Chúa Nhật 18 Thường Niên

 

Chiêm Ngắm Lời Chúa là Thần Linh

 

A.        "Khi Chúa Giêsu nghe được tin Gioan Tẩy Giả đă chết, th́ Người âm thầm đi thuyền rút vào nơi hoang địa. Nghe thấy thế, các đám đông dân chúng từ các thành thị đi bộ theo Người. Xuống thuyền, thấy đám dân rất đông, Người động ḷng thương và đă chữa trị kẻ bệnh tật. Tối đến... Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Họ không cần phải giải tán. Các con hăy liệu lo cho họ ăn đi'... Đoạn Người truyền cho các đám đông dân chúng ngồi xuống cỏ. Cầm lấy 5 ổ bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, chúc tụng, bẻ ra và trao các ổ bánh cho các môn đệ để phân phát chúng cho dân chúng. Tất cả những người ở đó (5000 người không kể đàn bà và con nít) đều ăn no nê": "Tất cả các ngươi là những kẻ khát, hăy đến với nước!  Các ngươi là những kẻ không có bạc tiền, hăy đến lănh lấy thóc lúa mà ăn' hăy đến, không phải trả tiền hay trả giá ǵ cả, hăy uống rượu và sữa! Tại sao các ngươi lại tiêu tiền vào cái không phải bánh ăn' tiêu công nhật vào cái không làm cho thỏa nguyện? Hăy nghe Ta th́ các ngươi sẽ được ăn ngon, các ngươi sẽ thỏa thích cao lương mỹ vị. Hăy chăm chú mà đến với Ta, hăy lắng nghe th́ các ngươi được sống" - "Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng tôi được no nê" (xin xem lại câu đáp ca này được dịch khác hơn ở trang 398)' "Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi t́nh yêu của Đức Kitô?... Tôi dám chắc... bất cứ tạo vật nào cũng không thể  phân rẽ chúng ta khỏi t́nh của Thiên Chúa yêu chúng ta nơi Đức Giêsu, Chúa chúng ta".

B-        "Chúa Giêsu đáp lời (đám đông dân chúng t́m thấy Người ở Caphanaum sau khi được Người cho ăn no nê): 'Tôi cho các người hay, các người t́m kiếm Tôi không phải v́ các người đă thấy những dấu lạ, mà v́ các người được ăn no nê các ổ bánh. Các người đừng làm việc để kiếm thứ lương thực hư nát cho bằng thứ lương thực tồn tại cho sự sống đời đời, thứ lương thực mà Con Người sẽ ban cho các người... Chính Tôi là bánh sự sống. Không một ai đến với Tôi mà lại bị đói, không một ai tin vào Tôi mà lại c̣n khát'": "Bấy giờ Chúa phán cùng Moisen: 'Nay Ta sẽ làm mưa xuống thứ bánh từ trời cho các ngươi. Mỗi ngày dân phải đi mà thu lượm lấy phần của ḿnh' vậy Ta sẽ thử chúng xem chúng có theo các dẫn dụ của Ta hay chăng. Ta đă nghe lời phàn nàn trách móc của các người -ch-Diên. Ngươi hăy nói với họ: Các ngươi sẽ ăn thịt vào buổi chiều tối, và sẽ được ăn bánh no nê vào buổi sớm mai, để các ngươi biết được rằng Ta là Chúa, Thiên Chúa của các ngươi'" - "Chúa đă ban cho họ được bánh bởi trời"' "Anh em không được sống như các kẻ ngoại đạo trống rỗng tâm trí nữa... anh em phải gạt bỏ lối sống trước kia của ḿnh cùng với con người cũ tệ hại nơi ảo tưởng và tham vọng, mà tạo lấy một lối suy nghĩ linh thiêng mới mẻ. Anh em phải mặc lấy con người mới ấy, con người được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa, công chính và thánh thiện trong chân lư".

