Thiên Chúa Yêu Thương: Mạch Nguồn Ân Phúc

 

 

 (Tuyển dịch trích đoạn theo Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

Con nhỏ của Cha ôi, con đang tiến đến rất gần một mầu nhiệm cao cả, một t́nh yêu khôn thấu của Trái Tim thần linh của Cha dành cho tất cả loài con người.

                        Trái Tim đổ máu của Cha là Trái Tim tha thứ!

                        Trái Tim đổ máu của Cha là Trái Tim lăng quên!

                        Trái Tim đổ máu của Cha là Trái Tim bào chữa!

                        Trái Tim đổ máu của Cha là Trái Tim năn nỉ!

                        Trái Tim khổ đau của Cha là Trái Tim quá ư đói khát yêu thưông! (31-10-1965) 

           

                        (Thứ Sáu Tuần Thánh) Họ thù ghét Cha v́ Cha đến cho họ thấy sự giả h́nh của họ.

                        Họ cũng cảm thấy nôi Cha quyền linh của Thiên Chúa. Thế nhưng họ đă phủ nhận quyền linh này. Họ không muốn nhận biết nó.

                        Hỡi các con cái nhỏ bé của Cha ôi, giá các con biết được những khổ đau mà Cha đă cḥu v́ các con.

                        Ôi, mạo gai quấn trọn lấy đầu của Cha, những mũi gai nhọn hoắc đâm vào da tḥt của Cha. Và máu me làm mù ṃt cả mắt Cha.

                        Rồi thân thể của Cha ḅ lột trần trước đám đông nhốn nháo đang nhạo cười tru trếu.

                        Cha ḅ ḷng thù ghét tạt vào mặt. Những đ̣n vọt tàn nhẫn quất lên thân thể của Cha, làm cho những sớ tḥt văng ra theo từng lằn roi. Cha đă cḥu đựng cuộc hành h́nh của Cha mà không hề phàn nàn than trách.

                        Bấy giờ Cha chỉ có một ư nghó duy nhất: đó là Cha đang cứu lấy những đứa con bé nhỏ của Cha. V́ ư nghó duy nhất đó mà Cha đến. Cha đă chẳng nao nức mong chờ giây phút này hay sao? Giây phút để cứu lấy tất cả các con. Những đứa con nhỏ bé của Cha ôi. Cha đă hân hoan là chừng nào khi hiến mạng sống Cha v́ các con.

                        Thế mà Cha đă biết rằng Hy Sinh của Cha sẽ vô ích đối với nhiều người trong các con. Họ quăng một chiếc áo khoác rách nhầu lên đôi vai Cha ḅ bầm dập bởi những đánh đập của họ. Cha cḥu đựng họ nhạo cười và xỉ báng.

                        Họ nhổ vào Cha.

                        Mặc dầu cḥu đớn đau khiếp đảm, Cha vẫn không ḅ gục. Lúc ấy Cha đă trông thấy các con, chính những người con được cứu chuộc của Cha. 

                        Tấm gỗ quá nặng ấy đè lên vai trầy trụa của Cha.

                        Ôi, vết thưông ấy trên vai Cha!

                        Cha hết hôi cùng sức cả trong Trái Tim Cha cũng như nôi xác thể Cha.

                        Hỡi con cái của Cha ôi! Các con đ̣i Cha trả một giá đắt là chừng nào!

                        Lính tráng cùng với tiếng la ó của đám đông. Những lần Cha ngă xuống, cuộc gặp gỡ người Mẹ ḍu ngọt của Cha. Đau ḷng, đau ḷng quá đi!

                        Nh́n thấy Cha ở trong cảnh tượng ấy Mẹ như đă thấy trước cuộc tử giá rồi vậy.

                        Lúc ấy hai chúng ta đă kết hợp với nhau trong nỗi khổ đau khủng khiếp nhất chưa từng có.

                        Cha đến được nôi hành quyết th́ hoàn toàn kiệt sức.

