-6-

Giới Trẻ Ưu Tư

 

            "Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi miền đất trên thế giới, giới trẻ không thôi hỏi Chúa Kitô những vấn nạn. Họ gặp Ngựi và họ vẫn t́m kiếm Người để lại hỏi Người. Nếu tiếp tục theo con đường mà Người chỉ cho ḿnh, họ sẽ vui mừng trong việc góp sức để làm Người hiện diện ở thế kỷ tới cũng như ở những thế kỷ sau đó, cho đến tận cùng thời gian: 'Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và muôn đời vẫn là một'".

            Trên đây là lời Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II nói vể giới trẻ trong phần kết của tông thư "Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến" của ngài. Theo chiều hướng này, để mở đầu cho phần hai của cuốn sách này, tôi xin soạn dịch, theo thứ tự thời gian, một số vấn nạn của giời trẻ gần đây đă hỏi chính Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II và đă được Ngài giải quyết.

            Trước nhất, Ngài trả lời (câu 1, 2 và 3) cho giới trẻ ở Ngày Giới Trẻ Thế Giới, 14-1-1995, tại Manila nước Phi Luật Tân, (bản văn được trích dịch từ The Pope Speaks, Vol.40, No.4, July/August 1995).

            Thứ đến, Ngài trả lời (câu 3, 4 và 5) cho giới trẻ ở Trent nước Ư ngày 30-4-1995, (bản văn được trích dịch từ The Pope Speaks, Vol.40,  No.6, November/December 1996).                         Sau nữa, Ngài trả lời (câu 6, 7, 8 và 9) cho giới trẻ ở giáo phận Como cũng nước Ư ngày 5-5-1996, (bản văn được trích dịch từ L'Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngữ, N.20, phát hành ngày 15/5/1996).

            Sau hết, Ngài trả lời (câu 10) cho giới trẻ ở Slovenia ngày 18-5-1996, (bản văn được trích dịch từ L'Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngữ, N.23, phát hành ngày 5/6/1996).

 

 

            Vấn nạn 1:

            "Đức Thánh Cha mong ước ǵ nơi giới trẻ?"

            Trong cuốn "Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng", Cha đă viết "vấn đề nền tảng của giới trẻ là một vấn đề cá nhân sâu xa. Giới trẻ... biết rằng cuộc sống của họ có ư nghĩa cho đến độ nó trở nên một tặng vật hy hiến cho những người khác". Do đó, câu hỏi này nhắm đến một cách riêng tư mỗi một người trong các con. Các con có thể hiến ḿnh, giờ giấc của ḿnh, năng lực của ḿnh, tài năng của ḿnh cho lợi ích của những người khác chăng? Nếu các con làm được th́ Giáo Hội và xă hội có thể mong nơi mỗi một người trong các con nhiều điều trọng đại. Ơn gọi yêu thương, hiểu theo nghĩa thực sự vươn ḿnh đến những đồng loại của chúng ta và đoàn kết với họ, là ơn gọi căn bản nhất trong mọi ơn gọi. Nó là nguồn gốc của tất cả mọi ơn gọi trong đời sống.  Đó là điều Chúa Giêsu t́m kiếm nơi con người trẻ ấy khi Người phán: "Hăy giữ các giới răn" (Mk.10:19). Nói cách khác: đó là phụng sự Thiên Chúa và tha nhân theo mọi đ̣i hỏi của một con tim chân thật và chân chính. Thế rồi, sau khi người trẻ nói rằng anh ta đă theo đường lối đó, Chúa Giêsu liền kêu mời anh ta đến một t́nh yêu cao cả hơn: Hăy bỏ mọi sự, đến mà theo Ta; hăy bỏ mọi sự liên quan đến bản thân ḿnh mà bắt tay với Ta trong công cuộc vĩ đại cứu rỗi thế gian (x.câu 21). Chúa có một điều ǵ đó cho mỗi người làm dọc theo cuộc hiện hữu của từng người...

 

            Vấn nạn 2:

            "Chúng con giải thích thế nào về tác dụng phi thường của đời sống Chúa Kitô và hiệu qủa của những lời Người? Quyền năng và quyền bính của Người từ đâu mà có?"

