Chúa Nhật 14 Thường Niên

 

Chiêm Ngắm Lời Chúa là Thần Linh

 

A.        "Bấy giờ Chúa Giêsu nói: 'Lạy Cha là Chúa trời đất, Con chúc tụng Cha' v́ điều Cha dấu kẻ thông thái và tinh khôn th́ Cha lại tỏ ra cho những con trẻ nhỏ mọn nhất... Hăy đến với Ta hỡi tất cả các người nhọc nhằn và nặng gánh, Ta sẽ bổ sức cho các người. Hăy mang trên vai của ḿnh ách của Ta và hăy học cùng Ta, v́ Ta hiền lành và khiêm nhượng trong ḷng. Linh hồn các người sẽ được nghỉ ngơi, v́ ách của Ta th́ êm ái và gánh của Ta th́ nhẹ nhàng" (bài Phúc Âm này hoàn toàn giống bài Phúc Âm của Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A): "Hăy vui mừng hoan hỉ, hỡi nữ tử Sion, hăy hân hoan reo lên, hỡi nữ tử Gia-Liêm! Này đức vua của qúi nương sẽ đến với qúi nương' Ngài là đấng cứu tinh chính trực, hiền lành cưỡi trên một con lừa, trên một con lừa con, một con lừa con của con lừa mẹ. Người sẽ loại trừ chiến xa khỏi Ephrem cũng như ngựa khỏi Gia-Liêm' cung tên của chiến trận sẽ bị bẻ gẫy, và Người sẽ công bố ḥa b́nh cho các dân nước. Quyền thống trị của Người từ biển nọ tới biển kia, và từ Sông Ng̣i cho tới tận cùng trái đất": "Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời" (ở đây, theo Sách Lễ Tiếng Anh, câu đáp ca được mở đầu là "My King" - "Lạy Đức Vua")' "Anh em không ở trong xác thịt' anh em ở trong thần trí, v́ Thần Linh của Thiên Chúa ngự trong anh em. Nếu ai không có Thần Linh của Đức Kitô th́ người đó không thuộc về Đức Kitô... Nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ chết' bằng nếu nhờ thần trí mà anh em khai tử những việc làm xấu xa của thân thể th́ anh em sẽ sống".

B-        "Vào ngày hưu lễ, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dậy trong hội đường làm cho nhiều thính giả ngỡ ngàng... Họ không sao chấp nhận được Người... Người không thể làm phép lạ ở đó, ngoại trừ đặt tay lên đầu để chữa bệnh cho một ít người, họ thiếu ḷng tin đến nỗi làm Người phiền muộn": "Thần Linh nhập vào tôi làm tôi đứng thẳng lên, rồi tôi nghe thấy Đấng đang nói với tôi rằng: 'Con người ơi, Ta sai ngươi đến với -ch-Diên là những kẻ phản loạn đă chống đối Ta' cả họ cũng như cha ông của họ đă nổi lên chống lại Ta cho đến ngày hôm nay. Ta sai ngươi đến với họ là những kẻ chai mặt cứng ḷng. Thế nhưng, ngươi sẽ nói cùng họ rằng: 'Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Dù cho họ có lắng nghe hay đối kháng - v́ họ là nhà phản loạn - họ sẽ nhận biết rằng ở giữa họ vẫn có một vị tiên tri" - "Mắt chúng tôi nh́n vào Chúa, cho tới khi Người thương xót chúng tôi" (ở đây, theo Sách Lễ Tiếng Anh, mấy chữ ở giữa hai phần của câu đáp ca hơi khác một chút: "..., pleading for his mercy" - "..., kêu cầu Người thương xót chúng tôi")' "Đối với những mạc khải phi thường, để tôi không quá tự hào, tôi đă bị một cái gai xác thịt, một thần của Satan đập một trận cho khỏi kiêu căng... Bởi thế, v́ Đức Kitô tôi hài ḷng với nỗi yếu đuối, với tệ bạc, với áp chế, với những bách hại và khó khăn' v́ khi tôi bất lực là lúc tôi mạnh mẽ".

C-        "Chúa chỉ định 72 vị nữa để sai từng hai người một đi trước Người đến từng tỉnh và từng nơi mà Người định viếng thăm. Người nói với các vị: '... Thày sai các con đi như những con chiên vào giữa đám sói... Vào nhà nào, trước hết hăy nói: b́nh an cho nhà này... Vào thành nào, sau khi được họ tiếp nhận, các con hăy ăn những ǵ họ dọn cho các con, và chữa bệnh hoạn ở đó. Các con hăy nói với họ: Triều đại Thiên Chúa đă đến'": "Vậy Chúa phán: 'Này Ta sẽ tràn ban thịnh đạt như sông nước trên Gia-Liêm, cùng với sự giầu sang của các dân tộc như một gịng nước dâng đầy... Như bà mẹ an ủi con ḿnh, Ta cũng sẽ an ủi các ngươi' các ngươi sẽ t́m thấy an ủi nơi Gia-Liêm. Khi các ngươi thấy điều này, tâm hồn các ngươi sẽ hân hoan, và thân thể các ngươi sẽ trổ sinh như cỏ' quyền năng của Chúa sẽ được các tôi tớ của Ngài nhận biết" - "Toàn thể đất nước, hăy reo mừng Thiên Chúa"' "Ước chi tôi không bao giờ hănh diện ǵ khác ngoài thập giá của Chúa Giêsu Kitô! Nơi thập giá, thế gian đă bị đóng đanh đối với tôi và tôi đối với thế gian. Cắt b́ hay không cũng chẳng có nghĩa ǵ. Quan trọng nhất là người ta được tái tạo nên mới mẻ. B́nh an và thương xót cho tất cả những ai tuân theo luật sống này và cho cả -ch Diên của Thiên Chúa nữa".

