Tuần Chn Ngy

knh Lng Thương Xt Cha

 

(Cha Gisu dạy Thnh Nữ Faustina v đ được chị viết lại trong

Cuốn Divine Mercy In My Soul Diary, khoản số 1209-1229)

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Tuyển Hợp v Chuyển Dịch

 

 

C

ha Gisu chỉ cho con viết xuống v thực hiện trước Lễ Knh Tnh Thương tuần chnh ngy ny. N bắt đầu vo ngy Thứ Su Tuần Thnh.

 

Cha mong ước l trong chn ngy ny, con đem cc linh hồn đến mạch nguồn của tnh thương Cha, để họ c thể kn mc từ đ sức mạnh m hồi sinh, cng với những ơn cần thiết cho họ trước những kh khăn của cuộc đời, nhất l trong giờ lm tử.

 

Mỗi ngy con mang về cho Tri Tim Cha một nhm cc linh hồn khc nhau, rồi con hy dm họ vo trong đại dương ny của tnh thương Cha, phần Cha sẽ đưa tất cả những linh hồn ny về nh Cha Cha. Con sẽ lm như thế ở cả đời ny lẫn đời sau. Cha sẽ khng từ chối một sự g cho linh hồn m con mang về mạch nguồn của tnh thương Cha. Mỗi ngy, con hy van xin Cha Cha cc ơn lnh cho những linh hồn ny, dựa vo cng lực của cuộc Khổ Nạn đắng cay của Cha.

 

Con đ đp lại: "Cha Gisu ơi, con đu c biết lm tuần chn ngy ny, hay phải mang những linh hồn no trước vo Tri Tim Rất Xt Thương của Cha đy". Cha Gisu trả lời l Người sẽ ni cho con biết những linh hồn no mỗi ngy cần phải mang vo trong Tri Tim Người.

 

Ngy 1

 

Hm nay, con hy mang về cho Cha tất cả nhn loại, nhất l mọi tội nhn, m dm họ vo trong đại dương của tnh thương Cha. Lm như vậy, con sẽ an ủi Cha trong cơn đau thương cay cực m việc hư đi của cc linh hồn nhận chm Cha xuống.

 

Lạy Cha Gisu Rất Xt Thương, bản tnh Cha l cảm thương chng con v thứ tha cho chng con, xin đừng nhn đến tội li của chng con hơn l niềm tin tưởng của chng con vo lng lnh v cng của Cha. Hy đn nhận tất cả chng con vo cung lng của Tri Tim Rất Xt Thương Cha, v đừng bao giờ để chng con lọt khỏi Tri Tim Cha. Chng con ni xin Cha điều ny nhờ tnh yu nối kết Cha với Cha Cha v Cha Thnh Linh.

 

            i Tnh Thương Thần Linh ton năng,

            Ơn Cứu Rỗi của người tội lỗi,

            Cha l biển cả tnh thương v cảm thương;

            Cha đỡ nng những ai khim nhượng tiếp nhận Cha.

Lạy Cha Cha Hằng Sống, hy gh mắt tnh thương của Cha trn tất cả nhn loại, đặc biệt trn những tội nhn đng thương, tất cả đều được ấp ủ trong Tri Tim Rất Cảm Thương của Cha Gisu. V cuộc Khổ Nạn sầu thương của Người, xin Cha tỏ tnh thương của Cha cho chng con, để chng con được chc tụng tnh thương ton năng của Cha đời đời kiếp kiếp. Amen.

 

Ngy 2

 

Hm nay, con hy mang về cho Cha linh hồn những linh mục v tu sĩ m dm họ trong tnh thương v hạn của Cha. Chnh họ đ cho cha sức mạnh để chịu đựng cuộc Khổ Nạn cay cực của Cha. Qua họ như qua cc ci mng m tnh thương của Cha tun xuống trn nhn loại.

 

Lạy Cha Gisu Rất Xt Thương, nhờ Cha m c mọi sự tốt lnh, xin gia tăng ơn Cha nơi chng con, để chng con c thể xứng đng thể hiện những việc lm tnh thương, cũng như để tất cả những ai nhn thấy chng con c thể tn vinh Cha Tnh Thương, Đấng ở trn trời.

