-9-

Giới Trẻ T́m Chúa

 

    "'Lạy Chúa, chúng con c̣n biết theo ai?'. Mục đích và mục tiêu của đời sống chúng ta là Người, Chúa Kitô, Đấng đang chờ đợi chúng ta - riêng mỗi một người cũng như chung tất cả - để dẫn chúng ta vượt qua những ranh giới của thời gian mà tiến đến một cuộc gắn bó đời đời với Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng ta".

            Trên đây là lời của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II ngày 26-11-1995, Lễ Chúa Kitô Vua, nhắn nhủ giới trẻ cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 11, được cử hành tại mỗi giáo phận địa phương trong năm 1996, theo chủ đề "Lạy Chúa, chúng con c̣n biết theo ai. Chúa có những lời sự sống đời đời".

            Theo chiều hướng của chung sứ điệp này, như đă được trích dịch cho chương 8 trước, "Giới Trẻ Theo Ai?", nhất là theo tinh thần của riêng lời trích dẫn trên đây để mở đầu cho chương 9 này, "Giới Trẻ Theo Chúa", xin trích dịch tiếp sứ điệp cũng của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II ban hành ngày 15-8-1996, để sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 12, được cử hành tại Balê năm 1997 nói riêng, và cho Đại Năm Thánh 2000 nói chung.

 

 

            "Thưa Thày, Thày hiện đang ở đâu? - Hăy đến mà xem" (x.Jn.1:38-39)

            Giới Trẻ thân mến!

           

            1- Cha hân hoan đến với các con để tiếp tục cuộc đối thoại đă kéo dài như một tấm vải mà chúng ta đang cùng nhau kết sợi vào những cơ hội tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Hiệp với toàn thể dân Chúa trong cuộc hành tŕnh tiến vềø Đại Năm Thánh 2000, Cha muốn kêu mời các con năm nay gắn mắt vào Chúa Giêsu, Vị Tôn Sư và là Chúa Sự Sống, bằng việc nhớ lại những lời của Người trong Phúc Âm thánh Gioan: "Thưa Thày, Thày hiện đang ở đâu? - Hăy đến mà xem" (x.Jn.1:38,39).

            Vào những tháng ngày tới đây, tại tất cả các Giáo Hội địa phương, các con sẽ hội họp nhau lại để, cùng với các vị chủ chăn của ḿnh, suy niệm những lời Phúc Âm ấy. Thế rồi, vào tháng 8 năm 1997, cùng với nhiều người trong các con, chúng ta sẽ được cảm nghiệm về Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 12, được cử hành trên b́nh diện quốc tế tại Balê, trung tâm điểm của lục địa Châu Âu. Tại thủ đô này, nơi mà qua các thế kỷ đă là một địa điểm gặp gỡ về nhân sự, nghệ thuật và văn hóa, giới trẻ của nước Pháp đang hào hứng sửa soạn để tiếp đón những bạn trẻ đương thời của ḿnh từ khắp nơi trên địa cầu đến. Theo Thánh Giá Năm Thánh (the Holy Year Cross), thành phần của những thế hệ trẻ hơn là những người tin vào Chúa Kitô, một lần nữa, sẽ trở nên một h́nh ảnh của Giáo Hội trong cuộc lữ hành đi dọc theo những con đường của thế giới. Gặp nhau trong nguyện cầu và suy niệm, trong đối thoại đưa đến sự hiệp nhất giữa tất cả mọi ngôn ngữ và chủng tộc khác nhau, trong việc chia sẻ những tư tưởng, khó khăn và hy vọng, những con người trẻ này sẽ cảm nghiệm được một thực tại sống động mà Chúa Giêsu đă hứa: "Ở đâu có hai hay ba người nhân danh Thày tụ họp lại, th́ Thày ở giữa họ" (Mt.18:20).

