10- BÍ TÍCH HÔN NHÂN CAO CẢ”

 

 

D

ựa vào bối cảnh bao rộng này, một bối cảnh mà dự án cuộc sống trẻ trung của qúi bạn liên hệ tới ư tưởng về ơn gọi Kitô hữu, Tôi muốn cùng với giới trẻ qúi bạn, thành phần Tôi đang chia sẻ Bức Thư này đây, khảo sát vấn đề ở ngay tâm điểm tuổi trẻ của tất cả qúi bạn theo một nghĩa nào đó. Đây là một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc sống làm người, đồng thời cũng là một trong những đề tài chính yếu cho việc suy tư, sáng tạo và văn hóa. Nó cũng là một trong những đề tài chính của thánh kinh, và là một đề tài cá nhân Tôi đă nhiều lần chia sẻ và phân tích. Thiên Chúa đă dựng nên con người có nam có nữ, từ đó Ngài đưa vào lịch sử loài người “cái nhị tính” đặc biệt này, cùng với tính cách hoàn toàn b́nh đẳng trọn vẹn, về phương diện phẩm giá con người; cả với tính cách bổ túc lạ lùng, về phương diện khác nhau nơi phẩm tính, đặc tính và việc làm được gắn liền với nam tính và nữ tính của con người.

 

Bởi vậy, đây là một đề tài thiết yếu in ấn nơi “cái tôi” riêng tư của mỗi một người trong qúi bạn. Tuổi trẻ là giai đoạn cho đề tài lớn lao này gây ảnh hưởng một cách thực nghiệm và mới mẻ cho linh hồn và thân xác của mỗi một người trẻ nam nữ, và nơi lương tâm tuổi trẻ, nó hiện thân cùng với việc khám phá sâu xa về “cái tôi” riêng tư nơi tất cả khả năng tính đa diện của cái tôi này. Thế rồi, cũng ở chân trời của cơi ḷng người trẻ, một cảm nghiệm mới mẻ hiện lên: đó là cảm nghiệm yêu thương, một cảm nghiệm mà ngay từ ban đầu đă được chất chứa trong dự án cuộc sống do tuổi trẻ tự động tạo nên và h́nh thành.

 

Trong mỗi một trường hợp khác nhau, tất cả những điều này có một diễn đạt chủ quan riêng không giống nhau, có dồi dào t́nh cảm, có nét đẹp siêu h́nh thực sự. Cũng thế, trong tất cả những điều này, c̣n chất chứa một huấn dụ mănh liệt đừng làm méo mó đi việc diễn đạt này, đừng hủy hoại đi kho tàng này và đừng làm biến dạng đi nét đẹp này. Qúi bạn hăy thâm tín rằng, lời kêu gọi ấy phát xuất từ chính Thiên Chúa, Đấng dựng nên con người “theo h́nh ảnh và tương tự như Ngài”, “như người nam và người nữ”. Lời kêu gọi này phát xuất từ Phúc Âm và vang vọng nơi tiếng lương tâm giới trẻ, nếu lương tâm họ c̣n đơn thành và tinh khiết: “Phúc cho ai có ḷng tinh khiết, v́ họ sẽ được thấy Thiên Chúa” (Mt.5:8). Phải, nhờ t́nh yêu ấy được phát sinh nơi qúi bạn – và muốn trở nên một phần làm nên dự án cuộc sống của qúi bạn – qúi bạn phải là những người được thấy Thiên Chúa, Đấng là t́nh yêu (x.1Jn.4:8,16).

 

Bởi thế Tôi xin qúi bạn đừng làm gián đoạn cuộc đối thoại giữa qúi bạn với Chúa Kitô trong giai đoạn hết sức quan trọng của tuổi trẻ qúi bạn; chẳng những thế, Tôi xin qúi bạn hăy dấn thân hơn nữa. Khi Chúa Kitô nói “Hăy theo Tôi” th́ lời kêu gọi của Người có thể hiểu là: “Tôi kêu gọi qúi bạn đến một t́nh yêu khác nữa”, song rất thường có nghĩa là: “Hăy theo Tôi”, theo Tôi là Phu Quân của Giáo Hội, hiền thê của Tôi; hăy đến, qúi bạn cũng trở thành phu quân đối với người vợ của qúi bạn, qúi bạn cũng trở thành hiền thê đối với người chồng của qúi bạn. Cả hai qúi bạn trở nên những người thông phần vào mầu nhiệm này, vào Bí Tích này, như Thư gửi giáo đoàn Êphêsô nói, là một cái ǵ cao cả: một cái ǵ cao cả “liên quan đến Chúa Kitô và Giáo Hội” (x.Eph.5:32).

 

Cả việc đi theo con đường này nữa cũng tùy thuộc rất nhiều vào việc qúi bạn bước theo Chúa Kitô; vào việc qúi bạn đừng tránh né Người, khi qúi bạn bị vấn đề này xâm chiếm làm qúi bạn thật sự coi nó là một biến cố lớn lao trong ḷng ḿnh, một vấn đề chỉ xẩy ra nơi qúi bạn và giữa qúi bạn. Tôi muốn qúi bạn hăy tin tưởng và xác tín rằng, vấn đề lớn lao này có một chiều kích tối hậu nơi Thiên Chúa, Đấng là t́nh yêu – nơi Vị Thiên Chúa, Đấng mà, trong sự duy nhất của thần tính của ḿnh, cũng là sự hiệp thông của các ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Tôi muốn qúi bạn hăy tin tưởng và xác tín rằng, “mầu nhiệm cao cả” nhân loại của qúi bạn được bắt nguồn nơi Thiên Chúa là Đấng Hóa Công, được bắt nguồn nơi Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc là người phối ngẫu “tự hiến thân ḿnh”, và là Đấng dạy tất cả mọi người chồng và người vợ biết hiến ḿnh trọn vẹn theo phẩm giá riêng tư của mỗi một người. Chúa Kitô dạy chúng ta sống t́nh yêu hôn nhân.

