Chúa Nhật 10 Thường Niên

 

Chiêm Ngắm Lời Chúa là Thần Linh

 

A.        "Khi Chúa Giêsu đi ngang qua, Người thấy một người tên là Mathêu đang ở quầy thu thuế. Người nói với ông: 'Hăy theo Tôi'. Mathêu đứng lên và theo Người... Người nói (với những người Pharisiêu): 'Người lành mạnh không cần đến y sĩ' kẻ bị bệnh mới cần. Hăy đi mà học ư nghĩa của những lời này: Ta muốn ḷng xót thương chứ không muốn lễ vật. Tôi đến để kêu gọi không phải người tự cho ḿnh là công chính, mà là những tội nhân'": "Ta làm sao với ngươi được đây, hỡi 'phrem? Ta làm sao với ngươi được đây, hỡi Giuđa? Ḷng đạo hạnh của các ngươi như đám mây ban mai, như sương sa tan sớm. Thế nên, Ta dùng các tiên tri mà trừng trị chúng, Ta dùng những lời phát ra từ miệng của Ta mà triệt hạ chúng' V́ Ta muốn yêu thương chứ không phải lễ tế, muốn nhận biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu" - "Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ" (ở đây, câu đáp ca theo Sách Lễ Tiếng Anh th́: "To the upright I will show the saving power of God" - "Ta sẽ tỏ quyền năng cứu độ của Thiên Chúa cho kẻ chính trực")' "Ông (Abraham) không bao giờ thắc mắc hay hồ nghi lời hứa của Thiên Chúa' trái lại, ông kiên cường trong đức tin và tôn vinh Thiên Chúa, hoàn toàn thâm tín rằng Thiên Chúa có thể làm bất cứ điều ǵ Ngài đă hứa. Do đó, đức tin của ông được kể cho ông như là sự công chính. Những chữ: 'được kể cho ông' không phải chỉ viết dành cho một ḿnh ông' chúng c̣n được nhắm đến cả chúng ta nữa. V́ đức tin của chúng ta cũng được kể cho chúng ta nếu chúng ta tin vào Đấng đă làm cho Chúa Giêsu phục sinh từ trong kẻ chết, Chúa Giêsu là Đấng bị trao nộp cho sự chết v́ tội lỗi của chúng ta và đă sống lại cho sự công chính của chúng ta".

 

B-        "Chúa Giêsu về nhà với các môn đệ và đám đông lại kéo đến làm cho các ngài không thể nào ăn uống ǵ được. Khi thân quyến của Người nghe thấy thế th́ họ đến để điều khiển Người... Tụ họp họ lại (trong đó có cả những người luật sĩ từ Gia-Liêm tới), rồi Người bắt đầu nói với họ: '...mọi tội lỗi sẽ được thứ tha cho con người cũng như tất cả những lời lộng ngôn mà con người thốt ra, thế nhưng ai nói lộng ngôn phạm đến Thánh Linh sẽ không bao giờ được tha thứ. Họ mang lấy lỗi lầm của tội ḿnh đến vô cùng'... Mẹ của Người và anh em của Người đến và đứng ở ngoài nhắn với Người ra ngoài... Người trả lời: 'Ai là Mẹ Ta và là anh em của Ta?' Rồi nh́n vào những người ngồi chung quanh ḿnh, Người nói tiếp: 'Những người này là mẹ của Ta và là anh em của Ta. Ai làm theo ư muốn của Thiên Chúa là anh em, chị em và là mẹ đối với Ta'": "Chúa đă gọi ông (Adong) mà hỏi: 'Ngươi ở đâu vậy?' Ông trả lời: 'Tôi nghe thấy Chúa ở trong vườn' nhưng tôi sợ hăi v́ tôi trần truồng, nên tôi ẩn ḿnh đi'. Đoạn Ngài hỏi: 'Ai đă bảo cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Vậy là ngươi đă ăn cây mà Ta đă cấm ngươi ăn chứ ǵ!'... Bấy giờ Chúa là Thiên Chúa nói với con rắn: '... Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, cũng như giữa miêu duệ ngươi và miêu duệ người nữ' Người (miêu duệ này) sẽ đạp nát đầu ngươi đang khi ngươi táp gót chân của Người'" - "Bởi v́ Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giầu ơn cứu độ" (ở đây, câu đáp ca theo Sách Lễ Tiếng Anh là "With the Lord there is mercy, and fullness of redemption" - "Ở nơi Chúa là t́nh thương và đầy ơn cứu độ")' "Chúng ta không gắn mắt vào điều trông thấy được mà vào điều không thấy được. Điều thấy được th́ chuyển thay' điều không thấy được muôn đời tồn tại. Thật vậy, chúng ta biết rằng khi túp lều thế gian mà chúng ta đang sống ở bên trong bị hủy hoại, chúng ta được Thiên Chúa cung cấp cho một nơi trú ngụ, một nơi trú ngụ ở trên trời, không do bàn tay làm nên, song muôn đời tồn tại".

