3- Mùa Giáng Sinh

 

"Chúng ta đă được thấy vinh hiển của Người"

 

 

Mùa Giáng Sinh, theo Phụng Niên, chính thức kể từ Đại Lễ Giáng Sinh, 25-12 hằng năm. Ngoài Đại Lễ Giáng Sinh, Mùa Giáng Sinh c̣n bao gồm những Lễ liên quan trực tiếp đến mầu nhiệm và biến cố "Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta". Như được liệt kê ở trang 21, những Lễ trong Mùa Giáng Sinh sau Đại Lễ Giáng Sinh và trực tiếp liên quan đặc biệt đến Đại Lễ Giáng Sinh là:

1-         Lễ Thánh Gia (Chúa Nhật trong Tuần Bát Nhật sau Lễ Giáng Sinh, hay vào ngày 30-12 nếu không có Chúa Nhật này)

2-         Lễ Mẹ Thiên Chúa (Ngày Đầu Năm Dương Lịch 1-1 cũng là ngày cuối Tuần Bát Nhật sau Lễ Giáng Sinh)

3-         Chúa Nhật 2 sau Lễ Giáng Sinh

4-         Lễ Hiển Linh (luôn cử hành vào Chúa Nhật, từ giữa ngày 2 đến 8 Tháng Giêng. Nếu trùng với Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, một lễ thường được cử hành vào Chúa Nhật sau ngày 6-1 hằng năm, th́ Lễ Chúa Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa sẽ được dời lại vào ngày hôm sau là ngày thứ hai ngay sau đó, như đă xẩy ra trong những năm 1989, 1990, 1995 và 1996)

 

Nhận Thức Mùa Giáng Sinh

 

Theo Dự Án Cứu Rỗi của Thiên Chúa, như Nội Dung (trang 4) của cuốn sách này phác họa, th́ Phụng Niên có thể được chia làm 3 phần tiêu biểu cho 3 Mùa Phụng Vụ chính: "Chúa Kitô: Sự Sống Tỏ Hiện", "Chúa Kitô: Sự Sống Thông Ban"' và "Chúa Kitô: Sự Sống Tái Sinh".

 

Chủ đề của chung Mùa Phụng Vụ thứ nhất, bao gồm Mùa Vọng, Đại Lễ Giáng Sinh, Mùa Giáng Sinh và Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh, là "Chúa Kitô: Sự Sống Tỏ Hiện". Thế nhưng, "Chúa Kitô: Sự Sống Tỏ Hiện" là ai và ra sao, được Mùa Phụng Vụ thứ nhất của Phụng Niên tưởng niệm theo như trang 44 đă phân tách và đúc kết. 

 

"Chúa Kitô: Sự Sống Tỏ Hiện" là ai? Người chính là "Lời đă hóa thành nhục thể" (Mùa Vọng) "và ở giữa chúng ta" (Đại Lễ Giáng Sinh). "Chúa Kitô: Sự Sống Tỏ Hiện" ra sao? Ở chỗ "chúng ta đă được thấy vinh hiển của Người" (Mùa Giáng Sinh, mà chóp đỉnh của mùa này là lễ Hiển Linh), "vinh hiển của Người Con Duy Nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lư" (Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh, bắt đầu là lễ chịu phép rửa của Chúa Giêsu, "Con yêu dấu đẹp ḷng Cha mọi đàng": "đầy ân sủng và chân lư" ).

Theo nội dung của chung Mùa Phụng Vụ thứ nhất, dưới chủ đề: "Chúa Kitô: Sự Sống Tỏ Hiện" này, Mùa Vọng là mùa mở đầu cho cả Phụng Niên để Giáo Hội tưởng niệm "Lời đă hóa thành nhục thể".

 

Trong Mùa Vọng, Giáo Hội hướng về mầu nhiệm "Lời đă hóa thành nhục thể", để dọn ḷng cho con cái của ḿnh long trọng mừng biến cố "Lời ở giữa chúng ta", bằng việc cử hành Phụng Vụ Đại Lễ Giáng Sinh. Trong Mùa Giáng Sinh nối tiếp Đại Lễ Giáng Sinh, qua Lời Chúa được công bố nơi các bài đọc chọn lọc, Giáo Hội tiếp tục tưởng niệm mầu nhiệm và biến cố "Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta", mà thực sự "chúng ta đă được thấy vinh hiển của Người".

