Chúa Nhật 17 Thường Niên

 

Chiêm Ngắm Lời Chúa là Thần Linh

 

A.        "Chúa Giêsu nói với đám đông: 'Triều đại Thiên Chúa như một kho tàng được chôn giấu mà người kia t́m thấy trong một thửa ruộng. Người ấy giấu nó đi, rồi vui mừng đi bán tất cả những ǵ ḿnh có để tậu thửa ruộng đó. Hoặc nước trời c̣n giống như việc t́m kiếm những viên ngọc qúi của một thương gia. Khi người này t́m thấy một viên ngọc thật đáng giá, liền trở về bán đi tất cả những ǵ ḿnh có mà mua lấy nó": "Chúa hiện ra với Solomon trong giấc mơ ban đêm. Thiên Chúa phán: 'Ngươi hăy xin Ta một điều th́ Ta sẽ ban nó cho ngươi'. Solomon thưa: 'Ôi Chúa là Thiên Chúa của tôi... Xin hăy ban cho tôi tớ của Chúa một tấm ḷng hiểu biết để phân xử dân của Ngài, cũng như để phân biệt được phải trái'. Chúa hài ḷng về điều yêu cầu của Solomon. Nên Thiên Chúa phán cùng vua: 'V́ ngươi xin điều này, mà không xin được sống lâu cho bản thân, không xin giầu có, không xin mạng sống quân thù, mà là xin kiến thức để ngươi có thể biết điều hay lẽ phải, th́ Ta sẽ ban như lời ngươi xin. Ta ban cho ngươi một tấm ḷng khôn ngoan và hiểu biết, đến nỗi, từ trước tới nay, đă không có một ai được như ngươi, và sau ngươi cũng không có người nào bằng ngươi'" - "Lạy Chúa, tôi yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao!" (ở đây, theo Sách Lễ Tiếng Anh, câu đáp ca không có hai chữ cuối "biết bao" và chữ "luật pháp" là "các mệnh lệnh" - "commands")' "Chúng ta biết rằng Thiên Chúa thực hiện tất cả mọi sự hợp với nhau cho lợi ích của những ai yêu mến Ngài, những ai được kêu gọi theo chỉ thị của Ngài. Những ai Ngài đă biết trước th́ Ngài cũng tiền định cho thông phần h́nh ảnh Con của Ngài, để Người Con này là trưởng tử của nhiều anh em. Những ai Ngài đă tiền định th́ đồng thời Người cũng kêu gọi' những ai Ngài đă kêu gọi th́ Ngài cũng công chính hoá' và những ai Ngài công chính hóa th́ Ngài lại tôn vinh".

B-        "Chúa Giêsu qua Biển Galilêa đến bờ Tibêria' một đám rất đông cứ theo Người v́ họ thấy các dấu lạ Người đă làm cho bệnh nhân. Bấy giờ Chúa Giêsu lên núi và ngồi xuống đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua của người Do Thái đă gần đến' ngước nh́n, thấy một đám rất đông dân chúng đến với ḿnh, Chúa Giêsu nói với Philip: 'Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu cho đám dân này ăn đây?'... Thế rồi Chúa Giêsu cầm các ổ bánh, tạ ơn, và chuyền chúng cho những người quanh đó' Người cũng làm như thế với cá khô, số lượng theo nhu cầu của họ": "Có một người từ Baal-shalishah mang đến cho Elisa, người của Thiên Chúa, hai mươi ổ bánh mạch nha, được làm bằng những hoa trái đầu mùa, cùng với lúa mới. Elisa nói: 'Hăy chia cho dân ăn'. Người đầy tớ cự lại: 'Làm sao tôi có thể đặt bằng này trước mặt cả trăm người được?'. Elisa nhấn mạnh: 'Cứ chia nó cho dân ăn. V́ Chúa phán như thế. Họ sẽ ăn và sẽ c̣n dư'. Và khi họ ăn xong, đúng như Chúa phán, vẫn c̣n dư lại một ít" - "Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng tôi được no nê" (ở đây, theo Sách Lễ Tiếng Anh, câu đáp ca hơi khác: "The hand of the Lord feeds us' he answers all our needs" - "Bàn tay Chúa dưỡng nuôi chúng tôi' Ngài đáp ứng mọi nhu cầu của chúng tôi")' "Hăy hết sức nỗ lực bảo tŕ sự hiệp nhất được bắt nguồn từ Thần Linh và được liên kết trong an b́nh. Chỉ có một thân thể và một Thần Linh, cũng như chỉ có một hy vọng được ban cho tất cả anh em theo ơn kêu gọi của ḿnh. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa' một Thiên Chúa và Cha của tất cả mọi người, Đấng ở trên mọi người, làm việc qua mọi người, và ở trong mọi người".