            Những vấn nạn của các con lần này liên quan đến bản thân và công việc của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của chúng ta. Đọc kỹ Phúc Âm thánh Gioan, chúng ta sẽ t́m thấy câu trả lời cho vấn nạn của chúng ta... Chúa Giêsu phục sinh và sống động đến với các tông đồ trong một căn pḥng các vị đang qui tụ. Và để chứng tỏ Người cũng chính là Đấng mà các vị vẫn quen biết, Người đă tỏ cho các vị thấy những thương tích của Người: nơi đôi bàn tay và cạnh sườn của Người. Đây là những vết tích về cuộc tử nạn và vượt qua cứu độ của Người, là nguồn mạch quyền năng mà Người truyền sang cho các vị... V́ cuộc phục sinh của Đức Kitô, con người không c̣n hiện hữu để mà chết nữa, họ hiện hữu cho một sự sống đă được tỏ hiện nơi chúng ta. Đây là sự sống mà Chúa Kitô đă mang xuống trần gian (x.Jn.1:4)... Cuộc chiến thắng của sự sống trên sự chết là điều mà mọi người ước vọng. Tất cả mọi tôn giáo, đặc biệt là những tôn giáo lớn lâu đời được hầu hết dân Á Châu theo, đều chứng tỏ sự thật về t́nh trạng bất tử của chúng ta được ghi khắc nơi lương tri đạo lư của con người sâu xa biết bao. Việc con người t́m kiếm sự sống sau khi chết gặp được thỏa nguyện thực sự nơi cuộc phục sinh của Chúa Kitô. V́ Chúa Kitô phục sinh là biểu hiện cho việc Thiên Chúa đáp ứng niềm mong đợi thao thức sâu xa này của tinh thần con người, mà Giáo Hội tuyên xưng: "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy" (Kinh Tin Kính Các Tông Đồ). Chúa Kitô phục sinh là bảo chứng cho con người nam nữ của mọi thời đại là họ được kêu gọi đến một sự sống vượt ngoài biên giới sự chết. Việc sống lại của thân xác không phải chỉ là t́nh trạng bất tử của linh hồn thôi. Toàn thể con người, bao gồm cả thân xác lẫn linh hồn, được hưởng sự sống đời đời. Mà sự sống đời đời là sự sống trong Thiên Chúa. Chứ không phải là sự sống, như thánh Phaolô dạy, "lụy thuộc sự hư nát" (Rm.8:20). Là tạo vật trên thế gian, mỗi người đều phải chết cũng giống như mọi tạo vật khác. T́nh trạng bất tử của toàn thể con người chỉ có thể nhận được từ tặng ân của Thiên Chúa. Thật ra nó là việc chia sẻ vào sự vĩnh cửu của chính Thiên Chúa.                Chúng ta có thể nhận lănh "sự sống trong Thiên Chúa" như thế nào? Bởi Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể ban sự sống mới này, như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: "Tôi tin Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống". Nhờ Ngài, chúng ta trở nên, theo h́nh ảnh của Người Con duy nhất, con cái thừa nhận của Cha... "Hăy nhận lấy Thánh Thần" nghĩa là hăy chấp nhận từ Thày gia sản ơn thánh và sự thật này, là cái làm cho các con trở nên một thân thể thiêng liêng nhiệm mầu với Thày. "Hăy nhận lấy Thánh Linh" cũng có nghĩa là hăy trở nên những kẻ tham hưởng vương quốc Thiên Chúa, do Thánh Linh tràn đổ vào ḷng các con như hoa trái khổ đau và hy sinh của Con Thiên Chúa, để càng ngày Thiên Chúa sẽ càng trở nên tất cả trong mọi người (x.1Cor.15:28). Giới trẻ thân mến, cuộc suy niệm của chúng ta đă tiến đến trung tâm điểm của Chúa Kitô Cứu Thế. Nhờ việc toàn hiến của Người cho Chúa Cha, Người đă trở nên đường nẻo cho việc chúng ta được làm dưỡng tử dưỡng nữ dấu yêu của Thiên Chúa. Sự sống mới này hiện hữu nơi các con nhờ bí tích rửa tội là nguồn mạch hy vọng và lạc quan của Kitô hữu chúng con. Chúa Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và muôn đời vẫn thế. Khi Người nói với các con: "Như Cha sai Thày, Thày cũng sai các con", các con có thể yên tâm là Người sẽ không bỏ mặc các con. Người sẽ luôn luôn ở cùng các con...

            Tại sao Người sai các con? V́ con ngựi nam cũng như nữ khắp cả thế giới - Bắc, Nam, Đông, Tây - ngóng đợi một sự giải phóng và măn nguyện đích thực. Người nghèo t́m kiếm công lư và kết đoàn; kẻ bị áp bức cần phải có tự do và nhân phẩm; người mù kêu gọi ánh sáng và chân lư (x.Lk.4:18). Các con được sai đi không phải để công bố một sự thật trừu tượng. Phúc Âm không phải là một lư thuyết hay một ư thức hệ! Phúc Âm là sự sống! Công việc của các con là làm chứng cho sự sống này: sự sống của dưỡng tử dưỡng nữ Thiên Chúa. Con người tân tiến, cho dù họ có biết hay chăng, thật là cần đến sự sống này - như 2000 năm trước đây nhân loại cần Chúa Kitô đến vậy; cũng như con người luôn luôn cần Chúa Giêsu Kitô cho đến tận cùng thời gian.

            Tại sao chúng ta cần Người? V́ Chúa Kitô mạc khải chân lư về con người và về cuộc sống cũng như định mệnh của con người. Người tỏ cho chúng ta thấy vị trí của chúng ta trước nhan Thiên Chúa, như là những tạo vật và những tội nhân, như thành phần được cứu chuộc nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Người, khi chúng ta đang lữ hành trên con đường về nhà Cha... Sự thật về con người - mà thế giới tân tiến khó ḷng hiểu được - đó là chúng ta được dựng nên theo h́nh ảnh và tương tự như chính Thiên Chúa (x.Gn.1:27), và chính ở tại chỗ này, chứ chưa cần kể đến những khía cạnh khác, chất chứa phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi một con người, không có luật trừ, kể từ lúc được thụ thai cho đến lúc tự nhiên mà chết. Cho dù cái mà đối với văn hóa hiện đại càng khó hiểu đi nữa, th́ nhân phẩm này, được khuôn đúc theo tác động sáng tạo của Thiên Chúa, lại được nâng lên cao hơn vượt bực trong mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa. Đây là sứ điệp mà các con phải công bố cho thế giới tân tiến: nhất là cho người bất hạnh nhất, cho người vô cư vô sản, cho người yếu bệnh, cho những kẻ bị ruồng rẫy, cho những người khổ sở trong tay kẻ khác. Cho mỗi một người, các con phải nói rằng: Xin hăy nh́n vào Chúa Giêsu Kitô để qúi vị thấy rằng thực sự qúi vị là ai trước mặt Thiên Chúa!...