                        Họ xé toạc chiếc áo dài khoác trên người Cha và cũng là chiếc áo dính chặt vào da tḥt của Cha bởi máu me khô cừng, máu tuôn ra từ những vết thưông của Cha.

                        Cuộc tử giá, có ai từng biết được nó ra sao không?

                        Tấm thân rung động đă phó ḿnh cho đám đông hung dữ.

                        Cả những con nhặng ghê rợn bậu trên thân thể trần trụi và tan nát của Cha mà hút máu Cha.

                        Một cảnh tượng kinh rùng: Cha đă trở nên một vật ḅ phế thải.

                        Thế mà, hỡi đứa con nhỏ dấu yêu của Cha ôi, vẫn không ǵ có thể so sánh được với những khổ đau trong linh hồn của Cha. Cha đă mang trên ḿnh tất cả mọi tội lỗi của con và gánh nặng của chúng bấy giờ đang làm cho linh hồn Cha khốn khổ cùng cực.

                        Ḅ tất cả bỏ rôi, ḅ bội phản, tởm gớm, nhạo cười, phỉ báng lẻ loi một thân một ḿnh.

                        Chinh Cha của Cha dường như cũng bỏ rôi Cha.

                        Trái Tim đau ḷng của Cha bấy giờ lại rất là hiền ḍu, rất là xót thưông đối với những người hành h́nh của Cha. Cha không thể nào oán giận họ.

                        Chính là v́ tất cả các con đấy, các con yêu dấu của Cha ôi.

                        Hăy đến với Cha đi! Chớ ǵ Hy Sinh của Cha không luống công vô ích.

                        Đừng bỏ Cha nữa nghe.

                        Đây là lúc để hồi tâm suy nghó cho kỹ.

                        Các con không cảm thấy Cha cần cho các con là chừng nào hay sao?

                        Các con không thể nào sống mà thiếu được Cha đâu. (8-4-1966)

 

                        Cha là Bánh Thiên Đường.

                        Cha đă rút lấy sự sống của Cha từ chính bản tính của Cha.

                        Cha đă mặc lấy xác thể trong ḷng trinh nguyên của Mẹ Thánh Cha.

                        Cha đă cảm nghiệm và chia sẻ với các con cuộc sống hằng ngày.

                        Cha đă nhận lấy tất cả mọi nỗi khốn cùng của các con.

                        Cha đă cảm thấy gánh nặng của tội lỗi các con và phép công thẳng của Cha Cha đè xuống linh hồn của Cha.

                        Ngay từ giây phút đầu tiên cuộc sống của Cha, Cha đă biết giá mà Cha phải trả cho tội lỗi của các con.

                        V́, dù Cha có là Thiên Chúa đi nữa Cha cũng đă mặc lấy nhân tính của các con rồi.

                        Cha cảm nghiệm được những yếu hèn của nhân tính các con song không ḅ yếu hèn chi phối.

                        Và Cha yêu thưông các con bằng một t́nh yêu điên dại, cùng một t́nh yêu mà Thiên Phụ của Cha đă nồng nhiệt yêu thưông các con ở trên Thiên Đàng.

                        Thế nhưng, các con vẫn chưa hiểu được thế nào là t́nh yêu của một ṿ Thiên Chúa. Nên nhiều người trong các con vẫn cứ điếc lác và mù ḷa, với một cuộc sống ngả nghiêng xiêu vẹo theo lầm lạc và rối rít.

                        Ôi các con đáng thưông!

                        Ôi nhân loại chới với đáng thưông! (12-10-1966)

 

                        Đường lối mà một linh hồn đạt đến b́nh an th́ lệ thuộc vào thiện chí của linh hồn và việc linh hồn tự nguyện để ḿnh được yêu thưông.

                        Thế nhưng, hỡi những đứa con yêu dấu của Cha, cho dù t́nh yêu của các con có bất toàn mấy đi nữa - v́ các con như những đứa nhỏ cần phải dạy cho mọi điều - các con cũng nên biết rằng t́nh yêu ấy nung đốt Trái Tim Cha bằng một ngọn lửa nồng nàn hôn bao giờ hết. Hăy biết rằng Cha yêu thưông tất cả các con như chỉ có một ḿnh nó ở trên thế gian này mà thôi.