C-        "Chúa Giêsu nói với đám đông (khi trả lời một người xin Người phân xử việc chia gia tài): 'Hăy tránh mọi h́nh thức tham lam. Người ta có thể giầu có, nhưng những ǵ họ có không bảo đảm đời sống của họ'. Người nói với họ một dụ ngôn như thế này: 'Có một người được mùa. Hắn tự nhủ: Ḿnh sẽ làm ǵ đây?... Hăy xả hơi! Ăn uống cho đă đời. Sướng cái thân. Thế nhưng Thiên Chúa nói với hắn: Đồ ngốc! Ngay đêm nay mạng sống của ngươi sẽ bị đ̣i lại. Thế th́ tất cả thứ giầu sang chồng chất này của ngươi sẽ thuộc về ai đây?' Kẻ t́m kiếm giầu sang cho ḿnh thay v́ t́m kiếm giầu có trước nhan Thiên Chúa là như thế đó'": "Phù hoa toàn những phù hoa, giảng viên nói, phù hoa của những phù hoa! Tất cả mọi sự đều là phù hoa!... V́ có lợi ǵ cho con người hết sức khó nhọc và lo toan phải chịu vất vả dưới ánh mặt trời? Sầu buồn và đau thương là nghiệp phận của họ suốt cả kiếp sống' ngay cả đêm hôm, tâm trí của họ cũng chẳng được nghỉ ngơi". - "Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng ḷng" (ở đây, theo ư nghĩa, chủ từ của hai mệnh đề trong câu đáp ca đều là "các bạn")' "V́ anh em đă được sống lại làm một với Đức Kitô, anh em hăy hướng ḷng ḿnh về điều liên quan đến những lănh giới cao hơn, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Hăy chú ư đến những sự ở trên hơn là những sự dưới đất. Dầu sao anh em cũng đă chết! Sự sống của anh em nay được dấu ẩn với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống của chúng ta tỏ hiện, bấy giờ anh em cũng sẽ được tỏ hiện với Người trong vinh quang. Anh em hăy khai tử nơi bản tính của ḿnh những ǵ thuộc về thế gian: dâm dục, tục tằn, ham mê, những ác vọng và nhục dục là thứ ngẫu tượng... Điều anh em đă từng làm là dẹp đi con người cũ của ḿnh cùng với những việc làm quá khứ của nó, và mặc lấy một con người mới, một con người lớn lên trong kiến thức như được tái tạo mới mẻ theo h́nh ảnh của Đấng Tạo Dựng".

 

 

Cảm Nghiệm Lời Chúa là Sự Sống

 

"Thời gian đă viên trọn. Triều Đại Thiên Chúa đă đến! Hăy cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" (Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh năm B),  như trang 294 nhận định, "đó là chủ đề của toàn Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh, được thể hiện qua Phụng Vụ Lời Chúa ở từng Chúa Nhật trong Mùa". Theo Phụng Vụ Lời Chúa cho cả 3 năm của Chúa Nhật 18 Thường Niên tuần này, th́ "triều đại Thiên Chúa đă đến" là một hồng ân được ban nhưng không, phát xuất từ việc Thiên Chúa muốn tỏ ḿnh ra, và sẽ được tồn tại đến môn đời.

Trước hết, "triều đại Thiên Chúa đă đến" là một hồng ân được ban nhưng không, được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa năm A. Về việc Chúa Giêsu làm phép lạ cho bánh hoá nhiều để nuôi 5000 người đi theo nghe lời giảng dạy của Người ăn no c̣n thu lại được 12 thúng, cho tới nay, Chúa Nhật 18 Thường Niên năm A, là 3 bài, một bài theo thánh Luca vào Chúa Nhật Lễ Kính Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu năm C, một bài theo thánh Gioan mới vào Chúa Nhật 17 Thường Niên năm B tuần trước, và một bài theo thánh Mathêu hôm nay. Tuy nhiên, xét theo mối liên hệ ư nghĩa với toàn bộ bài đọc cho cả chu kỳ 3 năm cũng như cho riêng chu kỳ năm A của Chúa Nhật 18 Thường Niên tuần này, bài Phúc Âm Chúa Nhật cho chu kỳ năm A hôm nay có một chiều hướng khác, như được nêu lên ở đề tài trên đây, đó là đề tài "triều đại Thiên Chúa đă đến là một hồng ân được ban nhưng không". Thật vậy, theo tŕnh thuật của bài Phúc Âm, phép lạ bánh hóa ra nhiều xẩy ra ở đây không phải là do dân chúng kêu xin hay các môn đệ yêu cầu Chúa làm, trái lại, phải nói là do Chúa Giêsu "động ḷng thương". Đó là tất cả ư nghĩa của lời Chúa kêu gọi trong bài đọc thứ nhất: "Tất cả các ngươi là những kẻ khát, hăy đến với nước!  Các ngươi là những kẻ không có bạc tiền, hăy đến lănh lấy thóc lúa mà ăn' hăy đến, không phải trả tiền hay trả giá ǵ cả, hăy uống rượu và sữa! Tại sao các ngươi lại tiêu tiền vào cái không phải bánh ăn' tiêu công nhật vào cái không làm cho thỏa nguyện? Hăy nghe Ta th́ các ngươi sẽ được ăn ngon, các ngươi sẽ thỏa thích cao lương mỹ vị. Hăy chăm chú mà đến với Ta, hăy lắng nghe th́ các ngươi được sống". Như thế,  câu đáp ca đă có lư khi tuyên xưng: "Bàn tay Chúa dưỡng nuôi chúng tôi' Ngài đáp ứng mọi nhu cầu của chúng tôi". Và v́ "triều đại Thiên Chúa đă đến" là một hồng ân nhưng không như vậy, một hồng ân đến từ t́nh yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa "động ḷng thương" những ai đến với Lời nhập thể của Ngài, th́, như bài đọc thứ hai qủa quyết: "Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi t́nh yêu của Đức Kitô?... Tôi dám chắc... bất cứ tạo vật nào cũng không thể  phân rẽ chúng ta khỏi t́nh của Thiên Chúa yêu chúng ta nơi Đức Giêsu, Chúa chúng ta".

