Chúa Nhật 24 Thường Niên 

 

Chiêm Ngắm Lời Chúa là Thần Linh

 

A.        "Phêrô tiến đến hỏi Chúa Giêsu: 'Lạy Thày, khi anh em con lỗi phạm đến con, thường con phải tha cho họ ra sao? Bẩy lần chăng?' Chúa Giêsu đáp: 'Không, không phải là bẩy lần' mà là bẩy mươi lần bẩy lần. Đó là lư do triều đại Thiên Chúa được ví như một ông vua kia quyết định tính toán sổ sách với các quan chức của ḿnh... Viên quan chức (bị mắc món nợ kếch sù không sao trả nổi nên cả nhà bị bắt phạt đền) sụp lạy mà nói: 'Tâu bệ hạ, xin khoan giăn cho tôi, tôi sẽ trả cho ngài đầy đủ'. Động ḷng thương, người chủ thả viên quan chức này đi và xóa đi món nợ... Người chủ gọi hắn đến mà nói: 'Quân khốn nạn vô loài! Khi ngươi van xin ta, ta đă xí xóa hết số nợ của ngươi. Sao ngươi lại không đối xử nhân hậu với đồng bạn tôi tớ của ḿnh như ta đă đối xử với ngươi?' Thế rồi người chủ giận dữ trao hắn cho bọn hành h́nh cho đến khi hắn trả lại đầy đủ những ǵ hắn mắc nợ. Cha Thày trên trời cũng sẽ đối xử với các con y như thế, trừ khi mỗi người trong các con biết thật ḷng tha thứ cho anh em ḿnh": "... Hăy tha thứ sự bất chính của tha nhân ḿnh' th́ khi ngươi cầu nguyện tội lỗi của ngươi mới được thứ tha. Một người nuôi căm hận đối với anh em ḿnh mà mong được Chúa chữa lành được chăng? Một người không chịu thương hại đồng loại của ḿnh mà lại mong tội lỗi của ḿnh được thứ tha sao?...  Hăy nghĩ đến các giới luật, đừng ghét bỏ tha nhân' hăy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao và đừng chú ư đến lỗi lầm (của kẻ khác)" - "Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất b́nh và hết sức khoan nhân"' "Không ai trong chúng ta sống như ḿnh làm chủ lấy ḿnh, cũng không có ai trong chúng ta chết như ḿnh làm chủ lấy ḿnh. Khi chúng ta sống là chúng ta có trách nhiệm với Chúa, và khi chúng ta chết chúng ta chết như những tôi tớ của Người. Cả trong sự sống và sự chết, chúng ta đều là của Chúa. Đó là lư do Đức Kitô đă chết và đă sống lại, để Người là Chúa của cả kẻ chết lẫn người sống".

B-        "Chúa Giêsu và các môn đệ bắt đầu đi đến các làng mạc quanh vùng Cesarêa Philipi. Dọc đường Người hỏi các môn đệ vấn đề này: 'Dân chúng bảo Thày là ai?'. Các vị trả lời: 'Một số cho là Gioan Tẩy Giả, số khác cho là 'Lia, c̣n một số nữa cho là một trong các tiên tri'... Phêrô trả lời: 'Thày là Đức Kitô!'... Thế rồi Người bắt đầu dạy cho các vị biết rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ... và ba ngày sau sống lại... Phêrô bấy giờ kéo Người sang một bên mà bắt đầu can gián Người... Người triệu tập đám đông cùng với các môn đệ mà phán cùng họ: 'Ai muốn theo Ta, người ấy phải chối bỏ chính bản thân ḿnh, vác lấy thập giá ḿnh mà theo bước chân của Ta'...":  "... Tôi đă đưa lưng cho những kẻ đánh đập tôi, đưa má cho những kẻ giật râu tôi' tôi không giấu mặt ḿnh cho khỏi bị tạt vả và phỉ nhổ... Đây, Chúa, Thiên Chúa, là sự trợ giúp của tôi' ai sẽ chứng tỏ là tôi sai trái đây?" - "Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh"' "Anh em ơi, có lợi ǵ chăng cho việc tuyên xưng đức tin mà không thực thi nó? Đức tin như vậy nào có sức cứu được ai chăng?... Nó hoàn toàn vô hồn".