 

            Suối nguồn của tnh yu Thin Cha

            Ở trong những tấm lng tinh khiết,

            Được tắm gội trong Biển Cả Tnh Thương,

            Pht quang như cc v tinh t, sng tỏ như hừng đng.

 

Lạy Cha Cha Hằng Sống, xin hy gh mắt tnh thương của Cha xuống trn cộng đon những linh hồn được tuyển chọn lm vườn nho cho Cha, trn linh hồn cc linh mục v tu sĩ, cng cho họ được mặc lấy mnh lực của phc lnh Cha. V tnh yu Tri Tim Con Cha m họ được ủ ấp, xin Cha thng ban cho họ quyền lực v nh sng của Cha, để họ c thể dẫn dắt những linh hồn khc vo con đường cứu rỗi, v hợp tiếng chc tụng tnh thương v hạn của Cha đến mun thuở mun đời. Amen.

 

Ngy 3

                       

Hm nay, con hy mang về cho Cha tất cả những linh hồn sốt sắng v tn trung m dm họ vo trong biển cả của tnh thương Cha. Những linh hồn ny đ đem lại cho Cha niềm ủi an trn Con Đường Thnh Gi. Họ l giọt ủi an như thế giữa một đại dương cay đắng.

 

Lạy Cha Gisu Rất Xt Thương, từ kho tng tnh thương của Cha, Cha thng ban thật dồi do cc ơn của Cha cho mỗi một linh hồn cũng như cho tất cả mọi linh hồn. Hy đn nhận chng con hết thẩy vo trong cung lng của Tri Tim Rất Cảm Thương Cha v đừng bao giờ để chng con lọt khỏi Tri Tim Cha. Chng con van xin Cha điều ny, bằng tnh yu tuyệt vời nhất đ nng nẩy thiu đốt Tri Tim Cha đối với Cha trn trời.

 

            Những php lạ của tnh thương th khn thấu.

            Cả tội nhn lẫn chnh nhn cũng khng lường được.

            Khi  gh mắt xt thương đến chng con,

            Cha ko chng con tất cả lại gần tnh yu Cha hơn.

 

Lạy Cha Cha Hằng Sống, xin hy gh mắt xt thương của Cha trn cc linh hồn trung tn, như trn gia nghiệp của Con Cha. V cuộc Khổ Nạn đau thương của Người, xin Cha ban cho họ phc lnh của Cha v lun lun chở che bao bọc họ. Nhờ đ, họ khng bao giờ hết mến yu hay lm mất đi kho tng đức tin thnh hảo, tri lại, cng với tất cả cc triều Thần Thnh, họ c thể tn vinh tnh thương v hạn Cha đến mun đời. Amen.

 

Ngy 4

 

Hm nay con hy mang về cho Cha những người ngoại đạo v những người chưa nhận biết Cha. Cha cũng đ nghĩ đến họ trong cuộc Khổ Nạn thương đau của Cha, v lng nhiệt thnh sẽ c của họ đ ửi an Tri Tim Cha. Hy dm họ vo trong đại dương của tnh thương Cha.

 

Lạy Cha Gisu Rất Xt Thương, Cha l nh Sng của ton thế giới. Xin hy đn nhận vo cung lng của Tri Tim Rất Xt Thương Cha linh hồn những người ngoại gio l những linh hồn chưa nhận biết Cha. Xin những tia sng ơn Cha chiếu soi họ để cả họ nữa , hợp với chng con, được hn hoan chc tụng tnh thương tuyệt diệu của Cha' v đừng để họ lọt khỏi cung lng l Tri Tim Rất Xt Thương  Cha.

 

            Xin nh sng của Tnh Yu Cha

            Chiếu soi cc linh hồn ở trong tăm tối'

            Xin ban cho những linh hồn ny được nhận biết Cha

            Để hợp với chng con họ chc tụng tnh thương Cha.

Lạy Cha Cha Hằng Sống, xin hy gh mắt xt thương của Cha xuống trn linh hồn những người ngoại gio v những linh hồn chưa nhận biết Chua, nhưng được ấp ủ trong Tri Tim Rất Xt Thương của Cha Gisu. Xin Cha hy thu ht họ đến nh sng Phc m. Những linh hồn ny khng biết đến hạnh phc cao trọng l chừng no trong việc yu mến Cha. Xin Cha cho cả họ nữa được hn hoan chc tụng tnh thương bao dung của Cha đến mun thuở mun đời. Amen.

