3- TUỔI TRẺ LÀ MỘT KHO TÀNG ĐẶC BIỆT

 

 

C

húng ta sẽ bắt đầu từ những ǵ chúng ta thấy ở cuối đoạn Phúc Âm. Người trẻ ấy buồn bă bỏ đi “v́ anh ta có nhiều của cải”.

 

Câu văn này chắc chắn là nói đến của cải vật chất mà người bạn trẻ ấy làm chủ hay được thừa hưởng. Điều này có thể là trường hợp của một số người, song không phải là trường hợp chung. Bởi thế những lời của Thánh Kư mới gợi lên một cách đặt vấn đề khác đi, đó là vấn đề về sự kiện mà tuổi trẻ tự nó (không dính dáng ǵ đến bất cứ sản vật thể lư nào) là một kho tàng đặc biệt của con người, của một con người trẻ nam hay nữ, và nó rất thường được sống bởi giới trẻ như là một kho tàng riêng. Tôi nói rất thường chứ không phải là luôn luôn, không phải là bất dịch, v́ trên thế gian này không thiếu những người, bởi những lư do khác nhau, không cảm thấy tuổi trẻ như là một kho tàng. Chúng ta cần phải nói riêng về điều này.

 

Tuy nhiên, có những lư do – cũng là những lư do khách quan – để nghĩ về tuổi trẻ như là một kho tàng đặc biệt mà con người nghiệm thấy ở một giai đoạn riêng trong cuộc sống của họ. Nó là một giai đoạn nhất định khác biệt với giai đoạn thơ trẻ, (nó chính là thời gian con người rời bỏ những năm thơ trẻ), nó cũng khác biệt với giai đoạn hoàn toàn trưởng thành. Bởi v́ giai đoạn tuổi trẻ là thời gian của một cuộc tận lực khám phá về cái tôi nhân bản cũng như về những tính chất và khả năng gắn liền với cái tôi này. Cái nh́n nội tâm của một nhân cách phát triển nơi con người trẻ nam hay nữ dần dần và liên tục cho thấy cái khả năng đặc biệt, và theo một ư nghĩa nào đó, đặc thù và bất tái diễn, của một nhân tính cụ thể thực sự được in ấn tất cả dự án của cuộc sống tương lai. Cuộc sống cho thấy ḿnh như là một cuộc thực hiện dự án này, như là một “cuộc làm cho ḿnh nên trọn vẹn”.

 

Vấn đề này cần được giải thích một cách tự nhiên theo nhiều quan điểm; thế nhưng, để gẫy gọn hơn, người ta có thể nói rằng, kho tàng là tuổi trẻ này tỏ ḿnh ra thực sự ở nơi h́nh diện hay h́nh thể ấy. Đó là một kho tàng của khám phá và đồng thời cũng là kho tàng của tổ chức, của chọn lựa, của viễn tượng cũng như của những quyết định tư riêng đầu đời, những quyết định quan trọng cho tương lai theo khía cạnh hoàn toàn cá nhân trong cuộc sống làm người. Những quyết định này đồng thời cũng quan trọng đặc biệt về xă hội nữa. Con người trẻ trong Phúc Âm, như chúng ta có thể suy diễn từ các vấn đề anh ta hỏi khi thân thưa với Chúa Giêsu, thực sự đă ở trong giai đoạn sống động này. Bởi thế, những chữ cuối cùng về việc “có nhiều của cải” – tức là giầu có – cũng có thể thực sự được hiểu theo ư nghĩa này: ư nghĩa kho tàng chính là tuổi trẻ.

 

Thế nhưng, chúng ta phải đặt vấn đề: kho tàng tuổi trẻ này có cần phải làm cho con người xa lạ với Chúa Kitô chăng? Chắc chắn là Thánh Kư không có ư nói như thế, trái lại, đọc kỹ đoạn văn, chúng ta sẽ có một kết luận khác. Quyết định ĺa khỏi Chúa Kitô nhất định là do ảnh hưởng bởi những sự giầu có bên ngoài, bởi cái người trẻ đó có (“hữu sản”). Chứ không phải bởi cái anh ta là! Cái anh ta là, chính là con người trẻ – kho tàng nội tâm được hàm chứa nơi tuổi trẻ – đă dẫn anh ta đến với Chúa Giêsu. Và nó cũng đă thúc đẩy anh ta đặt ra những câu hỏi dứt khoát nhất liên quan đến dự án cho cả cuộc sống. Tôi phải làm ǵ? “Tôi phải làm ǵ để được sự sống đời đời?”. Tôi phải làm ǵ để đời sống của tôi có thể được đầy đủ giá trị và trọn vẹn ư nghĩa?

 

Qúi bạn thân mến, tuổi trẻ của mỗi một người trong qúi bạn là một kho tàng được tỏ hiện thực sự nơi những vấn nạn. Con người hỏi ḿnh những vấn nạn này suốt cuộc sống của ḿnh. Song vào thời tuổi trẻ những vấn nạn này mới đặc biệt khẩn trương, thật sự là thôi thúc. Như thế là điều tốt. Những vấn nạn này thực sự cho thấy sinh động tính thích hợp với tuổi của qúi bạn. Qúi bạn đôi khi tự hỏi ḿnh những vấn nạn này một cách hấp tấp, trong lúc tự ḿnh qúi bạn cũng biết rằng không thể vội vàng hay nông nổi giải đáp chúng được. Câu giải đáp phải có một chiều sâu đặc biệt và dứt khoát. Ở đây nó là một vấn đề của một giải đáp liên quan đến cả cuộc sống, bao gồm cả cuộc đời con người.

 

Những vấn nạn thiết yếu này được đặt ra một cách đặc biệt bởi những phần tử thuộc thế hệ của qúi bạn có cuộc đời bị đau khổ đè xuống từ nhỏ: do bị thiếu hụt hay hư hại về thể lư, bị tật nguyền hay hạn chế, gặp khó khăn trong gia đ́nh hay hoàn cảnh xă hội. Trong lúc đó, nếu trí khôn họ phát triển b́nh thường th́ vấn nạn về ư nghĩa và giá trị của đời sống đối với mọi người trong họ càng trở nên thiết yếu và đặc biệt thê thảm, v́ ngay từ đầu đời, vấn nạn đă được đánh dấu bằng khổ đau trong cuộc sống. Có bao nhiêu người trẻ như vậy trong muôn vàn người trẻ trên khắp thế giới! Nơi các dân nước và xă hội khác nhau; nơi các gia đ́nh riêng lẻ! Có biết bao nhiêu người trong họ ngay từ nhỏ đă phải sống ở nhi viện hay bệnh viện, bị kết tội ăn bám, làm cho họ bắt đầu cảm thấy ḿnh vô dụng đối với nhân loại!

 

Vậy mà chúng ta có thể nói rằng tuổi trẻ của họ cũng là một kho tàng nội tâm hay sao? Chúng ta phải đặt vấn đề này với ai đây? Họ phải đặt vấn đề thiết yếu này với ai đây? Ở đây dường như chỉ có một ḿnh Chúa Kitô là Đấng có thế giá để hỏi, Đấng không ai có thể hoàn toàn thay thế được.