T̀NH NGHĨA VỢ CHỒNG

 

   

Mạc Khải 

 

Bài Trích Sách Tôbia

(7:9-14; 8:4-7)

 

  

T

ẩy trần xong, khách nằm nghiêng bên bàn ăn, th́ Tô-bia ngỏ lời với Ra-phiên rằng,"Anh A-da-ria hỡi, xin huynh nói với Ra-quyên cho phép tôi lấy Sa-ra người bà con với tôi làm vợ." 10 Nghe được câu nói, Ra-quyên bảo chàng trai rằng, "Tối nay cứ việc ăn uống vui chơi đă, bởi v́ không ai có quyền hỏi Sa-ra con gái của bác cho bằng cháu, bởi v́ cháu là chỗ bà con thân cận nhất. Thế nhưng bác phải thành thật giải thích sự t́nh. 11 Số là bác đă gả nàng trước sau cho bảy người đàn ông, toàn là người trong họ, mà ai ai cũng chết vào chính đêm động pḥng. Tuy nhiên, con ơi, lúc này cứ ăn uống đă, mà phóù mặc cho Gia-vê định liệu số phận hai con." Tô-bia đáp, "Con sẽ không ăn không uống ǵ hết, cho tới bao giờ số phận của con được quyết định...."

 

11b Ra-quyên bảo chàng rằng, "Ta sẽ làm như ư con. Nàng là của con theo pháp lệnh trong sách Mai-sen. Cuộc phối ngẫu của hai con đă được quyết định ở trên trời. Con hăy lấy người bà con với ḿnh, từ nay con sẽ là kẻ nàng thương mến, và nàng sẽ là người t́nh của con. Nàng sẽ thuộc về con hôm nay và măi măi. Và, tối hôm nay, con ơi, ta cầu xin Gia-vê Chủ tể thiên binh giúp hai con được thịnh đạt. Mong ngài lấy ḷng từ bi ǵn giữ hai con được b́nh an." 12 Kế đó Ra-quyên lên tiếng gọi lệnh ái Sa-ra. Nàng ra mắt th́ ông cầm tay nàng rồi trao nàng cho Tô-bia mà nói, "Hăy lấy nàng theo Luật. Theo pháp lệnh viết trong Sách của Mai-sen nàng là vợ con. Hăy đón nhận nàng và đem nàng an toàn về với phụ thân của con. Và chớ chi Thiên Chúa các từng trời giáng phúc cho hai con được an ninh thịnh đạt." 13 Nói xong, ông gọi mẹ nàng lại mà dặn đi t́m giấy viết, để ông thảo một bản khế ước hôn nhân, xác định rằng ông đă gả Sa-ra cho Tô-bia lấy làm vợ, theo đúng pháp lệnh ghi trong Luật Mai-sen. Mẹ nàng đă mang giấy viết tới, và ông đă thảo bản khế ước, có đóng ấn triện đàng hoàng. 14 Sau đó mọi người mở tiệc mừng....

 

8:4 Tô-bia từ trên giường chỗi dậy bảo vợ rằng," Mời cưng đứng lên. Chúng ta hăy cầu nguyện xin Gia-vê chúng ta thương chúng ta mà giúp chúng ta tai qua nạn khỏi." 5 Nàng chỗi dậy và họ bắt đầu cầu xin cho thoát vận xui. Chàng bắt đầu câu kinh như thế này,

 

"Xin tán dương ngài, lạy Thiên Chúa cha ông chúng tôi, xin tán tụng danh hiệu ngài muôn thuở. Xin các từng trời và hết các loài ngài đă tác tạo tán tụng ngài muôn thuở. 6 Ngài đă tạo ra A-đam lại tạo ra E-và làm vợ ông, hầu trợ lực và nâng đỡ ông, lại khiến cả hai sinh sản ra loài người. Ngài đă phán, ‘con người ở một ḿnh không tốt, ta phải ban tặng con người một kẻ giống như con người làm bầu bạn.’ 7 Bây giờ, lạy Gia-vê, ngài biết rơ bề tôi lấy nàng này làm vợ không phải là v́ mê sắc dục, nhưng v́ một mục tiêu cao cả. Dám xin ngài đem ḷng từ bi cảm thương hai chúng tôi, mà ban cho chúng tôi mấy chữ bách niên giai lăo."