            Chúa Giêsu sai các con như thế nào? Người không hứa gươm giáo hay bạc tiền, quyền lực, cũng không hứa bất cứ điều ǵ như phương tiện truyền thông xă hội thu hút con người ngày nay. Thay vào đó, Người ban cho các con b́nh an và sự thật. Người sai các con đi với một sứ điệp uy quyền về Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người, với sự thật về thập giá và phục sinh của Người. Đó là tất cả những ǵ Người ban cho các con, và đó cũng là tất cả những ǵ các con cần. Phần ân sủng và sự thật này sẽ phát sinh can đảm. Theo Chúa Kitô bao giờ cũng đ̣i phải can đảm... Và như thế là chúng ta trở về với vấn nạn đầu tiên của các con:

            Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng mong đợi ǵ nơi giới trẻ của Ngày Giới Trẻ Thứ 10? Đó là các con tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô. Đó cũng là các con học biết làm sao để công bố tất cả những ǵ chất chứa nơi sứ điệp của Chúa Kitô, thực hiện một cuộc giải phóng đích thực và một cuộc tiến triển chính đáng cho loài người. Đây là điều mà Chúa Kitô mong đợi nơi các con. Đây là điều Giáo Hội t́m kiếm nơi giới trẻ Phi Luật Tân, nơi giới trẻ Á Châu, nơi giới trẻ thế giới. Như thế, văn hóa riêng của các con sẽ thấy rằng các con nói năng bằng một thứ ngôn ngữ đă vang vọng sẵn, một cách nào đó, nơi những truyền thống cổ kính của Á Châu: một thứ ngôn ngữ của b́nh an nội tâm chân thực và của sự sống tṛn đầy, bây giờ và cho đến muôn đời...

 

            Vấn nạn 3:

            Giới trẻ phải sống hiệp nhất và ḥa hợp ra sao trong một thế giới phân mảnh đầy những mâu thuẫn?

            Chính Chúa Giêsu trả lời cho các con là: "Lạy Cha, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha... để họ tất cả được nên một...". Đó là câu trả lời. Các con có thể thấu hiểu được nó trong việc chiêm ngưỡng Chúa Ba Ngôi. Con người được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa: để biết ḿnh, họ phải biết Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa là ai? Dung nhan đích thực của Ngài như thế nào? "Thiên Chúa là t́nh yêu" (1Jn.4:8,16), thánh Gioan viết như thế. Chúa Cha yêu Chúa Con, Chúa Con yêu Chúa Cha, và t́nh yêu của Các Ngài là Chúa Thánh Linh. Thiên Chúa là một, Ngài là Đấng Tuyệt Đối; nhưng Ngài cũng là ba, là mối liên hệ, là tặng phẩm của Ngôi này cho Ngôi kia trong một sự cởi mở hoàn toàn hỗ tương. Mỗi một Ngôi là chính ḿnh đồng thời cũng khác biệt với các Ngôi khác, tuy thế Ba Ngôi chỉ là một Thiên Chúa. Đây là kiểu mẫu mà các con phải suy niệm! Các con yêu dấu, Chúa Ba Ngôi trước hết dạy các con là mỗi một người phải t́m gặp chính ḿnh. Một con người thanh thiếu niên, một con người trẻ, là một cá nhân đang h́nh thành căn tính riêng của ḿnh. Trong xă hội của chúng theo chủ nghĩa hưởng thụ và tượng h́nh, chúng ta dễ dàng liều mất chính bản thân ḿnh để trở thành "bị phân mảnh". Một tấm gương rạn nứt không thể nào phản ảnh tất cả h́nh hài. Nó phải được tái tạo. Thế nên con người cần phải có một tâm điểm sâu xa và vững chắc để từ đó họ có thể hợp nhất các kinh nghiệm khác nhau của ḿnh. Tâm điểm này, như thánh Augustinô dạy, không t́m thấy được ngoài ḿnh, mà ở tận thẳm sâu trong tâm khảm con người, nơi con người gặp được Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Trong mối liên hệ với Thiên Chúa là Đấng duy nhất, con người mới có thể nên một bản thân ḿnh. Chúng ta hăy suy niệm sâu xa hơn nữa: Con người hoàn toàn là ḿnh chỉ khi nào họ gặp gỡ Thiên Chúa và có thể từ bỏ chính ḿnh trong việc gắn bó với Chúa Ba Ngôí! Con người thanh thiếu niên nhận biết t́nh yêu Thiên Chúa và phó ḿnh cho Ngài th́ hoàn toàn trở nên chính ḿnh, tránh được cảnh dám liều ḿnh trở thành "một người, không một ai và một trăm ngàn", như một nhà văn người Ư rất quen thuộc với các con viết. Bấy giờ họ mới có thể vươn ḿnh đến với người khác, chẳng những để ban phát một điều ǵ đó, mà c̣n để hiến tặng cả chính bản thân ḿnh nữa. Giới trẻ thân mến, nếu các con có thể sống theo đường lối này, các con sẽ không bao giờ thuộc về số những khối hỗn tạp, những phóng ảnh của những bộ mặt vô danh trên quảng cáo. Bất hạnh thay, con người hưởng thụ mà xă hội thực sự thường mong ước, đó là các con phải là những cá nhân mà không có cá thể, đó là các con phải sống theo thời trang, luôn luôn t́m kiếm những cảm giác mới mẻ, khiêu gợi những kích thích tự nhiên, v́ đó mới là cách làm các con trở nên những kẻ hưởng thụ lư tưởng. Ngay cả cái được gọi là vấp phạm mà trước kia từng đồng nghĩa với khuynh hướng bất nhất th́ nay lại thịnh hành trong cái thứ văn hóa thụ hưởng. Thế nhưng ngày nay, suy nghĩ kỹ về điều này th́ thấy rằng những ai c̣n có thể kiên tŕ sống Phúc Âm là họ đang bơi ngược chiều sóng. Đó là đức anh hùng của một cuộc sống thường nhật, của sự thánh thiện sống động trong mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh...

