Qi Bạn thn mến, 

 

1- CẦU CHC CHO NĂM GIỚI TRẺ QUỐC TẾ

 

 

H

y lun sẵn sng trả lời cho người no đối chất anh em về niềm hy vọng ở nơi anh em (1Pt.3:15).

 

Đ l huấn dụ Ti muốn ngỏ cng giới trẻ qi bạn  vo đầu năm nay. Năm 1985 đ được Tổ Chức Lin Hiệp Quốc cng bố l Năm Giới Trẻ Quốc Tế, một năm rất quan trọng trước hết đối với chnh tất cả qi bạn, cũng như đối với con người ở mọi lứa tuổi c nhn, cộng đồng v ton thể x hội. N cũng đặc biệt quan trọng đối với Gio Hội l bảo quản vin cc chn l cng gi trị trọng yếu, đồng thời cũng l phục vụ vin lo cho định mệnh đời đời m con người v đại gia đnh nhn loại phải đạt đến nơi chnh Thin Cha nữa.

 

V con người l đường lối căn bản đồng thời cũng l đường lối thường nhật của Gio Hội (xem Thng Điệp Redemptoris Hominis, 14), mới dễ hiểu được tại sao Gio Hội qui tầm quan trọng đặc biệt cho thời kỳ  trẻ trung như l một giai đoạn chnh yếu trong đời sống của mọi con người. Thnh phần trẻ qi bạn l những người hiện thn cho nt trẻ trung ny: qi bạn l nt trẻ trung của cc quốc gia v x hội, l nt trẻ trung của mọi gia đnh v của ton thể nhn loại; qi bạn cũng l nt trẻ trung của Gio Hội nữa. Tất cả chng ti đang trng đợi ở qi bạn, v tất cả chng ti, ở một nghĩa no đ, được tiếp tục trở nn trẻ tung nhờ qi bạn. Bởi thế, nt trẻ trung của qi bạn khng phải l sở hữu của qi bạn, tư hữu của qi bạn hay sản hữu của một thế hệ: n thuộc về tất cả thời khoảng m mọi người trải qua trong cuộc hnh trnh đời sống của mnh, đồng thời n cũng l một sản hữu đặc biệt thuộc về mọi người. N l sản hữu của chnh nhn loại.

 

Nơi qi bạn c niềm hy vọng, v qi bạn thuộc về tương lai, cũng như tương lai thuộc về qi bạn. Hy vọng bao giờ cũng gắn liền với tương lai; n l niềm mong đợi những g tốt đẹp trong tương lai. L một nhn đức Kit Gio, n gắn liền với niềm mong đợi những g tốt đẹp vĩnh cửu Thin Cha đ hứa ban cho con người nơi Đức Gisu Kit (xem Rm.8:19,21; Eph.4:4; Phil.3:10f; Tit.3:7; Heb.7:19; 1Pet.1:13). Vừa l nhn đức Kit Gio vừa l nhn đức nhn bản, niềm hy vọng ny l niềm mong đợi những g tốt đẹp được con người gầy dựng nn, bằng ti năng do Thin Cha Quan Phng ban cho.

 

Theo nghĩa ấy, tương lai thuộc về giới trẻ qi bạn, cũng như n đ từng thuộc về thế hệ của thnh phần nay đ l người lớn, v thực sự l cng với họ n đ trở thnh một thực tại hiện thời. Trch nhiệm đối với thực tại hiện thời ny cũng như đối với việc hnh thnh n, cng nhiều hnh thức khc nhau, trước hết l ở nơi người lớn. Qi bạn c trch nhiệm đối với những g một ngy kia cng với qi bạn trở thnh thực tại song l những g vẫn cn ở trong tương lai.

           

Khi ni rằng tương lai thuộc về qi bạn l chng ti đang nghĩ đến những thứ đoản kỳ của con người lun lun l một cuộc hnh trnh hướng về tương lai. Khi ni rằng tương lai ty thuộc vo qi bạn l chng ti đang nghĩ đến những thứ đạo đức theo đi hỏi của trch nhiệm lun l, đi chng ta qui về con người như l một con người v về cộng đồng cũng như x hội lm nn bởi nhiều người ci gi trị trọng yếu của tc động nhn bản, quyết định, trọng trch v hướng nhn bản.

 

Chiều kch ny cũng l chiều kch thch hợp với niềm hy vọng Kit Gio v niềm hy vọng nhn bản. Trong chiều kch ny, ước muốn tin khởi v chnh yếu Gio Hội muốn tỏ ra đối với giới trẻ qi bạn, qua mi miệng của Ti, trong Năm dnh cho Tuổi Trẻ ny, đ l: qi bạn phải lun sẵn sng trả lời cho người no đối chất qi bạn về niềm hy vọng ở nơi qi bạn (1Pt.3:15).