TÔNG ĐỒ GIỚI TRẺ

 

Thành quả của Ngày Giới Trẻ tuyệt vời nhất đó chính Giới Trẻ tham dự viên sẽ tích cực trở thành Tông Đồ Giới Trẻ.

·        Việc đến nhà thờ hay với nhóm hội của các con thôi vẫn chưa đủ. Đă đến lúc các con phải đến với những ai không đến, với những ai t́m kiếm ư nghĩa cuộc đời không t́m thấy, không ai loan báo cho họ. Các con phải những người biết cách loan báo tin mừng này... Nhiều bạn của các con không được hướng dẫn, không những điểm tựa để họ thể t́m về học biết Chúa Giêsu, cũng như để khắc phục những khó khăn, ảo tưởng ngại ngần nổi lên... Như các con quá biết, nhiều người bạn của các con không cả sự nâng đỡ của gia đ́nh, ngày nay nhiều gia đ́nh đang nghiệm cảm thấy một cuộc khủng hoảng xáo trộn. Hỡi các bạn trẻ yêu dấu, các bạn phải trở nên một gia đ́nh cho họ, trở nên những điểm tựa cho các bạn của ḿnh. Các bạn hăy trở thành bạn hữu cho những người không bạn hữu, nên gia đ́nh cho những ai không gia đ́nh, nên cộng đồng cho những ai không cộng đồng....

(ĐTC Gioan Phaolô II chia sẻ với 15 ngàn giới trẻ tại Rôma ngày 20-3-1997,

tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngữ, phát hành 9/4/1997)

·       
Các con cần phải làm cho các yếu tố Phúc Âmphản ứngnơicác pḥng thí nghiệmnhóm hội của ḿnh bằng những chất văn hóa hiện đại, để thực nghiệm được những phương pháp mới trong việc truyền phúc âm hóa trung thành với Chúa Kitô,  Đấng bao giờcũng một hôm qua, hôm nay cho đến muôn đời’ (Heb.13:8)”.

(Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II với nhóm sinh viên Ư ngày 29/4/1996,

tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngữ, phát hành 22/5/1996)

·        
Qúi bạn bức thư của Chúa Kitô(2Cor. 3:3), tấm danh thiếp của Người! Những ai gặp qúi bạn đều phải nắm chắc được rằng họ đă t́m thấy đúng địa”.

(Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II với giới trẻ Áo trong Thánh Lễ  20/6/1998,

tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngữ, đoạn 6, 1/7/1998)

YOUTH APOSTOLATE

 

The most wonderful outcome from the Youth Day is young participants actively involving in Youth Apostolate.

·        It is not enough to go to church or to your groups. The time has come when you must reach out to those who are looking for the meaning of life and do not find it because no one proclaim it to them. You must be people who know how to announce this good news... Many of your friends do not have guides, reference points, to which they can turn in order to learn to know Jesus and overcome those moments of difficulty, disillusionment and uneasiness that can arise… As you know well, many do not even have the suport of a family, because today many families are experiencing a disturbing  crisis… You, dear young people, must become a family for them, reference points for your peers. Become friends to those who have no friends, become family to those who have no family, community to those who have no community.”

(Pope John Paul II, Address to 15 thousand youth in Rome on 3/20/1997,

L’Osservatore Romano, English edition, 9/4/1997)

·       
You are asked to make the elements of the Gospel ‘react’ in the ‘laboratories’ of your groups with the elements of contemporary culture, to experience new ways for evangelization, faithful to Christ, who is always ‘the same yesterday, today and for ever’. (Heb.13:8).”

(Pope John Paul II, Address to Italian university students on 4/29/1996,

 L’Osservatore Romano, English edition, 5/22/1996)

·       
“You are ‘a letter from Christ’  (2Cor. 3:3), his visiting-card! Those who meet you must be sure they have found the right address.”

(Pope John Paul II, Homily in the Holy Mass with Austria youth on 6/20/1998, L’Osservatore Romano, English edition, 6, 7/1/1998)