Chúa Nhật 26 Thường Niên 

 

Chiêm Ngắm Lời Chúa là Thần Linh

 

A.        "Chúa Giêsu nói với các vị thượng tế và trưởng lăo trong dân chúng rằng: 'Các người nghĩ sao về trường hợp như thế này? Một người kia có 2 đứa con. Ông đến với đứa con lớn mà bảo: Hôm nay con hăy đi làm vườn nho. Đứa con đáp: Thưa vâng, con đi, song nó lại chẳng đi ǵ cả. Rồi người đó cũng đến nói như vậy với người con    thứ. Người con này trả lời: Không, con không đi đâu. Nhưng sau đó nó cảm thấy hối hận mà đi. Vậy ai trong hai đứa con này đă làm theo ư người cha muốn?' Họ nói: 'Đứa thứ hai'. Chúa Giêsu bảo họ: 'Để Tôi làm cho sáng tỏ vấn đề, đó là sẽ có những người thu thuế và đĩ điếm được vào nước Thiên Chúa trước các người...'": "Các ngươi nói: 'Đường lối của Chúa không công bằng!' Hỡi nhà -ch-Diên, giờ đây hăy nghe: Phải chăng đường lối của Ta bất công hay là đường lối của các ngươi? Khi một con người nhân đức bỏ đàng nhân đức mà phạm lầm lỗi và chết, th́ chính v́ lỗi lầm họ phạm mà họ phải chết. Thế nhưng, nếu một kẻ gian ác bỏ điều gian ác đă phạm mà thực hiện điều ngay lành chính đáng th́ họ sẽ giữ được sự sống của họ' v́ họ đă từ bỏ tất cả mọi tội lỗi họ phạm, họ nhất định sẽ sống mà không phải chết" - "Lạy Chúa, xin hăy nhớ ḷng thương xót của Chúa"' "... Đừng bao giờ v́ cạnh tranh và kiêu hănh mà tác hành' trái lại, tất cả mọi phần tử hăy khiêm tốn nghĩ đến người khác như bề trên của ḿnh, mỗi một người trong anh em hăy để ư đến những lợi ích của kẻ khác hơn là của ḿnh".

B-        "Gioan nói với Chúa Giêsu: 'Thưa Thày, chúng con đă thấy một người dùng danh Thày mà trừ ma qủi, chúng con đă phải chặn họ lại, v́ họ không thuộc về nhóm của chúng ta'. Chúa Giêsu đáp: 'Đừng có chặn họ lại. Không ai dùng danh Thày làm được phép lạ đồng thời lại nói điều bất lợi về Thày. Bất cứ ai không phản lại chúng ta là ở phía chúng ta. Ai cho các con uống nước v́ các con thuộc về Đức Kitô, Thày bảo thật các con, họ sẽ không mất công mà không được tưởng thưởng đâu. Trái lại, ... thà c̣n một mắt mà được vào nước Thiên Chúa c̣n hơn có đủ cả đôi mắt lại bị ném vào Hỏa Ngục, nơi sâu bọ không chết và lửa không hề tắt'": "Chúa từ trong đám mây xuống mà nói với Moisen. Ông lấy thần trí ở nơi ḿnh mà truyền sang cho 72 vị trưởng lăo' và khi thần trí đến họ đă nói tiên tri. Bấy giờ có hai người, một tên là Eldad và người kia tên là Medad, (có tên trong danh sách) bị bỏ lại trong trại không đến tụ họp... song thần trí cũng đến với họ và họ đă nói tiên tri trong trại... Gioduệ, con của Nun, người từ nhỏ đă hầu cận Moisen, nói: 'Moisen thày ơi, hăy ngăn cấm họ lại'. Nhưng Moisen đáp: 'Ngươi ghen tị thay cho ta hả? Chớ chi tất cả mọi người dân Chúa đều là các vị tiên tri! Chớ ǵ Chúa ban thần trí của Ngài cho tất cả mọi người trong họ" - "Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can"' "Kẻ giầu có các người... Hăy coi những sự các người đă thu tích cho ḿnh vào những ngày cuối cùng... Các người đă sống xa hoa phóng túng trên mặt đất này' các người đă trở nên béo bở cho ngày sát tế. Các người đă lên án, kể cả việc sát hại, người công chính' họ không chống trả lại các người".