 

Sau nữa, "triều đại Thiên Chúa đă đến" là một hồng ân được ban nhưng không, phát xuất từ việc Thiên Chúa muốn tỏ ḿnh ra, được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa năm B. Bài Phúc Âm của Chúa Nhật 18 Thường Niên năm B này, cũng như bài Phúc Âm của Chúa Nhật 17 Thường Niên cũng năm B tuần trước, và cả các bài Phúc Âm của Chúa Nhật 19, 20, và 21 Thường Niên sắp tới thuộc năm B, đều là những bài Phúc Âm theo thánh Gioan, chứ không theo thánh Marcô như thường lệ của chu kỳ năm B này, trong khi đó, chu kỳ năm A vẫn trích các bài Phúc Âm theo thánh Mathêu, và chu kỳ năm C vẫn trích các bài Phúc Âm theo thánh Luca như thường. Nội dung của 5 bài Phúc Âm theo thánh Gioan, từ Chúa Nhật Thường Niên 17 tới 21 năm B này, theo thứ tự, được trích nguyên đoạn 6 là đoạn Phúc Âm Chúa Giêsu nói về Bánh Sự Sống. Trong mối tương quan với các bài đọc khác cùng một chu kỳ năm B của Chúa Nhật 18 Thường Niên tuần này, bài Phúc Âm đă diễn giải đề tài "triều đại Thiên Chúa đă đến là một hồng ân được ban nhưng không, phát xuất từ việc Thiên Chúa muốn tỏ ḿnh ra" ở chỗ, sau khi thực hiện phép lạ cho bánh hóa nhiều để nuôi dân chúng, làm cho họ lại càng dính liền với ḿnh, không chịu rời bỏ ḿnh, Chúa Giêsu đă cảnh giác họ như sau:  'Tôi cho các người hay, các người t́m kiếm Tôi không phải v́ các người đă thấy những dấu lạ, mà v́ các người được ăn no nê các ổ bánh. Các người đừng làm việc để kiếm thứ lương thực hư nát cho bằng thứ lương thực tồn tại cho sự sống đời đời, thứ lương thực mà Con Người sẽ ban cho các người...". Thế rồi, sau khi dân chúng hỏi "'chúng tôi phải làm ǵ để thực hiện những công việc của Thiên Chúa?', Chúa Giêsu đáp: 'Công việc của Thiên Chúa là thế này, đó là hăy tin vào Đấng Ngài sai'". Tức là, việc ǵ Thiên Chúa làm, thực tế là việc Chúa Giêsu đă làm phép lạ cho bánh ra nhiều, Ngài đều có ư tỏ ḿnh Ngài ra cho con người nhận biết Ngài, qua Con của Ngài, Đấng cũng trong cùng bài Phúc Âm đă tự nhận và tự xưng: "Chính Tôi là bánh sự sống. Không một ai đến với Tôi mà lại bị đói, không một ai tin vào Tôi mà lại c̣n khát". Mục đích Thiên Chúa muốn tỏ ḿnh Ngài ra qua mọi việc làm của Ngài lại càng được chính Ngài xác nhận trong bài đọc thứ nhất: "Ta đă nghe lời phàn nàn trách móc của các người -ch-Diên. Ngươi hăy nói với họ: Các ngươi sẽ ăn thịt vào buổi chiều tối, và sẽ được ăn bánh no nê vào buổi sớm mai, để các ngươi biết được rằng Ta là Chúa, Thiên Chúa của các ngươi". Chính v́ "Chúa đă ban cho họ được bánh bởi trời" như câu đáp ca cảm nhận, mà, để có thể ăn thứ Bánh Thần Linh này, nghĩa là để có thể nhận biết việc tỏ ḿnh ra của Thiên Chúa, hay nói cách khác, để có thể nhận biết Thiên Chúa qua việc làm của Ngài, thực hiện nơi Con Ngài và qua Con Ngài, "Bánh Sự Sống", con người phải có một tinh thần như bài đọc thứ hai kêu gọi thành phần Kitô hữu: "Anh em phải gạt bỏ lối sống trước kia của ḿnh cùng với con người cũ tệ hại nơi ảo tưởng và tham vọng, mà tạo lấy một lối suy nghĩ linh thiêng mới mẻ. Anh em phải mặc lấy con người mới ấy, con người được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa, công chính và thánh thiện trong chân lư".