 

            Vấn nạn 4:

            Thế nhưng, chúng con làm thế nào để đạt được lư tưởng này? Làm sao chúng con có thể giữ ḿnh cho khỏi bị phân tán và bỏ cuộc khi đương đầu với những khó khăn? 

            Ư nghĩa của vấn nạn thứ hai hỏi về cách làm cho việc hiệp nhất và hiệp thông trở thành một cảm nghiệm vững chắc và lâu bền. Về vấn đề này, chúng ta có thể nhớ lại một điều khác mà Chúa Giêsu đă phán được Phúc Âm thánh Gioan ghi lại: "Cha yêu Thày thế nào, Thày cũng yêu các con như vậy. Hăy lưu ngụ trong t́nh yêu của Thày" (Jn.15:9).

            Hăy chú trọng đến động từ "lưu ngụ"! Nếu các con muốn t́nh trạng hiệp nhất của các con bền bỉ, chứ không chỉ gắn liền với ḷng nhiệt thành trong một lúc nào đó thôi, các con phải lưu ngụ trong t́nh yêu của Chúa Giêsu, như cành nho c̣n dính với cây nho. Những ai lưu ngụ trong t́nh yêu của Người th́ "sinh nhiều hoa trái" (Jn.15:5). Hoa trái đầu tiên trổ sinh từ các môn đệ chính là nên một, bằng cách yêu thương nhau như Chúa Giêsu đă yêu thương các ngài (x.Jn.15:12). Không phải hay sao, đó là một phép lạ của đức tin và sự thánh thiện hùng hồn, tỏ hiện trước một nhân loại khắc khoải của thời đại chúng ta đang bị xâu xé bởi những căng thẳng và tranh sát nhau? Thế nhưng, chúng ta có thể lấy sức mạnh ở đâu để lưu ngụ trong Chúa?

            Giới trẻ thân mến, trước hết Giáo Hội hiến cho các con Thánh Thể là "tâm điểm thu hút" đối với cộng đoàn Kitô hữu. Thánh Phaolô viết cho tín hữu Côrintô rằng: "V́ chỉ có một tấm bánh, chúng ta tuy nhiều cũng chỉ là một thân thể, bởi tất cả chúng ta tham phần vào cùng một tấm bánh" (1Cor.10:17). Các con hăy lấy Thánh Thể làm tâm điểm của đời sống các con. Nhờ suy niệm Phúc Âm, các con mới đào sâu được ư nghĩa của Phúc Âm. Điều này sẽ giúp các con lại thấu hiểu được giá trị và sự đẹp đẽ của cuộc họp mặt để cử hành Thánh Thể mỗi ngày Chúa Nhật, hiểu được niềm vui được thuộc về một thành phần mang Đức Kitô bị đóng đanh và phục sinh trong ḷng ḿnh.

            Vậy các con hăy cố gắng đối xử với Chúa Giêsu trong Thánh Thể như Người đối xử với chúng ta. Người đă tự hiến ḿnh Người. Các con hăy dừng chân lại trước nhà tạm, không cần phải có lư do ǵ đặc biệt, cũng không cần phải nói chi hết, chỉ việc lặng lẽ trước nhan Người, chiêm ngắm cử chỉ vời vợi của t́nh yêu được hàm chứa nơi Tấm Bánh đă được thánh hiến. Các con hăy học biết lưu ngụ với Người, để có thể yêu thương như Người. Trong một tuần lễ, khi có thể, các con hăy tham dự Thánh Lễ. Việc trung thánh với Thánh Thể hằng ngày trong tuần giúp chúng ta theo Chúa Kitô nơi cuộc sống thường nhật, và làm cho chúng ta nhận được ánh sáng cũng như sức mạnh để theo đuổi ơn gọi của ḿnh...

           

            Vấn nạn 5:

            Làm cách nào để sống và truyền đạt chân lư và niềm vui của Chúa Kitô mà không sợ hăi?â

            Các con yêu dấu, cách này cũng giống như cách Chúa Giêsu đă thực hiện, đó là phục vụ, chia sẻ, và ban tặng chính sự sống ḿnh. Ở đây chúng ta nhận lấy những lời của Đấng đă phục sinh: "Như Cha đă sai Thày thế nào, Thày cũng sai các con như vậy" (Jn.20:21). Chúa Cha sai Chúa Giêsu để ban phát sự sống và ban một sự sống viên măn (x.Jn.10:10), và Chúa Giêsu cũng sai các môn đệ làm như vậy. Ban tặng sự sống: đó là lư tưởng duy nhất đáng theo đuổi bằng mọi giá cho tới cùng. Đó cũng là cách hân hoan, như Chúa Giêsu phán: "Cho đi phúc hơn là nhận lănh" (Acts 20:35).

