Chúa Nhật 33 Thường Niên 

 

Chiêm Ngắm Lời Chúa là Thần Linh

 

A.        "Chúa Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: 'Có một người kia sắp lên đường. Ông gọi các đầy tớ đến mà trao cho họ ngân qũi của ḿnh tùy theo khả năng của mỗi người. Kẻ th́ ông trao cho 5 ngàn nén bạc, người th́ 2 ngàn nén, và người th́ một nén... Sau một thời gian vắng mặt, ông chủ trở về và tính toán sổ sách với họ. Kẻ lĩnh 5 ngàn nén đến mang thêm 5 ngàn nén nữa. Hắn nói: 'Thưa ông chủ, ông đă trao cho tôi 5 ngàn nén. Đây tôi đă làm lợi thêm được 5 ngàn nén khác'..." (hai chỗ 3 chấm ở đây là hai phần của bài Phúc Âm được để trong ngoặc đơn, nghĩa là không cần công bố, cũng có nghĩa là bài Phúc Âm như thế đủ ư nghĩa rồi): "Khi người ta gặp một người vợ qúi, th́ nàng có giá hơn nhiều châu ngọc. Khi trao con tim cho nàng chồng nàng không ngừng được tưởng thưởng. Nàng mang lại cho chàng sự thiện chứ không phải sự dữ suốt cả cuộc đời nàng... Hăy tưởng thưởng công khó của nàng, và các công việc nàng làm hăy tuyên dương nàng ở cổng thành" - "Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa"' "Anh em thân mến, về thời điểm và lúc rơ ràng, chúng tôi không cần viết cho anh em' anh em quá biết rằng ngày của Chúa đang đến như kẻ trộm ban đêm... Anh em ơi, anh em không ở trong tối tăm để đêm có thể như kẻ trộm làm cho anh em bất cẩn. Không, tất cả anh em là con cái của ánh sáng và của ban ngày. Chúng ta không thuộc về tối tăm hay ban đêm' bởi thế, chúng ta đừng mê ngủ như những kẻ khác, mà hăy tỉnh táo và tự giác!"

B-        "Chúa Giêsu nói với các môn đệ: 'Trong giai đoạn đó, sau mọi cuộc thử thách, mặt trời sẽ bị tối tăm, mặt trăng sẽ thôi chiếu sáng, các tinh tú sẽ từ bầu trời rơi xuống, và các cơ ngũ trên trời sẽ bị rung chuyển. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh hiển đến trong mây trời. Người sẽ sai các sứ giả của Người đi triệu tập thành phần tuyển chọn của Người lại từ khắp bốn phương, từ tận cùng trái đất và bầu trời... Ta nói thật cho các con hay, gịng dơi này sẽ không qua đi cho đến khi tất cả những điều này xẩy ra. Các tầng trời và trái đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thày nói sẽ không qua đi. Về ngày giờ chính xác th́ không một ai biết được, cả các thiên thần trên trời hay ngay Con cũng thế, chỉ có duy một ḿnh Cha biết mà thôi'": "Vào lúc ấy, có đại vương Micae là vị bảo vệ dân  ngươi nổi lên' kể từ khi có các dân nước th́ lúc ấy sẽ là một thời kỳ khốn khổ hơn hết. Bấy giờ, dân  ngươi, mọi kẻ có tên trong sách, sẽ được thoát. Nhiều kẻ yên nghỉ trong ḷng đất sẽ tỉnh giấc' một số sẽ được sống trường sinh, c̣n những kẻ khác muôn đời sẽ kinh hoàng hụt hẫng. Nhưng người khôn ngoan sẽ chói sáng như ánh quang của bầu trời, và những ai đem nhiều người về với sự công chính muôn đời sẽ giống như các v́ tinh tú" - "Xin bảo toàn tôi, lạy Chúa, v́ tôi t́m nương tựa Chúa"' "... Chúa Giêsu dâng của hiến tế đền bù tội lỗi và lên chỗ của ḿnh bên hữu Thiên Chúa' nay Người đợi chờ cho đến khi các kẻ thù của Người bị đặt dưới chân Người. Bằng một việc dâng hiến, Người muôn đời hoàn hảo những ai được thánh hóa...".

