14- Lễ Chúa Kitô Vua  

Vương Quốc Sự Sống

 

 

Chiêm Ngắm Lời Chúa là Thần Linh:

 

A-        "Chúa Giêsu nói với các môn đệ: 'Khi Con Người đến trong vinh quang, có tất cả mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai của Người, và mọi dân nước sẽ tụ tập trước nhan Người. Bấy giờ Người sẽ phân họ làm hai loại, như mục tử phân chiên ra khỏi dê. Chiên th́ Người để ở bên phải, c̣n dê Người để ở bên trái. Đức vua sẽ nói với những kẻ ở bên phải rằng: Hăy đến, hỡi các người được Cha Ta chúc phúc! Hăy thừa hưởng vương quốc đă để dành cho các người từ thuở tạo thiên lập địa. V́ Ta đói các người đă cho Ta ăn, Ta khát các người đă cho Ta uống. Ta là khách lạ các người đă tiếp đón Ta, trần truồng các người đă cho Ta mặc. Ta yếu đau các người đă an ủi Ta, tù ngục các người đă viếng thăm Ta. Thế rồi người công chính hỏi Người: Lạy Chúa, Có khi nào chúng tôi thấy Chúa đói mà cho Chúa ăn, hay thấy Chúa khát mà cho Chúa uống chăng?.. Đức vua sẽ trả lời: Ta bảo thật cho các người hay, bao lâu các người làm điều này cho một trong những anh em hèn mọn nhất của Ta là các người làm cho Ta. Đoạn Người nói với những kẻ ở bên trái: Hỡi kẻ bị kết án, hăy đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời đă dọn sẵn cho ma qủi và các thần của hắn...'": "Vậy Chúa là Thiên Chúa phán: 'Chính ta sẽ coi sóc và chăn dắt chiên của Ta... Ta sẽ giải cứu chúng khỏi mọi nơi chúng bị phân tán trong lúc mây mù tăm tối... Ta sẽ chăn dắt chúng cách chính đáng, con nào bị thất lạc Ta sẽ t́m kiếm, con đi lang thang Ta sẽ mang về, con bị thương tích Ta sẽ băng bó, con bị yếu đau Ta sẽ chữa lành, (c̣n con béo tốt và con khỏe mạnh Ta sẽ hủy diệt). C̣n các ngươi, hỡi chiên của Ta, Chúa là Thiên Chúa phán: Ta sẽ phân xử giữa chiên này với chiên kia, giữa cừu đực với dê đực" - "Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi"' "Đức Kitô đă được sống lại từ kẻ chết là hoa trái đầu mùa của những kẻ yên giấc. Sự chết qua một người mà đến' bởi thế, cũng từ một người mới có việc sống lại từ trong kẻ chết. Như tất cả mọi người chết đi trong Adong thế nào th́ tất cả mọi người sẽ sống lại trong Đức Kitô như vậy, song mỗi người theo thứ tự lớp lang: Đức Kitô là những hoa trái đầu mùa, rồi tới khi Người đến là tất cả những ai thuộc về Người. Sau đó là cùng tận lúc mà Người trao vương quốc cho Thiên Chúa là Cha, sau khi mọi quyền vương, quyền bính và quyền năng bị hủy diệt đi. Đức Kitô phải cai trị cho đến khi Thiên Chúa đặt tất cả mọi kẻ thù dưới chân Người, mà kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là sự chết. Sau hết, khi mọi sự qui thuận Con, th́ bấy giờ Người tự qui phục Đấng làm mọi sự qui thuận Người, để Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự".

