Tông Thư Gửi Giới Trẻ Thế Giới Năm 1985 

Tôi Phải Làm Ǵ Để Được Sự Sống Đời Đời? 

 

Biệt chú

Kể từ năm 1985, Năm Giới Trẻ Quốc Tế (International Youth Year) do Liên Hiệp Quốc phát động, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă nhân cơ hội ấy để bắt đầu Ngày Giới Trẻ Thế Giới (World Youth Day) cho riêng Giới Trẻ Công Giáo, một ngày mà hằng năm, vào Chúa Nhật Lễ Lá, Ngài luôn đích thân cử hành với giới trẻ tại Giáo Đô Rôma.

Để mở đầu cho truyền thống Ngày Giới Trẻ Thế Giới này, Ngài đă gửi một Tông Thư cho Giới Trẻ Thế Giới vào Chúa Nhật Lễ Lá 31-3-1985. Rồi sau đó, các Ngày Giới Trẻ Thế Giới bắt đầu được tổ chức hằng năm, riêng tại địa phương mỗi giáo phận, nhất là chung hai năm một lần ở một nước nào đó, đă diễn tiến theo thứ tự thời gian như sau:

·          Năm 1986, vào Chúa Nhật Lễ Lá 25-3, tại Rôma, Giáo Đô Giáo Hội Hoàn Vũ;

·          Năm 1987, vào Ngày Thứ Bảy 11-4, tại Buenos Aires ở Á Căn Đ́nh, Mỹ Châu;

·          Năm 1989, vào Ngày Thứ Bảy 19-8, tại Santiago de Compostela ở Tây Ban Nha, Âu Châu;

·          Năm 1991, vào Ngày Thứ Bảy 14-8, tại Jasna Góra, Czestochowa ở Ba Lan, Âu Châu;

·          Năm 1993, vào Ngày Thứ Bảy 14-8, tại Denver, Colorado ở Hoa Kỳ, Mỹ Châu;

·          Năm 1995, vào Ngày Chúa Nhật 15-1, tại Manila ở Phi Luật Tân, Á Châu;

·          Năm 1997, vào Chúa Nhật 24-8, tại Balê ở Pháp, Âu Châu;

·          Năm 1999 được dời vào Năm Thánh 2000 và được tổ chức như lần đầu tiên tại chính Giáo Đô Rôma.

Vào mỗi Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức chung như vậy, Ngài đều đích thân đến để hướng dẫn đàn chiên nhỏ giới trẻ bằng các bài Huấn Dụ của ḿnh. Nhưng trước đó, kể từ Ngày Giới Trẻ Thế Giới chung năm 1989 trở đi, Ngài c̣n gửi trước cho họ một Sứ Điệp theo chủ đề Phúc Âm để học hỏi và sửa soạn sẵn sàng...