2- CHÚA KITÔ NÓI VỚI NGƯỜI BẠN TRẺ

 

 

N

hững lời được Thánh Tông Đồ Phêrô viết gửi cho thế hệ Kitô Hữu tiên khởi này có liên hệ với toàn thể Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô. Có lẽ chúng ta sẽ thấy được mối liên hệ này rơ ràng hơn khi chúng ta suy niệm về cuộc đối thoại của Chúa Kitô với người bạn trẻ được các Thánh Kư ghi lại. Trong nhiều đoạn văn Thánh Kinh th́ đây là đoạn đáng để nhắc lại nhất về điểm này.

 

Đối với vấn nạn: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm ǵ để được hưởng sự sống đời đời?”, Chúa Giêsu, trước hết, đă trả lời bằng câu hỏi: “Tại sao anh gọi Tôi là nhân lành? Không có ai tốt lành ngoài một ḿnh Thiên Chúa”. Đoạn Người tiếp: “Chắc anh biết các giới luật: ‘Chớ sát nhân, Chớ ngoại t́nh, Chớ trộm cắp, Chớ làm chứng gian, Chớ lừa đảo, Hăy tôn kính cha mẹ ḿnh’” (Mk.10:17-19). Chúa Giêsu đă dùng những lời này để nhắc nhở cho người đặt vấn nạn một số giới luật của Thập Giới.

 

Thế nhưng, cuộc đối thoại không ngừng lại ở đó. V́ người bạn trẻ ấy xưng rằng: “Thưa Thầy, tất cả những điều ấy tôi đă tuân giữ từ nhỏ”. Bấy giờ, theo Thánh Kư, “Chúa Giêsu tŕu mến nh́n anh ta, và nói với anh ‘Anh c̣n thiếu một điều; đó là hăy đi bán những ǵ anh có mà thí cho kẻ khó, th́ anh sẽ được kho tàng trên trời, rồi hăy đến theo Tôi’” (Mk.10:20-21).

 

Đến đây bầu khí cuộc gặp gỡ thay đổi. Thánh Kư cho biết là “nghe nói thế, mặt anh ta xệ xuống và buồn rầu bỏ đi; v́ anh ta có nhiều của cải” (Mk.10:22).

 

Cũng có các đoạn Phúc Âm khác nói đến việc Chúa Giêsu Nazarét gặp gỡ các người bạn trẻ – nhất là hai lần đáng nhớ là khi Người phục sinh kẻ chết, một lần cho con gái ông Giairô (x.Lk.8:49-56) và một lần cho đứa con trai của bà góa thành Naim (x.Lk.7:11-17) – thế nhưng, chúng ta có thể nói ngay rằng, cuộc đối thoại được đề cập đến trên đây là một cuộc gặp gỡ trọn vẹn nhất và phong phú nhất về nội dung của nó. Cũng có thể nói rằng, cuộc gặp gỡ này có một tính chất phổ quát và phi thời gian, nói cách khác, ở một nghĩa nào đó, nó có một giá trị tồn tại và liên tục, qua các thế kỷ và các thế hệ. Chúa Kitô nói như thế với giới trẻ, nam hay nữ; cuộc đối thoại của Người diễn ra ở các phần đất khác nhau trên thế giới, giữa ḷng các dân nước, các ṇi giống và các văn hóa khác nhau. Mỗi một người trong qúi bạn có thể là kẻ Người muốn nói với trong cuộc đối thoại này.

 

Thêm vào đó, tất cả mọi yếu tố được tŕnh thuật và tất cả mọi lời phát biểu từ hai phía trong cuộc đối thoại ấy có một tầm mức quan trọng hết sức thiết yếu và hàm xúc. Người ta có thể nói rằng, những lời ấy chất chứa một sự thật đặc biệt sâu xa về con người nói chung, nhất là sự thật về tuổi trẻ. Chúng thật sự quan trọng đối với giới trẻ. 

 

Bởi thế, xin qúi bạn hăy cho phép tôi liên kết các suy tư chính yếu của tôi nơi Bức Thư đây với cuộc gặp gỡ đối thoại này và đoạn Phúc Âm ấy. Có lẽ như vậy sẽ dễ dàng giúp cho qúi bạn tự khai triển lấy cuộc đối thoại của ḿnh với Chúa Kitô – một cuộc đối thoại có một tầm mức quan trọng sâu xa và thiết yếu đối với một con người trẻ.