                        Những đứa con nhỏ của Cha ôi, hăy rung động bằng t́nh yêu của Cha.

                        Hăy hoan ca t́nh yêu của Cha trong tất cả mọi tâm hồn.

                        Đừng rời Cha một giây phút nào cả.

                        Hăy nh́n ngắm ṿ Thiên Chúa này đây, Đấng chú ư đến những ư nghó nhỏ nhặt nhất của các con. (21-2-1967)

                       

                        Cha hỏi con nhé, theo con ước lượng th́ một linh hồn thôi tṛ giá là bao nhiêu?

                        Hăy tin Cha đi, nếu cần, th́ có bao nhiêu linh hồn ở trên thế gian này th́ Cha cũng muốn hiến mạng sống Cha cho họ bấy nhiêu.

                        Hy Tế của Cha tự ḿnh vónh tồn qua các thế kỷ. Thế mà số linh hồn được cứu vẫn c̣n ít ỏi.

                        T́nh yêu điên dại nào có thể bù đắp lại cho những mất mát quá nhiều đây?

                        Hỡi đứa con nhỏ của Cha ôi, đừng hẹp lượng trong việc yêu mến Đấng yêu thưông con quá sức thiết tha.

                        T́nh yêu này vượt trên mọi sự được tạo thành, v́ không ǵ có thể thỏa măn được khát vọng nồng nhiệt nung nấu Trái Tim Thiên Chúa của con.

                        Họ phải đến với Người.

                        Họ từ chối đến với Đấng kêu gọi họ.

                        Nhưng T́nh Yêu không bao giờ biết mỏi mệt.

                        Thế dưới trần gian này T́nh Yêu ở chỗ nào đây?

                        Ḅ nhốt lại, ḅ giấu kín, ḅ trói buộc theo lời hứa không bao giờ bỏ các con mồ côi.

                        Mà T́nh Yêu v́ chỉ có thể sống nhờ yêu thưông nên ḅ đói.

                        Họ không lắng nghe, họ không c̣n nghe thấy Tiếng Cha được nữa.

                        Mà ngày ấy th́ đang đến với nhiều người.

                        Và Cha lại không thể làm ǵ cho họ được cả.

                        Cha, Đấng Toàn Năng, lại ḅ bất lực, v́ là T́nh Yêu như Cha, một T́nh Yêu chỉ đáp ứng lại t́nh yêu mà thôi.

                        Hỡi con cái loài người ôi, như Thiên Chúa của các con là lưông thực cho các con trong Thánh Thể, các con cũng hăy là của nuôi cho T́nh Yêu ăn xin đi. (9-10-1968).

                        Hỡi các con cái của Cha ôi, các con sẽ không gặp được hạnh phúc của các con trong những thú vui của thế gian này đâu, mà chỉ thấy nó trong việc t́m kiếm Cha thôi.

                        Vậy hăy hết sức hướng về cái mà v́ nó mà các con hiện hữu. Chỉ ở nôi đó mới có hạnh phúc, một hạnh phúc mà Cha hết ḷng mong muốn các con được hưởng. (14-10-1968)

 

                        Trên cây gỗ này đây Cha nằm trong một t́nh trạng khổ đau vô tả xiết, tăm tối chiếm lấy hồn Cha.

                        Cha đau đớn xót xa trong Tâm Hồn v́ ḅ Cha của Cha bỏ rôi.

                        Đối diện với thù ghét dồn dập, Cha đắm ch́m vào vực thẳm khổ đau vô tả.

                        Tại sao thế? V́ ai đây?

                        V́ tất cả các con là những kẻ cho tới ngày hôm nay vẫn phản bội lại Cha và các con cũng chính là những kẻ làm cho giờ Khổ Nạn của Cha tái diễn.

                        Mà Thiên Chúa của các con cḥu khổ và van xin t́nh yêu của các con.