C-        "Chúa Giêsu nói với những người Pharisiêu: 'Ngày kia, có một người giầu sang ăn mặc gấm vóc lụa là, hằng ngày yến tiệc linh đ́nh. Ở ngoài cổng của người này có một kẻ ăn mày tên là Lazarô ḿnh đầy ghẻ lở. Lazarô mong được ăn những thứ vụn vặt từ bàn tiệc của người giầu này rơi xuống. Nhưng chỉ có các con chó đến liếm những ghẻ lở của ông. Dần dần người ăn mày chết đi. Ông được các thiên thần đưa đến ḷng của Abraham. Người giầu cũng chết và được chôn táng. Từ chốn của kẻ chết, nơi bị cực h́nh, người giầu ngước mắt lên thấy Abraham từ xa, trong ḷng có Lazarô đang nằm nghỉ...'": "Khốn cho kẻ vui thỏa ở Sion! Nằm trên giường ngà... ăn chiên non... bê béo... đàn ca... uống rượu... xức dầu hảo hạng... Do đó, giờ đây họ sẽ là kẻ đầu tiên bị đi đầy..." - "Linh hồn tôi ơi, hăy ngợi khen Chúa"' "Là người của Thiên Chúa, con hăy t́m kiếm sự liêm chính, ḷng đạo hạnh, đức tin, ḷng yêu thương, sự cương vững và một tinh thần hiền lành. Hăy kiên vững với sự sống trường sinh mà con được kêu gọi, khi con hiên ngang tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Có Thiên Chúa, Đấng ban sự sống cho tất cả mọi người, cũng như có Đức Giêsu Kitô, Đấng hănh diện làm chứng trước Phongxiô Philatô, cha buộc con phải giữ mệnh lệnh của Thiên Chúa mà không kêu ca hay trách cứ, cho đến khi Chúa Giêsu Kitô tỏ hiện...".

 

 

Cảm Nghiệm Lời Chúa là Sự Sống:

 

"Thời gian đă viên trọn. Triều Đại Thiên Chúa đă đến! Hăy cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" (Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh năm B),  như trang 294 nhận định, "đó là chủ đề của toàn Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh, được thể hiện qua Phụng Vụ Lời Chúa ở từng Chúa Nhật trong Mùa". Tuy nhiên, như trang 417 phân tích và nhận định: "Giai đoạn thứ ba của Mùa Thường Niên là 15 tuần nối tiếp, tức kể từ Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh, cho đến Chúa Nhật 33 Thường Niên Hậu Phục Sinh, một giai đoạn nhắm vào đề tài: 'Hăy cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm', để có thể đón chờ ngày Chúa Kitô đến lần thứ hai, ư nghĩa của lễ Chúa Kitô Vua, Chúa Nhật kết thúc Mùa này". Bởi thế, theo Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật 26 Thường Niên tuần này, th́ "cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" là việc chú trọng đến người khác hơn chấp nhận nhau trong Chúa, và là việc chia sẻ cho nhau v́ Chúa.

 