 

Ngy 5

 

Hm nay, con hy mang về cho Cha những linh hồn rối đạo v lạc đạo m dm họ vo trong đại dương của tnh thương Cha. Trong cuộc Khổ Nạn cay cực của Cha, họ đ xu x Thn Xc v Tri Tim Cha, tức Gio Hội Cha. Khi họ trở lại với Gio Hội th cc thương tch của Cha lnh lại, nhờ đ, họ lm vơi đi cuộc Thương Kh của Cha.

 

Lạy Cha Gisu Rất Xt Thương l chnh Sự Lnh Thnh, Cha khng chối từ nh sng cho những linh hồn tm kiếm nh sng của Cha. Hy đn nhận vo cung lng của Tri Tim Hết Sức Xt Thương Cha những linh hồn rối đạo v lạc đạo. Bằng nh sng của Cha, xin li ko họ về hiệp nhất với Gio Hội, v đừng để họ lọt khỏi cung lng của Tri Tim Hết Sức Xt Thương Cha' tri lại, xin Cha hy thực hiện điều ny để cả họ nữa cũng được ngợi khen tnh thương bao dung của Cha.

 

            Cho cả những linh hồn x tấm o hiệp nhất của Cha,

            Một nguồn mạch xt thương chảy từ Tri Tim Cha.

            Sự ton năng của tnh thương Cha, i Thin Cha.

            C thể dẫn những linh hồn ny ra khỏi cảnh lầm lạc.

 

Lạy Cha Cha Hằng Sống, xin gh mắt xt thương của Cha trn những linh hồn rối đạo v lạc đạo, những linh hồn đ phung ph cc phc lnh của Cha v đ lạm dụng cc ơn của Cha, bằng việc họ cứng lng theo con đường lầm lạc của họ. Xin Cha đừng nhn đến những lỗi lầm của họ, m l đến tnh yu của Con Cha cũng như đến cuộc Khổ Nạn dữ dội của Người m v họ Người đ cam lng chịu, bởi cả họ nữa cũng được ủ ấp trong Tri Tim Rất Xt Thương của Cha Gisu. Xin Cha hy thực hiện điều ny để họ cũng được tn vinh tnh thương vĩ đại của Cha đền mun đời. Amen.

 

Ngy 6

 

Hm nay, con hy mang về cho Cha những linh hồn hiền lnh v khim nhượng cng với linh hồn của những con trẻ, m dm họ vo trong tnh thương của Cha. Những linh hồn ny giống gần như Tri Tim Cha nhất. Họ tăng sức cho Cha trong cuộc thương kh nghiệt ng. Cha thấy họ như những Thin Thần trần thế, những thần lun chầu chực nơi cc bn thờ của Cha. Cha tun đổ xuống trn họ tất cả những trận mưa n sủng. Chỉ c linh hồn khim hạ mới c thể nhận được ơn Cha. Cha ưa chuộng cc linh hồn khim nhu tin tưởng vo Cha.

 

Lạy Cha Gisu Rất Xt Thương, chnh Cha đ phn "Hy học cng Cha v Cha hiền lnh v khim nhượng trong lng". Xin đn nhận vo cung lng của Tri Tim Rất Xt Thương Cha tất cả những linh hồn hiền lnh v khim nhượng v linh hồn của những con trể. Những linh hồn ny lm cho tất cả thin đng ngất ngy v lm cho Cha Cha trn trời mộ mến. Họ l một b hoa ngt hương thơm ngt trước ta Thin Cha' Thin Cha lấy lm thch th thưởng thức mi thơm của họ. Những linh hồn ny vĩnh viễn ở trong Tri Tim Rất Xt Thương của Cha, i Cha Gisu, v họ khng ngừng ca ln bản thnh ca mến yu v thương xt.

                       

Một linh hồn hiền lnh v khim nhượng

            Dưới thế ny đ h hấp linh kh địa đường,

            V nơi hương thơm từ tấm lng linh hồn khim nhu

            Đấng Tạo Ha lấy lm sướng vui.