                        V́ t́nh yêu cao cả mà Thiên Chúa hạ Ḿnh xuống, nhưng v́ các con quá sức cứng ḷng nên thời gian van xin này của Người sẽ chấm dứt thôi. (27-3-1970)

 

                        T́nh Yêu ḅ hy sinh. Một mạch nguồn các ôn phúc đă tuôn ra từ Trái Tim của Cha ḅ lưỡi đ̣ng và tội lỗi của các con đâm thâu.

                        Hy Sinh của một ṿ Thiên Chúa, Hy Sinh của Con Người, và ai có thể hiểu được hy sinh này nghiă là ǵ đối với nhân tính của Người?

                        Là một nguồn mạch ôn phúc. Cho ai và v́ sao, hăy nói cho Cha biết đi?

                        Hăy lắng nghe câu trả lời ở trong linh hồn ḿnh.

                        Một suối Máu từ Trái Tim ḅ thưông của Cha đă tẩy rửa những nhô nhớp ô uế của con.

                        Thế mà biết bao người vẫn đi uống những thứ nước bất chính. Song những thứ nước này không thể nào làm cho họ giăn khát được. Chỉ có thứ nước mà Cha ban cho mới có thể làm cho họ giăn côn khát này và ban cho họ Sự Sống.

                        Hỡi con cái của Cha ôi, Cha vẫn không thay đổi. Cha đă đến để cứu rỗi các con. Hăy nhớ lại t́nh Cha yêu thưông các con, hỡi con cái loài người ôi.

                        Đối với các con là những người phải cḥu trách nhiệm về việc làm cho Hội Thánh ḅ đắm đuối hoả mù và về việc làm cho các linh hồn con cái trung thành của Cha ḅ thống khổ năo nùng, Cha nói cho các con nghe: các quyền năng mà Cha ban cho các ṿ mục tử của Cha không ḅ băi bỏ đâu. Giầy đạp quyền bính của các ngài là các con ngang nhiên chống lại quyền bính của Cha. Hăy sợ là các con đi quá xa. Ánh mắt Thiên Chúa của các con buồn thảm nh́n xem các con' phải, nh́n xem các con đă hư mất rồi, không c̣n hy vọng ǵ trở lại, bao lâu các con cứ cưỡng chống lại Người là Đấng có toàn quyền dưới đất cũng như trên Trời.

                        Thời thu hoạch gần đến nôi rồi.

                        Các con đă gieo văi những ǵ, hả những đứa con của tối tăm? Thù ghét, ghen hờn, nhục dục, kiêu căng. Các thứ này là những hoa trái của sự chết.   

                        Mà cái ǵ đă trở nên hoa trái của sự sống, chủ đề giáo huấn của Cha?

                        Đạo hạnh, đoan chính, phục tùng, nhân đức khiêm nhượng, không phải hay sao? Đức tin và đức cậy đă ḅ loại trừ khỏi thế giới này rồi.

                        C̣n đức mến của các con Cha sẽ phải nói sao đây?

                        Cha không bao giờ thôi yêu thưông các con, bất chấp ḷng bất trung của các con. Song hăy coi chừng nhé. Nếu các con không cải thiện lối sống của ḿnh th́ ngày mai sẽ quá muộn rồi đấy. (20-4-1973: Thứ Sáu Tuần Thánh)

 

                        Giai đoạn thử thách, giai đoạn công lư đang đến.

                        Cha không c̣n thể nào cầm được phép công thẳng của Cha nữa. Hoạn nạn cũng sẽ xẩy ra thôi.

                        Ở đâu không có yêu thưông th́ công lư sẽ có thể mang Cha về lại cho những ai đă lầm đường lạc hướng hay chăng?

                        Nhiều người đă bỏ Cha lẻ loi một ḿnh trong các nhà thờ vào Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, khi mà Cha rất cần được niềm ưu ái và t́nh yêu tri ân vây bọc.

                        Như các môn đệ của Cha, họ đă ngủ, không thể nào thức với Cha lấy được một giờ đồng hồ. Họ thích dễ cḥu hôn là ở cùng Cha, nên buồn thay Cha đă đợi chờ họ luống công thôi.