 

Sau hết, "triều đại Thiên Chúa đă đến" là một hồng ân được ban nhưng không, sẽ được tồn tại đến muôn đời, được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa năm C. Tính cách tồn tại và vĩnh viễn của "triều đại Thiên Chúa" được tỏ ra ("đă đến") như một hồng ân Thiên Chúa ban cho con người được sáng tỏ, trước hết, ngay trong bài Phúc Âm, khi Chúa Giêsu, lợi dụng lúc có kẻ nhờ Người đứng ra phân xử việc chia gia tài cho anh em của họ, đă so sánh giá trị của những sự đời này trước những sự vĩnh viễn đời sau, qua những lời chân thật sau đây: "Hăy tránh mọi h́nh thức tham lam. Người ta có thể giầu có, nhưng những ǵ họ có không bảo đảm đời sống của họ... (V́) Thiên Chúa nói với hắn: 'Đồ ngốc! Ngay đêm nay mạng sống của ngươi sẽ bị đ̣i lại. Thế th́ tất cả thứ giầu sang chồng chất này của ngươi sẽ thuộc về ai đây?' Kẻ t́m kiếm giầu sang cho ḿnh thay v́ t́m kiếm giầu có trước nhan Thiên Chúa là như thế đó". Chính v́ lư do đó mà bài đọc thứ nhất đă cảm nhận: "Phù hoa toàn những phù hoa! Tất cả mọi sự đều là phù hoa!... V́ có lợi ǵ cho con người hết sức khó nhọc và lo toan phải chịu vất vả dưới ánh mặt trời? Sầu buồn và đau thương là nghiệp phận của họ suốt cả kiếp sống' ngay cả đêm hôm, tâm trí của họ cũng chẳng được nghỉ ngơi". Chính v́ chỉ có "điều liên quan đến những lănh giới cao hơn, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa", như bài đọc thứ hai nói đến, mới hoàn toàn chân thật và vĩnh viễn, mà câu đáp ca đă kêu gọi: "Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng ḷng". Thế nhưng, để có thể "nghe tiếng Người" là những ǵ chân thật và bất biến, "đừng cứng ḷng" trước việc Ngài tỏ ḿnh ra nhưng không, thành phần Kitô hữu, như bài đọc thứ hai huấn dụ, c̣n phải luôn luôn "chú ư đến những sự ở trên hơn là những sự dưới đất", qua việc "khai tử nơi bản tính của ḿnh những ǵ thuộc về thế gian: dâm dục, tục tằn, ham mê, những ác vọng và nhục dục là thứ ngẫu tượng".

 

            Lạy Chúa là Cha chúng con ở trên trời, trong Phép Rửa, "(chúng con) đă được sống lại làm một với Đức Kitô...  Sự sống của (chúng con) nay được dấu ẩn với Đức Kitô trong Chúa" (bài đọc 2 năm C). Xin Chúa cho chúng con biết "dẹp đi con người cũ của ḿnh cùng với những việc làm quá khứ của nó, và mặc lấy một con người mới, một con người lớn lên trong kiến thức như được tái tạo mới mẻ theo h́nh ảnh của Đấng Tạo Dựng" (bài đọc 2 năm C).