 

Lạy Cha Cha Hằng Sống, xin hy gh mắt xt thương của Cha xuống trn những linh hồn hiền lnh v khim nhượng, cũng như trn linh hồn cc trẻ nhỏ, họ l những linh hồn được ấp ủ trong cung lng của Tri Tim Rất Xt Thương Con Cha. Hương thơm của họ pht tỏa từ tri đất bay ln thẳng ta Cha. Lạy Cha của tnh thương v của mọi sự tốt lnh, con van xin Cha, v tnh yu Cha đ cưu mang những linh hồn ny v v niềm vui m Cha nhận được nơi họ: xin Cha chc phc cho ton thế giới, để hết mọi linh hồn cng nhau ht khen chc tụng tnh thương Cha đến mun thuở mun đời. Amen.

 

Ngy 7

 

Hm nay, con hy mang về cho Cha những linh hồn đặc biệt sng knh v tn vinh tnh thương của Cha, m hy dm họ trong tnh thương của Cha. Những linh hồn ny sầu khổ nhất về cuộc Khổ Nạn của Cha v đ tiến vo rất su trong Thần Tr của Cha. Họ l những hnh ảnh sống động của Tri Tim Xt Thương của Cha. Những linh hồn ny sẽ rực rỗ chiếu sng đặc biệt ở đời sau. Khng một ai trong họ sẽ bị rơi vo lửa hoả ngục. Cha sẽ bảo vệ từng linh hồn trong số của họ cch ring vo giờ họ mệnh chung.

 

Lạy Cha Gisu Rất Xt Thương, Tri Tim Cha l Chnh Tnh Yu, xin hy đn nhận vo cung lng của Tri Tim Rất Cảm Thương của Cha linh hồn của những người đặc biệt hn hoan chc tụng v sng knh tnh thương cao cả của Cha. Những linh hồn ny mnh liệt bởi chnh quyền năng của chnh Thin Cha. Họ tiến ln giữa tất cả những tai ương v nghịch phản, cậy trng vo tnh thương của Cha. Những linh hồn ny được hiệp nhất với Cha v gnh trn vai tất cả nhn loại. Những linh hồn ny sẽ khng bị phn xt nghim thẳng, song được tnh thương của Cha ẵm m khi họ la khỏi ci đời ny.

 

            Một linh hồn chc tụng lng lnh của Cha mnh

            th được Người yu thương cch ring.

            Linh hồn lun kề cận suối nước hằng sống

            V kn mc cc n sủng từ Tnh Thương Thần Linh.

 

Lạy Cha Cha Hằng Sống, xin hy gh mắt xt thương của Cha xuống trn những linh hồn tn vinh v sng knh ưu phẩm thượng thặng nhất của Cha, đ l tnh thương v hạn Cha, họ l những linh hồn được ấp ủ trong Tri Tim Rất Thnh Cha Gisu. Những linh hồn ny l một Tin Mừng sống động' cc bn tay của họ đầy những việc lm xt thương, v tm linh của họ trn ngập sướng vui ht khc ca tnh thương dng ln Cha, i Đấng Tối Cao! Con van xin Cha, i Thin Cha: Xin Cha tỏ tnh thương của Cha cho họ theo như lng họ hy vọng v cậy tin nơi Cha. Xin hy hon tất nơi họ lời m Cha Gisu đ hứa với họ l chnh Cha sẽ bảo vệ họ như vinh quang của Cha, trong cuộc đời của họ, nhất l trong giờ chết của họ, những linh hồn sng knh tnh thương v hạn của Cha. Amen.

 

Ngy 8

 

Hm nay, con hy mang về cho Cha những linh hồn đang ở trong ngục t luyện tội m dm họ vo trong vực thẳm của tnh thương Cha. Hy để cho những cơn mưa Mu của Cha lm mt mẻ những ngọn lửa thiu đốt họ. Tất cả những linh hồn ny được Cha yu thương nhiều lắm. Họ đang chịu phạt đền cho đức cng minh của Cha. Để lm cho họ giảm bớt cực hnh l việc ở trong quyền năng của con. Hy rt lấy tất cả những n huệ từ kho tng của Gio Hội Cha m chỉ cho họ. i, con chỉ cần biết được những cực hnh họ phải chịu, con sẽ lin lỉ dng cho họ những của bố th thing ling để trả hết nợ của họ mắc với đức cng minh của Cha.

