+

 

Đoạn Đường Thnh Gi Thứ Ba:

Cha Gisu ng xuống đất lần nhất.

 

Third station: Jesus Falls the first time.

 

 

 

Introduction - Mở Đường Thnh Gi

 

         In the beginning God created man and gave him dominion over the whole visible world. Unfortunately man used his free will to betray Gods plan and thus made the whole created world not only suoect to futility but also against him. However God still loves man and let man know that He will definitely save him. Here is the Man, the Savior of the world, a world of slavery to corruption, a world to be saved by His power as a true God, Who raised up the crippled, the paralyzed and the dead. Thats why the God-Man Jesus tries to stand up and walk after the first falling down to the ground under a heavy cross.

 

 

Cảnh Đường Thnh Gi - The Scene of the Station

 

Cha Gisu l tấm thn tan nt v đn vọt đi được t lu th qụi ng xuống đất trn gối chn phải, tay vẫn giữ thập gi cho khỏi đổ ln người hay rơi xuống đất. Thấy vậy, tn lnh cầm ba lấy roi quất vo thn Cha Gisu m qut: "Vua cha g m yếu đuối như vậy. Quyền năng của ngươi đu hết rồi" Tn lnh cầm gio lắc đầu phụ họa: "Yếu hơn cả con b ko cầy, thua cả con ngựa ko xe".

 

 

Reflection - Nghiệm Đường Thnh Gi

 

         Jesus, You are Christ, the Son of God. In the fullness of time You came into the world in flesh to testify to the truth that You were sent by God, Who really loves us human creature and wants to communicate His Divine Life to us through Your Incarnation, Passion and Resurrection. As the Way, Your humanity is to embrace the cross with Your arms, as the Truth, Your Messianic mission is to fulfill Your Fathers saving plan, and as the Life, Your Spirit is to transform human weakness into divine power. On the contrary, in our daily Christian life, a life is to be died, buried and raised with You through the Churchs Baptism, we disciples and witnesses of Yours not only are afraid of our worldly failures, but also push You down under our earthly idols and also under the trust of our own saving effort!

 

 

 

Tm Ca Đường Thnh Gi - The Hearfelt Hymn

 

 (Xin Người Thương Con của Thnh Tm)

 

Nam (PK1): Từ vực su tối tăm con ku cầu Người thương trng đến. Cha ơi, lắng nghe lời con, con tm nhan Cha thiết tha ni van. V đời con lắm phen đ khng trn lời cam kết xưa. Cha ơi, chớ ghi trong lng pht giy lỗi lầm con phụ lng Người thương.

 

Nữ (PK2): Người, Người ơi thấu chăng, đ bao lần hồn con cay đắng. Cố vươn ln tht cảnh bn nhơ, my m che lối lưới giy tnh oan. Nhưng rồi đời đu dễ chi thm một lần hồn con on than. Cha ơi chớ ghi trong lng pht giy lỗi lầm, con phụ lng Người thương.

 

Chung (ĐK): Nhưng con tin nơi Cha, Cha thương con nhiều tnh khng bin giới. Con trng mong nơi Cha sẽ qun thng ngy tuổi xun trt dại. Đy con tim rướm mu tấm thn gầy ho tnh con hững hờ. Con xin dng ln Cha khc n tnh ny Người thương con đi.

 

 

Nguyện Đường Thnh Gi - Pray to the Lord

 

(tất cả qi đọc rồi đứng ln - kneel down to pray and then stand up)

 

            Lạy Cha Gisu l Đường, l Sự Thật v l Sự Sống, xin cho Kit-hữu chng con l mn đệ của Cha biết bỏ mnh đi, vc thập gi mnh m theo Cha.

 

Our Jesus, You are the Way, the Truth and the Life, help us Christian, Your disciples, deny ourselves, take up the cross and follow You.

  

+

 

Đoạn Đường Thnh Gi Thứ Bốn:

Cha Gisu gặp Mẹ Maria trn đường khổ gi.

 

Fourth station: Jesus meets his Mother

 

Introduction - Mở Đường Thnh Gi

 

         In the beginning God promised to save disgraced man through offspring of a woman. Here is the Man, the Savior of the world as God promised. This Man was conceived by the power of the Holy Spirit in the womb of Mary, a Virgin in Nazareth of Galilee betrothed to a man named Joseph, who contributed nothing to her conception. However, Marys happiness is not only being Mother of God rather than servant of God. Thats why the God-Man Jesus wants to look at His Mother, who always followed her Son where ever He goes, even to the foot of the cross.

 

 

Cảnh Đường Thnh Gi - The Scene of the Station

 

Trn đường vc thập gi ln ni sọ, Cha Gisu gặp Mẹ Maria sầu bi đứng nhn Người v giơ hai tay về pha Người như muốn vc đỡ lấy thập gi của Con mnh. Cha Gisu đứng lại u yếm nhn Mẹ. Tn lnh cầm gio qut ln đẩy Cha Gisu đi: "Khng c ai cứu được ngươi đu m cầu cứu". Tn lnh cầm ba ha theo: "Ngươi c cứu được người khc đi nữa, ngươi cũng khng thể no thot thn được đu"

 

 

Reflection - Nghiệm Đường Thnh Gi

 

         Jesus, You are Christ, the Son of God. In the fullness of time You came into the world in flesh to testify to the truth that You were sent by God, Who really loves us human creature and wants to communicate His Divine Life to us through Your Incarnation, Passion and Resurrection. As the Way, Your humanity is to be born of a human mother, as the Truth, Your Messianic mission is to fulfill Your Fathers saving plan, and as the Life, Your Spirit is to unite humanity and divinity in Your person. On the contrary, in our daily Christian life, a life is to be died, buried and raised with You through the Churchs Baptism, we disciples and witnesses of Yours not only are afraid of following Your way, but also become indifferent to Your merciful love after our fall! 

 

 

Tm Ca Đường Thnh Gi - The Hearfelt Hymn

 

 (Mẹ Đứng Đ của Kim Long)

 

            Chung (ĐK1): Mẹ đứng đ tm hồn t ti sầu, đồng cng cng Con dấu yu. V thương nhn loại bao khốn cng, xin dẫn đưa bao linh hồn lạc hướng về bn Mẹ, Mẹ ơi.

 

Solo nữ (PK1): Hỡi ai qua đường, dừng bước đy m chim ngắm, Cha ch tn cam chịu bao nỗi khổ đau. V thương ton nhn loại mun chốn mun đời, ngy đm khc than, mong chờ vinh phc qu trời.

            Chung (ĐK2): Mẹ đứng đ khi trời đ xế chiều, đồng cng cng Con dấu yu. V thương nhn loại bao khốn cng, xin dẫn đưa bao tm hồn lạc hướng về bn Mẹ, Mẹ ơi.

 

 

 

Nguyện Đường Thnh Gi - Pray to the Lord

 

(tất cả qi đọc rồi đứng ln - kneel down to pray and then stand up)

 

            Lạy Cha Gisu l Đường, l Sự Thật v l Sự Sống, xin cho Kit-hữu chng con l mn đệ của Cha biết bỏ mnh đi, vc thập gi mnh m theo Cha.

 

Our Jesus, You are the Way, the Truth and the Life, help us Christian, Your disciples, deny ourselves, take up the cross and follow You.