C-        "Vào một ngày nọ, Chúa Giêsu đang cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, một môn đệ xin Người: 'Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đă dạy môn đệ của ông'. Người nói với các vị: 'Khi các con cầu nguyện th́ hăy nói: "Lạy Cha, chúng con nguyện cho danh Cha hiển sáng, nước Cha được trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Xin Cha tha tội lỗi của chúng con v́ chúng con cũng tha cho tất cả những người phạm đến chúng con' xin Cha đừng để chúng con sa chước cám dỗ"... Nếu các con đầy những tội lỗi mà c̣n biết cho con cái ḿnh những điều tốt, th́ Cha trên trời sẽ không ban Thánh Thần cho kẻ kêu xin Ngài hơn thế hay sao?'": "Bấy giờ Abraham đến gần Chúa mà nói: 'Chẳng lẽ Chúa lại loại trừ cả kẻ vô tội cùng với kẻ có tội hay sao? Giả sử có 50... 45... 40... 30... 20... 10 người vô tội trong thành th́ Chúa có v́ 50... 45... 40... 30... 20... 10 người vô tội trong thành mà tha cho nó không?... Ngài trả lời: 'V́ 50... 45... 40... 30... 20... 10 người vô tội trong thành Sôđôm, Ta sẽ không hủy diệt nó'" - "Lạy Chúa, khi tôi kêu cầu, Chúa đă nhậm lời tôi"' "Trong phép rửa, anh em chẳng những được mai táng với Người mà c̣n được sống lại với Người, v́ anh em tin vào quyền năng của Thiên Chúa là Đấng đă làm cho Người từ kẻ chết sống lại. Ngay cả khi anh em đă chết trong tội và xác thịt của anh em bị cắt b́, Thiên Chúa đă ban cho anh em một sự sống mới liên kết với Đức Kitô. Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài cắt đứt mối ràng buộc đủ mọi thứ khỏi chúng ta, tóm lấy nó mà đóng đanh vào thập giá". 

 

 

Cảm Nghiệm Lời Chúa là Sự Sống

 

"Thời gian đă viên trọn. Triều Đại Thiên Chúa đă đến! Hăy cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" (Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh năm B),  như trang 294 nhận định, "đó là chủ đề của toàn Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh, được thể hiện qua Phụng Vụ Lời Chúa ở từng Chúa Nhật trong Mùa". Theo Phụng Vụ Lời Chúa cho cả 3 năm của Chúa Nhật 17 Thường Niên tuần này, th́ "triều đại Thiên Chúa đă đến" như một báu vật cần phải được trao đổi, một việc trao đổi để quyền phép của Chúa được tỏ ra, và cũng là một việc trao đổi để ân sủng của Chúa được thông ban.

