MẦU NHIỆM HÔN NHÂN

 

 

 

Mạc Khải

 

Bài Trích Sách Khởi Nguyên

(2: 18-25)

 

G

ia-vê Thiên Chúa phán: "Con người ở một ḿnh th́ không hay. Ta sẽ tạo ra một đồng bạn xứng hợp với con người." 19 Thế là Gia-vê Thiên Chúa lấy đất nặn ra nhiều hoang thú khác nhau và nhiều chim trời khác nhau và Ngài đem lại cho con người để con người ngắm dạng và đặt tên cho chúng. con người cho tên nào th́ mỗi con sẽ mang tên ấy. 20 Con người đặt tên cho các gia súc, các chim trời, và các hoang thú; nhưng không con nào có thể gọi là đồng bạn xứng hợp với con người được.

21 Như vậy Gia-vê Thiên Chúa làm phép cho con người ngủ mê, và đương khi y ngon giấc, ngài rút một khúc xương sườn của con người, và lấy thịt đắp vào chỗ khuyết. 22 Thế rồi Gia-vê Thiên Chúa lấy khúc xương sườn rút ra từ con người mà kiến tạo nên một người đàn bà. Khi ngài đem nàng lại cho con người, 23 th́ con người nói:

" Rốt cuộc, đây là khúc xương từ bộ cốt của ta, là cơ nhục từ thịt xác của ta. Nàng sẽ mang tên là "đàn bà", là v́ từ đàn ông của ḿnh nàng đă ra đời."

24 Đó là lí do khiến đàn ông bỏ cha bỏ mẹ mà gắn bó với vợ ḿnh, và hai người trở thành một thân thể.

25 Người đàn ông và vợ cả hai ở dạng khỏa thân mà không e thẹn ǵ hết.

 

 

Cảm Nghiệm

 

Hôn Nhân là một mầu nhiệm cao cả

phản ảnh Mầu Nhiệm Ba Ngôi.

 

Thật vậy, theo sách Khởi Nguyên, mạc khải cho thấy: "Thiên Chúa đă dựng nên con người theo h́nh ảnh Ngài; theo h́nh ảnh thần linh Ngài đă dựng nên họ; Ngài đă dựng nên họ có nam có nữ" (Gen.1:27). Căn cứ vào ư tứ của câu văn mạc khải này, th́ Thiên Chúa dựng nên con người theo h́nh ảnh Ngài là Ngài "dựng nên họ có nam có nữ", hay nói ngược lại, Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ để diễn tả "h́nh ảnh thần linh" của Ngài. Cũng theo ngôn ngữ của mạc khải, h́nh ảnh thần linh mà con người được dựng nên đây là h́nh ảnh của một cộng đồng Thiên Chúa Ba Ngôi, v́ trước khi dựng nên con người, sách Khởi Nguyên đă viết về ư định của ĐĐấng Tạo Hoá như sau: "Thiên Chúa phán: 'Chúng ta hăy tạo nên con người theo h́nh ảnh của chúng ta, tương tự như chúng ta" (Gen.1:26).          

 

Thế nhưng, con người được dựng nên có nam có nữ đă phản ảnh cộng đồng "chúng ta" nơi Thiên Chúa Ba Ngôi ra sao, nếu không phải con người được dựng nên có nam có nữ đă phản ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi ở cả hữu thể và phái tính của ḿnh. Về hữu thể, không phải hay sao, ngay từ ban đầu Thiên Chúa đă dựng nên chỉ có một con người duy nhất (x.Gen.2:7), "h́nh ảnh" về thực tại chỉ có một Thiên Chúa duy nhất (x.Jn.17:3). Về phái tính, con người duy nhất được Thiên Chúa dựng nên ngay từ ban đầu ấy được biểu hiệu nơi Adong, "tương tự như" Thiên Chúa Ngôi Cha; để rồi từ con người duy nhất này Thiên Chúa làm nên một "đồng bạn cân xứng" (Gen 2:18), "tương tự như" Thiên Chúa Ngôi Con nhiệm sinh từ Thiên Chúa Ngôi Cha; và t́nh yêu đă phát hiện từ việc Adong nhận biết xương thịt của ḿnh rồi cả hai trở nên một thân thể (x.Gen.2:23-24), "tương tự như" Thiên Chúa Ngôi Ba nhiệm xuất từ Thiên Chúa Ngôi Cha và Thiên Chúa Ngôi Con.

