7- “CHÚA GIÊSU TR̀U MẾN NH̀N ANH TA”

 

 

Đ

ể tiếp tục t́m hiểu cuộc đối thoại giữa Chúa Kitô với người bạn trẻ, chúng ta giờ đây tiến sang một giai đoạn khác. Nó là một giai đoạn mới mẻ và quyết liệt. Người bạn trẻ đă nhận được lời giải đáp thiết yếu và nền tảng cho vấn nạn: “Tôi phải làm ǵ để được sự sống đời đời?”, và câu trả lời này tương hợp với toàn thể cuộc hành tŕnh đời sống của anh ta cho tới lúc bấy giờ: “Tất cả những điều ấy tôi đă tuân giữ từ nhỏ”. Tôi hết sức thiết tha hy vọng cuộc hành tŕnh của đời sống mỗi một người trong qúi bạn cho đến lúc này cũng tương hợp với câu trả lời của Chúa Kitô! Thật vậy, Tôi hy vọng là tuổi trẻ của qúi bạn sẽ cung ứng cho qúi bạn một nền tảng vững chắc về các nguyên lư lành mạnh, để lương tâm qúi bạn đạt được trong những năm tuổi trẻ của qúi bạn ấy một cái nh́n sáng tỏ chín chắn, có thể giúp cho mỗi người qúi bạn, trong cả cuộc sống của ḿnh, luôn là một “con người có lương tâm”, một “con người theo nguyên tắc”, một “con người làm kẻ khác tin tưởng”, tức là một con người có uy tín. Nhân cách luân lư được h́nh thành như thế sẽ trở thành một đóng góp quan trọng nhất qúi bạn dành cho đời sống trong cộng đồng, cho gia đ́nh, cho xă hội, cho sinh hoạt nghề nghiệp cũng như cho sinh hoạt văn hóa và chính trị, sau hết cho cộng đồng Giáo Hội – cho tất cả mọi lănh vực qúi bạn đă hay sẽ liên hệ trong một ngày nào đó.

 

Đến đây là vấn đề của tính cách chuyên chính nhân bản hoàn toàn và sâu xa, cũng như của tính cách chuyên chính quân b́nh nơi việc phát triển nhân cách con người, nữ cũng như nam, với tất cả các đặc tính làm nên những tính chất không thể lập lại nơi nhân cách này, và là những đặc tính cũng có ảnh hưởng một khác khác nhau trong đời sống của cộng đồng cũng như của các môi trường khác nhau, bắt đầu từ gia đ́nh. Mỗi một người trong qúi bạn, một cách nào đó, phải đóng góp vào sự phong phú của các cộng đồng này, trước hết, bằng cái ḿnh là. Không phải hay sao, theo chiều hướng này mà tuổi trẻ, kho tàng “riêng tư” của mỗi một người trong qúi bạn, hướng về. Con người nh́n thấy bản thân ḿnh, thấy nhân tính của ḿnh, như là một thế giới nội tại riêng ḿnh cũng là một lănh vực đặc biệt của hữu thể ḿnhvới kẻ khác”, “cho kẻ khác”. 

 

Chính ở điểm này mà các giới răn của Thập Giới và của Phúc Âm mang một ư nghĩa quyết liệt, nhất là giới răn yêu thương, một giới răn làm cho con người vươn lên Thiên Chúa và vươn tới tha nhân. V́ đức ái là “mối giây hoàn thiện” (Col.3:14). Nhờ đức ái, con người và t́nh huynh đệ nhân loại đạt tới mức độ vẹn toàn hơn. Bởi lư do này, như Chúa Kitô dạy (x.Mt.22:38), t́nh yêu là giới răn cao cả nhất (x.1Cor.13:13) và là đệ nhất trong tất cả các giới răn như Chúa Kitô dạy (x.Mt.22:38); và tất cả mọi giới răn khác được gồm tóm và nên một trong giới răn yêu thương này.

 

Thế nên, Tôi ước mong các nẻo đường tuổi trẻ của mỗi người trong qúi bạn qui tụ lại nơi Chúa Kitô, để qúi bạn có thể xác nhận trước nhan Người, bằng chứng từ lương tâm của qúi bạn, bộ luật luân lư phúc âm trước các giá trị được nhiều cá nhân có tinh thần đă t́m kiếm một cách nào đó qua các thế hệ.

 

Ở đây không phải là chỗ để trích lại những xác nhận trải suốt gịng lịch sử của loài người này. Chắc một điều là, từ thời cổ xưa nhất đă có tiếng lương tâm hướng dẫn mọi người hướng về qui tắc luân lư khách quan, là những ǵ được thể hiện cụ thể nơi việc tôn trọng người khác, cũng như nơi nguyên tắc đừng làm cho người ta điều ḿnh không muốn làm cho ḿnh, (trong phần footnote phụ chú, Đức Thánh Cha đă chứng minh bằng cách trích lại lời của Đức Khổng Tử, của một vị sư phụ Nhật Bản cổ thời, và của ông Gandhi người Ấn Độ).