 

Trước hết, "triều đại Thiên Chúa đă đến" như một báu vật cần phải được trao đổi, được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa năm A. Theo bài Phúc Âm, "báu vật" cần phải được trao đổi mà "triều đại Thiên Chúa" hay "nước trời" được sánh ví đây, chính là "kho tàng được chôn giấu trong một thửa ruộng", hay là "viên ngọc thật đáng giá". "Báu vật" cần được đánh đổi thứ nhất là "kho tàng được chôn giấu trong một thửa ruộng", có thể được hiểu là kho tàng Giáo Hội trong thửa ruộng thế gian, hay kho tàng Thánh Sủng trong thửa ruộng bản tính con người. "Báu vật" cần phải được đánh đổi thứ hai là "viên ngọc thật đáng giá" mà người thương gia phải vất vả "t́m kiếm" mới có, (chứ không phải đột nhiên t́m thấy được chôn giấu sẵn trong một thửa ruộng' vả lại, ở đây, dụ ngôn sánh nước trời với việc t́m kiếm, chứ không sánh với đối tượng là viên ngọc qúi, như trong dụ ngôn thứ nhất), có thể được hiểu là phần rỗi các linh hồn, hay đức bác ái. Để trao đổi lấy hai báu vật này, theo Phúc Âm, người ta đều phải "bán đi tất cả những ǵ ḿnh có". Chẳng hạn, để đổi lấy báu vật Giáo Hội hay Thánh Sủng, tức để theo Chúa, th́, theo bài Phúc Âm Chúa Nhật 13 Thường Niên năm A, con người không được "yêu cha hay mẹ, con trai hay con gái hơn Thày", và theo bài Phúc Âm năm C cũng Chúa Nhật này, phải "để kẻ chết chôn cho kẻ chết", không được "quay trở lại". Thế rồi, để đổi lấy báu vật phần rỗi các linh hồn hay đức bác ái, th́, theo bài Phúc Âm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C, con người phải "làm theo như" người Samaritanô nhân lành đă hết ḷng ra tay cứu trợ tha nhân của ḿnh đang ngấp ngoái v́ bị lọt vào tay bọn cướp. Việc trao đổi để chiếm lấy hai báu vật này, bằng cách hoàn toàn bỏ ḿnh đi, hy sinh mọi sự ḿnh có như thế, theo bài đọc thứ nhất, đó là một chọn lựa chính xác nhất và tốt lành nhất, đúng ư Chúa nhất, như trường hợp vua Solomon đă không xin Chúa ǵ khác, kể cả sống lâu hay giầu sang hoặc chiến thắng,  mà là ơn khôn ngoan. Thành phần được ơn khôn ngoan để biết đổi lấy hai báu vật này, theo bài đọc thứ hai, là "những người yêu mến Thiên Chúa, những ai được kêu gọi theo chỉ thị của Ngài. (Mà) những ai Ngài đă biết trước th́ Ngài cũng tiền định cho thông phần h́nh ảnh Con của Ngài, để Người Con này là trưởng tử của nhiều anh em. (Và) những ai Ngài đă tiền định th́ đồng thời Người cũng kêu gọi' những ai Ngài đă kêu gọi th́ Ngài cũng công chính hoá' và những ai Ngài công chính hóa th́ Ngài lại tôn vinh". Câu đáp ca trong Chúa Nhật năm A hôm nay đă hoàn toàn phản ảnh tâm nguyện của thành phần được tiền định này: "Lạy Chúa, tôi yêu chuộng các mệnh lệnh của Chúa".

Sau nữa, "triều đại Thiên Chúa đă đến" như một báu vật cần phải được trao đổi, một trao đổi để quyền năng của Chúa được tỏ ra, được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa năm B. Đối với chính giá trị vô cùng của "triều đại Thiên Chúa", th́ việc trao đổi "tất cả những ǵ con người có", chẳng khác ǵ như "5 ổ bánh lúa mạch và mấy con cá khô (của một chú bé)" được nhắc đến trong bài Phúc Âm, hay như "20 ổ bánh mạch nha và lúa mới" được nhắc đến trong bài đọc thứ nhất. Tuy nhiên, những trao đổi, tuy không là ǵ đối với Thiên Chúa toàn năng song lại rất thiết yếu đối với con người bất toàn và bất lực này, cần phải được thực hiện, để "quyền năng hoàn toàn tỏ hiện trong hèn yếu" (bài đọc hai Chúa Nhật 14 năm B). Thực tế cho thấy, như bài Phúc Âm và bài đọc thứ nhất thuật lại, những ǵ mà các môn đệ của Chúa Giêsu hay người tôi tớ của tiên tri Elisa tưởng rằng không thể đáp ứng theo khả năng và tính toán của loài người, th́ Thiên Chúa đă làm được, v́ Ngài, theo bài đọc thứ hai, là "Đấng ở trên mọi người, làm việc qua mọi người, và ở trong mọi người", để mọi người có thể chân nhận như câu đáp ca xác tín rằng: "Bàn tay Chúa dưỡng nuôi chúng tôi' Ngài đáp ứng mọi nhu cầu của chúng tôi".