                        Cha đă gặp thấy ủi an nôi các người con nhỏ của Cha' những đứa con khiêm nhu, hiền lành và trung tín của t́nh yêu Cha. Chúng đă làm chứng cho Cha bằng việc hiện diện của chúng và bằng món quà nguyện cầu của chúng.

                        T́nh Yêu Tử Giá than van: 'Những linh hồn đó đâu rồi, những con cái yêu dấu của Cha mà Cha đă đến để cứu chuộc đó? Tại sao chúng lai không có ở đây chung quanh Cha vậy?'

                        Có quá nhiều linh hồn thiếu vắng. Thành phần tín hữu của Cha th́ sao? Phải, họ có mặt ở đây, song họ chỉ làm giảm bớt nỗi đớn đau của một ṿ Thiên Chúa v́ yêu thưông mà phải cḥu thống khổ thôi.

                        Thế c̣n những kẻ khác đâu hết rồi? Ánh mắt yêu thưông theo dói họ vào cả những bóng tối của lănh đạm, của thói hư tật xấu và của hư hỏng, những chỗ mà họ ẩn núp trong lúc cao bay xa chạy cho khỏi ôn cứu độ Cha mang đến cho họ, bởi ḷng Cha ước ao dày ṿ xâu xé muốn cứu lấy họ tất cả. (12-4-1974)

 

                        Con hăy nh́n thánh giá này và hoa trái của nó: T́nh Yêu tử giá.

                        Tâm can của con người lại có thể lạnh lùng trước cảnh tượng thưông tâm này sao?

                        Rất ít người để tâm đến việc cứu cho Chúa Giêsu khỏi cuộc tử nạn tự nguyện của Người.

                        T́nh yêu mà Người hiến tặng chỉ vang vọng nôi một số ít thôi.

                        Chẳng lẽ những ngày ngắn ngủi họ sống trên mặt đất này lại cân xứng với việc mất đi cói đời đời của họ trên Nước Trời hay sao?

                        Nếu họ không đủ sức đấu với kẻ thù đang dẫn họ đến chỗ diệt vong th́ họ hăy cao bay xa chạy đi.

                        Họ hăy đến ẩn ḿnh trong nôi nưông náu của Trái Tim thần linh Cha và trong Trái Tim toàn ưu ái của Mẹ Cha, nôi mà kẻ thù không thể nào tới được.

                        Vẫn c̣n thời giờ, song họ chớ có chậm trễ nữa.

                        Cha đă thừa biết rằng, đối với đại đa số, những việc tiến hành của một ṿ Thiên Chúa vẫn chưa có kết quả ǵ, thế nhưng T́nh Yêu không bao giờ biết mỏi mệt kêu gọi... (4-7-1975)

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kính Mến Thiên Chúa: Say Thỏa Ân Phúc

 

Cha đă nói: 'Cha sẽ ban kiến thức của Cha cho người bé nhỏ và khiêm hạ'. Cha ban cho con những huyền diệu của Nước Trời để chiêm ngắm.

                        Hăy tin Cha đi, t́nh yêu của con c̣n cần thiết hôn là hoạt động quá mức, những hoạt động quá mức đôi khi làm Cha không được hài ḷng, mặc dù ư hướng tự nó có thể tốt lành và đáng ca ngợi. Đừng t́m bất cứ một sự ǵ khác ngoài điều Cha muốn ban cho con. Hăy yêu mến Cha th́ Cha sẽ ban cho con nhiều, thật nhiều t́nh yêu hôn nữa. (1965, trang 54)

 

                        Cậy trông phát sinh t́nh yêu rồi t́nh yêu phát sinh thánh thiện.

                        T́nh yêu được cấu tạo bằng từ bỏ và hy sinh.

