềm hy vọng,/ yêu thương/ an b́nh trong ngàn năm mới./ Amen.

 

Tại Giáo Phận Orange, Thứ Bảy 19/8/2000

 

Quí danh:________________________

 

tên:_______________________________________

 

PROFESSION and RESOLUTION

of

Vietnamese Catholic Youth Conference 2000

 Interdioceses in Southern California  

 

 

Our dear Jesus Christ,/ the Son of the Living God!/

 

Pope John Paul II,/ Your Vicar on earth,/ sent our world youth a message on occasion of the Great Jubilee of Your Incarnation 2000 years./ In respond to his message,/ in which he urged us to be the saints of the new millennium,/ our Vietnamese Catholic Youth of Interdiocese in Southern California wants to express our profession of faith in You as follows:/

 

1.   You are invisible,/ who is Spirit and Infinite,/ but You became flesh and dwelt among us human being,/ in order that we,/ who are by nature completely imperfect and powerless in our own salvation,/ can have access to You and live in You./

2.   Due to original sin,/ our human nature has been defected and our body mortal,/ but through your Incarnation they have been divinitely elevated,/ all of us and each one of us thus became brothers and sisters to You/ as well as to each other/ in one family of heavently Father./

 

For we truly believe in You,/ the God who became man like us,/ and in the light of Your Incarnation/ we all in one voice proclaim our following resolution:/

 

1?    We accept from the Father the command to live,/ loving Him and our brothers and sisters,/ showing solidarity to everyone, without distinction;/

2?    We are convinced that/ in the history of humanity/ even though it is marked by evil and suffering,/ the final word belongs to life and to love;/

3?    We will strive to take a firm position/ against all that destroys the human person,/ such as violence,/ homosexuality,/ sexual relationship outside marriage,/ masturbation,/ sexy,/ pornography,/ euthanasia etc, and all that destroys the family,/ such as divorce,/ artificial birth control,/ procured abortion etc./

4?    We will try our best to contribute to the building of a new world,/ of our Vietnamese country,/ founded on the power of love and forgiveness,/ on the struggle against injustice/ and all physical,/ moral and spiritual distress,/ on the orientation of politics,/ economy,/ culture/ and technology to the service of man and his integral development./

 

With You,/ we deeply confirm that/ saintliness/ - the divine plan for every baptized person -/ becomes possible./ We rely on You./ We believe in the invincible power of the Gospel/ and place faith as the foundation of our hope./ Please walk with us,/ renew our heart/ and strengthen us with the vigour of Your Spirit/ and also confirm us with Your Mother’s example/ which encourage us to be in the new millennium announcers of hope,/ love and peace./ Amen./

 

Diocese of Orange, August 19, 2000

 

 Name:__________________________

 

Signature:________________________________