 

Cảm Nghiệm Lời Chúa là Sự Sống

 

"Thời gian đă viên trọn. Triều Đại Thiên Chúa đă đến! Hăy cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" (Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh năm B),  như trang 294 nhận định, "đó là chủ đề của toàn Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh, được thể hiện qua Phụng Vụ Lời Chúa ở từng Chúa Nhật trong Mùa".

 

Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật 12 Thường Niên hai tuần trước "tŕnh bầy 'triều đại Thiên Chúa đă đến', theo cấp trật ân sủng, trước hết, với các môn đệ của Chúa Kitô, thành phần tầm thường trong dân Do Thái, được Người tuyển chọn để trở nên những chứng nhân của Người, sau khi các vị được chính Người từ từ tỏ ḿnh Người ra cho các vị, qua lời giáo huấn riêng, qua việc làm quyền năng và qua bản thân thần nhiệm của Người" (trang 355).

 

Và theo Phụng Vụ Lời Chúa cho cả chu kỳ 3 năm của Chúa Nhật 13 Thường Niên tuần trước, "'triều đại Thiên Chúa đă đến với thành phần tin tưởng trong việc tiếp nhận các vị thừa sai, tin tưởng trong việc t́m kiếm Chúa và tin tưởng trong việc từ bỏ mọi sự mà theo Chúa" (trang 364). Theo Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật 14 Thường Niên tuần này, "triều đại Thiên Chúa đă đến" với thành phần có tinh thần của Đức Kitô, chứ không "đến" với thành phần phản loạn, và "đến" cho mọi người trong b́nh an.

Trước hết, "triều đại Thiên Chúa đă đến" với thành phần có tinh thần của Đức Kitô, được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa của chu kỳ Phụng Vụ năm A. Nếu "triều đại Thiên Chúa đă đến" được tỏ hiện nơi Đức Kitô, Thiên Chúa làm người, th́ cũng chỉ có kẻ nào có tinh thần của Đức Kitô mới có thể tiếp nhận Người, tức tiếp nhận "triều đại Thiên Chúa đă đến" mà thôi. Thật vậy, v́ nguyên tội, loài người, như bài Phúc Âm nói đến, đều là "tất cả các người nhọc nhằn và nặng gánh", muốn "linh hồn được nghỉ ngơi" và cuộc sống cảm thấy "êm ái... nhẹ nhàng", cần phải "hiền lành và khiêm nhượng trong ḷng" như Chúa Kitô. "Nếu ai không có Thần Linh của Đức Kitô th́ người đó không thuộc về Đức Kitô" là thế, đúng như bài đọc thứ hai đă khẳng định. Và cũng v́ lư do này, "nếu không có Thần Linh của Đức Kitô", con người cũng không thể nào nhận ra "đấng cứu tinh chính trực, hiền lành cưỡi trên một con lừa, trên một con lừa con, một con lừa con của con lừa mẹ". Nhưng thật ra, đối với thành phần có tinh thần của Đức Kitô th́ Đấng "hiền lành cưỡi trên một con lừa con" này lại là và chính là Đấng "sẽ loại trừ chiến xa khỏi Ephrem cũng như ngựa khỏi Gia-Liêm' cung tên của chiến trận sẽ bị bẻ gẫy, và Người sẽ công bố ḥa b́nh cho các dân nước. Quyền thống trị của Người từ biển nọ tới biển kia, và từ Sông Ng̣i cho tới tận cùng trái đất". "Lạy Đức Vua, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời", đó là câu đáp ca nói lên cảm xúc của thành phần có tinh thần của Đức Kitô, khi họ tiếp nhận "triều đại Thiên Chúa" được tỏ ra cho họ. 