B-            "Philatô nói với Chúa Giêsu: 'Ông có phải là vua dân Do Thái không?'... Chúa Giêsu trả lời: 'Vương quốc của Ta không thuộc về thế gian này. Nếu vương quốc của Ta từ thế gian này th́ những thuộc hạ của Ta sẽ chiến đấu để cứu Ta khỏi bị trao nộp cho những người Do Thái. Thật ra vương quốc của Ta không ở chốn này'. Nghe thế Philatô nói với Người: 'Thế th́ ông là vua chứ ǵ?' Chúa Giêsu đáp: 'Chính ông xưng ta là vua. Lư do Ta được sinh ra, lư do Ta đến thế gian là để minh chứng cho chân lư. Ai dấn thân cho chân lư th́ nghe thấy tiếng của Ta'": "Khi những thị kiến về đêm diễn tiến, tôi thấy Đấng như Con Người đến trên mây trời' khi Người tới với Đấng Xưa th́ đặt ḿnh trước Vị ấy, Người nhận lănh quyền thống trị, vinh quang và vương chức' các đất nước và dân tộc của mọi ngôn ngữ phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là một quyền thống trị muôn đời, không bao giờ bị chiếm đoạt, vương chức của Người sẽ không bao giờ bị hủy hoại" - "Chúa làm vua, Ngài đă mặc thiên oai"' "Đức Giêsu Kitô là chứng nhân trung tín, trưởng tử từ kẻ chết và là thống lănh các vua chúa thế gian... Này Người đến giữa các đám mây! Mọi con mắt sẽ thấy Người, ngay cả những kẻ đâm Người. Tất cả mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cay đắng than khóc Người. Nó là như vậy. Amen. Chúa là Thiên Chúa phán: 'Ta là Alpha và Omega, Đấng đang có, Đấng đă có và Đấng phải đến, Đấng Toàn Năng".

C-        "Dân chúng đứng đó nh́n, và các thủ lănh cứ cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: 'Hắn là kẻ đă cứu được những người khác' nếu là Đức Kitô của Thiên Chúa, Đấng được tuyển chọn, th́ hắn hăy tự cứu lấy ḿnh đi'. Những người lính cũng trêu chọc Người, đến trao cho Người dấm chua mà nói: 'Nếu ngươi là vua dân Do Thái th́ hăy cứu lấy ḿnh đi'. Có một tấm bảng ở trên đầu của Người: 'ĐÂY LÀ VUA DÂN DO THÁI'. Một người tử tội bị treo trên thập giá lộng ngôn phạm đến Người: 'Ngươi không phải là Đức Kitô hay sao? Thế th́ ngươi hăy cứu lấy ḿnh và cả chúng ta nữa đi'. Nhưng người kia trách hắn rằng: 'Cùng bị một bản án mà ngươi không kính sợ Thiên Chúa hay sao. Dầu sao chúng ta cũng đáng chịu như thế. Chúng ta chỉ trả giá cho những ǵ chúng ta đă làm, c̣n người này có làm ǵ sai trái đâu'. Đoạn người ấy nói: 'Hỡi Giêsu, xin hăy nhớ đến tôi khi Ngài lên ngai của Ngài'. Chúa Giêsu trả lời: 'Ta bảo thật cho ngươi hay: hôm nay đây ngươi sẽ ở cùng Ta trên thiên đàng'": "Tất cả mọi chi họ -ch-Diên đến cùng Đavít ở Hebron mà nói: 'Này chúng tôi là xương thịt của ngài. Trong thời gian qua, khi Saolê c̣n làm vua của chúng tôi, th́ chính ngài đă dẫn dắt các người -ch-Diên. Và Chúa phán cùng ngài: 'Ngươi sẽ chăn dắt -ch-Diên dân Ta và sẽ là thống lănh -ch-Diên'. Khi tất cả trưởng lăo -ch-Diên đến với Đavít ở Hebron, Vua Đavít đă thỏa thuận với họ ở đó trước mặt Thiên Chúa, rồi họ xức dầu phong vương cho Đavít làm vua -ch-Diên" - "Tôi vui mừng, khi người ta nói với tôi: Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa"' "Người (Con yêu dấu của Cha) là h́nh ảnh của Thiên Chúa vô h́nh, là trưởng tử của tất cả mọi tạo vật. Trong Người mà mọi sự trên trời cũng như dưới đất được tạo thành, những vật hữu h́nh và vô h́nh, dù là các vương ṭa hay các quyền uy thống trị, dù là các vương quốc hay các quyền năng: tất cả đều được tạo nên nhờ Người và cho Người. Người có trước tất cả mọi sự khác. Nơi Người mọi sự tiếp tục hiện hữu. Chính Người là đầu của thân thể Giáo Hội' Người là khởi thủy, là trưởng tử của kẻ chết, để Người làm chủ trong mọi sự. Thiên Chúa lấy làm ưng ư để sự viên măn tuyệt đối nơi Người, và nhờ Người mà ḥa giải mọi sự nơi bản thân Người, tôi nói là mọi sự cả dưới đất cũng như trên trời, tạo nên an b́nh nhờ máu thập giá của Người".