C-        "Tất cả các nhân viên thu thuế và tội nhân tụ họp lại để nghe Chúa Giêsu, thấy thế, các người Pharisiêu và luật sĩ lẩm bẩm: 'Người này tiếp nhận đám tội nhân và ăn uống với họ'. Bấy giờ Người nói với họ dụ ngôn này: 'Ai trong qúi vị có 100 con chiên mà mất đi một con... Có người đàn bà nào có 10 đồng bạc mà mất đi một đồng... Tôi cho qúi vị biết, đối với một tội nhân thống hối th́ các thiên thần của Thiên Chúa cũng vui mừng như vậy'": "Chúa phán cùng Moisen rằng: 'Ngươi hăy lập tức đến với dân của ngươi, những kẻ mà Ta đă mang ra khỏi đất Ai Cập, chúng đă vấp phạm rồi. Chúng đă sớm trở mặt với đường lối Ta đă chỉ cho chúng, tạo lấy cho ḿnh một con ḅ đúc mà thờ lạy nó... Vậy hăy để cho cơn giận của Ta bùng lên thiêu hủy chúng đi. Rồi Ta sẽ lập nên từ ngươi một dân tộc vĩ đại' Nhưng Moisen van xin Chúa, Thiên Chúa của ông mà nói: 'Ôi Chúa, ... Xin Chúa hăy nhớ đến các đầy tớ của Chúa là Abraham, Isaac và Giacóp, cũng như nhớ đến lời Chúa thề với họ rằng: Ta sẽ làm cho gịng dơi các ngươi vô số như sao trời' và Ta sẽ ban cho gịng dơi các ngươi (đất hứa) làm gia nghiệp vĩnh viễn'. Thế là Thiên Chúa rút lại h́nh phạt mà Người đă dọa đổ xuống trên dân của Người" - "Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng Cha tôi"' "... Anh em có thể căn cứ vào điều đáng chấp nhận mọi đàng này là: Đức Giêsu Kitô đă đến thế gian để cứu rỗi các tội nhân. Trong số đó th́ tôi là kẻ tệ nhất. Thế nhưng, cũng nhờ vậy mà tôi đă được đối xử một cách xót thương, để nơi tôi, như nơi một trường hợp đáng thương hết cỡ, Đức Giêsu Kitô có thể diễn đạt tất cả nỗi kiên nhẫn của Người, và cũng để tôi có thể trở nên một bức gương cho những ai sau này tin vào Người mà được sống đời đời".

 

 

Cảm Nghiệm Lời Chúa là Sự Sống:

 

"Thời gian đă viên trọn. Triều Đại Thiên Chúa đă đến! Hăy cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" (Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh năm B),  như trang 294 nhận định, "đó là chủ đề của toàn Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh, được thể hiện qua Phụng Vụ Lời Chúa ở từng Chúa Nhật trong Mùa". Tuy nhiên, như trang 417 phân tích và nhận định: "Giai đoạn thứ ba của Mùa Thường Niên là 15 tuần nối tiếp, tức kể từ Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh, cho đến Chúa Nhật 33 Thường Niên Hậu Phục Sinh, một giai đoạn nhắm vào đề tài: 'Hăy cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm', để có thể đón chờ ngày Chúa Kitô đến lần thứ hai, ư nghĩa của lễ Chúa Kitô Vua, Chúa Nhật kết thúc Mùa này". Bởi thế, theo Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật 24 Thường Niên tuần này th́ "cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" là việc đền đáp t́nh Chúa thương yêu, là việc chia sẻ t́nh Chúa thương yêu, và là việc cảm nhận t́nh Chúa thương yêu.