 

            2- Hỡi giới trẻ của toàn thể thế giới, chính ở nơi những cách sống thường nhật mà các con có thể gặp được Chúa! Các con có nhớ các vị môn đệ, khi vội vàng đến bờ sông Dược-Đăng để nghe vị tiên tri cuối cùng là thánh Gioan Tẩy Giả, đă thấy Chúa Giêsu Nazarét mà các vị được chỉ cho biết đó là Đức Kitô, Chiên Thiên Chúa, như thế nào không? Ṭ ṃ, các vị quyết định đi theo Người xa xa. Các vị hầu như xấu hổ và ngại ngùng làm sao ấy, cho đến khi Người quay lại hỏi các vị: "Các anh t́m kiếm ǵ đấy?" Thế là cuộc đối thoại bắt đầu, tạo nên một cuộc thám du cho Gioan, Anrê, Simon "Phêrô" và các Tông Đồ khác (x.Jn.1:29-51).

            Trong cuộc gặp gỡ cụ thể và bất ngờ này, được diễn tả bằng một đôi lời chính yếu, chúng ta thấy được khởi điểm của mọi cuộc hành tŕnh đức tin. Chính Chúa Giêsu là Đấng khởi sự. Khi chúng ta có ǵ cần đến Người th́ vấn đề luôn bị lộn ngược: từ những người nêu nên vấn nạn, chúng ta trở thành những người bị đặt vấn nạn; từ "những người t́m kiếm" chúng ta lại thấy ḿnh là người "được kiếm t́m"; thật sự là Người luôn luôn yêu chúng ta trước (x.1Jn.4:10). Đó là chiều kích sâu xa của cuộc gặp gỡ này: chúng ta không giao tiếp với một điều ǵ đó, mà là với Một Đấng Nào Đó, với "Đấng Hằng Sống". Người Kitô hữu không phải là môn đệ của một trường phái triết lư: họ là những con người nam nữ đă cảm nghiệm được cuộc gặp gỡ với Đức Kitô (x.1Jn.1:1-4).

            Chúng ta đang sống trong một thời điểm xẩy ra những biến chuyển lớn: như việc suy đồi nhanh chóng của những ư hệ, báo hiệu một cuộc giằng co, gây kiệt quệ và đau thương cho lịch sử loài người; và như việc phân vạch trên mặt đất này những giới hạn và giới tuyến mới. Nhân loại thường thấy ḿnh bất an; rối rít và lo âu (x.Mt.9:36). Thế nhưng, lời của Thiên Chúa không hề suy bại, trái lại vẫn vững mạnh và sáng soi (x.Mt.24:35). Đức tin của Giáo Hội được xây trên Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc duy nhất của thế giới, hôm qua, ngày nay và cho đến muôn đời (x.Heb.13:8). Đức tin này căn cứ vào Chúa Kitô làm chuẩn để giải đáp cho những vấn nạn phát xuất từ tâm can con người khi đối diện với mầu nhiệm sự sống và sự chết. Thật vậy, những giải đáp không sợ bị sai lầm và thất vọng chỉ t́m thấy nơi một ḿnh Chúa Kitô mà thôi.

            Khi tâm tưởng của Cha nhớ lại những lời các con phát biểu, qua các cuộc gặp gỡ khó quên mà Cha được hân hạnh cảm nghiệm thấy nơi các con, vào những cuộc du hành của Cha khắp thế giới, Cha như đọc thấy nơi chúng chính vấn nạn rất khẩn trương sống c̣n của các vị môn đệ: "Thưa Thày, Thày hiện đang ở đâu?". Đây, trong thinh lặng nguyện cầu, các con có thể lại được nghe thấy câu trả lời của Chúa Giêsu: "Hăy đến mà xem".

 

            3- Giới trẻ thân mến, các con hăy theo Chúa Giêsu, như trường hợp của những vị môn đệ đầu tiên! Đừng sợ đến gần Người, để bước qua ngưỡng cửa nơi cư trú của Người, để nói chuyện với Người, diện đối diện, như các con nói chuyện với một người bạn (x.Ex.33:11). Các con đừng sợ một "đời sống mới" mà Người đang kêu mời các con. Chính Người sẽ làm cho các con có thể lănh nhận đời sống ấy và thể hiện đời sống này, bằng ơn trợ giúp và tặng ân của Thần Linh Người.