Trước hết, "cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" là việc  chú trọng đến người khác hơn ḿnh, được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa năm A. Điều này đă được nhấn mạnh ngay trong giáo huấn của bài đọc thứ hai: "Đừng bao giờ v́ cạnh tranh và kiêu hănh mà tác hành' trái lại, tất cả mọi phần tử hăy khiêm tốn nghĩ đến người khác như bề trên của ḿnh, mỗi một người trong anh em hăy để ư đến những lợi ích của kẻ khác hơn là của ḿnh". Phải, trước mặt thành phần "thượng tế và kỳ lăo trong dân (Do Thái)", Chúa Giêsu đă cảnh cáo họ bằng dụ ngôn hai người con được cha sai đi làm vườn nho cho ông, mà "đứa con lớn" là biểu hiệu cho chung dân tộc họ cũng như cho riêng họ là thành phần lănh đạo, bằng kết luận: "Để Tôi làm cho sáng tỏ vấn đề, đó là sẽ có những người thu thuế và đĩ điếm được vào nước Thiên Chúa trước các người". Tại sao? Có phải tại v́ họ, như "đứa con lớn" trong dụ ngôn, từ chối đi làm vườn nho cho cha của ḿnh chăng? Nếu thế th́ "đứa con thứ", như bài Phúc Âm cho biết, đă dứt khoát và phũ phàng thưa với cha ḿnh: "Không, con không đi đâu. Nhưng sau đó nó cảm thấy hối hận mà đi", trước mặt người đời vẫn được công nhận là "làm theo ư người cha muốn", họ cũng có thể làm như vậy cơ mà. Bởi v́, đối với Đấng như câu đáp ca kêu cầu: "Lạy Chúa, xin hăy nhớ ḷng thương xót của Chúa", th́ theo lời Ngài xác quyết trong bài đọc thứ nhất: "Nếu một kẻ gian ác bỏ điều gian ác đă phạm mà thực hiện điều ngay lành chính đáng th́ họ sẽ giữ được sự sống của họ' v́ họ đă từ bỏ tất cả mọi tội lỗi họ phạm, họ nhất định sẽ sống mà không phải chết". Thế nên, sở dĩ "đứa con lớn" trong dụ ngôn hai người con này, (một dụ ngôn cũng hướng về việc đi làm vườn nho như dụ ngôn ông chủ đi thuê thợ làm vườn nho trong bài Phúc Âm năm A tuần trước' tuy nhiên, trong khi dụ ngôn tuần trước Người nói với thành phần lănh đạo dân Tân Ước, dụ ngôn tuần này Chúa Giêsu nói với thành phần lănh đạo dân Cựu Ước), bị Chúa Giêsu lên tiếng cảnh giác họ cách nghiêm nghị cũng là một lời đe dọa họ hết sức trầm trọng như vậy, chính v́ thái độ họ tỏ ra "kiêu hănh", không có "tinh thần của Đức Kitô", một tinh thần "tự hạ... hủy ḿnh ra hư không...", như đă được bài đọc thứ hai kể ra, (phần của bài đọc được Giáo Hội để ở trong ngoặc, không buộc phải công bố). Bài Phúc Âm hôm nay, theo Sách Lễ và Thánh Kinh giữa hai tiếng Anh và Việt, được dịch hoàn toàn nghịch nhau. Theo tiếng Anh, như bài Phúc Âm được trích dịch ở đây, th́ người con thứ làm theo ư Cha ḿnh, song theo tiếng Việt th́ lại là người con lớn. V́ lư do ǵ lại có sự mẫu thuẫn trong hai bản dịch Anh và Việt như thế, xin để cho các nhà thông thạo Thánh Kinh giải quyết và thẩm quyền Giáo Hội định liệu. Tuy nhiên, căn cú vào nội dung của bài Phúc Âm, bản dịch tiếng Anh có lư hơn, v́ bài Phúc Âm này Chúa Giêsu nói với thành phần lănh đạo dân Do Thái, thành phần "lớn", thành phần tự cho ḿnh là những người công chính, so với thành phần "thứ" yếu đối với họ là những người thu thuế và đĩ điếm tội lỗi mà họ vẫn khinh bỉ xa tránh như một thứ đồ bỏ.

Sau nữa, "cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" là việc   chấp nhận nhau trong Chúa, được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa năm B. Điều này đă được sáng tỏ cả trong bài đọc thứ nhất cũng như trong bài Phúc Âm: Trong bài đọc thứ nhất, qua lời Moisen nói với Gioduệ, người hầu cận đă xin Moisen cấm hai vị trưởng lăo nói tiên tri có vẻ bất hợp pháp: "Ngươi ghen tị thay cho ta hả?"' và trong bài Phúc Âm, qua lời Chúa Giêsu nói với Gioan, người tông đồ đă tŕnh Chúa Giêsu về việc các vị chặn một người không thuộc về nhóm các vị mà dám sử dụng danh Thày ḿnh để trừ qủi: "Đừng có chặn họ lại". Tại sao vậy? Theo lời Chúa Giêsu xác định trong bài Phúc Âm, đó là v́: "Không ai dùng danh Thày làm được phép lạ đồng thời lại nói điều bất lợi về Thày. Bất cứ ai không phản lại chúng ta là ở phía chúng ta", đến nỗi, Người c̣n nhấn mạnh hơn nữa, khi qủa quyết: "Ai cho các con uống nước v́ các con thuộc về Đức Kitô, Thày bảo thật các con, họ sẽ không mất công mà không được tưởng thưởng đâu". Chính v́ thế, trong bài đọc thứ nhất, Moisen mới khao khát: "Chớ chi tất cả mọi người dân Chúa đều là các vị tiên tri! Chớ ǵ Chúa ban thần trí của Ngài cho tất cả mọi người trong họ". Thật thế, nếu "tất cả mọi người dân Chúa đều là các vị tiên tri" th́ họ đâu có là thành phần bị bài đọc thứ hai trách cứ và cảnh cáo: "Kẻ giầu có các người... Hăy coi những sự các người đă thu tích cho ḿnh vào những ngày cuối cùng... Các người đă sống xa hoa phóng túng trên mặt đất này' các người đă trở nên béo bở cho ngày sát tế. Các người đă lên án, kể cả việc sát hại, người công chính' họ không chống trả lại các người". Và nếu "Chúa ban thần trí của Ngài cho tất cả mọi người trong họ", th́ họ đă có thể phán đoán khôn ngoan như lời Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm: "Thà c̣n một mắt mà được vào nước Thiên Chúa c̣n hơn có đủ cả đôi mắt lại bị ném vào Hỏa Ngục, nơi sâu bọ không chết và lửa không hề tắt". Để rồi, tất cả mọi người sẽ cảm nhận đúng như câu đáp ca xưng tụng: "Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can".