            Các con không được lẫn lộn đường lối này với khuynh hướng hiếu động. Thật vậy, những ai thích quan tâm và lo âu về những điều phải làm th́ không c̣n có thể truyền đạt giá trị chất chứa trong hành động của ḿnh, giá trị đó là t́nh yêu của Thiên Chúa. Trái lại, các con hăy là những khí cụ khiêm hèn, đơn thành và không dính bén ǵ với chính ḿnh cũng như với những hoạt động của ḿnh. Hăy gắn bó chặt chẽ với một ḿnh Chúa Kitô cũng như với những lời của Người mà thôi. Như thế, các con mới có thể gieo rắc những hạt giống hiệp nhất, ḥa giải và đối thoại trong các môi trường các con sống và làm việc khác nhau. Trước hết là gia đ́nh, như các con nghiệm thức, nơi thường đ̣i hỏi rất nhiều cố gắng để làm chứng cho Phúc Âm qua những liên hệ hằng ngày. Rồi đến trường học, đến việc làm, đến thể thao, đến giải trí lành mạnh: các con hăy lan truyền khắp mọi nơi hoà b́nh và niềm vui mà Chúa Giêsu đă ban cho thành phần bạn hữu của Người.

            Giới Trẻ thành Trent thân mến, các con hăy nh́n lên Mẹ Maria. Mẹ đă đón nhận mầu nhiệm vô cùng của t́nh yêu Thiên Chúa Ba Ngôi nơi con người cũng như cuộc sống của Mẹ. Mẹ Maria đă sống liên lỉ với Thánh Thể: Mẹ đă luôn luôn thân mật giữ t́nh trạng gắn bó với Chúa Giêsu và trung thành theo Người từ khi Người nhập thể trong cung ḷng đồng trinh của Mẹ cho đến núi Canvê. Sau khi Chúa Kitô phục sinh, các tông đồ ở với Người và "các ngài đồng tâm nhất trí chuyên chú cầu nguyện" (Acts 1:14). Do đó, Mẹ đă trở nên Mẹ của sự hiệp nhất:  mẫu thức của Giáo Hội, một Giáo Hội là "dấu hiệu và dụng cụ... hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp nhất giữa loài người" (hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân, đoạn 1). 

 

            Vấn nạn 6:

            Ngày nay làm thế nào để có thể sống như là những Kitô hữu trong một môi trường bị chế ngự bởi một thứ văn hóa hoang mang, tuyệt vọng và chết chóc mà hậu qủa không thể tránh được là nội tâm trống rỗng kèm theo t́nh trạng lạnh nhạt khô khan?

            Giới trẻ thân mến, Chúa Giêsu Kitô đă cầu nguyện cho chúng ta, để chúng ta "ở trong" thế gian song không "thuộc về" thế gian. Điều này có nghĩa là đức tin, một khi được tăng triển hơn nơi mỗi người, tăng triển tự nhiên và vững chắc, th́ làm cho tín hữu có thể chèo ngược lại gịng nước, cho dù có phải đương đầu với mối nguy cơ bị hiểu lầm và kể cả bị nhạo báng. Chúng ta không được sợ điều này. Chúng ta cũng phải cố gắng yêu thương những người tỏ ra thù địch với chúng ta; song phải cương quyết trong trường hợp cần phải bênh vực đức tin.

            Ngoài ra, các con cần phải thấu hiểu giá trị đức tin Kitô giáo để cho lănh vực trần thế. Việc thuộc về Đức Kitô không có nghĩa là dập tắt những giá trị nhân loại chuyên chính, mà là thanh tẩy và thăng hóa chúng. Các con sẽ càng là Kitô hữu khi các con càng thực sự là con người.

            Để đạt được kết qủa khả quan trong một môi trường thù hận, việc quan thiết căn bản là phải gắn bó hợp nhất với nhau. Thiên Chúa không cứu chúng ta với tư cách cá nhân mà với tư cách là dân của Ngài. Trong một thế giới có khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, chúng ta phải thấu đáo và giữ chặt lấy ư nghĩa của việc thuộc về Giáo Hội. Cha đang có ư nói đến Giáo Hội hoàn vũ; nhưng Cha cũng đang nghĩ đến việc diễn đạt cụ thể của Giáo Hội hoàn vũ này nơi Giáo Hội địa phương (x. hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân, đoạn 23)... Hăy hănh diễn về cộng đoàn của ḿnh. Chúa Kitô hiện diện nơi từng cộng đoàn. các con hăy tụ hợp lại quanh Người để trở nên những tảng đá của Giáo Hội Người (x.1Pt.2:5)... Cộng đồng mà các con thuộc về sẽ bảo vệ các con, và trên hết nó sửa soạn cho các con lănh sứ mạng các con được kêu gọi để thực hiện trên thế gian này.  Về phần ḿnh, cộng đồng của các con cũng cần đến các con, đến ḷng quảng đại và can đảm của các con, để cộng đồng của các con có thể linh hoạt và chủ động trong thế giới ngày nay. Phải trẻ trung! Phải là một Giáo Hội trẻ trung! Các con đă bao giờ thấy một con người trẻ 2000 tuổi đời chưa? Đó là Giáo Hội. Giáo Hội luôn luôn trẻ trung, luôn luôn kiều diễm, thật là sống động, luôn luôn thu hút. Bao giờ cũng có khó khăn; nhiều lần Giáo Hội đă bị tấn công, bị cản trở, nhưng Giáo Hội vẫn thế: điều Cha nói đây cũng là điều thánh Phaolô nói vậy!