            Đúng thế: Chúa Giêsu là một người bạn rất đ̣i hỏi. Người ấn định những mục tiêu cao vời; Người xin chúng ta vươn ra khỏi bản thân ḿnh để gặp Người, phó thác cho Người trọn đời sống của chúng ta: "Ai mất sự sống ḿnh v́ Thày và v́ Phúc Âm th́ sẽ giữ được nó" (Mk.8:35). Điều kiện có vẻ khó khăn, trong một số trường hợp lại c̣n khủng khiếp nữa là đàng khác. Thế nhưng, Cha hỏi các con nhé, các con chọn đàng nào hơn, một là lao ḿnh vào một đời sống không có lư tưởng ǵ hết, vào một thế giới được dựng nên theo h́nh ảnh chúng ta và tương tự như chúng ta, hai là quảng đại đi t́m kiếm sự thật, sự thiện, công lư, phục vụ cho một thế giới phản ảnh sự mỹ diệu của Thiên Chúa, cho dù có phải trả bằng một giá thử thách có thể xẩy ra?

            Các con hăy bẻ gẫy những chướng ngại vật hoài nghi và sợ hăí! Nhận thức được rằng ḿnh là những người nam nữ "mới", được tái sinh nhờ ân sủng của Bí Tích Rửa Tội, các con hăy nói chuyện với Chúa Giêsu trong nguyện cầu và trong lúc lắng nghe Lời Người; hăy cảm nhận được niềm vui ḥa giải trong Bí Tích Thống Hối; hăy lănh nhận Ḿnh Máu Thánh Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể; hăy tiếp nhận và phục vụ Người trong anh chị em ḿnh. Các con sẽ khám phá ra được sự thật về ḿnh và được t́nh trạng hiệp nhất nội tại của ḿnh, rồi các con sẽ thấy một "Cái Ḿnh" có thể chữa lành những nỗi âu lo, v́ những ác mộng và tính chủ quan cố chấp chỉ làm cho các con bất an.

           

            4- "Hăy đến mà xem". Các con sẽ gặp Chúa Giêsu nơi các con người nam nữ đang khổ đau và hy vọng, tại những xóm làng bé nhỏ trải khắp các đại lục, như đang ở bên lề lịch sử, giống thôn Nazarét lúc mà Thiên Chúa sai thiên thần đến với Đức Maria; tại những đô thị rộng lớn có cả hằng triệu con người sống với nhau thường như những kẻ xa lạ. Mà thật ra, mọi con người đều là "đồng bào" của Chúa Kitô.

            Chúa Kitô đang ở gần các con, nơi những người anh chị em mà các con chia sẻ cuộc sống hằng ngày của ḿnh. Dung nhan của Người là khuôn mặt của những người bần cùng nhất, của thành phần sống bên lề xă hội, thành phần, không phải khó kiếm, là những nạn nhân của một kiểu mẫu phát triển bất công, trong đó lợi lộc là trên hết và con người được dùng làm phương tiện hơn là đích nhắm. Nơi Chúa Giêsu cư ngụ là ở bất cứ nơi nào con người phải chịu đựng t́nh trạng bị từ khước quyền lợi, bị phản bội ḷng ước mong và bị bỏ mặc cho lo âu. Ở đó, giữa loài người, là nơi cư trú của Chúa Kitô, Đấng xin các con hăy nhân danh Người mà lau khô mọi giọt nước mắt, mà nhắc nhở cho ai cô độc rằng không ai đặt hy vọng nơi Người lại c̣n lẻ loi (x.Mt.25:31-46).