C-        "Có một số nói về đền thánh được trang hoàng bằng những thứ đá qúi và những lễ dâng toại nguyện. Chúa Giêsu nói: 'Những sự các con đang chiêm ngắm đây, đến ngày ấy sẽ không c̣n ḥn đá nào trên ḥn đá nào mà không bị đổ nát'. Họ hỏi Người: 'Thưa Thày, khi nào th́ điều này xẩy ra? Và đâu là dấu hiệu nó sắp xẩy đến?' Người nói: 'Hăy coi chừng đừng để bị đánh lừa. Nhiều người sẽ nhân danh Ta mà đến, nói rằng: Ta là Ngài, và thời gian gần đến rồi. Chớ có theo họ... Dân này nổi dậy chống lại dân kia, nước này với nước nọ. Sẽ có động đất lớn, ôn dịch và đói khát ở nhiều nơi, cũng có những điềm lạ ghê rợn trên trời và những dấu lạ vĩ đại. Thế nhưng, trước những sự này, họ sẽ ra tay bắt bớ các con, mang các con đến hội trường và tù ngục, kiện các con trước mặt các vua chúa và các nhà cầm quyền, tất cả đều v́ danh Ta... Nhờ chịu đựng kiên nhẫn các con sẽ giữ được sự sống của các con'": "Này, ngày ấy đến bừng bừng như ḷ lửa, khi tất cả mọi kẻ kiêu hănh và mọi kẻ hành ác sẽ như rơm rạ, và ngày đang đến ấy sẽ thiêu đốt họ, làm cho họ chẳng c̣n gốc rễ cũng chẳng c̣n ngành lá, Chúa các đạo binh phán. Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên tỏa ra những tia sáng chữa cho lành mạnh" - "Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực" ("The Lord comes to rule the earth with justice")' "... Chúng tôi không sống cuộc sống lệch lạc khi chúng tôi c̣n ở giữa anh em, cũng không ăn nhờ một ai. Ngược lại, chúng tôi làm việc ngày đêm, lao nhọc cho đến tận cùng để không một ai trong anh em bị nặng gánh. Không phải để chúng tôi trách cứ anh em, cho bằng để chúng tôi có thể hiến cho anh em một tấm gương mà bắt chước..."

 

 

Cảm Nghiệm Lời Chúa là Sự Sống:

 

"Thời gian đă viên trọn. Triều Đại Thiên Chúa đă đến! Hăy cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" (Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh năm B),  như trang 294 nhận định, "đó là chủ đề của toàn Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh, được thể hiện qua Phụng Vụ Lời Chúa ở từng Chúa Nhật trong Mùa". Tuy nhiên, như trang 417 phân tích và nhận định: "Giai đoạn thứ ba của Mùa Thường Niên là 15 tuần nối tiếp, tức kể từ Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh, cho đến Chúa Nhật 33 Thường Niên Hậu Phục Sinh, một giai đoạn nhắm vào đề tài: 'Hăy cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm', để có thể đón chờ ngày Chúa Kitô đến lần thứ hai, ư nghĩa của lễ Chúa Kitô Vua, Chúa Nhật kết thúc Mùa này".

 

Thật thế, từ Chúa Nhật 31 hai tuần trước, qua câu kết thúc bài đọc thứ hai năm C, Giáo Hội đă báo hiệu cho con cái của ḿnh: "Về vấn đề Chúa Giêsu Kitô của chúng ta đến và việc chúng ta qui tụ lại với Người, chúng tôi xin anh em đừng quá dễ sôi nổi hay khiếp đảm... tin rằng ngày Chúa đến nơi rồi". Theo đó, Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật 32 Thường Niên ngay tuần trước cũng đă nhấn mạnh đến việc "khôn ngoan sẵn sàng nghênh đón Chúa đến, Đấng mang ơn cứu độ cho những ai thiết tha trông đợi Người, v́ Người là Thiên Chúa của kẻ sống" (trang 551). Cùng chiều hướng này, theo Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật 33 Thường Niên tuần này, th́ "cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" là việc khôn ngoan cần cù sinh lợi từ những ǵ được trao phó, cho đến khi chủ trở về trong quyền linh vinh hiển.

 

Thật vậy, trong khoảng thời gian Chúa Giêsu lên trời và đến thế gian lần thú hai, theo ư nghĩa của dụ ngôn Người nói với các môn đệ trong bài Phúc Âm năm A, trước hết, có thể giống như "một thời gian vắng mặt" của Người. Thế nhưng, trước khi Người "lên đường" để "lên chỗ của ḿnh bên hữu Thiên Chúa", như bài đọc thứ hai năm B nói đến, Người đă "trao cho họ ngân qũi của ḿnh", thứ ngân qũi được nói đến trong bài đọc thứ hai năm B, đó là "hiến tế đền bù tội lỗi". Chúa Kitô đă trao cho Giáo Hội là Nhiệm Thể của Người "hiến tế đền bù tội lỗi" này, th́ chẳng khác ǵ, như bài đọc thứ nhất năm A nhận định, "trao con tim cho nàng" là "một người vợ qúi", để "nàng mang lại cho chàng sự thiện chứ không phải sự dữ suốt cả cuộc đời nàng". Giáo Hội sẽ "mang lại cho (Chúa Kitô) sự thiện" từ "hiến tế đền bù tội lỗi" của Người đây là ǵ, nếu không phải, như bài đọc thứ nhất năm B nói đến, là "đem nhiều người về với sự công chính". Điển h́nh trong việc "đem nhiều người về với sự công chính" đây là trường hợp của vị Tông Đồ Các Dân Ngoại, như chính ngài tự thú và ước nguyện trong bài đọc thứ hai năm C, "làm việc ngày đêm, lao nhọc cho đến tận cùng... để có thể hiến cho anh em một tấm gương mà bắt chước".