 

Lạy Cha Gisu Rất Xt Thương, Chnh Cha đ phn l Cha mong muốn tnh thương' bởi thế, con đem vo cung lng của Tri Tim Rất Cảm Thương của Cha những linh hồn trong Luyện Ngục, những linh hồn Cha rất yu dấu, cũng l những linh hồn phải chịu phạt đền cho đức cng minh của Cha. Chớ g những mạch bng chy của ngọn lửa thanh lọc, để ở tại nơi ấy tnh thương quyền năng của Cha cũng được chc tụng.

           

Từ nhiệt độ kinh khủng của ngọn lữa thanh lọc

            Tiếng ai on dội ln tnh thương Cha,

            V họ được dẽ chịu, bổ sức, nhẹ nhng

            Trong mạch Mu v Nước dung ha.

 

Lạy Cha Cha Hằng Sống, xin gh mắt xt thương của Cha xuống trn những linh hồn đang chịu khổ cực trong Luyện Ngục, những linh hồn được ấp ủ trong Tri Tim Rất Cảm Thương của Cha Gisu. Con van xin Cha, bằng cuộc Khổ Nạn thương đau của Cha Gisu Con Cha, v bằng tất cả đắng cay đ dng ngập Linh Hồn ch thnh Người, hy tỏ tnh thương của Cha cho những linh hồn đang phải trả lẽ trước php cng bnh của Cha. Xin Cha nhn đến họ qua duy những Thương Tch của Cha Gisu, Con rất yu dấu của Cha' v chng con mạnh mẽ tin tưởng rằng long nhn lnh v xt thương của Cha khng hề c giới hạn. Amen.

 

Ngy 9

 

Hm nay, con hy mang về cho Cha những linh hồn đ trở nn hm hm dở dở m dm họ vo vực thẳm của tnh thương Cha. Những linh hồn ny đả thương Tri Tim Cha đớn đau nhất. Linh hồn của Cha đ chịu đựng nỗi khổ tm khiếp đảm nhất trong Vườn Cy Dầu v những linh hồn lừng khừng ny. Họ l l do m Cha đ ku ln: "Cha ơi, xin cất chn ny khỏi Con, nếu đ quả l muốn của Cha". Đối với họ, niềm hy vọng cứu rỗi cuối cng l thot thn chạy đến với tnh thương của Cha.

 

Lạy Cha Gisu Rất Cảm Thương, Cha l Chnh Niềm Cảm Thương. Con đem những linh hồn lừng khừng vo trong cung lng của Tri Tim Rất Cảm Thương của Cha. Trong ngọn lửa của tnh Cha yu tinh tuyền, xin Cha cho những linh hồn hm dở như những tử thi ny, những linh hồn lm cho Cha đầy những khổ tm, một lần nữa lại được bng chy ln. i Cha Gisu Rất Cảm Thương, hy thực thi tnh thương ton năng của Cha để ko họ vo trong tnh yu rất nồng nn của Cha' xin ban cho họ tnh yu thnh hảo lm tặng n, v khng g m Cha khng lm được.

                       

Lửa nng v đ lạnh khng thể hợp ha'

            Một l tắt lửa hai l chảy đ.

            Nhưng, i Thin Cha, bằng tnh thương của Cha,

            Cha c thể b đắp cho tất cả những g l hụt hẫng.

 

Lạy Cha Cha Hằng Sống, xin hy gh mắt xt thương của Cha xuống trn những linh hồn lừng khừng dầu sao cũng l những linh hồn được ấp ủ trong Tri Tim Rất Cảm Thương của Cha Gisu. Lạy Cha của Tnh Thương, con van xin Cha, v cuộc Khổ Nạn dữ dội của Con Cha, v v ba giờ thương kh của Người trn Thnh Gi: Cho cả họ cũng tn vinh tnh thương thăm thẳm của Cha... Amen.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Tuyển Hợp v Chuyển Dịch