 

Ở đây chúng ta thấy rơ việc hội tụ của tính cách luân lư khách quan được Thánh Phaolô chủ trương là “được viết trong ḷng họ” và “lương tâm của họ cũng làm chứng” như thế (x.Rm.2:15). Kitô hữu đă thấy nơi tính cách luân lư khách quan này tia sáng phát ra từ Lời tạo thành chiếu soi mọi người (x.Jn.1:9; Công Đồng Chung Vaticanô II, Tuyên Ngôn về Liên Hệ giữa Giáo Hội với Các Tôn Giáo Ngoài Kitô Giáo Nostra Aetate, đoạn 2); và chính v́ con người trở thành môn đệ của Lời hóa thành nhục thể này mà họ vươn tới một lề luật Phúc Âm cao hơn, một lề luật– theo giới răn yêu thương – tích cực áp đặt lên họ phận sự phải làm cho tha nhân tất cả mọi sự lành họ muốn làm cho họ. Như thế là họ thừa nhận tiếng nói nội tâm của lương tâm ḿnh bằng việc tuyệt đối chấp nhận Chúa Kitô cùng với lời của Người.

 

Tôi cũng hy vọng là, sau khi qúi bạn đă nhận thức được những vấn đề chính yếu và hệ trọng đối với tuổi trẻ của ḿnh, đối với dự án cho cả cuộc sống tương lai, qúi bạn sẽ cảm nghiệm được những ǵ Phúc Âm muốn nói qua câu: “Chúa Giêsu tŕu mến nh́n anh ta”. Chớ ǵ qúi bạn cảm nghiệm được một ánh nh́n như thế! Chớ ǵ qúi bạn cảm nghiệm được sự thật là Chúa Kitô Người tŕu mến nh́n qúi bạn!

 

Người tŕu mến nh́n đến mọi người. Phúc Âm hằng xác nhận điều này. Người ta cũng có thể nói rằng “ánh nh́n tŕu mến” này của Chúa Kitô thực sự đă chứa đựng một bản tóm tắt và tổng luận toàn thể Tin Mừng. Nếu chúng ta muốn t́m về khởi thủy của ánh nh́n này, chúng ta phải trở về với Sách Khởi Nguyên, với giây phút mà, sau khi tạo thành con người “có nam có nữ”, Thiên Chúa thấy là “rất tốt lành” (Gn.1:31). Ánh nh́n đầu tiên ấy của Đấng Hóa Công được phản ảnh nơi ánh nh́n của Chúa Kitô qua cuộc đối thoại với người bạn trẻ trong Phúc Âm.

 

Chúng ta biết rằng Chúa Kitô sẽ xác nhận và đóng ấn ánh nh́n này bằng Hy Tế Thập Giá cứu chuộc của Người, v́ chính bằng Hy Tế này mà “ánh nh́n” ấy đă tiến tới mức độ sâu thẳm đặc biệt của yêu thương. Con người cũng như nhân tính được xác nhận nơi ánh nh́n ấy, một xác nhận chỉ duy có một ḿnh Người – là Đức Kitô Đấng Cứu Chuộc và là Vị Hôn Phu - mới có thể làm được. Chỉ có một ḿnh Người mới “biết được những ǵ ở trong mọi người” (x.Jn.2:25): Người biết nỗi yếu đuối của con người, nhất là Người biết cả phẩm giá của họ.

 

Tôi ước mong là mỗi người qúi bạn có thể nhận ra được ánh nh́n ấy của Chúa Kitô, và cảm nghiệm được tất cả cái sâu sắc nơi ánh nh́n của Người. Tôi không biết lúc nào trong cuộc sống của qúi bạn mới thấy được ánh nh́n này. Tôi nghĩ rằng ánh nh́n này sẽ đến với qúi bạn khi qúi bạn cần đến ánh nh́n ấy nhất: có thể trong cơn đau khổ với chứng từ của một lương tâm trong sạch, như trường hợp của người bạn trẻ trong Phúc Âm, hay có thể ngay cả trong trường hợp trái ngược, với cảm thức tội lỗi, với nỗi hối hận của lương tâm. V́ Chúa Kitô đă nh́n Phêrô cả trong giờ phút sa ngă của ông: khi ông đă chối bỏ Thày ḿnh ba lần (x.Lk.22:61).

Con người cần đến ánh nh́n tŕu mến này. Họ cần ánh nh́n ấy để biết rằng họ được yêu thương, được đời đời yêu thương và được tuyển chọn từ đời đời. T́nh yêu đời đời trong việc tuyển chọn thần linh này, như ánh nh́n tŕu mến của Chúa Kitô, cũng theo con người suốt cuộc sống của họ. Có lẽ ánh nh́n ấy mănh liệt nhất là vào lúc chúng ta chịu thử thách, đớn hèn, bị bách hại, thua bại, lúc mà nhân tính của chúng ta thực sự bị khinh bỉ trước mắt người khác, bị nhục nhă và bị chà đạp. Vào lúc ấy, việc nhận thức Chúa Cha luôn yêu thương chúng ta trong Con của Ngài, việc nhận thức Chúa Kitô luôn yêu thương mỗi một người chúng ta, sẽ trở nên một sức nâng đỡ vững mạnh cho tất cả cuộc sinh tồn làm người của chúng ta. Khi mọi sự khiến cho chúng ta không tin vào ḿnh và vào ư nghĩa của cuộc sống của ḿnh nữa, th́ lúc ấy ánh nh́n của Chúa Kitô, tức việc nhận thức về t́nh yêu nơi Người, chứng tỏ cho thấy ḿnh mạnh mẽ hơn bất cứ một sự dữ và hủy diệt nào, một ánh nh́n làm chúng ta tồn tại.

 

Thế nên, Tôi mong ước qúi bạn cảm nghiệm được những ǵ mà người bạn trẻ trong Phúc Âm đă nghiệm cảm thấy, đó là nghiệm cảm được rằng “Chúa Giêsu đă tŕu mến nh́n anh ta”.