                        Ai yêu mến Cha th́ không c̣n thuộc về ḿnh nữa, v́ người đó đă từ bỏ hoàn toàn cho t́nh yêu. (1965, trang 54)

                       

                        Con nhỏ của Cha ôi, chớ ǵ trái tim con được tràn đầy hoan lạc của Cha, tràn đầy ước muốn những giầu sang phú qúi của Nước Trời. Tâm tưởng của con đừng chăm chú đến những sự vật ở đời này. Hăy hướng ḷng trí của con về Cha là Chúa của con và là Thiên Chúa của con. Hăy t́m kiếm Cha trong mọi sự.

                        Cha là một Thiên Chúa ghen tưông. Hăy nhớ rằng t́nh yêu của Cha nghiêm chỉnh ghê gớm. Cha tỏ t́nh yêu của Cha cho con. Cha ban t́nh yêu của Cha cho con. Con hăy cẩn thận đừng dính bén với bất cứ một sự ǵ khác. Ḷng ước vọng của con yêu mến Cha th́ thánh hảo, và Cha sẽ làm cho nó nên trọn như con mong ước.

                        Cha muốn con phải hoàn toàn phục vụ những người khác theo mức độ mà Cha tác động con. (1965, trang 55)

 

                        Con nhỏ của Cha ôi, thánh thiện không hệ tại ở cái có mà là ở việc chấp nhận cái không có. Một ḿnh Cha là Đấng thánh hoá, và ngoài Cha ra tất cả mọi nỗ lực đều mất công vô ích. Cha đi rồi Cha lại đến. Cha ban cho rồi Cha lấy lại. Cha nâng lên rồi Cha hạ bệ. Cần phải có những nhục nhă. Cha tôn vinh rồi Cha đọa đầy. Linh hồn có ḅ tan nát bởi những hành hạ của Cha, th́ lúc ấy Cha mới lôi kéo nó vào con đường thánh thiện, và Cha mới chiếm hữu được tất cả những năng lực nôi bản chất của nó.

                        Con nhỏ của Cha ôi, đừng phí sức trong việc sử dụng những ngôn từ vô ích, mà hăy trở về ḿnh để nắm chắc được là nhờ đó mà con sẽ gặp được Cha.

                        Đừng buồn sầu v́ những bất toàn của con. Hăy cậy trông nôi Cha v́ Cha yêu thưông con.

                        Theo ḷng mong ước của con, Cha sẽ làm tăng triển trong linh hồn con khả năng cḥu khổ v́ t́nh yêu Cha.

                        Con phải trung thành cầu nguyện hết sức ḿnh. Số mệnh của các linh hồn khác tùy thuộc vào ḷng trung thành của con.

                        Cha sẽ chan ḥa đắng cay vào tất cả mọi lạc thú trần gian ban cho.

                        Cha muôn thuở là lạc thú của con và là b́nh an của con. (1965, trang 57)

 

                        Lạy Chúa, Chúa muốn ǵ nôi con vậy?

                        Cha muốn con sốt sắng nghe theo những đánh động của Cha ngay tức khắc. Hăy hiến cho Cha chứng cớ gắn bó này của con rồi Cha sẽ ban cho con những thứ khác. Cha sẽ thu quén tất cả những ǵ vô ích và thừa thăi c̣n lại nôi con.

                        Hăy sống b́nh thản, điều độ, chuyên chú.

.                       Linh hồn của con phải luôn luôn tỉnh táo.

                        Hăy ở trước nhan Cha như một ngọn lửa nhỏ, một ngọn lửa sáng tỏ, như  một lễ vật yêu thưông. (1965, trang 58)

 

                        T́nh yêu bao phủ con dưới bóng cánh của nó và phát sinh trong linh hồn con một nhân tính mới. (1965, trang 59)

 

                        Làm sao con có thể thực hành việc hăm ḿnh và đền tội?

                        Ở một độ vừa tầm mức thích hợp với hoàn cảnh của con. (17-9-1965)

 

                        Hăy chứng tỏ t́nh yêu của con bằng những tác động thuận phục, từ bỏ, để dâng lên mà tạ ôn.

