TUYỆT ĐỈNH ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

 

THE SUMMIT OF THE WAY OF THE CROSS

 

 

Quí bạn trẻ thân mến, theo truyền thống, Đường Thánh Giá c̣n hai đoạn nữa mới chấm dứt. Tuy nhiên, căn cứ vào lời Chúa Giêsu nói trong bữa tiệc ly: "Không có t́nh yêu nào cao cả hơn t́nh yêu của người thí mạng sống ḿnh v́ bạn hữu của ḿnh" (Jn.15:13), th́ chúng ta có thể kết thúc việc Đi Đường Thánh Giá của chúng ta ở đây.

In fact, at this twelfth station, we are contemplating a complete and total revelation of God’s Love, of God’s Nature, of God’s Identity. This highest revelation is our Christianity’s sublime mystery, a mystery, which needs to be, commemorated by the Church according to Jesus Himself: "This is my body to be given for you. Do this as a remembrance of me(Lk.22:19; 1Cor.11:23). His Mystical Body, the Church, needs to celebrate this mystery of love, which overcomes sin and death.

                Như thế, thưa qúi bạn, nếu thập giá đối với trần gian là biểu hiệu cho tội lỗi và sự chết, th́ Thánh Giá đối với Kitô hữu chính là biểu hiệu cho t́nh yêu và sự sống, được biểu hiệu qua “máu cùng nước chảy ra” từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Kitô trên thập giá (Jn 19:34).

In order that love and life which were revealed by the cross of  Jesus can be known “to all creature” (Mk.16:15) “until the end of the earth” (Mt.28:20), Jesus also told His disciples in the Last Supper that: "I give you a new commandment: Love one another. Such as my love has been for you, so must your love be for each other. This is how all will know you for my disciples: your love for one another." (Jn.13:34-35).

            Các bạn thân mến, đó là lư do, để kết thúc việc cử hành Đường Thánh Giá của chúng ta hôm nay, một cử hành chính mầu nhiệm yêu thương cao cả đă chiến thắng tội lỗi và sự chết trên thế gian, ngay nơi bản tính loài người của chúng ta đă được Thiên Chúa mặc lấy, chúng ta hăy nắm lấy tay nhau, "nối ṿng tay lớn", cùng hát bài "Kinh Ḥa B́nh" của thánh Phanxicô Khó Khăn.

 

            "Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hăy dùng con như khí cụ b́nh an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an ḥa vào nơi tranh chấp, đem chân lư vào chốn lổi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọl ánh sáng vào nơi tối tăm, đem nguồn vui đến chốn u sầu.

 

            "Lạy Chúa, xin hăy dạy con: T́m an ủi người hơn được người ủi an, t́m hiểu biết người hơn được người hiều biết, t́m yêu mến người hơn được người mến yêu. V́ chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc quên ḿnh là lúc gặp lại bản thân; v́ chính khi hiến thân là khi được nhận lănh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng ḷng con. Xin thương ban xuống những ai ḷng đầy thiện chí ơn an b́nh"".

 

(Tất cả cúi đầu lănh nhận phép lành Thánh Giá, nếu có LM chủ sự.

If present, the priest will give final blessing to the community)

 

 

+

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Mười Ba:

Chúa Giêsu được hạ xác xuống khỏi thập giá.

 

Thirteenth station: Jesus is taken down from the cross

 

 

 

Introduction - Mở Đường Thánh Giá

 

·         In the beginning God created man as a complete being composed of body and soul. Unfortunately man used his free will to betray God’s plan and thus he ends his life in separation of his being. However God still loves man and let man know that He will definitely save him. “Here is the Man”, the Savior of the world, a world of human under power of death. He is a true Man, Who wants to sacrifice His physical life to bring about divine life to mankind, that is to say, to make them realize that He loves them to the end, to the end of His human limit. That’s why the God-Man Jesus’ dead body was taken from the cross!

 

 

Cảnh Đường Thánh Giá - The Scene of the Station

 

Luật Do Thái không cho xác chết c̣n treo trên thập giá trong ngày dọn mừng Lễ Vượt Qua. Bởi thế, để xem xác của các tử tội bị treo trên thập giá đă thực sự chết chưa hầu có thể hạ xuống khỏi thập giá, quân lính phải đến đánh dập ống chân hai người tử tội cùng bị đóng đanh với Chúa Giêsu, nhưng họ lại dùng giáo mà đâm vào cạnh sườn Người cho chết hoàn toàn. Thi thể của Chúa Giêsu, như Philatô ban phép cho ông Giuse Aramathia, một trong những người môn đệ âm thầm của Người, đă được hạ xuống khỏi thập giá, và trước hết đă được trao cho Mẹ Maria. Mẹ đă ôm chặt lấy Người Con Chí Ái Chí Tôn của ḿnh trong ḷng, làm lưỡi gươm đau thương, lưỡi gươm được vị tư tế lăo thành Simêon tiên báo từ khi Mẹ dâng hài nhi Giêsu của Mẹ trong đền thờ sau 40 ngày hạ sinh Người, lại càng chọc thủng tâm can đoạn trường tan nát của Mẹ, Vị đại diện loài người chẳng những đă cộng tác trong việc thực hiện Mầu Nhiệm Thiên Chúa làm người, mà c̣n trong cả việc hoàn thành Mầu Nhiệm Cứu Độ loài người nữa.