 

Chính v́ thế mà Mùa Phụng Vụ thứ nhất trong 3 mùa của Phụng Niên mang ư nghĩa "Chúa Kitô: Sự Sống Tỏ Hiện", và cũng v́ thế mà Thánh Lễ trọng kết thúc Mùa Giáng Sinh là Lễ Hiển Linh, Lễ Chúa tỏ ḿnh ra và "chúng ta đă được thấy vinh hiển của Người".

 

Qua các bài đọc được Giáo Hội chọn đọc dành cho những Thánh Lễ đặc biệt trong Mùa Giáng Sinh, như những lễ được trích dẫn ở trang 74 trên đây, là con cái của Giáo Hội, "chúng ta đă được thấy vinh hiển của Người" như sau:

1.         Tỏ hiện ra trong Thánh Gia

2.         Tỏ hiện ra nơi Thiên Mẫu

3.         Tỏ hiện ra từ dân Do Thái

4.         Tỏ hiện ra cho dân ngoại

 

Lễ Thánh Gia 

Chiêm Ngắm Lời Chúa là Thần Linh:

 

            "Thiên thần Chúa hiện ra với Giuse trong giấc mộng ở bên Ai Cập... Ông đă chỗi dậy, đem con trẻ và mẹ Người trở về đất Do Thái... đến miền Galilêa. Ở đó, ông định cư trong một tỉnh gọi là Nazarét" (năm A)' "Khi đến ngày thanh tẩy theo luật Moisen, Maria và Giuse mang con trẻ Giêsu lên Gia-Liêm để dâng Người cho Chúa... Con trẻ lớn lên, khỏe mạnh, đầy khôn ngoan, và ân sủng Thiên Chúa ở với Người" (năm B)' "Khi cha mẹ Người thấy Người th́ bỡ ngỡ và mẹ Người nói với Người rằng: 'Con ơi, sao con lại đối xử với chúng ta như thế? Con thấy đó cha con và mẹ đă sầu khổ t́m kiếm con'. Người nói với các ngài: 'Sao cha mẹ lại t́m con? Cha mẹ không biết rằng Con phải ở trong nhà của Cha con hay sao?'... Đoạn Người theo các ngài về Nazarét và tùng phục các ngài" (năm C): "Chúa đặt vinh dự của người cha trên con cái và củng cố uy quyền của người mẹ nơi các con" -  "Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người"' "V́ anh em là những người được tuyển chọn, thánh hảo và yêu dấu của Thiên Chúa, anh em hăy mặc lấy tâm t́nh nhân hậu, từ ái, khiêm hạ, nhu ḿ và nhẫn nại... Vợ hăy phục tùng chồng. Đây là phận sự của qúi chị trong Chúa... Chồng hăy yêu thương vợ. Đừng làm khổ vợ... Con cái hăy vâng lời cha mẹ của ḿnh trong mọi sự như một đường lối đáng theo trong Chúa... Những người làm cha đừng nạt nộ con cái kẻo chúng nhát sợ".

 

 

Cảm Nghiệm Lời Chúa là Sự Sống

 

"Chúng ta đă được thấy vinh hiển của Người" tỏ hiện ra trong Thánh Gia. Ngay từ ban đầu, theo ư định tạo dựng của Thiên Chúa, được mạc khải qua những đoạn đầu Thánh Kinh (x.KN 1:26-28), gia đ́nh là một cộng đoàn yêu thương phát sinh sự sống. Do đó gia đ́nh là h́nh ảnh tiêu biểu cho Thiên Chúa Ba Ngôi, Một Thực Tại Thần Linh: Thực Tại Yêu Thương Trọn Hảo và Viên Măn Sự Sống.

 

"Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" trong đời sống gia đ́nh là để Người có thể thánh hóa mối liên hệ làm nên đời sống gia đ́nh. Nhờ đó, gia đ́nh được thực sự phản ảnh Thực Tại Thần Linh là Thiên Chúa Ba Ngôi, và do đó, gia đ́nh mới xứng đáng được trở nên nơi Chúa ngự, nên "nhà của Thiên Chúa" (1Tim.3:15), nên một "giáo hội tại gia - Ecclesia Domestica" (Hiến Chế của Công Đồng Chung Vaticanô II ngày 21-11-1964 về Giáo Hội "Lumen Gentium": 11' Sắc Lệnh của Công Đông Chung Vaticanô II ngày 18-11-1965 về Tông Đồ Giáo Dân "Apostolicam Actuositatem": 11' Tông Huấn của Đức Gioan-Phaolô II ban hành ngày 22-11-1981, đúc kết Thượng Hội Đông Giám Mục nhóm họp ngày 26/9-25-10/1980, về Vai Tṛ của Gia Đ́nh Kitô Giáo trong Thế Giới Tân Tiến "Familiaris Consortio": 49)

 

Theo cấp trật tự nhiên trong cơ cấu gia đ́nh, người chồng và người cha là đầu của gia đ́nh. Ở chỗ: "Chồng hăy yêu thương vợ. Đừng làm khổ vợ" (bài đọc 2), và "Chúa đặt vinh dự của người cha trên con cái" (bài đọc 1). Do đó, "chúng ta đă được thấy vinh hiển của Người" trước hết tỏ ra cho Giuse, Thánh Gia Trưởng, qua việc "thiên thần Chúa hiện ra với ông trong giấc mộng" (Phúc Âm năm A), và ngài "đă chỗi dậy đem con trẻ và mẹ Người" (Phúc Âm năm A) làm theo những ǵ được tỏ ra cho ngài.

 

Về phần người vợ, "là đồng bạn xứng hợp" (KN 2:18,20) của người chồng trong gia đ́nh, bà cũng phải tỏ ra "phục tùng chồng" (bài đọc 2), trong việc nghe theo chồng và đi theo chồng, như trường hợp Mẹ Maria theo Thánh Gia Trưởng Giuse sang Ai Cập hay về đất Do Thái (Phúc Âm năm A). Trong vai tṛ làm mẹ để cộng tác với người cha trong việc dưỡng dục con cái, người mẹ đă được "Chúa củng cố uy quyền nơi các con" (bài đọc 1): "Con ơi, sao con lại đối xử với chúng ta như vậy? Con thấy đó cha con và mẹ đă sầu khổ t́m kiếm con" (Phúc Âm năm C). 

 

V́ đôi bạn Thánh Gia Giuse-Maria tỏ ra hết sức chu toàn phận sự làm cha và làm mẹ của ḿnh đối với "Lời hoá thành nhục thể và ở giữa chúng ta", đúng như Thiên Chúa trao phó cho các ngài, nhất là qua việc chu toàn "luật Moisen ... mang con trẻ Giêsu lên Gia-Liêm để dâng Người cho Chúa" (Phúc Âm năm B). Bởi thế, các ngài qủa đáng được chúc tụng: "Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người" (đáp ca).

 

Đôi bạn Thánh Gia Giuse-Maria "phúc thay" ở chỗ, chính các ngài là những vị "được thấy vinh hiển của Người", khi các ngài thấy "con trẻ lớn lên, khoẻ mạnh, đầy khôn ngoan, và ân sủng Thiên Chúa ở với Người" (Phúc Âm năm B), một phát triển toàn diện nơi bản thân Thiếu Nhi Giêsu, cả về thể lư (khỏe mạnh), tâm lư (khôn ngoan) lẫn đạo lư (ân sủng).

 

T́nh trạng phát triển toàn diện này nơi bản thân Thiếu Nhi Giêsu được tỏ hiện ra trong trường hợp cụ thể là "năm lên 12 tuổi" Người "phải ở trong nhà của Cha" (Phúc Âm năm C), "ngồi giữa các vị thầy, nghe họ nói và đặt vấn đề với họ" (Phúc Âm cùng năm). "Vinh hiển của Người" tỏ ra trong trường hợp này đă làm cho chẳng những "tất cả những ai nghe Người đều sửng sốt về sự thông biết của Người và những đối đáp của Người" (Phúc Âm cùng năm), mà ngay cả chính cha mẹ của Người cũng "không hiểu được điều Người nói với các ngài" (Phúc Âm cùng năm).

 

            Lạy Cha chúng con ở trên trời, "Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng con và chúng con đă được thấy vinh hiển của Người" tỏ ra một cách toàn vẹn nơi con người của Thiếu Nhi Giêsu. Một vinh hiển chẳng những làm cho các bậc thầy trong dân Do Thái bấy giờ thán phục, mà nhất là qua việc "Người theo các ngài (thánh Giuse và Mẹ Maria) về Nazarét và vâng phục các ngài" (Phúc Âm cùng năm) - Xin Cha làm cho "vinh hiển của Người" tiếp tục tỏ hiện nơi Kitô hữu chúng con, khi chúng con biết "vâng lời cha mẹ của ḿnh trong mọi sự như một đường lối đáng theo của Thiên Chúa" (bài đọc 2).

 

 

Lễ Mẹ Thiên Chúa

Chiêm Ngắm Lời Chúa là Thần Linh:

 

"Maria lưu giữ tất cả những điều này (các mục đồng đến thấy Maria, Giuse và thấy hài nhi nằm trong máng cỏ) mà suy niệm trong ḷng... Đến ngày thứ tám để cắt b́ cho Người (hài nhi), Người được đặt tên là Giêsu, tên mà thiên thần đă gọi Người trước khi Người được thụ thai": "Đây là cách thức các ngươi (Aaron và các con của ông) chúc lành cho dân Do Thái:... Chúa tỏ thiên nhan của Ngài chiếu soi trên các người, và tỏ ḷng sủng ái đối với các người" - "Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng tôi"' "Khi đến thời điểm ấn định, Thiên Chúa sai Con Ngài được sinh ra bởi một người nữ, được sinh ra theo lề luật, để giải cứu những ai lụy thuộc lề luật, ngỏ hầu chúng ta có thể được hưởng t́nh trạng làm con cái thừa nhận."

 

           

Cảm Nghiệm Lời Chúa là Sự Sống:

 

"Chúng ta đă được thấy vinh hiển của Người" tỏ hiện ra nơi Thiên Mẫu. Nếu dân Do Thái được Thiên Chúa dùng Aaron và các con cái tư tế của ông chúc lành cho bằng câu: "Chúa tỏ thiên nhan của Ngài chiếu soi trên các người và tỏ ḷng sủng ái đối với các người" (bài đọc 1), th́ Mẹ Maria qủa là Đấng được "đầy ơn phúc" (Lk.1:28). Bởi v́ cả con người của Mẹ đă được "Chúa tỏ thiên nhan của Ngài" ra cho, đó là khi Con Thiên Chúa "là phản ảnh vinh quang Cha, là hiện thân đích thực của hữu thể Cha" (bài đọc 2 Thánh Lễ Giáng Sinh Ban Ngày) được thụ thai trong cung ḷng trinh nguyên của Mẹ.

 

Đúng thế, "khi đến thời điểm ấn định, Thiên Chúa đă sai Con Ngài do một người nữ sinh ra" (bài đọc 2). Như thế, "Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta", "được đặt tên là Giêsu" (Phúc Âm), trước hết đă ở với cá nhân Mẹ Maria, nhờ đó, Mẹ Maria cũng chính là con người đầu tiên "được thấy vinh hiển của Người". Đến khi "vinh hiển của Người" tỏ ra cho các mục đồng, Mẹ "đă nh́n thấy vinh hiển của Người" qua việc Mẹ "lưu giữ tất cả những điều này mà suy niệm trong ḷng" (Phúc Âm).

 

Thật ra, theo tác dụng ân sủng, Mẹ Maria đă "nh́n thấy vinh hiển của Người" trước hết mọi người. Ở chỗ, trong cả loài người sa đọa (x.Rm.5:12), chỉ có duy một ḿnh Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ, "được hưởng t́nh trạng làm con cái thừa nhận" (bài đọc 2), đó là Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay từ khi Mẹ được đầu thai trong ḷng thai mẫu, như Giáo Hội tuyên tín qua Tông Hiến "Ineffabilis Deus" của Đức Piô IX ban hành ngày 8-12-1854.

Đó là lư do Lễ Mẹ Thiên Chúa, trước kia được kính vào ngày 11-10 hằng năm, nhưng sau Công Đồng Chung Vaticanô II, theo lịch tŕnh canh tân Phụng Vụ, Giáo Hội đă chuyển lễ này vào ngay ngày đầu năm Dương Lịch, 1-1, như đă được nhắc lại trong Tông Huấn "Marialis Cultus" (số 5) của Đức Phaolô VI ban hành ngày 2-2-1974 về Việc Tôn Sùng Đức Trinh Nữ Maria .

 

            Lạy Cha chúng con ở trên trời, Cha là "Thiên Chúa  xót thương và ban phúc lành cho chúng con" (đáp ca), bởi thế, "trong thời sau hết này, (Cha) đă (tỏ ḿnh cho nhân loại chúng con qua) Người Con là phản ảnh vinh quang của Cha, là hiện thân đích thực của hữu thể Cha" (bài đọc 2 Lễ Giáng Sinh Ban Ngày). Thế nhưng, trong tất cả mọi tạo vật nói chung và loài người chúng con nói riêng,chỉ có một ḿnh Mẹ Maria là tạo vật diễm phúc nhất, v́ Mẹ đă được Cha tiền định cho làm Mẹ của Con Cha. Xin Cha cho chúng con thấu hiểu được thân phận tạo vật của chúng con, đối với Cha là Thiên Chúa hằng sống muốn thông ḿnh ra, như Mẹ Maria, chỉ là "một người nữ" (bài đọc 2), một thân phận tiêu biểu cho ơn gọi phổ quát của loài người tạo vật là "xin vâng" (Lk.1:38), trong việc chấp nhận mọi sự theo Thánh Ư của Cha, để Thần Linh Cha có thể hoàn toàn chiếm dùng chúng con trong việc thông ban "Chúa Kitô: Sự Sống Tỏ Hiện" cho trần gian.

 

 

Chúa Nhật Thứ Hai sau Lễ Giáng Sinh

Chiêm Ngắm Lời Chúa là Thần Linh:

 

            "Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, và chúng ta đă được thấy vinh hiển của Người, vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lư... Từ sự viên măn của Người, tất cả chúng ta nhận được hết ơn này đến ơn khác.": "Đấng Hóa Công của tất cả mọi sự truyền lệnh cho ta (Sự Khôn Ngoan) và Đấng h́nh thành ta đă chọn địa điểm cho túp lều của ta. Ngài nói: 'Hăy ở trong nhà Giacóp, hăy hưởng gia nghiệp nơi nhà -ch-Diên'...Ta cắm lều ở giữa dân hiển vinh, nơi cơ phần của Chúa là gia nghiệp của Ngài" - "Ngôi Lời đă hóa thành nhục thể và đă cư ngụ giữa chúng ta"' "Thiên Chúa đă chọn chúng ta trong Người (Chúa Giêsu Kitô) trước khi thế gian hiện hữu, để nên thánh hảo và vô t́ tích trước nhan Ngài, cho được tràn đầy t́nh yêu' đồng thời Ngài đă tiền định chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô được làm những đứa con thừa nhận, để tất cả có thể chúc tụng hồng ân linh thánh mà Ngài ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài... Xin Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô, Cha vinh hiển, ban cho anh em tinh thần khôn ngoan và thấu hiểu để anh em nhận biết Ngài một cách rơ ràng..."

 

 

Cảm Nghiệm Lời Chúa là Sự Sống:

 

"Chúng ta đă được thấy vinh hiển của Người" tỏ hiện ra từ dân Do Thái. "Ngôi Lời đă hóa thành nhục thể và đă cư ngụ giữa chúng ta" (đáp ca Chúa Nhật 2 sau Lễ Giáng Sinh)... "từ sự viên măn của Người, tất cả chúng ta nhận được hết ơn này đến ơn khác" (Phúc Âm). "Tất cả chúng ta" đây là ai, nếu không phải là chung nhân loại và riêng Kitô hữu, bao gồm thành phần tin vào Chúa Kitô, không kể họ là dân Do Thái hay Dân Ngoại.

 

Tuy nhiên, theo ư định của Thiên Chúa, "ơn cứu chuộc phát xuất từ dân Do Thái" (Jn.4:22). Do đó mà "Đấng Hóa Công của tất cả mọi sự truyền lệnh cho ta (Sự Khôn Ngoan hay Lời nhập thể) và Đấng h́nh thành ta đă chọn địa điểm cho túp lều (h́nh ảnh ám chỉ nhân tính của Lời nhập thể) của ta. Ngài nói: 'Hăy ở trong nhà Giacóp, hăy hưởng gia nghiệp nơi nhà -ch-Diên, nơi cơ phần của Chúa là gia nghiệp của Ngài" (bài đọc 1).

 

Cho dù "Lời đă hóa thành nhục thể" như "nụ hoa nở ra từ các rễ của (chồi Đavít)" (bài đọc 1 Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A), thế nhưng, nhân tính mà Người mặc lấy đây là "gia nghiệp" của chung loài người. Do đó, theo ư định của ḿnh, "Thiên Chúa đă chọn chúng ta trong Người (Chúa Giêsu Kitô) trước khi thế gian hiện hữu... đồng thời, qua Đức Giêsu Kitô, Ngài đă tiền định chúng ta được làm những đứa con thừa nhận" (bài đọc 2).

 

            Lạy Cha chúng con ở trên trời, Cha là "Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô" (bài đọc 2), "Đấng mà (Cha) đă đặt làm thừa tự của tất cả mọi sự" (bài đọc 2 Thánh Lễ Ban Ngày Giáng Sinh) - xin Cha "ban cho (chúng con) tinh thần khôn ngoan và thấu hiểu để (chúng con có thể) nhận biết Người một cách rơ ràng" (bài đọc 2), nhờ đó, "tất cả (chúng con) có thể chúc tụng hồng ân linh thiêng mà (Cha) ban cho chúng (con) trong Con yêu dấu của (Cha)" (bài đọc 2).

 

 

Lễ Hiển Linh

Chiêm Ngắm Lời Chúa là Thần Linh:

 

            "Sau khi Chúa Giêsu được sinh ra ở Bêlem xứ Giuđêa trong triều đại vua Hêrôđê, có các nhà chiêm tinh từ phương đông đến Gia-Liêm hỏi rằng: 'Tân sinh vương của dân Do Thái ở đâu? Chúng tôi đă thấy ngôi sao của Người hiện lên nên chúng tôi đến để triều bái Người'... Sau khi hội kiến với vua, họ lên đường... Nh́n thấy ngôi sao, họ vui mừng hớn hở, và khi tiến vào nhà, họ thấy con trẻ với Mẹ Người là Maria. Họ phục xuống thờ lạy Người. Đoạn họ mở kho báu của ḿnh ra, dâng cho Người các lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược": "Hỡi Gia-Liêm, hăy chỗi dậy trong quang sáng! Ánh sáng của ngươi đă đến, vinh quang của Chúa chiếu tỏa trên ngươi. Ḱa, tối tăm bao phủ trái đất, và những đám mây mù đang che lấp các dân' thế nhưng, trên ngươi Chúa đang chiếu sáng và nơi ngươi vinh quang của Ngài xuất hiện. Các dân tộc sẽ bước đi nhờ ánh sáng của ngươi và các vua cũng sẽ bước đi nhờ ánh quang rực rỡ của ngươi" -  "Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa"' "Dự án kín mật của Thiên Chúa đối với con người trong những thời xưa kia nay đă được mạc khải nhờ Thần Linh... Đó là không ngoài điều này: Trong Chúa Giêsu Kitô, các Dân Ngoại giờ đây cũng được thừa tự với những người Do Thái, họ là những phần thể của cùng một thân thể, đồng thời  nhờ việc rao giảng Phúc Âm họ cũng là các người thừa tự của lời hứa".

 

 

Cảm Nghiệm Lời Chúa là Sự Sống:

 

"Chúng ta đă được thấy vinh hiển của Người" tỏ hiện ra cho dân ngoại. Phải, như Phụng Vụ Lời Chúa trong Chúa Nhật Thứ Hai sau Lễ Giáng Sinh đă tỏ bầy, và Lời Chúa trong chính Lễ Hiển Linh này cũng lập lại, đó là "chúng ta đă được thấy vinh hiển của Người" trước hết phát ra từ dân Do Thái: "Hỡi Gia-Liêm, hăy chỗi dậy trong quang sáng! Ánh sáng của ngươi đă đến, vinh quang của Chúa chiếu tỏa trên ngươi. Ḱa, tối tăm bao phủ trái đất, và những đám mây mù đang che lấp các dân' thế nhưng, trên ngươi Chúa đang chiếu sáng và nơi ngươi vinh quang của Ngài xuất hiện. Các dân tộc sẽ bước đi nhờ ánh quang rực rỡ của ngươi" (bài đọc 1).

 

Lời Thánh Kinh Cựu Ước của dân Do Thái này đă hoàn toàn ứng nghiệm nơi sự việc: "Sau khi Chúa Giêsu được sinh ra ở Bêlem xứ Giuđêa trong triều đại vua Hêrôđê, có các nhà chiêm tinh từ phương đông đến Gia-Liêm" (Phúc Âm). Bởi v́: "Dự án kín mật của Thiên Chúa... đó là trong Chúa Giêsu Kitô, các Dân Ngoại nay cũng được thừa tự với những người Do Thái, họ là những phần thể của cùng một thân thể, và nhờ việc rao giảng Phúc Âm mà họ cũng là các người thừa tự của lời hứa" (bài đọc 2).

 

"Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" đă tỏ hiện vinh hiển của Người ra cho Dân Ngoại thấy qua "ngôi sao của Người" (Phúc Âm). Và Dân Ngoại quả thực "đă thấy... nên chúng tôi đến để triều bái Người" (Phúc Âm). Qua "các nhà chiêm tinh từ phương đông", Dân Ngoại đă "tiến vào nhà (tác động biểu hiệu cho việc gia nhập Giáo Hội, nơi Chúa ngự trên thế gian), họ thấy con trẻ với Mẹ Người là Maria" (Phúc Âm).

 

            Lạy Cha chúng con ở trên trời, Cha là "Thiên Chúa đă chọn chúng (con) trong Người (Đức Giêsu Kitô) trước khi thế gian hiện hữu, để (chúng con được) nên thánh hảo và vô t́ tích trước nhan (Cha), cho (chúng con) đươc tràn đầy t́nh yêu" (bài đọc 2 Chúa Nhật Thứ Hai sau Lễ Giáng Sinh) - Xin Cha cho chúng con, như các chiêm gia đông phương, sau khi đă "được nh́n thấy vinh hiển của Người" th́ "phục xuống thờ lạy Người. Đoạn mở kho báu của ḿnh ra, dâng cho Người các lễ vật là vàng bạc (biểu hiệu  vương quyền tuyệt đối của Người trên tất cả mọi sự), nhũ hương (biểu hiệu thiên chức thượng tế đời đời của Người để làm trung gian duy nhất giữa Cha và loài người), và mộc dược (biểu hiệu hiến tế của Người dâng lên Cha để cứu chuộc loài người)" (Phúc Âm). Ôi, "lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa" (đáp ca). 

 

Hiện Thực Mùa Giáng Sinh

 

Mùa Giáng Sinh là thời gian Giáo Hội tiếp tục tưởng niệm biến cố "Lời đă hóa thành nhục thể ở giữa chúng ta, và chúng ta đă được thấy vinh hiển của Người". C̣n Chúa Giêsu, tuy đă về trời, nhưng Người vẫn "luôn ở lại với (Giáo Hội) cho đến tận thế" (Mt.28:20). Do đó, qua Phụng Vụ của Giáo Hội trong Mùa Giáng Sinh, "Chúa Kitô: Sự Sống Tỏ Hiện", "Ánh Sáng đă đến... (vẫn) đang chiếu sáng" (bài đọc 1 Thánh Lễ Hiển Linh) nơi chi thể của Giáo Hội mà Người là Đầu (x.Eph.1:22'5:23).

 

Phần mỗi Kitô hữu, chung Phụng Niên và riêng mỗi Mùa Phụng Vụ chính là thời gian "ơn cứu độ gần hơn lúc mới chấp nhận đức tin" (bài đọc 2 CN1MV năm A), tức gần họ hơn lúc họ mới lănh nhận Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, trên thực tế, người Kitô hữu vẫn có thể mắc phải t́nh trạng đáng tiếc là "có một Đấng ở giữa qúi vị mà qúi vị không biết" (Phúc Âm CN3MV năm B). Bởi vậy để có thể "thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa" (Phúc Âm CN2MV năm C), được tỏ ra nơi "Chúa Kitô: Sự Sống Tỏ Hiện", trong Phụng Vụ của Mùa Giáng Sinh này, người Kitô hữu chúng ta c̣n cần phải luôn luôn biết "chúc tụng hồng ân linh thiêng mà Ngài ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài" (bài đọc 2 Chúa Nhật Thứ Hai sau Lễ Giáng Sinh).