                        Đừng sợ, hỡi con nhỏ của Cha. (Ngày 2-11 gần đến, một nỗi sợ chết tự nhiên xâm chiếm ḷng của Marguerite - phụ chú cuối trang 67). Mọi người đều biết đến nỗi lo sợ này. Nó là thù lao của tội lỗi. Hăy chấp nhận nó v́ yêu Cha, để giảm bớt h́nh phạt v́ các tội lỗi của con cũng như của loài người.

                        Con phải qua cái chết mới gặp được sự sống. Hăy yêu chuộng cái chết, v́ nhờ nó mà con mới t́m thấy hạnh phúc trường sinh. (31-10-1965)

 

                        Hỡi con nhỏ của Cha, những cảm xúc chẳng có giá tṛ ǵ nếu nó không được phát xuất từ t́nh yêu. Tuy nhiên, không phải v́ thế mà chúng không giúp cho việc phát triển đời sống nội tâm.

                        Một linh hồn đôi khi được đầy ứ những cảm xúc mà hoàn toàn không biết sao lại như vậy.

                        Cũng có những linh hồn Cha phải làm cho họ cảm nhận được Thần Linh của Cha, bằng không như vậy họ sẽ ḅ tŕ trệ trong việc tiến đến cùng Cha. (1-12-1965)

 

                        Hăy lăn ḿnh vào ṿng tay người Mẹ thánh hảo và hiển vinh của Cha. Chính ở nôi đó mà con sẽ gặp được Cha. (12-12-1965)

 

                        Hăy giữ liên lạc với Cha bằng những khát vọng thiết tha yêu thưông. Hăy hiến dâng không tiếc xót. (22-12-1965)

 

                        Con phải coi những rắc rối cá nhân là thứ yếu, hăy lợi dụng mọi sự, tốt cũng như xấu, bằng cách nhớ lấy điều đáng nhớ và quên những điều khác đi. (30-1-1966)

 

                        Đừng bao giờ đưa ḿnh lên. Chỉ có một ḿnh Cha mới có thể nâng lên hay hạ xuống. Hăy chuyên chú đến Tiếng của Cha. Hăy khiêm nhu và yêu mến. Hăy lập đi lập lại là con yêu mến Cha. Cha không bao giờ chán nghe con đâu.

                        Hăy rút lấy các của cải của Cha. Đừng sợ năn nỉ Cha. Hăy xin cho bản thân con, cho những người khác. Cha giầu sang, rất là giầu sang. (3-2-1966)

 

                        Tội lỗi khiến cho con người hư đi. T́nh yêu lại ra tay cứu vớt họ.

                        T́nh yêu là con đường về Trời.

                        Tha thứ có mănh lực thu hút ḷng biết ôn.

                        Ḷng biết ôn lôi kéo t́nh yêu.

                        T́nh yêu chiếm được mọi sự nôi Cha.

 

                        T́nh yêu của Cha nghiêm chỉnh, hết sức nghiêm chỉnh, không thể chấp nhận san sẻ. (4-2-1966)

 

                        Ḷng sốt sắng và những cảm xúc êm ái ḍu dàng đều có ích mà lại thực tế. Chúng làm cho linh hồn dễ dàng chấp nhận những đ̣i hỏi cấp thời của t́nh yêu.

                        Ḷng sốt sắng là mối thắt đầu tiên cột linh hồn lại với t́nh yêu. Có những lúc ḷng sốt sắng dường như biến mất, song mối thắt vẫn c̣n chắc, mà không ǵ, ngoại trừ tội lỗi, có sức chặt đứt nổi mối liên kết này. (6-2-1966)

 

                        Ai có t́nh yêu là có Nước Trời. (25-2-1966)

 

                        T́nh thưông của Cha bao bọc các linh hồn tội nhân đáng thưông. T́nh thưông Cha canh chừng, chờ ḍp để vưôn ḿnh ra cho phần rỗi của họ.

                        Hỡi đứa con nhỏ của Cha, con đă khiến cho t́nh thưông của Cha nhiều âu lo song cũng nhiều hoan lạc.

                        T́nh yêu không chỉ mang lại có hoan lạc mà thôi. Chính đặc biệt trong đau khổ mà t́nh yêu sống động nhất.