 

 

Cảm Nghiệm Lời Chúa là Sự Sống

 

Năm Phụng Vụ được mở màn bằng Mùa Vọng, thời gian hướng về Mầu Nhiệm Giáng Sinh, mầu nhiệm: "Chúa Kitô: Sự Sống Tỏ Hiện". Năm Phụng Vụ đạt đến tuyệt đỉnh của ḿnh nơi Tuần Thánh, thời điểm hướng về Mầu Nhiệm Phục Sinh, mầu nhiệm: "Chúa Kitô: Sự Sống Thông Ban". Năm Phụng Vụ được kéo dài cả Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh, thời điểm  hướng về Mầu Nhiệm Giáo Hội: "Chúa Kitô: Sự Sống Tái Sinh". Và nếu Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh được bắt đầu bằng một số Lễ Trọng có ư nghĩa sâu xa liên quan đến Sự Sống, như Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: "Nguyên Lư Sự Sống", Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi: "Thực Tại Sự Sống", Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu: "Bí Tích Sự Sống", Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: "Nguồn Mạch Sự Sống", th́ Mùa Phụng Vụ cũng được kết thúc bằng Lễ Chúa Kitô Vua: "Vương Quốc Sự Sống".

 

            Lư do tại sao Lễ Chúa Kitô Vua được Giáo Hội đặt vào Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh nói riêng và Năm Phụng Vụ nói chung, có thể t́m thấy câu giải đáp ở bài đọc thứ hai năm B, đó là v́: "Đức Kitô đă được sống lại từ kẻ chết là hoa trái đầu mùa của những kẻ yên giấc... Đức Kitô phải cai trị cho đến khi Thiên Chúa đặt tất cả mọi kẻ thù dưới chân Người, mà kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là sự chết. Sau hết, khi mọi sự qui thuận Con, th́ bấy giờ Người tự qui phục Đấng làm mọi sự qui thuận Người, để Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự".

 

Như thế, từ khi Chúa Giêsu "đă được sống lại từ kẻ chết", và "lên chỗ của ḿnh bên hữu Thiên Chúa" như bài đọc thứ hai năm B tuần trước đă xác nhận, cho tới khi "Người đến trong vinh quang, có tất cả mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai của Người, và mọi dân nước sẽ tụ tập trước nhan Người", như lời Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm năm A tuần này, là thời gian Người "phải cai trị cho đến khi Thiên Chúa đặt tất cả mọi kẻ thù dưới chân Người".

 

Đức Kitô "phải cai trị" đây, như được xưng tụng trong bài đọc thứ hai năm C, chính v́ "Người là trưởng tử của tất cả mọi tạo vật. Trong Người mà mọi sự trên trời cũng như dưới đất được tạo thành, những vật hữu h́nh và vô h́nh, dù là các vương ṭa hay các quyền uy thống trị, dù là các vương quốc hay các quyền năng: tất cả đều được tạo nên nhờ Người và cho Người. Người có trước tất cả mọi sự khác. Nơi Người mọi sự tiếp tục hiện hữu. Chính Người là đầu của thân thể Giáo Hội' Người là khởi thủy, là trưởng tử của kẻ chết, để Người làm chủ trong mọi sự. Thiên Chúa lấy làm ưng ư để sự viên măn tuyệt đối nơi Người, và nhờ Người mà ḥa giải mọi sự nơi bản thân Người, tôi nói là mọi sự cả dưới đất cũng như trên trời, tạo nên an b́nh nhờ máu thập giá của Người".