           

            5- Chúa Giêsu ở giữa những ai kêu đến Người mà không biết Người; giữa những ai sau khi đă biết Người lại vô t́nh lạc mất Người; giữa những ai t́m kiếm Người bằng một tấm ḷng chân thành, đang tiến đến từ những môi trường văn hóa và tôn giáo khác nhau (x. hiến chế Ánh sáng Muồn Dân, đoạn 16). Là những môn đệ và bạn hữu của Chúa Giêsu, các con hăy trở nên những tác nhân trong việc đối thoại và hợp tác với những ai tin vào một Thiên Chúa, Đấng cai trị vũ trụ bằng t́nh yêu vô biên của Ngài; các con hăy là những sứ thần của Đức Kitô, Đấng mà các con đă t́m gặp và nhận biết "nơi ở" của Người đó là Giáo Hội, để nhiều con người trẻ nữa thuộc lứa tuổi của các con có thể theo chân Người; đường nẻo của họ sẽ được soi sáng bằng đức bác ái huynh đệ của các con, cũng như bắng niềm vui phát hiện từ đôi mắt các con chiêm ngưỡng Chúa Kitô.

            Chúa Kitô ở giữa những con người nam nữ "được vinh dự mang danh là Kitô hữu" (x. hiến chế Ánh sáng Muôn Dân, đoạn 15). Tất cả đều có thể gặp Người trong Thánh Kinh, trong kinh nguyện và trong việc phục vụ tha nhân. Vào thời điểm sát cận thiên niên thứ ba này, nhiệm vụ cần phải sửa chữa lại gương mù chia rẽ giữa Kitô hữu với nhau, càng ngày càng khẩn thiết hơn, nhờ việc tằng cường niềm hiệp nhất bằng việc đối thoại, bằng cầu nguyện chung và bằng chứng tá. Nó không phải là vấn đề bỏ qua những khác nhau và những rắc rối theo kiểu tách rời của khuynh hướng tương đối không dứt khoát, như thể bao che lấy vết thương mà không chữa lành nó vậy, một khuynh hướng có thể làm cản trở tiến tŕnh hiệp thông trước khi tiến đến đích hiệp thông trọn vẹn. Ngược lại, nó là một vấn đề thực hiện, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, nhắm đến một t́nh trạng hóa giải có công hiệu, khi tin tưởng vào tác dụng của lời Chúa Giêsu cầu nguyện ngay trước cuộc vượt qua của Người: "Cha ơi, để họ được nên một như chúng ta là một" (x.Jn.17:22). Các con càng gắn bó với Chúa Giêsu, các con sẽ càng có thể xích lại gần nhau; và các con càng thực hiện những cử chỉ hóa giải cụ thể, các con sẽ càng vào sâu hơn trong t́nh yêu của Người.

            Chúa Giêsu đặc biệt ở nơi giáo xứ của các con, nơi cộng đoàn các con trú ngụ, nơi hội đoàn và phong trào dân Chúa các con thuộc về, cũng như nơi những thể thức nhóm hội và tông đồ hiện hành giúp vào việc tái phúc âm hóa. Những đặc sủng dồi dào này là một phúc lợi cho cả Giáo Hội, và là một khích lệ cho mỗi một tín hữu trong việc đem khả năng của ḿnh ra phục vụ một Chúa là nguồn mạch cứu rỗi cho tất cả loài người.

 

            6- Chúa Giêsu là "Lời của Chúa Cha" (x.Jn.1:1), là tặng ân ban cho nhân loại, để mạc khải dung nhan của Thiên Chúa, và để ban cho những bước đi vô định của con người một ư nghĩa và đích đến. Thiên Chúa, Đấng "xưa kia đă dùng nhiều kiểu cách khác nhau để nói với cha ông chúng ta qua các vị tiên tri, đă nói với chúng ta nơi Người Con, Đấng mà Ngài chỉ định làm thừa kế mọi sự, Đấng mà nhờ Người Ngài cũng đă dựng nên thế gian" (Heb.1:1-2). Lời của Ngài không phải là một áp đặt, làm lỏng cả những cánh cửa của lương tâm; lời Ngài là một tiếng nói thu hút, một tặng ân nhưng không, mà theo công hiệu nó tác dụng nơi mỗi một cuộc sống thực tiễn của người ta, nó đ̣i con người phải có một thái độ sẵn sàng và đảm trách, một con tim tinh tuyền và một tâm trí tự do.