 

Để bắt đầu con đường theo ơn gọi hôn nhân nghĩa là học hỏi t́nh yêu hôn nhân, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác: một t́nh yêu hợp với linh hồn và thân xác, một t́nh yêu “nhẫn nại, từ hậu, không cứ theo ư ḿnh và không vui khi lầm lỗi”: một t́nh yêu “vui trong lẽ phải”, một t́nh yêu “chịu đựng hết mọi sự” (x.1Cor.13:4,5,6,7).

 

Qúi bạn cần đến chính t́nh yêu này, nếu tương lai hôn nhân của quí bạn phải “trải qua thử thách” cả đời. Cuộc thử thách này thực sự là một phần làm nên chính yếu tính của ơn gọi, mà qua hôn nhân, qúi bạn đă có ư gói ghém trong cả dự án cuộc đời của qúi bạn rồi.

 

Bởi thế, Tôi không ngừng cầu cùng Chúa Kitô và Mẹ T́nh Yêu Mỹ Lệ cho t́nh yêu phát sinh trong cơi ḷng tuổi trẻ của qúi bạn. Trong cuộc đời của ḿnh, nhiều lần, ở một khía cạnh nào đó, Tôi đă hỗ trợ t́nh yêu của giới trẻ này một cách sát cánh hơn. Nhờ kinh nghiệm này, Tôi đă hiểu được mức độ trọng yếu của vấn đề chúng ta đang bàn đến ở đây, mức độ quan trọng và mức độ cao trọng của nó. Tôi nghĩ rằng, phần lớn tương lai của nhân loại được định đoạt nơi các nẻo đường yêu thương này, khởi đầu là t́nh yêu trẻ trung mà qúi bạn và cô ta, qúi bạn và anh ta, khám phá thấy trên các nẻo đường tuổi trẻ của ḿnh. Đây có thể gọi là một cuộc thám hiểm kỳ thú song cũng là một công việc trọng đại.

 

Ngày nay, các nguyên tắc luân lư Kitô giáo liên quan đến hôn nhân, trong nhiều thập niên, đă được tŕnh bày một cách lệch lạc. Nhiều nỗ lực đang được thực hiện để áp đặt lên các hoàn cảnh, và ngay cả trên các xă hội, một kiểu cách tự xưng là “cấp tiến” “tân tiến”. Thế rồi, kiểu cách này ngấm ngầm biến đổi con người, có lẽ biến đổi nhất là người phụ nữ, từ một chủ thể trở thành một đối tượng, (một đối tượng bị đặc biệt lạm dụng), và tất cả những ǵ là yêu thương bị hạ xuống thành “lạc thú”, dù liên quan đến cả hai người, tự nó vẫn là ích kỷ. Sau hết là con trẻ, hoa trái và là cuộc nhập thể mới mẻ của t́nh yêu giữa hai người, hơn bao giờ hết, đă trở thành “một thêm thắt phiền toái”. Nền văn minh vật chất và hưởng thụ đang thấm nhập vào toàn thể cơ cấu tuyệt vời của t́nh yêu hôn nhân và phụ mẫu này, và đang hất văng nó ra khỏi nền tảng nhân bản sâu xa là những ǵ, ngay từ đầu, cũng đă được mang dấu vết và h́nh ảnh thần linh.

 

Qúi bạn trẻ thân mến! Đừng làm mất đi kho tàng này! Đừng in ấn vào dự án cuộc sống của ḿnh những ǵ là biến dạng, thường hèn và sai lạc: t́nh yêu th́ “vui trong sự thật”. Qúi bạn hăy t́m kiếm sự thật này ở nơi nó thực sự t́m thấy được! Nếu cần, qúi bạn hăy cương quyết đi ngược lại với trào lưu của các quan niệm thông thường và của những tâm niệm tuyên truyền! Qúi bạn đừng sợ hăi thứ t́nh yêu thật sự đ̣i hỏi con người. Những đ̣i hỏi này – như qúi bạn thấy chúng ở nơi giáo huấn liên tục của Giáo Hội – thực sự là khả năng làm cho t́nh yêu của qúi bạn trở thành một t́nh yêu chân chính.

 

Ngoài những chỗ khác ra, ở nơi đây, Tôi đặc biệt muốn lập lại niềm hy vọng mà Tôi đă nói lên lúc đầu, tức là niềm hy vọng mong sao cho qúi bạn sẽ “luôn sẵn sàng trả lời cho người nào đối chất qúi bạn về niềm hy vọng ở nơi qúi bạn!” (1Pt.3:15). Giáo Hội và nhân loại ủy thác cho qúi bạn thực tại cao cả của t́nh yêu là nền tảng của hôn nhân, gia đ́nh và tương lai này. Giáo Hội và nhân loại mạnh mẽ tin tưởng rằng qúi bạn sẽ làm cho t́nh yêu ấy tái sinh; họ mạnh mẽ tin tưởng rằng qúi bạn sẽ làm cho t́nh yêu ấy nên kiều diễm: kiều diễm theo đường lối nhân bản và Kitô Giáo. Theo đường lối nhân bản và Kitô Giáo cao cả, chín chắn và đảm trách.