1 Vấn Đáp Pastojna, Slovenia 5/1996

 

(L'Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngữ, N.23, phát hành ngày 5/6/1996).

 

1-      Chúng con làm thế nào để có thể xây dựng Giáo Hội? 

 

Đ

ây, đoạn Thư thứ nhất của thánh Phêrô mà chúng ta nghe ngay từ đầu đến giúp chúng ta. Thánh Phêrô nói rằng Chúa Kitô là "tảng đá sống" (1Pt.2:4), Người là Đấng ban sự sống cùng với Chúa Thánh Thần, để tất cả những ai chấp nhận Người cũng trở nên "những tảng đá sống", những tay thợ xây lên "ṭa nhà thiêng liêng" (1Pt.2:5). Khi nói với các Kitô hữu tiên khởi, thánh Tông Đồ nhắc nhở họ về ơn gọi tuyệt vời và về mầu nhiệm này như sau: "Anh em là gịng dơi được tuyển chọn, là tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, là dân riêng của Thiên Chúa, để anh em có thể công bố những việc lạ lùng của Đấng đă kêu gọi anh em từ tối tăm ra ánh sáng diệu huyền" (1Pt.2:9).

           

Giới trẻ thân mến, các con hăy tự dấn thân để "làm" Giáo Hội. V́ thế các con hăy càng đi sâu vào việc thông hiệp với Chúa Giêsu: nhờ phụng vụ, giáo lư, đời sống huynh đệ trong cộng đồng. Các con hăy ư thức lại Bí Tích Rửa Tội như là một thực tại cần phải tiếp tục làm chủ trong đời sống mỗi ngày của các con. Các con hăy thuộc về Chúa Kitô sâu xa hơn qua bí tích Ḥa Giải và Thánh Thể. Các con hăy hănh diện là thành phần của Giáo Hội và được tham phần vào sứ mệnh cao cả của Giáo Hội. Các con hăy khiêm tốn và quảng đại tham dự vào sinh hoạt của giáo xứ, của các hội đoàn và các phong trào mà các con thuộc về. Các con hăy hoạt động để các tổ chức sinh hoạt này phát triển trong t́nh huynh đệ và trong việc dấn thân truyền giáo, và cũng để tăng thêm các phần tử khác ở vào lứa tuổi của các con. Như thế, các con sẽ biến các tổ chức của ḿnh thành những địa điểm hoạt động cho ḥa b́nh và hiệp nhất, nơi xây dựng một tương lai kết đoàn, một tương lai cũng làm ích cho cả đất nước của các con nữa.