            Giới trẻ thân mến, trong nhóm của các con, các con hăy tăng thêm những dịp để nghe và học hỏi lời Chúa, đặc biệt là qua những bài sách thánh (lectio divina). Các con sẽ khám phá ra những bí mật của trái tim Thiên Chúa và sẽ rút tiả lợi ích trong việc nhận thức được các hoàn cảnh cũng như trong việc biến đổi thực tại. Được Thánh Kinh hướng dẫn, các con mới có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống thường nhật, và bấy giờ "sa mạc" cũng sẽ biến thành một "khu vườn", nơi tạo vật có thể nói chuyện thân t́nh với Tạo Hóa: "Trong khi tôi đọc Thánh Kinh, Thiên Chúa lại bước đi trong Vườn Địa Đường" (Thánh Ambrose, thư 49, 3).

 

            7- Chúa Giêsu sống giữa chúng ta nơi Bí Tích Thánh Thể, một hoàn tất tuyệt hảo cho việc Người thực sự hiện diện, một hiện diện đồng thời với lịch sử của nhân loại. Giữa những bất ổn và phân tâm của cuộc sống thường nhật, các con hăy bắt chước các môn đệ trên đường đi Emmau; giống như các vị, các con hăy thưa với Đấng Phục Sinh, đă tỏ ḿnh ra bằng việc bẻ bánh là: "Xin ở với chúng tôi, v́ tối đến nơi rồi, một ngày cũng đă qua" (Lk.24:29). Các con hăy kêu cầu Chúa Giêsu để Người luôn ở lại với các con trên các nẻo đường đến Emmau của thời điểm chúng ta. Chớ ǵ Người là sức mạnh của các con, là điểm tựa của các con, là hy vọng kiên tŕ của các con. Chớ ǵ, hỡi giới trẻ yêu dấu, Bánh Thánh Thể không bao giờ thiếu hụt trên mặt bàn cuộc sống của các con. Và chớ ǵ các con rút được từ Bánh này sức mạnh để minh chứng đức tin!

            Sự hiệp nhất ḥa điệu của Giáo Hội được nhận diện và thể hiện ở chung quanh bàn tiệc Thánh Thể; mầu nhiệm hiệp thông trong việc truyền giáo, mà mọi người cảm thấy ḿnh là con cái, là anh chị em với nhau, được nhận diện và thể hiện chung quanh bàn tiệc Thánh Thể này, không loại trừ hay phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ, tuổi tác, hoàn cảnh xă hội hay văn hóa. Giới trẻ thân mến, các con hăy đóng góp cách quảng đại và ư thức vào việc xây đắp Giáo Hội như là một gia đ́nh, một nơi đối thoại với nhau và chấp nhận lẫn nhau, một chốn an b́nh, xót thương và tha thứ.

 

            8- Được sáng soi bởi Lời Chúa và được tăng sức bởi Bánh Thánh Thể, hỡi giới trẻ mến thương, các con được kêu gọi làm những chứng tá khả tín cho Phúc Âm của Chúa Kitô, Đấng làm cho mọi sự nên mới mẻ.