 

C-        "Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim, có các môn đệ và một đám đông lớn theo Người. Khi Người tiến đến cổng thành, bấy giờ người ta đang đưa xác của một người là con trai duy nhất của một bà mẹ góa. Cùng với bà mẹ góa này là một đám đông đáng kể. Thấy thế, Chúa động ḷng thương mà nói với bà: 'Bà đừng có kêu khóc'. Rồi Người bước tới chạm đến quan tài' những người khênh quan tài do đó khựng lại. Người phán: 'Hỡi bạn trẻ, Ta truyền cho ngươi chỗi dậy'. Người chết ngồi lên và bắt đầu nói. Đoạn Chúa Giêsu trao anh ta lại cho mẹ của anh ta": "Đứa con trai của bà chủ nhà bị bệnh, và cơn bệnh nặng thêm cho tới khi nó tắt thở. Vậy bà nói với Elia: 'Tại sao ông lại gây nên sự thể này, Ôi người của Thiên Chúa? Có phải là ngài đến với tôi để gợi lại lỗi lầm của tôi và để giết con tôi chăng?'... Elia kêu lên Chúa: 'Ôi Chúa, Thiên Chúa của tôi ơi, xin hăy cho hơi thở trở lại với thân thể của đứa nhỏ này' Chúa nghe lời cầu nguyện của Elia... Người đàn bà thưa cùng Elia: 'Giờ đây tội thực sự nhận biết ngài là người của Thiên Chúa. Lời của Chúa qủa đă phát ra từ miệng của ngài" - "Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa v́ đă giải thoát tôi"' "Hỡi anh em, tôi cam đoan với anh em là phúc âm mà tôi công bố cho anh em không phải là một sáng tạo thuần túy của loài người. Tôi đă không nhận lănh phúc âm nầy từ bất cứ một ai, cũng không phải do tôi học mà được. Phúc âm này đă được Đức Giêsu Kitô tỏ ra cho tôi. Anh em đă nghe câu truyện về cuộc sống trước kia của tôi theo Do Thái giáo... Thế nhưng, thời điểm đă đến khi Đấng tách biệt tôi trước khi tôi sinh ra và kêu gọi tôi bằng hồng ân của Ngài chọn tôi để mạc khải Con của Ngài nơi tôi, hầu tôi có thể loan truyền giữa các Dân Ngoại những tin mừng liên quan đến Người".

 

Cảm Nghiệm Lời Chúa là Sự Sống:

 

 

"Thời gian đă viên trọn. Triều Đại Thiên Chúa đă đến! Hăy cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" (Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh năm B),  như trang 294 nhận định, "đó là chủ đề của toàn Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh, được thể hiện qua Phụng Vụ Lời Chúa ở từng Chúa Nhật trong Mùa". Trong Chúa Nhật 10 Thường Niên hôm nay, qua Phụng Vụ Lời Chúa cho cả chu kỳ Phụng Vụ 3 năm, "triều đại Thiên Chúa đă đến" khi "thời gian đă viên trọn" theo như ư của Thiên Chúa muốn tỏ ra cho những ai biết "tin vào Phúc Âm".

 

Trước hết, "triều đại Thiên Chúa đă đến" khi "thời gian đă viên trọn" theo như ư của Thiên Chúa muốn tỏ ra cho những ai biết "tin vào Phúc Âm", được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa của chu kỳ Phụng Vụ năm A. Theo bài Phúc Âm, "Triều đại Thiên Chúa đă đến" với một người tiêu biểu cho thành phần bị "những người Pharisiêu" coi là "tội nhân", nhưng khi được tỏ ra cho liền "tin vào Phúc Âm", đó là: "Khi Chúa Giêsu đi ngang qua, Người thấy một người tên là Mathêu đang ở quầy thu thuế. Người nói với ông: 'Hăy theo Tôi'. Mathêu đứng lên và theo Người". Theo bài đọc thứ nhất năm A: "V́ Ta muốn yêu thương chứ không phải lễ tế, muốn nhận biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu", thêm vào đó, đối với Thiên Chúa, "ḷng đạo hạnh của các ngươi như đám mây ban mai, như sương sa tan sớm", mà thái độ dứt khoát "đứng lên" và mau mắn "theo Người" của một người bị coi là tội lỗi như Mathêu  "được kể cho ông như là sự công chính", đúng như bài đọc thứ hai, sau khi viết về đức tin của tổ phụ Abraham như thế, đă thêm: "Những chữ 'được kể cho ông' không phải chỉ viết dành cho một ḿnh ông' chúng c̣n được nhắm đến cả chúng ta nữa".