 

 

Reflection - Nghiệm Đường Thánh Giá

 

·         Jesus, You are Christ, the Son of God. In the fullness of time You came into the world in flesh to testify to the truth that You were sent by God, Who really loves us human creature and wants to communicate His Divine Life to us through Your Incarnation, Passion and Resurrection. As the Way, Your humanity is to be separated by physical death, as the Truth, Your Messianic mission is to fulfill Your Father’s saving plan, and as the Life, Your Spirit is to bring primordial unity to the level of divine communion. On the contrary, in our daily Christian life, a life is to be died, buried and raised with You through the Church’s Baptism, we disciples and witnesses of Yours not only are afraid of being useless or powerless due to Your cause, but also consider You as a dead God in our consciences!

 

 

 

Tâm Ca Đường Thánh Giá - The Hearfelt Hymn

 

 (Giờ Tử Nạn của Hoài Đức)

Nam (PK1): Hỡi không gian rủ sương mù. Ngàn mây hỡi, hăy che khắp trời cao. Ánh kim ô vụt lu mờ, v́ thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau.

 

Nữ (PK2): Xé tung ra màn che đền. Và tan vỡ núi cao ngất từng mây. Đá muôn năm nào vững bền. Giờ Con Chúa tắt hơi núi sọ đây.

 

Chung (ĐK): Ôi bởi con mà Chúa mang thảm h́nh! Con đớn đau nh́n vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ đây thờ Chúa hết tâm t́nh.

 

 

 

Nguyện Đường Thánh Giá - Pray to the Lord

 

(tất cả qùi đọc rồi đứng lên - kneel down to pray and then stand up)

 

            Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho Kitô-hữu chúng con là môn đệ của Chúa biết bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Chúa.

 

Our Jesus, You are the Way, the Truth and the Life, help us Christian, Your disciples, deny ourselves, take up the cross and follow You.

 

+

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Mười Bốn:

Chúa Giêsu được chôn táng trong mồ đá.

 

Fourteenth station: Jesus is laid in the tomb.

 

 

 

Introduction - Mở Đường Thánh Giá

 

·         In the beginning God created man not to die but to live forever. Unfortunately man used his free will to betray God’s plan and thus he is to return dirt where he came from. However God still loves man and let man know that He will definitely save him. “Here is the Man”, the Savior of the world, a world of nature is groaning and in agony  due to original sin, and a world awaiting to be free and to share in the glorious freedom of the children of God. That’s why the God-Man Jesus’ dead body was buried in the tomb, in the earth!

 

 

Cảnh Đường Thánh Giá - The Scene of the Station

 

Sau hết, thi thể của Chúa Giêsu đă được tẩm liệm bằng dầu thơm do ông Nicôđêmô, người đă âm thầm đến gặp Chúa Giêsu một lần, mang tới, và được chôn táng theo tục lệ của dân Do Thái, trong một ngôi mộ đá mới của ông Giuse Aramathia gần đó. Cửa mồ của Người được chắn bằng một tảng đá lớn, có Mai-Đệ-Liên và một số phụ nữ c̣n ở lại, mặt hướng nh́n về ngôi mộ đá, nơi các trưởng tế cũng xin Philatô cho phép sai thuộc hạ đến canh giữ v́ sợ ứng nghiệm lời Chúa nói với họ về thân xác phục sinh của Người khi c̣n sống: "Qúi vị cứ phá đền thờ này đi, sau ba ngày Tôi sẽ dựng lại".

 

 

Reflection - Nghiệm Đường Thánh Giá

 

·         Jesus, You are Christ, the Son of God. In the fullness of time You came into the world in flesh to testify to the truth that You were sent by God, Who really loves us human creature and wants to communicate His Divine Life to us through Your Incarnation, Passion and Resurrection. As the Way, Your humanity is to be put away from the realm of the living, as the Truth, Your Messianic mission is to fulfill Your Father’s saving plan, and as the Life, Your Spirit is to become a fountain leaping up to provide eternal life. On the contrary, in our daily Christian life, a life is to be died, buried and raised with You through the Church’s Baptism, we disciples and witnesses of Yours not only are afraid of being completely forgotten or abandoned due to Your cause, but also bury You deeply in our self-interest, our ego, our social division!