 

Sau hết, "triều đại Thiên Chúa đă đến" như một báu vật cần phải được trao đổi, một việc trao đổi để ân sủng của Chúa có dịp thông ban, được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa năm C. Nếu trong Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật năm B, "triều đại Thiên Chúa đă đến" như một báu vật cần phải được trao đổi, bằng nỗ lực và khả năng cộng tác của con người để quyền năng của Thiên Chúa được tỏ ra, th́, trong Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật năm C này, "triều đại Thiên Chúa đă đến" như một việc trao đổi để ân sủng của Thiên Chúa được thông ban. Theo bài Phúc Âm, "nếu các con đầy những tội lỗi mà c̣n biết cho con cái ḿnh những điều tốt, th́ Cha trên trời sẽ không ban Thánh Thần cho kẻ kêu xin Ngài hơn thế hay sao?", th́ việc con người trao đổi để chiếm lấy ân sủng bao la của Thiên Chúa ở đây chính là việc con người cầu nguyện và kêu xin, đúng hơn là việc con người hết sức tin tưởng vào ḷng yêu thương nhân hậu của Chúa, Đấng mà, theo bài đọc thứ nhất, đă sẵn sàng nghe theo lời mặc cả của Abraham can thiệp vào việc Ngài có ư định tiêu hủy thành Sôđôma, khi trả lời cho ông: "V́ 50... 45... 40... 30... 20... 10 người vô tội trong thành Sôđôma, Ta sẽ không hủy diệt nó". Đúng thế, như bài đọc thứ hai đă nhắn nhủ thành phần Kitô hữu th́: "Ngay cả khi anh em đă chết trong tội và xác thịt của anh em bị cắt b́, Thiên Chúa đă ban cho anh em một sự sống mới liên kết với Đức Kitô. Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài cắt đứt mối ràng buộc đủ mọi thứ khỏi chúng ta, tóm lấy nó mà đóng đanh vào thập giá". Do đó, việc trao đổi giữa con người hèn yếu tin tưởng và Thiên Chúa yêu thương vô biên ở đây có thể được tóm gọn trong kinh nguyện Chúa Giêsu đă dạy cho các môn đệ của Người nơi bài Phúc Âm hôm nay: "Lạy Cha, chúng con nguyện cho danh Cha hiển sáng, nước Cha được trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Xin Cha tha tội lỗi của chúng con v́ chúng con cũng tha cho tất cả những người phạm đến chúng con' xin Cha đừng để chúng con sa chước cám dỗ". Như thế, theo bài Phúc Âm, nếu "hăy xin sẽ được' hăy t́m sẽ thấy' hăy gơ cửa sẽ mở cho", th́, câu đáp ca đă cảm nhận thật đúng: "Lạy Chúa, khi tôi kêu cầu, Chúa đă nhậm lời tôi".

 

            Lạy Chúa là Cha chúng con ở trên trời, "trong phép rửa, (chúng con) chẳng những được mai táng với (Đức Kitô) mà c̣n được sống lại với Người, v́ (chúng con) tin vào quyền năng của Chúa là Đấng đă làm cho Người từ kẻ chết sống lại" (bài đọc 2 năm C). Xin Chúa là Đấng "thực hiện tất cả mọi sự hợp với nhau v́ phúc lợi của những ai yêu mến Chúa" (bài đọc 2 năm A), cho chúng con biết "hết sức nỗ lực bảo tŕ sự hiệp nhất được bắt nguồn từ Thần Linh và được liên kết trong an b́nh" (bài đọc 2 năm B).