 

Thế nhưng, tại sao "Đức Giêsu Kitô là chứng nhân trung tín, trưởng tử từ kẻ chết và là thống lănh các vua chúa thế gian", như bài đọc thứ hai năm B nói đến, không cai trị cho đến đời đời luôn đi, mà chỉ cai trị tạm thời "cho đến khi Thiên Chúa đặt tất cả mọi kẻ thù dưới chân Người"? Nếu không phải, cũng theo bài đọc hai năm B, là v́ "Chúa là Thiên Chúa phán: 'Ta là Alpha và Omega, Đấng đang có, Đấng đă có và Đấng phải đến, Đấng Toàn Năng'". Như thế, Thiên Chúa là "Đấng đang có, Đấng đă có và Đấng phải đến, Đấng Toàn Năng" muốn dùng thời gian để tỏ ḿnh ra, và lịch sử cũng chỉ diễn tiến trong Đấng "là Alpha và Omega", tức là Nguyên Ủy và là Cùng Đích của mọi sự. Ngài chính là, theo bài đọc thứ nhất năm B, "Đấng Xưa" mà "Con Người đến trên mây trời... đặt ḿnh trước Vị ấy, nhận lănh quyền thống trị, vinh quang và vương chức' các đất nước và dân tộc của mọi ngôn ngữ phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là một quyền thống trị muôn đời, không bao giờ bị chiếm đoạt, vương chức của Người sẽ không bao giờ bị hủy hoại".

 

Thế nhưng, v́ "vương quốc của Ta không thuộc về thế gian này", như lời Chúa Giêsu minh định với Philatô trong bài Phúc Âm năm B, mà Người, như lời chế nhạo của dân chúng, của các thủ lănh, của quân lính và của tên tử tội là "đă cứu được người khác", song Người vẫn không muốn "tự cứu lấy ḿnh", như lời họ thách thức. Trái lại, Chúa Giêsu đă khẳng định với Philatô trong bài Phúc Âm năm B là "lư do Ta được sinh ra, lư do Ta đến thế gian là để minh chứng cho chân lư", thứ "chân lư" mà chính nhà cầm quyền Philatô rất muốn biết và đă tự suy ra: "Thế th́ ông là vua chứ ǵ?"

 

Phải, Chúa Giêsu không bao giờ tự xưng ḿnh là Vua, khi Người c̣n sống trên trần gian. Người chỉ nhận ḿnh là Vua khi Người phán xét thế gian mà thôi, qua câu Người nói trong bài Phúc Âm năm A: "Bấy giờ Người sẽ phân họ làm hai loại, như mục tử phân chiên ra khỏi dê. Chiên th́ Người để ở bên phải, c̣n dê Người để ở bên trái. Đức vua sẽ nói với những kẻ ở bên phải rằng: Hăy đến, hỡi các người được Cha Ta chúc phúc! Hăy thừa hưởng vương quốc đă để dành cho các người từ thuở tạo thiên lập địa". Bởi v́, dù tự bản tính, như bài đọc thứ hai năm C đă tuyên xưng, Đức Kitô là Vua và có toàn quyền trên mọi loài, nhưng một khi chưa tới lúc Người chính thức "phân chiên ra khỏi dê", th́ cả trong thời gian Người "phải cai trị cho đến khi Thiên Chúa đặt tất cả mọi kẻ thù dưới chân Người" đi nữa, Người vẫn tiếp tục thân phận "kẻ cao trọng nhất ... sẽ là người phục vụ", như lời Người dậy các môn đệ trong bài Phúc Âm Chúa Nhật 31 Thường Niên năm A.

 