 

 

Tâm Ca Đường Thánh Giá - The Hearfelt Hymn

 

 (Tôi Tin của Thành Tâm)

 

Chung (ĐK): Tôi tin, tôi tin Chúa đă thương tôi, nên Người đă phải chết, chết v́ tôi. Nên tôi, nên tôi vẫn tin luôn, tin Người hay tha thứ dù tội tôi trăm mối. Tôi tin, tôi tin Chúa vẫn thương tôi cho dù đời tôi bao phen giông tố. Măi măi Chúa là gịng nước trong, dạt dào ḷng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. (sau solo tất cả hát lại ĐK này một lần nữa)

 

Solo (PK1+2): nhiều khi trong bóng đêm, nh́n trời trăng sao ôi đẹp qúa. Nhưng biết đă mấy mùa nh́n lá, đă mấy chiều nh́n mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước trên đường chông gai đang ngập lối, than trách Đấng Hóa Công vô t́nh, sao nỡ phân ly đôi đường cho lắm người buồn đau.

 

 

 

Nguyện Đường Thánh Giá - Pray to the Lord

 

(tất cả qùi đọc rồi đứng lên - kneel down to pray and then stand up)

 

            Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho Kitô-hữu chúng con là môn đệ của Chúa biết bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Chúa.

 

Our Jesus, You are the Way, the Truth and the Life, help us Christian, Your disciples, deny ourselves, take up the cross and follow You.

 

ĐƯỜNG THÁNH GIÁ CUỘC ĐỜI

 

THE WAY OF CROSS IN CHRISTIAN LIFE 

 

Q

uí bạn thân mến, nếu Thiên Chúa vô cùng toàn năng và khôn ngoan cũng không muốn dùng bất cứ cách nào khác, dễ dăi hơn, cân xứng hơn, nhanh chóng hơn, để cứu thoát nhân loại chúng ta sa đọa v́ nguyên tội, ngoài Đường Lối Thánh Giá là đường lối vô cùng nhục nhă, khổ đau và điên dại, th́ Ngài muốn tỏ cho chung nhân loại cũng như riêng Kitô hữu chúng ta thầy ít là 3 chân lư sau đây:

            The first truth: “God is love” (1Jn.4:8,16). As the matter of fact, if God is not love, He can’t “so love the world that he gave his only Son” (Jn 3:16), and moreover it is impossible that He handed his only Son over for the sake of us all” (cf. Rm 8:32), His creature who is nothing in his face.

            Chân lư thứ hai: Thiên Chúa muốn chinh phục con người bằng t́nh yêu, không bằng quyền lực hay áp chế. Bởi thế, con người sẽ nhận ra Ngài khi họ cảm nhận được Ngài yêu thương họ. Và cũng bởi thế, tội phạm đến "Thiên Chúa là t́nh yêu" nhất không phải ở chỗ con người không nhận biết Ngài hay chối bỏ Ngài, bằng những đam mê dục vọng hay sợ hăi yếu đuối của ḿnh, cho bằng ở tại không tin vào ḷng từ ái thứ tha của Ngài. 

            The third truth: mankind can’t encounter with God and experience Him Who is Love without the cross: “Enter through the narrow gate” (Mt 7:13); “If a man wishes to come after me, he must deny his very self, take up his cross, and begin to follow in my footsteps” (Mt 16:24).  

Thánh Giá chính là vinh quang của "những ai Thiên Chúa biết trước Ngài cũng tiền định cho nên giống h́nh ảnh Con Ngài" (Rm.8:32).

 

 

Tâm Ca Cuối Đường Thánh Giá - Closing Hymn

 

(Vui Ngày Trở Về của Thành Tâm)

 

Chung (ĐK): Người đi trong đau thương sẽ về giữa vui cười, ḥa tiếng tơ đàn hát rộn ràng câu nhớ thương. Người gieo trong đau thương gặt trong ngàn tiếng ca, lời ca đẹp ư thơ, nh́n lúa mênh mông ḷng tràn dâng mến thương

 

Solo (PK1): Ai yên vui sống trong đơn nghèo, không hay mơ ước không ham giầu. Vui lên đi hỡi người đang đói, Chúa sẽ đoái ban Nước Trời. Ai đi trong bóng đêm u hoài, trông mong sao ánh dương soi đời. Vui lên đi hỡi ai sầu tủi, này Người sẽ ủi an ngươi.

 

(sau solo hát lại ĐK lần nữa, trước khi lĩnh phép lành kết, nếu có LM)