 

Trước hết, "cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" là việc  đền đáp t́nh Chúa thương yêu, được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa năm A. Điều này đă được sáng tỏ ngay trong bài Phúc Âm, qua lời Chúa Giêsu dùng miệng của vị vương chủ mà nói với người thần tôi được ông tha cho món nợ kếch xù không thể trả song hắn lại đi đối xử bất nhân với người bạn mắc món nợ nhỏ của ḿnh: "Khi ngươi van xin ta, ta đă xí xóa hết số nợ của ngươi. Sao ngươi lại không đối xử nhân hậu với đồng bạn tôi tớ của ḿnh như ta đă đối xử với ngươi?". Tuy nhiên, theo giáo huấn của bài đọc thứ nhất, nếu "một người nuôi căm hận đối với anh em ḿnh mà mong được Chúa chữa lành được chăng? Một người không chịu thương hại đồng loại của ḿnh mà lại mong tội lỗi của ḿnh được thứ tha sao?", th́ h́nh như điều kiện được Chúa thương tha là phải biết thứ tha: "Cha Thày trên trời cũng sẽ đối xử với các con y như thế, trừ khi mỗi người trong các con biết thật ḷng tha thứ cho anh em ḿnh". Như thế, không phải là t́nh thương của Chúa mất đi tính cách nhưng không của ḿnh, hoàn toàn lệ thuộc vào kẻ được thương có xứng đáng hay chăng. Thật vậy, theo giáo huấn của bài đọc thứ hai, tuy "không ai trong chúng ta sống như ḿnh làm chủ lấy ḿnh, cũng không có ai trong chúng ta chết như ḿnh làm chủ lấy ḿnh. Khi chúng ta sống là chúng ta có trách nhiệm với Chúa, và khi chúng ta chết chúng ta chết như những tôi tớ của Người. Cả trong sự sống và sự chết, chúng ta đều là của Chúa", thế nhưng, chúng ta được như thế và muốn sống như thế là v́ chính "Đức Kitô đă chết và đă sống lại, để Người là Chúa của cả kẻ chết lẫn người sống". Bởi thế, câu đáp ca mới tuyên tụng: "Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất b́nh và hết sức khoan nhân", mẫu gương yêu thương của con người và là động lực yêu thương cho con người, trong việc họ tha thứ cho anh em ḿnh "không phải là bẩy lần' mà là bẩy mươi lần bẩy lần", như Chúa Giêsu đă trả lời cho thánh Phêrô trong bài Phúc Âm.

 

Sau nữa, "cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" là việc chia sẻ t́nh Chúa thương yêu, được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa năm B. Điều này đă được biểu lộ trong bài đọc thứ hai, qua lời khuyến giục "thực thi đức tin" bằng công việc bác ái đối với tha nhân. "Đức tin" ở đây là ǵ, nếu không phải là Đức Tin mà vị thủ lănh tông đồ đoàn đă tuyên xưng trong bài Phúc Âm (có nội dung giống như bài Phúc Âm của Chúa Nhật 21 Thường Niên năm A): "Thày là Đức Kitô", nhưng là một "Đức Kitô" được chính Người xác định, cũng trong cùng bài Phúc Âm, là "phải chịu nhiều đau khổ", Đấng mà bài đọc thứ nhất đă nói đến qua lời của tiên tri Isaia: "Tôi đă đưa lưng cho những kẻ đánh đập tôi, đưa má cho những kẻ giật râu tôi' tôi không giấu mặt ḿnh cho khỏi bị tạt vả và phỉ nhổ". Để làm ǵ, nếu không phải, như bài đọc thứ hai năm A đă xác định: "để Người là Chúa của cả kẻ chết lẫn người sống". Đó là ư nghĩa của câu đáp ca: "Tôi sẽ bước đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh". Chính v́ thế, một khi đă tin vào "Thày là Đức Kitô", Đấng "phải chịu nhiều đau khổ" cho "cả kẻ chết lẫn người sống", mà con người, như Chúa Giêsu xác quyết: "phải chối bỏ chính bản thân ḿnh, vác lấy thập giá ḿnh mà theo bước chân của Ta", để họ cũng có thể giống như Người trong việc hy sinh cho anh em ḿnh. Như thế, việc hy sinh bỏ ḿnh của kẻ tin vào Đức Kitô, trong liên hệ ư nghĩa của các bài đọc Lời Chúa ở đây, chính là việc thể hiện cuộc khổ nạn của Người, hay cũng là việc chia sẻ t́nh thương của Người cho tha nhân vậy.