             

            Vấn nạn 7:

            Đâu là bản chỉ nam cho việc thực sự lớn lên trong Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần?

            Giới trẻ thân mến, các con thường cảm thấy nhu cầu cần phải được đào luyện về sống tu đức cũng như làm tông đồ... Cha xin trả lời bằng cách chỉ cho các con thấy gương mẫu của các thánh và nhắc cho các con nhớ lại điều mà truyền thống Kitô giáo không ngừng chú trọng. Các con cần phải chuyên chăm trung thành tham dự vào sinh hoạt phụng vụ, đặc biệt vào Hy Tế của Chúa, Đấng đă chết và sống lại cũng là Đấng thực sự hiện diện nơi Thánh Lễ... Các con hăy kiếm giờ để dự lễ, chẳng những vào các Ngày Chúa Nhật và các ngày lễ, mà c̣n vào cả các ngày thường trong tuần nữa. Các con cũng hăy ư thức lại giá trị của việc tôn thờ lặng lẽ Chúa Kitô ngự thật trong nhà tạm. Nhờ thế các con mới để Người lôi kéo các con tham dự vào nhiệt huyết thánh thiện của Người, vào việc chúc tụng và tạ ơn Chúa Cha, v́ Thánh Thể có nghĩa là tạ ơn. Cha muốn các con biết rằng Thánh Thể là một điều tuyệt vời. Cha càng cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, Cha càng tham phần vào mầu nhiệm đức tin cao cả này, và càng cảm phục vẻ ngắn gọn mà trọn vẹn của nó: mọi sự được nói đến đều có ở đó, không c̣n ǵ cần phải thêm thắt. Bởi thế con người không thể nào sống mà thiếu Thánh Thể được, v́ không có một ngôn ngữ nào được viết thật sâu đậm nơi đời sống nhân loại của mỗi người chúng ta cả. Và ngôn ngữ này được gọi là đời sống đức tin.  

            Việc lớn lên trong đời sống đức tin c̣n đ̣i hỏi việc chú trọng đào sâu về giáo lư, bằng cách chuyên cần học hỏi cuốn Giáo Lư của Giáo Hội Công Giáo mới... Việc học giáo lư không phải là một phận sự chán ngán; nó sẽ giúp cho chúng ta ư thức lại về ư nghĩa và công hiệu của các bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, về nhu cầu cần đến bí tích Thú Tội...

            Rồi đến việc cầu nguyện! Hăy hợp với Giáo Hội nguyện kinh ban mai (Lauds), và nguyện kinh ban tối (Vespers); hăy khám phá ra vẻ đẹp của Kinh Mân Côi. Sau việc cầu nguyện là việc chiêm niệm (contemplation). Các con hăy học cách, hăy nỗ lực thực sự, làm sao để trung thành gặp gỡ riêng ḿnh với Chúa Kitô, nơi việc suy niệm Thánh Kinh theo như Truyền Thống vẫn có của Giáo Hội, cũng như trong việc đọc những sách thiêng liêng đạo đức, nhất là những sách của những vị thánh. Nếu chương tŕnh cầu nguyện đặt ra được các con cẩn thận tuân giữ, th́ trọn đời sống của các con sẽ trở nên một lời cầu nguyện,

            Hành tŕnh thánh thiện, hỡi giới trẻ thân mến, cũng không thể nào tách biệt khỏi việc giáo dục về vấn đề yêu thương chính đáng, bằng cách mang ra thực hành để sửa soạn cho việc các con hiến thân tự nguyện và chín chắn trong đời sống hôn nhân hay trong đời sống trinh khiết v́ Nước Thiên Chúa. Việc theo Chúa Kitô c̣n bao gồm cả một mẫu sống đơn sơ và tiết độ, làm cho các con bỏ đi những cái quá đáng. kiềm chế những bản năng và vươn ḿnh tới tha nhân, đặc biệt tới người bần cùng nhất và người thiếu thốn.

            Các con hăy tập cho ḿnh biết hy sinh, hỡi giới trẻ mến thương, để khi cần thiết, các con có thể thắng vượt được những khó khăn và để các con có thể yêu thương không chỉ bằng lời nói mà bằng những việc làm thực tế. Nhiều người trong các con đă hiến một phần nào giờ giấc rỗi răi của ḿnh vào những việc thiện nguyện. Việc thiện nguyện có thể là một dịp tập luyện hiếm hoi để phát triển t́nh yêu quảng đại và t́nh đoàn kết, nhờ đó, các con học được sự phong phú của một cuộc sống hoàn toàn ban phát mà không tiếc xót.

 

            Đó là một chương tŕnh tóm gọn để làm sao trưởng thành. Tuổi trẻ là một thời điểm đặc ân cho tiến tŕnh trưởng thành này. T́nh trạng thân xác triển nở được tỏ hiện qua việc các con vận động, như ca hát và nhảy múa. Tất cả những việc này nói lên cho chúng ta thấy rằng các con đă trưởng thành, các con đă lớn mạnh, thế nhưng, t́nh trạng trưởng thành về thể lư, về thể dục này phải được kèm theo một thứ thao dượt khác nữa, đó là t́nh trạng trưởng thành về tâm thần, v́ con người được dựng nên theo h́nh ảnh và tương tự như Thiên Chúa. Đây là một việc trưởng thành tuyệt diệu.