 

Sau hết, "cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" là việc   chia sẻ cho nhau v́ Chúa, được chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa năm C. Điều này đă được sáng tỏ rơ ràng ở trong bài Phúc Âm, qua dụ ngôn "Chúa Giêsu nói với những người Pharisiêu" về số phận của "một người giầu sang ăn mặc gấm vóc lụa là, hằng ngày yến tiệc linh đ́nh" mà phải chịu ở "chốn của kẻ chết, nơi bị cực h́nh", chỉ v́ đă dửng dưng (chứ không phải là trực tiếp xúc phạm, như đánh đập hay chửi mắng kẻ ăn mày), nghĩa là không hoàn toàn để ư ǵ đến "ở ngoài cổng của ông có một kẻ ăn mày tên là Lazarô ḿnh đầy ghẻ lở. Lazarô mong được ăn những thứ vụn vặt từ bàn tiệc của người giầu này rơi xuống. Nhưng chỉ có các con chó đến liếm những ghẻ lở của ông". Thân phận vị kỷ của người phú hộ này, với thái độ chỉ biết nghĩ đến ḿnh hơn là đến người, ngược lại với thái độ được bài đọc thứ hai năm A huấn dụ là "hăy để ư đến những lợi ích của kẻ khác hơn là của ḿnh", đă được bài đọc thứ nhất than tiếc rằng: "Khốn cho kẻ vui thỏa ở Sion! Nằm trên giường ngà... ăn chiên non... bê béo... đàn ca... uống rượu... xức dầu hảo hạng... Do đó, giờ đây họ sẽ là kẻ đầu tiên bị đi đầy...". Bởi thế, theo giáo huấn của bài đọc thứ hai nhắn nhủ những người có tinh thần phản ảnh câu đáp ca: "Linh hồn tôi ơi, hăy ngợi khen Chúa", th́: "Là người của Thiên Chúa, con hăy t́m kiếm sự liêm chính, ḷng đạo hạnh, đức tin, ḷng yêu thương, sự cương vững và một tinh thần hiền lành. Hăy kiên vững với sự sống trường sinh mà con được kêu gọi, khi con hiên ngang tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng". Đúng vậy, con người không thể nào nghỉ đến người khác và chia sẻ với họ những ǵ ḿnh có, nếu họ không có đức tin, một đức tin chuyên chính tinh tuyền, không cần phải có người chết hiện về mới tin, như lời xin của người phú hộ trong Phúc Âm, một đức tin mạnh mẽ như bài đọc thứ hai khuyến giục: "Giữ mệnh lệnh của Thiên Chúa mà không kêu ca hay trách cứ, cho đến khi Chúa Giêsu Kitô tỏ hiện...".

 

            Lạy Cha chúng con ở trên trời, trong "Chúa Kitô: Sự Sống Tái Sinh", và qua Bí Tích Rửa Tội, chúng con cũng đă được Cha sai đi làm vườn nho cho Cha. Xin Cha cho chúng con biết trung thành đáp lại tiếng gọi của Cha, và hoàn thành trách nhiệm của ḿnh với tinh thần của một người con cái trong nhà, để chúng con có thể cùng nhau làm giầu cho gia nghiệp của Cha cũng là gia sản của chúng con (x.Lk.15:31), bằng cách đem đi chia sẻ những ǵ Cha đă ban cho chúng con hưởng dùng và sử dụng, đúng như ư muốn của Cha, theo thần trí Cha huớng dẫn và chỉ đạo.