 

 

 

Cảm Nghiệm

 

Căn cứ vào đoạn Thánh Kinh trên đây, Mạc Khải Thần Linh muốn truyền dạy và nhắn nhủ Kitô hữu chúng ta những điều chân thật sau đây về t́nh nghĩa vợ chồng:

 

Thứ Nhất, hôn nhân, theo nguồn gốc và căn nguyên, trước hết và trên hết, là việc do Thiên Chúa và của Thiên Chúa sắp xếp và định liệu, chứ không phải là việc thuần túy loài người. Đó là lư do bố của cô dâu trong bài Sách Thánh đă nói với chàng rể cháu ḿnh rằng:

·         Cuộc phối ngẫu của hai con đă được quyết định ở trên trời”.

 

Thứ hai, hôn nhân, tự bản chất là một cuộc hiệp thông hết sức sâu xa thâm t́nh và hoàn toàn linh thiêng bất diệt. Đó là lư do bố của cô dâu cón nhắn nhủ chàng rể rằng:

 

·         “Con hăy lấy người bà con với ḿnh, từ nay con sẽ là kẻ nàng thương mến, và nàng sẽ là người t́nh của con. Nàng sẽ thuộc về con hôm nay và măi măi”.

 

Thứ ba, hôn nhân, theo mục đích chính yếu của ḿnh, là để sinh con cái, chứ không phải chỉ để t́m thỏa măn nhục dục. Đó là lỳ do, trước khi động pḥng, với người vợ mới cưới của ḿnh, người vợ đă thành hôn với 7 người chống trước đó nhưng người chống nào cũng chết trước khi đụng đến nàng, chàng rể thứ tám này đă giục nàng chỗi dạy nguyện cầu với lời lẽ như sau:

 

·         “Ngài đă tạo ra A-đam lại tạo ra E-và làm vợ ông, hầu trợ lực và nâng đỡ ông, lại khiến cả hai sinh sản ra loài người. Ngài đă phán, ‘Đàn ông ở một ḿnh không tốt, ta phải ban tặng y một kẻ giống như y làm bầu bạn.’ 7 Bây giờ, lạy Gia-vê, ngài biết rơ bề tôi lấy nàng này làm vợ không phải là v́ mê sắc dục, nhưng v́ một mục tiêu cao cả”.

 

 

Nguyện Cầu

 

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

 

Lời Nguyện

 

Lạy Chúa là Tạo Hóa Chí Tôn,/ Đấng đă dựng nên loài người chúng con theo h́nh ảnh Chúa và tương tự như Chúa,/ ở chỗ,/ Chúa đă dựng nên chúng con có nam có nữ,/ và hiệp thông chúng con nên một thân  thể,/ phản ảnh Nhiệm Thể duy nhất/ có Chúa Kitô là Đầu và Giáo Hội là thân ḿnh của Người.

 

Bởi thế,/ chính v́ hôn nhân không phải chỉ là việc thuần túy nhân loại,/ song do Chúa thiết định và đă nhiệm mầu xe duyên kết nghĩa cho từng đôi,/ mà hôn nhân là một ơn gọi/ và có tính cách thần linh cao cả,/ bất khả phân ly.

 

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đầy ơn phúc,/ xin cho chúng con ư thức và thâm tín rằng/ một khi chúng con phản bội nhau là chúng con/ trước hết và trên hết/ tự ḿnh đă cắt đứt những ǵ Chúa đă kết liên;/ và t́nh nghĩa vợ chồng chỉ chân thật,/ trọn hảo và bền bỉ,/ khi hai vợ chồng biết sẵn sàng chấp nhận nhau v́ Chúa và trong Chúa,/ chấp nhận nhau như người Chúa chọn và cho ở với ḿnh,/ lúc vui cũng như khi buồn,/ lúc mạnh khỏe cũng như khi yếu đau,/ lúc thịnh vượng cũng như khi cùng cực./ Amen.