 

Hôn Nhân Phản Ảnh Mầu Nhiệm Nhập Thể:

 

Sau nữa, Hôn Nhân là một mầu nhiệm cao cả phản ảnh Mầu Nhiệm Nhập Thể. Thật thế, theo Chúa Giêsu mạc khải cho biết, "Nước Thiên Chúa có thể được ví như ông vua kia tổ chức một bữa tiệc cưới cho con trai của ḿnh" (Mt.22:2). "Ông vua" tổ chức tiệc cưới đây là ai, nếu không phải là Chúa Cha, "con trai" của vua đây là ai, nếu không phải là Chúa Giêsu Kitô, và "bữa tiệc cưới" đây là ǵ, nếu không phải là Mầu Nhiệm Nhập Thể, Mầu Nhiệm "Thiên Chúa là Thần Linh" (Jn.4:24) mặc lấy nhân tính loài người nơi "Lời đă hoá thành nhục thể" (Jn.1:14). "Bữa tiệc cưới" này, trước hết, được bắt đầu bằng lễ nghi đính hôn nơi cung dạ trọn đời tuyền vẹn của Trinh Nữ đầy ơn phúc Maria trong ngày Thiên Sứ truyền tin cho Người, sau đó đă được tổ chức tại hang đá Bêlem vào một đêm đông lạnh buốt, với khách được mời đại diện là nhóm mục đồng Do Thái nghèo hèn (x.Lk.2:8-18) cùng với nhóm vương gia chiêm tinh dân ngoại (x.Mt.2:1-11). 

 

Phải, ư nghĩa "cả hai trở nên một thân thể" (Gen.2:24; Mt.19:5) nơi đời sống hôn nhân vợ chồng, như ư định của Thiên Chúa khi dựng nên con người theo h́nh ảnh Ngài, có nam có nữ, không thể nào thực hiện được về phương diện thể lư hay sinh lư, bằng khả năng tự nhiên của loài ngườiø. Thế nhưng, trong Mầu Nhiệm Nhập Thể, ư nghĩa "cả hai trở nên một thân thể" nơi đời sống hôn nhân vợ chồng này đă được hoàn toàn và trọn vẹn hiện thực khi "Lời đă hoá thành nhục thể”, Mầu Nhiệm Thần Tính và nhân tính được Ngôi Hiệp nơi Chúa Giêsu Kitô. Chính v́ "Nước Thiên Chúa có thể được ví như một bữa tiệc cưới" như thế mà, theo Phúc Âm thánh Gioan, Chúa Giêsu đă mở màn cho công cuộc rao giảng của Người bằng việc "tỏ vinh quang của Người ra" (Jn.2:11) ở tiệc cưới Cana.

           

Hôn Nhân là một mầu nhiệm cao cả phản ảnh Mầu Nhiệm Nhập Thể, tức Mầu Nhiệm Thiên Chúa Tỏ Ḿnh Ra, nên hôn nhân gia đ́nh không phải chỉ là "môït túp lều tranh hai trái tim vàng" tầm thường vậy thôi, mà c̣n là chính cung thánh thần linh, nơi "Thiên Chúa ở giữa chúng sinh" (Mt.1:23) ngự trị và tỏ ḿnh ra, qua những thăng trầm của cuộc sống vợ chồng, để cuộc sống hôn nhân gia đ́nh của họ trở thành một Tin Mừng soi chiếu vào những vùng tăm tối của "văn hoá tử vong" duy nhân bản hiện nay, một thứ văn hóa chỉ tôn sùng con người như thần tượng tối cao của ḿnh, và chỉ phụng sự quyền làm người bất khả xâm phạm của ḿnh, hoàn toàn loại bỏ lề luật tự nhiên cũng như lề luật luân lư bất biến của Đấng Tối Cao, là những ǵ đ̣i hỏi họ phải tận trung vợ chồng với nhau với bất cứ giá nào, cũng như phải sử dụng chính đáng khả năng truyền sinh của ḿnh và tôn trọng sự sống bởi đó mà ra.

 

Hôn Nhân Phản Ảnh Mầu Nhiệm Giáo Hội

 

Sau hết, Hôn Nhân là một mầu nhiệm cao cả phản ảnh Mầu Nhiệm Giáo Hội. Đúng vậy, nếu Nước Thiên Chúa có thể được ví như một bữa tiệc cưới, và chàng rể là Chúa Giêsu Kitô, th́ "cô dâu" (Rev.21:2) c̣n ai khác hơn là chính Giáo Hội, một người "bạn" (Jn.15:5) mà "Người đă hiến ḿnh ... để làm cho nên thánh hảo" (Eph.5:25). Phần Giáo Hội, nhận biết ḿnh được Chúa Kitô yêu thương và cứu chuộc, hoàn toàn thuộc về Người, nên Giáo Hội đă hoàn toàn và luôn luôn "thuận phục Chúa Kitô... trong hết mọi sự" (Eph.5:24).       

 

Phải, ư nghĩa làm nên đời sống hôn nhân vợ chồng ở tại "cả hai trở nên một thân thể" chẳng những được hiện thực nơi Mầu Nhiệm Nhập Thể, mà c̣n được nên trọn nơi Mầu Nhiệm Giáo Hội nữa. Bởi v́, Chúa Kitô là Đầu của Giáo Hội và Giáo Hội là thân thể của Chúa Kitô (x.Eph.5:23), cả hai đă làm nên một Nhiệm Thể, tức một thân thể mầu nhiệm. Đó là lư do hôn nhân Kitô giáo có tính cách Bí Tích, tức tính cách phản ảnh "một mầu nhiệm cao cả... liên quan đến Chúa Kitô và Giáo Hội" (Eph.5:32).

           

Nguyện Cầu

1 Kinh Tin Kính, 1 Kinh Lạy Cha,

3 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh