10- Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi 

Thực Tại Sự Sống

 

 

Chiêm Ngắm Lời Chúa là Thần Linh

 

A.        "Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: 'Phải, Thiên Chúa đă quá yêu thế gian đến ban Con duy nhất của Ngài, để ai tin vào Con th́ không phải chết song được sự sống đời đời. Thiên Chúa không sai Con đến thế gian để luận phạt thế gian, song để thế gian nhờ Người mà được cứu. Ai tin vào Người th́ khỏi bị luận phạt, c̣n ai không tin th́ đă bị luận phạt rồi": "Sáng sớm Moisen mang theo hai bia đá lên Núi Sinai như Chúa truyền cho ông. Khi ở trong đám mây mà xuống, Chúa đứng ở đó với ông và công bố tên của Ngài là 'Chúa'. Vậy Chúa đi ngang qua trước mặt ông và kêu lên: 'Chúa, Chúa, một Thiên Chúa từ bi và sủng ái, chậm giận dữ mà lại giầu ḷng nhân hậu cũng như trung thành'" - "Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời" (ở đây, theo Sách Lễ Tiếng Anh, câu đáp ca là "Glory and praise for ever", "Vinh quang và chúc tụng đến muôn đời")' "Hỡi qúi anh em... Hăy sống trong hài ḥa và b́nh an, th́ Thiên Chúa của yêu thương và an b́nh sẽ ở với anh em... Xin ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, và t́nh yêu của Thiên Chúa, và niềm thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em".

B-        "11 môn đệ lên đường đi Galilêa, đến núi mà Chúa Giêsu đă triệu tập các vị... Chúa Giêsu tiến đến và ngỏ cùng các vị những lời này: 'Thày được toàn quyền trên trời dưới đất' bởi vậy các con hăy đi tuyển mộ các môn đồ từ tất cả mọi dân nước. Các con hăy rửa tội cho họ nhân danh 'Cha và Con và Thánh Thần'. Các con hăy dạy họ tuân giữ mọi điều Thày đă truyền cho các con. Và hăy biết rằng Thày sẽ luôn ở cùng các con cho đến tận thế!": "Moisen nói với dân chúng: 'Giờ đây các người phải biết và ghi tạc trong ḷng rằng Chúa là Thiên Chúa ở trên các tầng trời và ở dưới mặt đất, không có một Đấng nào khác nữa. Các người phải giữ các huấn lệnh và giới răn của Ngài mà tôi truyền cho cho các người hôm nay đây, để các người cùng con cháu các người sau này được khang an thịnh vượng, và để các người được trường thọ trên mảnh đất mà Chúa là Thiên Chúa ban cho các người đến muôn đời" - "Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng ḿnh"' "Tất cả những ai được Thần Linh của Thiên Chúa dẫn dắt đều là những người con của Thiên Chúa. Anh em không nhận lănh một thần trí nô lệ đưa anh em trở lại t́nh trạng sợ hăi, mà là một thần trí nghĩa tử, nhờ đó, chúng ta kêu lên 'Abba!' (tức là 'Lạy Cha'). Chính Thần Linh chứng tỏ cho tâm linh của chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Và nếu chúng ta là con cái, chúng ta cũng là những người thừa tự nữa: những người thừa tự của Thiên Chúa, những người thừa tự với Đức Kitô, chỉ khi nào chúng ta chịu đau khổ với Người để được hiển vinh cùng với Người".

C-        "Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người: 'Thày cần phải nói với các con nhiều hơn nữa, song hiện nay các con không thể nào kham nổi. Thế nhưng, khi Ngài đến, là Thần Chân Lư, Ngài sẽ dẫn chúng con vào tất cả sự thật. Ngài sẽ không tự ḿnh mà nói, nhưng sẽ chỉ nói điều Ngài nghe, và sẽ loan truyền cho các con những điều phải đến. Làm như thế, Ngài sẽ làm cho Thày được hiển vinh, v́ Ngài sẽ nhận lănh từ Thày điều Ngài sẽ loan truyền cho các con. Tất cả mọi sự Cha có đều thuộc về Thày. Đó là lư do Thày nói những ǵ Ngài sẽ loan truyền cho các con Ngài sẽ lấy từ Thày": "Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán thế này: 'Chúa đă sinh ra Ta làm trưởng tử cho những đường lối của Ngài, làm tiên phong cho những kỳ công xa xưa của Ngài... Bấy giờ Ta ở bên Ngài như thủ công viên của Ngài, và ngày qua ngày Ta là niềm vui của Ngài, lúc nào cũng vui đùa trước nhan Ngài, vui đùa trên mặt đất của Ngài' và Ta t́m thấy vui thú nơi con cái loài người'" - "Lạy Chúa, lạy Chúa chúng tôi, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu"' "Giờ đây, nhờ Chúa Giêsu Kitô của chúng ta, được công chính hóa bởi đức tin, chúng ta được thuận ḥa với Thiên Chúa... Chúng ta biết rằng đau thương tạo nên nhẫn nại, nhẫn nại tạo nên nhân đức anh hùng, và nhân đức anh hùng tạo nên niềm hy vọng. Niềm hy vọng này sẽ không làm cho chúng ta thất vọng, v́ t́nh yêu của Thiên Chúa đă tuôn đổ vào ḷng trí chúng ta nhờ Thánh Thần là Đấng đă được ban cho chúng ta".

 

 

Cảm Nghiệm Lời Chúa là Sự Sống:

 

Thiên Chúa Ba Ngôi là Thực Tại Sự Sống. Trong Mùa Phục Sinh, bắt đầu từ Đại Lễ Chúa Phục Sinh, nếu Phụng Vụ Lời Chúa diễn Đạt chủ đề Chúa Kitô "là Sự Sống Lại và là Sự Sống", th́ đúng như nhận định ở trang 41: "Biến Cố Chúa Kitô sai Chúa Thánh Thần đến, một biến cố được Giáo Hội long trọng cử hành để mở màn cho Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Bởi đó, Mùa Thường Niên này c̣n được bắt đầu, ngay sau Đại Lễ Chúa Thánh Thần, Nguyên Lư Sự Sống, 3 Lễ Trọng liên quan đến Sự Sống Thần Linh nữa, đó là các Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, Thực Tại Sự Sống, Ḿnh Máu Thánh Chúa, Bí Tích Sự Sống, và Thánh Tâm Chúa, Nguồn Mạch Sự Sống". 

 

Theo thời gian, lễ Thiên Chúa Ba Ngôi được Giáo Hội đặt sau Đại Lễ Chúa Phục Sinh và Mùa Phục Sinh cũng như sau Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống,  bởi v́ Thiên Chúa Ba Ngôi là Thực Tại Sự Sống Thần Linh, một Sự Sống đă được mạc khải và thông ban nơi Chúa Kitô "là Sự Sống" và bởi "Chúa Thánh là Đấng ban Sự Sống", một Sự Sống mà con người sa đọa được mời đến tham hưởng "nhân danh Cha và Con và Thánh Thần" (Phúc Âm năm B), tức là con người được tái sinh vào Sự Sống của chính Thiên Chúa Ba Ngôi, đó là con người được sống trong "ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, và t́nh yêu của Thiên Chúa, và niềm thông hiệp của Chúa Thánh Thần" (bài đọc 2 năm A). 

 

Thật vậy, nếu Chúa Kitô, "Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Phúc Âm Lễ Ban Ngày Giáng Sinh), "và t́m thấy vui thú nơi con cái loài người" (bài đọc 1 năm C), "là Sự Sống", th́ Sự Sống này bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi: Thực Tại Sự Sống. Bởi v́, "tất cả mọi sự Cha có đều thuộc về Thày. Đó là lư do Thày nói những ǵ Ngài (Thánh Thần) sẽ loan truyền cho các con Ngài sẽ lấy từ Thày" (Phúc Âm năm C). Như thế, Chúa Kitô "là Sự Sống" này được Chúa Cha "ban cho thế gian" (Phúc Âm năm A), và sau đó, được Chúa Thánh Thần "loan truyền cho (Giáo Hội)" (Phúc Âm năm C), để "tất cả được nên một... trong Chúng Ta" (Phúc Âm Chúa Nhật 7 Mùa Phục Sinh năm C).

 

Trước hết, Chúa Kitô "là Sự Sống" được Chúa Cha, "một Thiên Chúa từ bi và sủng ái, chậm giận dữ mà lại giầu ḷng nhân hậu cũng như trung thành" (bài đọc 1 năm A), một "Thiên Chúa của yêu thương và an b́nh" (bài đọc 2 năm A), "ban cho thế gian", bởi v́ "Thiên Chúa đă quá yêu thế gian đến ban Con duy nhất của Ngài, để ai tin Con th́ không phải chết song được sự sống đời đời" (Phúc Âm năm A).

Sau nữa, Chúa Kitô "là Sự Sống" được Chúa Thánh Thần "loan truyền cho (Giáo Hội)", bởi v́, "là Thần Chân Lư" (Phúc Âm năm C), "Ngài sẽ dẫn (Giáo Hội) vào tất cả sự thật" (Phúc Âm năm C), bằng cách thông ("loan truyền") Chúa Kitô cho Giáo Hội, để Giáo Hội thực sự trở nên "những điều phải đến" (Phúc Âm năm C), đó là "tầm vóc viên măn của Chúa Kitô là Đầu" ('ph.4:15).

 

Và kết qủa sẽ xẩy ra đúng như ư nguyện cầu của Chúa Kitô trong Bữa Tiệc Ly, đó là: "Con sống trong họ, Cha sống trong Con - để mối hiệp nhất của họ được nên trọn. Nhờ đó, thế gian nhận biết rằng Cha đă sai Con và Cha yêu họ cũng như đă yêu Con... Con đă tỏ danh Cha cho họ và Con c̣n tiếp tục tỏ ra nữa, để t́nh Cha yêu Con sống trong họ và Con cũng sống trong họ" (Phúc Âm Chúa Nhật 7 Mùa Phục Sinh năm C). Và cũng nhờ đó, Giáo Hội nói chung và Kitô Hữu nói riêng, như Moisen đă nói với dân Do Thái xưa: "để các người cùng con cháu các người sau này được khang an thịnh vượng, và để các người được trường thọ trên mảnh đất mà Chúa là Thiên Chúa ban cho các người đến muôn đời" (bài đọc 1 năm B).

 

            Lạy Chúa là Cha chúng con ở trên trời, "lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu" (đáp ca năm C), v́ Chúa đă tỏ ḿnh ra cho nhân loại chúng con qua "Sự Khôn Ngoan của Chúa" (bài đọc 1 năm B). Tự bản tính, Sự Khôn Ngoan này là chính "Lời ở nơi Chúa ngay từ ban đầu" (Phúc Âm Lễ Ban Ngày Giáng Sinh), "là phản ảnh vinh quang của Cha, là hiện thân đích thực của hữu thể Cha" (bài đọc 2 Lễ Ban Ngày Giáng Sinh). "Là dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng ḿnh" (đáp ca năm B), chúng con nguyện Chúa được "vinh quang và chúc tụng đến muôn đời" (đáp ca năm A). Xin Chúa cho chúng con là thành phần "nhờ Chúa Giêsu Kitô của chúng (con), chúng (con) đă được công chính hóa bởi đức tin" (bài đọc 2 năm C), và được "t́nh yêu của Chúa đă tuôn đổ vào ḷng trí chúng (con) nhờ Thánh Thần là Đấng đă được ban cho chúng con" (bài đọc 2 năm C), có "một thần trí nghĩa tử, nhờ đó, chúng (con) kêu lên 'Abba!' (tức là 'Lạy Cha'), và nhờ đó, chúng con mới có thể "chịu đau khổ với Người (Đức Kitô) để được hiển vinh cùng với Người" (bài đọc 2 năm B).