 

Nếu khoảng "một thời gian vắng mặt" của Chúa Giêsu, từ lúc Người lên trời cho đến lúc Người trở lại thế gian lần thú hai, đối với Giáo Hội của Người, là khoảng thời gian, như Người ngụ ư trong bài Phúc Âm năm A, "làm lợi thêm" cho "ngân qũi" của Người, tức làm lợi thêm cho "hiến tế đền bù tội lỗi" của Người, làm cho "hiến tế đền bù tội lỗi" của Người có công hiệu, th́ "một thời gian vắng mặt" của Người này, đối ngoại, cũng là thời gian, như bài đọc thứ hai năm B nói đến, "Người đợi chờ cho đến khi các kẻ thù của Người bị đặt dưới chân Người".

 

Thật vậy, "một thời gian vắng mặt" của Chúa đây đă là một dịp tốt cho kẻ thù gieo cỏ lùng lẫn lộn với lúa, như hiện tượng được kể đến trong bài Phúc Âm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm A. Hiện tượng có vẻ bất lợi này được phép xẩy ra đến nỗi, chính Chúa Giêsu, trong bài Phúc Âm năm C, đă phải lên tiếng cảnh giác và kêu gọi: "Hăy coi chừng đừng để bị đánh lừa. Nhiều người sẽ nhân danh Ta mà đến, nói rằng: Ta là Ngài, và thời gian gần đến rồi. Chớ có theo họ". Thời kỳ xẩy ra hiện tượng kẻ thù được phép lộng hành này, bài đọc thứ nhất năm B đă tiên báo rằng: "kể từ khi có các dân nước th́ lúc ấy sẽ là một thời kỳ khốn khổ hơn hết". Thế nhưng, v́ được phép nên chỉ có hạn thôi, như bài Phúc Âm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm A cho biết, "mùa gặt là tận thế và các thợ gặt là các thiên thần". Do đó, bài đọc thứ nhất năm B của Chúa Nhật này c̣n tiên báo thêm: "Vào lúc ấy, có đại vương Micae là vị bảo vệ dân ngươi nổi lên... Bấy giờ, dân ngươi, mọi kẻ có tên trong sách, sẽ được thoát", Họ "sẽ được thoát" chẳng những v́ được cứu, mà c̣n một phần cũng là "nhờ chịu đựng kiên nhẫn", như Chúa Giêsu đă nhấn mạnh trong bài Phúc Âm năm C khi Người nói cho các môn đệ hay về việc bắt bớ sẽ xẩy ra. "Mọi kẻ có tên trong sách sẽ được thoát" đây là ai, nếu không phải là, theo bài đọc thứ nhất năm C, "những kẻ kính sợ danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên tỏa ra những tia sáng chữa cho lành mạnh".  Thế rồi, cũng theo bài đọc thứ nhất năm C này, th́ "tất cả mọi kẻ kiêu hănh và mọi kẻ hành ác sẽ như rơm rạ, và ngày đang đến ấy sẽ thiêu đốt họ, làm cho họ chẳng c̣n gốc rễ cũng chẳng c̣n ngành lá", đúng như dẫn giải của bài Phúc Âm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm A, "khi cỏ lùng bị thu lại đốt đi th́ cũng là lúc tận thế", tức là lúc, như lời Chúa Giêsu tuyên bố trong bài Phúc Âm năm B, "bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh hiển đến trong mây trời. Người sẽ sai các sứ giả của Người đi triệu tập thành phần tuyển chọn của Người lại từ khắp bốn phương, từ tận cùng trái đất và bầu trời".

 

            Lạy Cha chúng con ở trên trời, trong "Chúa Kitô: Sự Sống Tái Sinh", và qua Bí Tích Rửa Tội, Cha đă trao cho chúng con "ngân qũi" của Cha để chúng con có thể "làm lợi thêm" cho Cha, trong "một thời gian vắng mặt" của Con Cha. Lạy Cha là "Chúa ngự đến cai trị địa cầu bằng đức công minh" (đáp ca năm C), "xin bảo toàn (chúng con), lạy Chúa, v́ (chúng con) t́m nương tựa Chúa" (đáp ca năm B), để chúng con có thể cùng nhau hân hoan xướng lên rằng: "Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa" (đáp ca năm A).