 

            Vấn nạn 8:

            Làm sao có thể nhận ra tiếng Chúa kêu gọi để quảng đại đáp lại?

            Trước hết, Cha muốn khẳng định là lời mời gọi đối với việc quyết định chấp nhận căn tính Phúc Âm nơi đời sống trinh trắng v́ Nước Trời không phát sinh từ cảm thức coi nhẹ đời sống hôn nhân và gia đ́nh. Trái lại, nó được phát xuất từ niềm xác tín là việc trực tiếp và hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô tạo nên một ơn gọi thực tiễn và hiệu nghiệm đối với sự thật tối thượng về t́nh yêu của con người, một t́nh yêu mà ngay cả trong đời sống hôn nhân cũng được kêu gọi để tự biến đổi, khi vươn ḿnh lên Thiên Chúa qua người bạn phối ngẫu của ḿnh.

            ... Hỡi các bạn, hăy dừng bước trong cầu nguyện trước nhan Chúa để lắng nghe Người: có thể là Người đang xin các bạn điều ǵ đó khác với một đời sống gia đ́nh "b́nh thường", với một nghề nghiệp, với một chương tŕnh xă hội. Các bạn đừng nghĩ rằng các bạn đă quyết định cho tương lai của ḿnh rồi, nếu các bạn chưa đứng trước nhan Chúa, bằng cả tấm ḷng sẵn sàng, để hỏi Ngài xem Ngài muốn các bạn ở đâu và muốn các bạn ra sao. Cha có thể nói đây là một đặc điểm đặc thù của tuổi trẻ: trẻ trung có nghĩa là tự vấn xem ơn gọi của ḿnh là ǵ, Thiên Chúa muốn chi nơi ḿnh và điều Ngài trông mong là ǵ? Như thế các bạn thấy ngay được sự nhiệt t́nh nơi nhân tính trẻ trung của ḿnh, nó cởi mở, nó hướng về tương lai.

            Trước nhan Chúa, bấy giờ các con hăy xin Ngài ánh sáng để biết dự định của Ngài về ḿnh, và xin Ngài sức mạnh cần thiết để thực hiện. Các con đừng nghĩ rằng các con có thể tự giải quyết được vấn đề ơn gọi của các con. Các con cần được hướng dẫn về tâm linh, cần một vị linh mục giúp các con hiểu sâu xa trường hợp của ḿnh, để các con nhận thức được những thôi thúc trong ḷng đối với việc đáp lại ân sủng. Vị linh hướng của các con chắc chắn sẽ không thay các con để mà quyết định; song ngài sẽ giúp các con can đảm và nâng đỡ các con trong những lúc các con gặp khó khăn thử thách. B́nh an phát sinh trong ḷng các con sau khi các con quyết định sẽ là dấu hiệu rơ ràng nhất cho việc các con đúng đắn thưa "vâng" với Chúa Kitô. Và người nói với các con điều này cũng là một con người đă cảm nghiệm được cùng một thực tại, cùng một đường lối. Vào cùng lứa tuổi như các con, cùng vào thời điểm cuộc đời như các con. Những năm này là những năm khám phá lớn lao.

 

            Vấn nạn 9:

            Làm sao sửa soạn để thực hiện công việc truyền giáo một cách có kết qủa đối với những người chưa tin hay không c̣n tin nữa?

            Đây là vấn nạn quan trọng mà các con đă khéo đặt ra. Chứ thật ra các con đang tự vấn về cách thức sửa soạn cho chính ḿnh, như thế cũng đủ chứng tỏ là các con đă nhận thức được những khó khăn của một công việc như thế này rồi.

            Thật xác đáng khi nhận thức nó thực sự là một công việc. Truyền giáo đối với Kitô hữu không phải là một điều tùy ư. Trái lại, nó là một đ̣i hỏi phát sinh từ việc họ gặp gỡ Chúa Kitô trong ḷng cộng đồng giáo hội. Nếu các con chỉ ra tay trợ giúp có tính cách nhân bản cho những ai đang cần, mà không để ư ǵ đến ơn gọi Kitô giáo, th́ các con giảm xuống thành một cán sự xă hội thuần túy. Giáo Hội chắc chắn không phải là một xă hội nhân ái mà là một bí tích của Chúa Kitô, là "ánh sáng các dân tộc" (hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân, đoạn 1). Đây là niềm xác tín mà các con phải khởi hành.

            Đôi khi các con sẽ gặp phải thù hằn, thường là lạnh nhạt dửng dưng. Các con đừng nản ḷng. Các con hăy bắt đầu với những người "ở gần" rồi tới những kẻ "ở xa". Giáo xứ, và trong giáo xứ, có tổ chức giới trẻ là môi trường luyện tập cho công việc rao truyền Kitô giáo. Dĩ nhiên cũng có những "môi trường" khác, như học đường, nơi làm việc, chỗ tiêu khiển, đang chờ đợi các con làm chứng thực sự cho Kitô giáo của ḿnh ở những khung cảnh này. Tuy nhiên việc chọn lấy giáo xứ như thời điểm khởi đầu và quyết liệt cho công cuộc truyền giáo chỉ là một phần của án tŕnh mục vụ mà Cha khích lệ các con thiết tha theo đuổi. Cha cũng đă có kinh nghiệm này rồi vậy.

            Tuy nhiên, các con đừng chỉ chú trọng đến cộng đoàn của ḿnh mà thôi. Các con cũng hăy sẵn sàng trợ giúp và - tại sao không? - lên đường truyền giáo... Các con hăy coi ḿnh là những công dân của thế giới, được kêu gọi để khai mở một con đường huynh đệ và hy vọng, không phân chia ranh giới.

            Giới trẻ thân mến, con người nam nữ ngày nay thường có vẻ sống với một sự trống rỗng khổng lồ trong tâm hồn họ; họ đang chờ đợi ai đó nói cho họ về Đức Kitô. Đă có rất nhiều những cảm hứng trở thành con số không và cũng đă có rất nhiều dự tính của con người bị đảo lộn bởi làn sóng bạo lực từng loạt hay lẻ tẻ. Giáo Hội vẫn hầu như một ḿnh trong việc nói lên những lời chân thành và quyết liệt nhất về định mệnh của cá nhân con người cũng như của cộng đồng con người. Những lời này là những lời của Chúa Kitô, những lời đă làm cho thánh Tông Đồ Phêrô phải kêu lên: "Lạy Chúa, chúng con c̣n biết theo ai? Chúa có những lời sự sống đời đời" (Jn.6:68).

            Nếu các con biết loan truyền sứ điệp sự sống mới này cho bạn bè của ḿnh, các con sẽ làm cho nó thành một dịch vụ cần thiết và khẩn cấp nhất. Đó là lư do tại sao vào lúc kết thúc buổi họp mặt của chúng ta, Cha khuyên giục các con phải như là men trong xă hội, âm thầm biến đổi cả toàn thể. Các con hăy để ư đến cách suy nghĩ và tác hành của các con làm sao cho hợp với đức tin mà các con tuyên xưng, và lập nên những nhóm người được hứng khởi bởi Phúc Âm theo ư nghĩa đích thực mà Giáo Hội vẫn hiểu.

 

            Ngày nay, các tín hữu, nhất là giới trẻ, có một vai tṛ khẩn trương phải thực hiện. Công việc của họ bảo tŕ nụ cười của thế giới: một thế giới thường hay giận dữ, thất vọng hay chán ngán, cần gặp được những con người vui vẻ, tươi cười và có tương lai... Cuộc gặp gỡ hôm nay cũng có thể được gọi là "cuộc gặp gỡ tươi cười". Chúng ta đă hát ca, đă nhẩy múa, đă reo ḥ, đă nói năng, nhất là tất cả chúng ta đă tươi cười. Chúng ta đă hiệp nhất với nhau trong tươi cười, như thế có nghĩa là cơi ḷng của chúng ta đă mở ra. Thế giới chung quanh chúng ta, những ngọn núi kia, biển hồ này, đang tươi cười. Chúng ta phải khám phá ra nụ cười này của tạo vật để tươi cười trong t́nh yêu Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta hăy kêu cầu Rất Thánh Maria, căn nguyên niềm vui của chúng ta. Căn nguyên của niềm vui và trẻ trung này của chúng ta đang ở bên cạnh các con.

           

             Vấn nạn 10:

            Chúng con làm thế nào để có thể xây dựng Giáo Hội?

            Đây, đoạn Thư thứ nhất của thánh Phêrô mà chúng ta nghe ngay từ đầu đến giúp chúng ta. Thánh Phêrô nói rằng Chúa Kitô là "tảng đá sống" (1Pt.2:4), Người là Đấng ban sự sống cùng với Chúa Thánh Thần, để tất cả những ai chấp nhận Người cũng trở nên "những tảng đá sống", những tay thợ xây lên "ṭa nhà thiêng liêng" (1Pt.2:5). Khi nói với các Kitô hữu tiên khởi, thánh Tông Đồ nhắc nhở họ về ơn gọi tuyệt vời và về mầu nhiệm này như sau: "Anh em là gịng dơi được tuyển chọn, là tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, là dân riêng của Thiên Chúa, để anh em có thể công bố những việc lạ lùng của Đấng đă kêu gọi anh em từ tối tăm ra ánh sáng diệu huyền" (1Pt.2:9).

            Giới trẻ thân mến, các con hăy tự dấn thân để "làm" Giáo Hội. V́ thế các con hăy càng đi sâu vào việc thông hiệp với Chúa Giêsu: nhờ phụng vụ, giáo lư, đời sống huynh đệ trong cộng đồng. Các con hăy ư thức lại Bí Tích Rửa Tội như là một thực tại cần phải tiếp tục làm chủ trong đời sống mỗi ngày của các con. Các con hăy thuộc về Chúa Kitô sâu xa hơn qua bí tích Ḥa Giải và Thánh Thể. Các con hăy hănh diện là thành phần của Giáo Hội và được tham phần vào sứ mệnh cao cả của Giáo Hội. Các con hăy khiêm tốn và quảng đại tham dự vào sinh hoạt của giáo xứ, của các hội đoàn và các phong trào mà các con thuộc về. Các con hăy hoạt động để các tổ chức sinh hoạt này phát triển trong t́nh huynh đệ và trong việc dấn thân truyền giáo, và cũng để tăng thêm các phần tử khác ở vào lứa tuổi của các con. Như thế, các con sẽ biến các tổ chức của ḿnh thành những địa điểm hoạt động cho ḥa b́nh và hiệp nhất, nơi xây dựng một tương lai kết đoàn, một tương lai cũng làm ích cho cả đất nước của các con nữa.

 

(Chương này trích lại từ cuốn Tông Đồ Giới Trẻ, trang 65-85)