 

Sau hết, "cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" là việc  cảm nhận t́nh Chúa thương yêu, được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa năm C. Điều này đă được sáng tỏ hết sức rơ ràng trong bài đọc thứ hai, qua cảm nhận điển h́nh và chân thực nhất của vị Tông Đồ Các Dân Ngoại: "Đức Giêsu Kitô đă đến thế gian để cứu rỗi các tội nhân. Trong số đó th́ tôi là kẻ tệ nhất. Thế nhưng, cũng nhờ vậy mà tôi đă được đối xử một cách xót thương, để nơi tôi, như nơi một trường hợp đáng thương hết cỡ, Đức Giêsu Kitô có thể diễn đạt tất cả nỗi kiên nhẫn của Người, và cũng để tôi có thể trở nên một bức gương cho những ai sau này tin vào Người mà được sống đời đời". Thánh nhân là hiện thân sống động nhất cho câu đáp ca: "Tôi sẽ chỗi dậy đi về cùng Cha tôi", câu nói của đứa con hoang đàng trong dụ ngôn thứ ba của bài Phúc Âm hôm nay. Phần dụ ngôn thứ ba trong bài Phúc Âm hôm nay về người con hoang đàng này được Giáo Hội để trong ngoặc, nghĩa là không cần phải đọc. Tại sao? Phải chăng, v́ ở đây, cũng như ở bài Phúc Âm năm C của lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo Hội muốn nhấn mạnh đến t́nh thương của Chúa đối với con cái của Ngài, như đối với con chiên lạc duy nhất bị lạc hay đối với đồng bạc duy nhất bị mất mà Ngài, qua hai dụ ngôn đầu của bài Phúc Âm đă diễn tả, nhất định phải t́m cho bằng được, hơn là nhấn mạnh đến ḷng thống hối nơi con cái đối với Cha của chúng. Tuy nhiên, chính t́nh thương tận tuyệt này của Thiên Chúa đă trở nên căn nguyên thống hối nơi con cái và là động lực trở về cho con cái, có thể đánh động nhận thức của con cái và có sức lôi kéo chúng "chỗi dậy trở về" với Ngài. Thật vậy, câu đáp ca này đă phản ảnh hết sức chính xác nơi trường hợp của thánh Phaolô, ở chỗ, sau khi ngài bị quật ngă xuống ngựa trên con đường đi bắt bớ Kitô hữu, nhờ tiếng Chúa như ánh sáng nhiệm mầu soi chiếu tận tâm can để nhận thức được chân lư, ngài đă bị thúc đẩy chỗi dậy trở về với đức tin. Trong bài đọc thứ nhất cũng thế, cho dù Thiên Chúa có tỏ ra vô cùng giận dữ, đến nỗi, như Ngài đă phán với Moisen: "Hăy để cho cơn giận của Ta bùng lên thiêu hủy chúng đi", song là để làm cho họ, điển h́nh là dân Do Thái, nhận thức được t́nh thương của Ngài, như lời Moisen đă thay dân van xin với Ngài rằng: "Xin Chúa hăy nhớ đến các đầy tớ của Chúa là Abraham, Isaac và Giacóp, cũng như nhớ đến lời Chúa thề với họ rằng: Ta sẽ làm cho gịng dơi các ngươi vô số như sao trời' và Ta sẽ ban cho gịng dơi các ngươi (đất hứa) làm gia nghiệp vĩnh viễn". Một khi con cái nhận thức được t́nh thương của ḿnh, kể như Thiên Chúa đạt được mục đích của Ngài. Bài đọc thứ nhất đă cho biết kết quả của việc nhận thức này nơi Moisen, khi ông nhắc lại t́nh Ngài yêu thương nhưng không đối với dân tộc của ông: "Thế là Thiên Chúa rút lại h́nh phạt mà Người đă dọa đổ xuống trên dân của Người".

 

            Lạy Cha chúng con ở trên trời, trong "Chúa Kitô: Sự Sống Tái Sinh", và qua Bí Tích Rửa Tội, Cha đă t́m thấy chúng con là những con chiên ngay lành bị lầm lạc và là những đồng bạc đáng giá lại bị mất. Xin Cha cho chúng con, một khi nhận thức được t́nh Cha vô cùng yêu thương chúng con cách nhưng không và nhân hậu như thế, chúng con cũng biết hết ḷng đền đáp và chia sẻ t́nh thương bao la bất tận vô đối của Chúa cho tất cả mọi anh em của chúng con như con cái của cùng một Cha trên trời.