            Thế nhưng, các con làm thế nào để được nhận biết là môn đệ đích thực của Chúa Kitô? Bằng sự kiện là các con "yêu thương nhau" (Jn.13:35) theo mẫu gương của t́nh yêu Người: một t́nh yêu ban phát nhưng không, vô cùng nhẫn nại và không chối từ một ai (x.1Cor.13:47). Trung thành với giới răn mới sẽ là bảo chứng cho việc các con sống đúng với điều các con đang loan truyền. Đây mới là một "điều mới" vĩ đại có thể làm ngỡ ngàng thế giới, một thế giới, bất hạnh thay, vẫn c̣n bị xâu xé và phân rẽ bởi những giằng co dữ dội, có lúc lộ liễu rơ ràng, có lúc tinh vi kín ẩn. Trong một thế giới như vậy, các con được kêu gọi để sống t́nh huynh đệ, không phải như một ảo tưởng mà như một việc thực sự có thể đạt được; trong một xă hội như thế, các con được kêu gọi, như những nhà thừa sai thực sự của Chúa Kitô, xây dựng một nền văn minh yêu thương.

           

            9- Ngày 30-9-1997 là ngày kỷ niệm bách chu niên Thánh Nữ Têrêsa thành Lisieux qua đời. Chị là một nhân vật mà, tại xứ sở riêng của chị, không thể nào sơ suất trong việc kéo chú ư của rất nhiều đám đông giới trẻ hành hương; Têrêsa thực sự là một Vị Thánh trẻ, và hôm nay đây sứ điệp của chị mang tính cách đơn sơ và khích lệ, thật đáng cảm phục và biết ơn: Thiên Chúa là T́nh Yêu; mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương, Đấng mong được mỗi người tiếp nhận và yêu thương. Hỡi giới trẻ của ngày hôm nay, đó là sứ điệp mà các con được kêu gọi để nhận lănh và reo vang lên cho những người cùng một lứa tuổi với các con: "Con người được Thiên Chúa yêu thương! Việc loan báo rất đơn sơ song nền tảng này là món nợ mà Giáo Hội cần phải trả lại cho nhân loại" (x. Tông Huấn Người Tín Hữu Giáo Dân, đoạn 34).

            Từ thời c̣n trẻ tuổi, Têrêsa Hài Đồng Giêsu đă sốt sắng với Chúa, nhiệt t́nh, có những dự định dám thực hiện. Nét duyên dáng dễ thương của sự thánh thiện nơi chị là một xác nhận về việc Thiên Chúa ban tràn đầy những kho tàng khôn ngoan cho cả con người trẻ.

            Các con hăy cùng với chị bước trên con đường hèn mọn và đơn sơ theo tầm mức trưởng thành Kitô giáo, nơi trường học của Phúc Âm. Các con hăy cùng với chị ở trong "con tim" của Giáo Hội, sống hoàn toàn hiến thân cho Chúa Kitô.

 

            10- Giới trẻ thân mến, nơi căn nhà mà Chúa Giêsu ở có sự hiện diện hết sức dịu dàng của một Người Mẹ. Chính ở nơi cung ḷng của Mẹ Maria mà Lời đă hoá thành nhục thể. Khi chấp nhận vai tṛ được ủy thác cho ḿnh trong dự án cứu rỗi, Đức Trinh Nữ đă trở nên một mẫu gương cho hết mọi môn đệ Chúa Kitô.

            Cha phó thác cho Mẹ việc sửa soạn và cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 12, kể cả những niềm hy vọng và mong đợi của giới trẻ là những người, cùng với Mẹ, đang lập lại ở khắp nơi trên địa cầu này lời: "Này tôi là tôi tớ Chúa; xin thực hiện nơi tôi theo như lời ngài" (Lk.1:38); là những người đang đi gặp Chúa Giêsu, để ở với Người, nhờ đó sửa soạn công bố cho những người đương thời của ḿnh giống như các vị môn đệ là: "Chúng tôi đă gặp được Đức Kitô" (Jn.1:41).

            Với sứ điệp này, Cha ưu ái chào từng người trong các con, và hỗ trợ các con bằng nguyện cầu, Cha ban phép lành cho các con.    

 

            Tại Castel Gandolfo ngày 15-8-1996, Lễ Trọng Kính Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời.

Gioan-Phaolô II

             

            (Bản văn trên đây được trích dịch từ tuần san L'Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngữ, phát hành ngày 28/8/1996)