Lời Giới Thiệu 

Các Bạn Trẻ thân mến, 

 

T

rong Tông Thư “Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến”, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă viết: “Tương lai của thế giới và Giáo Hội thuộc về thế hệ trẻ, những người sinh trong thế kỷ này, nhưng sẽ trưởng thành vào thế kỷ tới, thế kỷ đầu tiên của thiên niên mới” (đoạn 58).

 

Trong thế hệ trẻ này có các Bạn, những người đă sinh trong thế kỷ 20 và sẽ trưởng thành trong thế kỷ 21.

 

Những người nắm vận mệnh thế giới, những viên gạch xây đắp Giáo Hội trong thế kỷ 21 là thế hệ trẻ ngày nay, trong đó có các Bạn.

 

Chính những viễn tượng trên đây đă thúc bách Đức Thánh Cha Gioan Phaolô, vị Giáo Hoàng đang đi vào đệ tam thiên niên, dành rất nhiều thời giờ cho Giới Trẻ, đặc biệt là trong các ngày GIỚI TRẺ THẾ GIỚI, được tổ chức 2 năm một lần tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Denver, tiểu bang Colorado năm 1993. Chính tại đây trên 10 ngàn người trẻ Việt Nam đă tham dự và trực tiếp đối thoại với Đức Thánh Cha.

Cũng chính những viễn tượng trên đây khuyến khích tôi chủ trương xuất bản tập sách nhỏ này nhằm giúp các Bạn Trẻ ôn lại dĩ văng, đọc lại các lời nhắn nhủ của vị Cha Chung mà có khi chính các Bạn đă một lần nghe tiếng.

 

Ước mong tập sách nhỏ này tới tay các Bạn để góp phần xây dựng một Giáo Hội tốt đẹp hơn, một quốc gia xă hội lành mạnh hơn trong đệ tam thiên niên.

 

Với niềm tin tưởng đó, tôi xin giới thiệu tập nhỏ này với Các Bạn Trẻ.

 

Thân ái, 

Đức Ông Nguyễn Đức Tiến

Giáo Phận Orange, California