Sau nữa, "triều đại Thiên Chúa" không "đến" với thành phần phản loạn, được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa của chu kỳ Phụng Vụ năm B. Thật thế, theo Phụng Vụ Lời Chúa năm A, "triều đại Thiên Chúa đă đến" với thành phần có tinh thần "hiền lành và khiêm nhượng trong ḷng" của Đức Kitô thế nào, th́ tất nhiên, "triều đại Thiên Chúa" sẽ không đến với thành phần phản loạn là "những kẻ chai mặt cứng ḷng", như bài đọc thứ nhất đề cập tới. Điều này đă quá rơ ràng nơi bài đọc Phúc Âm: "Họ không sao chấp nhận được Người... Người không thể làm phép lạ ở đó, ngoại trừ đặt tay lên đầu để chữa bệnh cho một ít người, họ thiếu ḷng tin đến nỗi làm Người phiền muộn". Tuy nhiên, "triều đại Thiên Chúa đă đến" "khi thời gian đă viên trọn" theo dự tính của Thiên Chúa, hơn là theo điều kiện phụ thuộc nơi loài người, mà, theo bài đọc thứ nhất, "dù cho họ có lắng nghe hay đối kháng... họ sẽ nhận biết rằng ở giữa họ vẫn có một vị tiên tri". Do đó, nếu họ biết nhận thức, như thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, "hài ḷng với nỗi yếu đuối, với tệ bạc, với áp chế, với những bách hại và khó khăn" của ḿnh, từ đó, họ t́m kiếm Chúa, như câu đáp ca khẩn nguyện: "Mắt chúng tôi nh́n vào Chúa, kêu cầu  Người thương xót chúng tôi", th́  trường hợp của tiên tri 'zêkiên trong bài đọc thứ nhất  "Thần Linh nhập vào tôi làm tôi đứng thẳng lên" nhất định sẽ xẩy ra.

 

Sau hết, "triều đại Thiên Chúa đă đến" cho mọi người trong b́nh an, được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa của chu kỳ Phụng Vụ năm C. Theo bài Phúc Âm, khi "Chúa chỉ định 72 vị nữa để sai từng hai người một đi trước Người đến từng tỉnh và từng nơi mà Người định viếng thăm. Người nói với các vị: '...  Vào nhà nào, trước hết hăy nói: b́nh an cho nhà này...  Các con hăy nói với họ: Triều đại Thiên Chúa đă đến". Như thế, theo thứ tự lời Chúa căn dặn để đi truyền giáo trên đây, các vị thừa sai của Đức Kitô phải chúc "b́nh an cho nhà này" trước, rồi mới công bố "triều đại Thiên Chúa đă đến". Cũng thế, trong bài đọc thứ nhất, theo thứ tự tư tưởng được sắp xếp, chỉ khi nào "tâm hồn các ngươi sẽ hân hoan, và thân thể các ngươi sẽ trổ sinh như cỏ", bấy giờ, "quyền năng của Chúa sẽ được các tôi tớ của Ngài nhận biết". Thế nhưng, chính v́ con người ở trong t́nh trạng bất an, t́nh trạng mà Chúa Giêsu, qua bài Phúc Âm năm A, đă cụ thể hóa là "nhọc nhằn và nặng gánh", gây ra bởi nguyên tội, mà con người mới đón chờ "triều đại Thiên Chúa đến". Vậy "triều đại Thiên Chúa đến" mới là nguyên cớ và là tác nhân làm cho con người b́nh an, đúng như bài ca của thiên thần xướng lên trong đêm Chúa Giáng Sinh: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, b́nh an dưới thế cho người Chúa thương". Thế nên, cũng trong bài đọc thứ nhất, trước khi nói đến t́nh trạng "tâm hồn các ngươi sẽ hân hoan, và thân thể các ngươi sẽ trổ sinh như cỏ", th́ bài đọc có nói đến điều kiện: "Khi các ngươi thấy điều này...". "Thấy điều ǵ", nếu không phải là thấy những công việc Chúa làm, như việc Ngài "tràn ban thịnh đạt như sông nước trên Gia-Liêm, cùng với sự giầu sang của các dân tộc như một gịng nước dâng đầy... Như bà mẹ an ủi con ḿnh, Ta cũng sẽ an ủi các ngươi' các ngươi sẽ t́m thấy an ủi nơi Gia-Liêm", nhờ đó, họ có thể đồng thanh tung hô, như câu đáp ca: "Toàn thể đất nước, hăy reo mừng Thiên Chúa".

 

            Lạy Chúa là Cha chúng con ở trên trời, "ước chi (chúng con) không bao giờ hănh diện ǵ khác ngoài thập giá của Chúa Giêsu Kitô!" (bài đọc 2 năm C). Bởi v́, lạy Chúa, "nơi thập giá, thế gian đă bị đóng đanh đối với (chúng con) và (chúng con) đối với thế gian" (bài đọc 2 năm C). Nhờ đó, "(chúng con) không ở trong xác thịt' (mà là) ở trong thần trí, v́ Thần Linh của Chúa ngự trong (chúng con)" (bài đọc 2 năm A). Xin cho chúng con biết "nhờ thần trí mà khai tử những việc làm xấu xa của thân thể (hầu cho chúng con được) sống" (bài đọc 2 năm A) trong an b́nh là hoa trái của "triều đại của Chúa đă đến" với chúng con.