Thật vậy, trong Giáo Hội, qua Giáo Hội, và nhờ Giáo Hội, dầu đă về trời, Chúa Kitô vẫn tiếp tục phục vụ  nhân loại. Nơi Mầu Nhiệm Nhập Thể, nhân loại đă trở nên "xương thịt của ngài", như dân -ch-Diên nói với vua Đavít trong bài đọc thứ nhất năm C. Chính v́ thế, cho dù nhân loại có được các vua chúa thế gian cai trị đi nữa, như dân Do Thái nói với vua Đavít là "khi Saolê c̣n làm vua của chúng tôi", thật ra là họ vẫn ở dưới quyền của Đức Kitô, như trường hợp dân Do Thái thú nhận với vua Đavít: "th́ chính ngài đă dẫn dắt các người -ch-Diên". Nếu "ai dấn thân cho chân lư th́ nghe thấy tiếng Ta", đúng như lời Chúa Giêsu nói trong bài Phúc Âm năm B, th́ họ sẽ nhận thấy rằng Đức Kitô mới thực sự là Vua của nhân loại, theo lời Chúa phán trong bài đọc thứ nhất năm A: "Chính ta sẽ coi sóc và chăn dắt chiên của Ta... Ta sẽ giải cứu chúng khỏi mọi nơi chúng bị phân tán trong lúc mây mù tăm tối... Ta sẽ chăn dắt chúng cách chính đáng, con nào bị thất lạc Ta sẽ t́m kiếm, con đi lang thang Ta sẽ mang về, con bị thương tích Ta sẽ băng bó, con bị yếu đau Ta sẽ chữa lành".

 

Điển h́nh nhất trong đàn chiên này là con chiên "tử tội" cùng bị treo trên thập giá bên Người, như bài Phúc Âm năm C thuật lại, sau khi nh́n nhận ḿnh "chỉ trả giá cho những ǵ đă làm, c̣n Người có làm ǵ sai trái đâu" mà cầu cùng Chúa Giêsu "xin hăy nhớ đến tôi khi Ngài lên ngai của Ngài", đă được Người húa rằng "hôm nay đây ngươi sẽ ở cùng Ta trên thiên đàng". Nếu Chúa Kitô không chịu xuống khỏi thập giá mà vẫn cứu được người tử tội này th́ không phải Người là Vua T́nh Yêu của loài người hay sao!

 

Nếu người tử tội này là tiêu biểu cho thành phần, như lời Chúa Giêsu nói về cuộc chung thẩm trong bài Phúc Âm năm A, "chiên Người để ở bên phải", th́ phải chăng thành phần "dê Người để ở bên trái" sẽ được hiện thân nơi con người tử tội cũng bị treo trên thập giá bên Người như người tử tội kia mà lại "lộng ngôn phạm đến Người", thành phần "sẽ cay đắng khóc than Người", như bài đọc thứ hai năm B diễn tả, v́ số phận của họ được Chúa Giêsu xác định trong bài Phúc Âm năm A là: "Hỡi kẻ bị kết án, hăy đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời đă dọn sẵn cho ma qủi và các thần của hắn". 

Cũng chính v́ nhân loại, nhờ Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa Kitô, đă trở nên "xương thịt của ngài" như thế, và v́ là "kẻ thuộc về Người", như bài Phúc Âm Thứ Năm Tuần Thánh nhắc đến và nhận định, nên Người đă "tỏ t́nh yêu họ đến cùng", mà "bao lâu các người làm (hay) không làm cho một trong những anh em hèn mọn nhất của Ta là các người làm (hay) không làm cho Ta", như Người tuyên bố với cả thành phần chiên lẫn dê trong cuộc chung thẩm. Như thế, nếu yêu thương là điều kiện tối yếu định đoạt số phận đời đời của con người trong việc "thừa hưởng vương quốc đă để dành cho các người từ thuở tạo thiên lập địa", như lời Chúa phán trong bài Phúc Âm năm A, th́ vương quốc này không phải là Vương Quốc Sự Sống của Vua T́nh Yêu Giêsu Kitô hay sao!

 

            Lạy Cha chúng con ở trên trời, trong "Chúa Kitô: Sự Sống Tái Sinh", và qua Bí Tích Rửa Tội, "Cha đă chăn nuôi (chúng con) nên (chúng con) chẳng thiếu thốn chi" (đáp ca năm A). Xin Cha là "Chúa làm vua, Ngài đă mặc thiên oai" (đáp ca năm B) cho "(chúng con) mừng vui khi người ta nói với (chúng con): Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa" (đáp ca năm C), đó là cho chúng con được Đức Kitô trong ngày chung thẩm lên tiếng mời gọi: "Hăy đến, hỡi các người được Cha Ta chúc phúc!  Hăy thừa hưởng vương quốc đă để dành cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập điạ".