 

Sau nữa, "triều đại Thiên Chúa đă đến" khi "thời gian đă viên trọn" theo như ư của Thiên Chúa muốn tỏ ra cho những ai biết "tin vào Phúc Âm", được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa của chu kỳ Phụng Vụ năm B. Theo bài Phúc Âm, "Triều đại Thiên Chúa đă đến" khi Chúa Giêsu ở giữa "những người ngồi chung quanh ḿnh", thành phần "kéo đến làm cho các ngài (là Chúa Giêsu và các môn đệ của Người) không thể nào ăn uống ǵ được", đến nỗi  Người đă bị thân quyến và nhóm luật sĩ thấy thế nói phạm bằng những lời lộng ngôn. Tuy nhiên, ngoại trừ phạm tội "nói lộng ngôn phạm đến Thánh Linh sẽ không bao giờ được tha thứ", c̣n "ở nơi Chúa là t́nh thương và đầy ơn cứu độ" (đáp ca). Do đó, đối với Đấng được Thiên Chúa tự hứa ban cho con người sau khi nguyên tổ Adong phạm tội, Đấng mà theo bản tính loài người là "miêu duệ người nữ", th́: "Những người này (kéo đến nghe lời Chúa và được Người ở giữa họ) là mẹ của Ta và là anh em của Ta. Ai làm theo ư muốn của Thiên Chúa là anh em, chị em và là mẹ đối với Ta".

Sau hết, "triều đại Thiên Chúa đă đến" khi "thời gian đă viên trọn" theo như ư của Thiên Chúa muốn tỏ ra cho những ai biết "tin vào Phúc Âm", được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa của chu kỳ Phụng Vụ năm C. Theo bài Phúc Âm, "Triều đại Thiên Chúa đă đến" khi "thấy thế, Chúa động ḷng thương mà nói với bà: 'Bà đừng có kêu khóc'. Rồi Người bước tới chạm đến quan tài' những người khênh quan tài do đó khựng lại. Người phán: 'Hỡi bạn trẻ, Ta truyền cho ngươi chỗi dậy'. Người chết ngồi lên và bắt đầu nói. Đoạn Chúa Giêsu trao anh ta lại cho mẹ của anh ta". Tuy bài Phúc Âm không nói ǵ đến đức tin của người mẹ góa này trước khi phép lạ làm con trai của bà sống lại xẩy ra. Tuy nhiên, như trường hợp của bà góa chủ nhà mà tiên tri Elia ở trọ được bài đọc thứ nhất nói đến: "Giờ đây tội thực sự nhận biết ngài là người của Thiên Chúa. Lời của Chúa qủa đă phát ra từ miệng của ngài", tác dụng của phép lạ Chúa Giêsu làm ở đây, như Phúc Âm tường thuật, đă làm cho "tất cả mọi người trong họ (kể cả bà mẹ góa) sợ hăi và bắt đầu chúc tụng Thiên Chúa. Họ nói: 'Một vị tiên tri cao cả đă xuất hiện giữa chúng ta' và 'Thiên Chúa đă viếng thăm dân Ngài'". Như thế, họ chẳng khác ǵ họ xướng lên câu đáp ca: "Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa v́ đă giải thoát tôi". Chẳng những thế, họ c̣n loan truyền "về Người khắp cả Giuđêa và vùng lân cận", giống như trường hợp tự thuật của vị Tông Đồ Dân Ngoại Phaolô trong bài đọc thứ hai: "Anh em đă nghe câu truyện về cuộc sống trước kia của tôi theo Do Thái giáo... Thời điểm đă đến khi Đấng tách biệt tôi trước khi tôi sinh ra và kêu gọi tôi bằng hồng ân của Ngài chọn tôi để mạc khải Con của Ngài nơi tôi, hầu tôi có thể loan truyền giữa các Dân Ngoại những tin mừng liên quan đến Người".

 

Phải, "Phúc Âm" chính là "những tin mừng liên quan đến Người" và "về Người", "Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta... đầy ân sủng và chân lư" (Phúc Âm Lễ Ngày Giáng Sinh), Đấng là chính mạc khải của Thiên Chúa, được tỏ ra cho loài người bằng ân sủng, như Người đă gọi Mathêu trong Phúc Âm năm A, hay bằng rao giảng, như Người đă ở giữa đám đông trong Phúc Âm năm B, hoặc bằng quyền năng, như Người đă làm phép lạ trong Phúc Âm năm C. Như thế, "Triều đại Thiên Chúa đă đến" chính là lúc Thiên Chúa chính thức và trực tiếp tỏ ḿnh ra nơi Đức Giêsu Kitô, tâm điểm của Phúc Âm cứu rỗi.

 

            Lạy Chúa là Cha chúng con ở trên trời, trong  "Chúa Kitô: Sự Sống Tái Sinh", Chúa đă "tỏ quyền năng cứu độ của Chúa cho kẻ chính trực" (đáp ca năm A) là những kẻ "không gắn mắt vào điều trông thấy được mà vào điều không thấy được" (bài đọc 2 năm B). Xin Chúa cho chúng con là thành phần "tin vào Phúc Âm" (Phúc Âm Chúa Nhật 3 Thường Niên năm B và Phúc Âm lễ Thăng Thiên năm B), nhờ đó, đă được nên công chính trước nhan Chúa, "biết rằng khi túp lều thế gian mà chúng (con) đang sống ở bên trong bị hủy hoại, chúng (con) được Chúa cung cấp cho một nơi trú ngụ, một nơi trú ngụ ở trên trời, không do bàn tay làm nên, song muôn đời tồn tại" (bài đọc 2 năm B).