                        Con nhỏ của Cha ôi, hy vọng là của nuôi người nghèo khó. ( 28-2-1966)

 

                        Cha xin con, con dâng cho Cha điều Cha muốn.

                        Các linh hồn được biến đổi bởi động lực của Thần Linh của Cha.

                        Nếm cho biết Thiên Chúa của con thiện hảo và nhân hậu biết bao.

                        Hăy để cho nét ḍu ngọt và niềm thân ái của con tỏ cho tất cả mọi người thấy được Cha. (1-3-1966)

 

                        (Khi cầu nguyện) Con càng nhỏ, con sẽ càng biết được niềm vui của việc mến yêu, của cho đi và quên ḿnh.

                        Hăy nồng nhiệt với những của trên Trời. Giá con mà biết được nhỉ!

                        T́nh yêu dư đầy không thuộc về thế gian này.

                        Hỡi con nhỏ của Cha, Cha không có bất nhẫn như con đâu. Cha âu yếm canh chừng đứa con nhỏ của Cha. Bàn tay của nó không bao giờ rời bàn tay của Cha.

                        Muôn đời nó là của Cha.

                        Chính trong nỗi yếu hèn mà Cha tỏ sức mạnh của Cha ra. Nghi ngờ t́nh thưông của Cha là xúc phạm nặng nề đến Cha. Ngờ vực giết chết t́nh yêu.

                        Cha rất đau ḷng khi thấy một người biết được nỗi khốn cùng của ḿnh lại đâm ra khổ sở. Nhưng nếu yêu thích nỗi khốn cùng đó mà đặt hết ḷng tin tưởng của ḿnh vào Cha th́ đó là một trạng thái trọn hảo có sức thu hút Cha cách đặc biệt.

                        (Khi Hiệp Lễ) Thần Linh của Cha nói với tâm linh của con và Trái Tim Cha nói với ḷng của con.

                        (Khi cầu nguyện) Các giấc mô của con là Cha. Các ước vọng của con là Cha. Thực tại của con là Cha.

                        Hăy đổ dầu thôm của t́nh con yêu Cha lên các thưông tích của Cha.

                        Đứa con gái nhỏ dấu yêu của Cha ôi, chúng ta hăy tưông thân tưông ái an ủi lẫn nhau.

                        Hăy sống trông mong Đấng mà chỉ duy một ḿnh Người mới có thể hoàn tất những ước vọng của con.

                        Hăy tin vào Lời của Cha.

                        V́ con mà Cha đă vén lên một góc màn che. Con hăy để cho ḿnh ḅ thu hút vào điều c̣n kín ẩn, điều con chỉ có thể đoán thấy mà thôi. (2-3-1966)

 

                        Hăy nhiệt thành nên trọn lành.

                        Hăy khát vọng Nước Trời bằng cả tâm hồn con. T́nh yêu của con tưông hợp với những ước vọng bao la của con. (5-3-1966)

 

                        Con yêu mến Chúa, ôi Giêsu của con.

                        Cha biết mà, hỡi đứa con gái bé mọn của Cha. Cha là t́nh yêu đó của con. Cha đă ban nó cho con trong khi con chẳng có công ǵ cả. Con uống tận Nguồn của mọi thiện hảo. Hăy uống đi đứa con nhỏ của Cha, hăy uống những ngụm đầy sự sống. Con sẽ đói khát Cói Vô Cùng cho đến chết. Nó sẽ là cực h́nh của con, là thập giá cho con.

                        Tâm niệm của con hôm nay là: tiết kiệm lời nói, dồi dào mến yêu.

                        T́nh yêu sẽ truyền khiến lưông tâm của con. (9-3-1966)

 

                        Hỡi con nhỏ của Cha, hăm ḿnh là muối ướp ḷng đạo. Thiếu chất gia ṿ này, ḷng đạo sẽ trở nên nhạt nhẽo vô ṿ. (10-3-1966)

 

                        Chớ ǵ mỗi giây phút hiện hữu của con qua đi trong chúc tụng, tôn vinh và phụng sự Thiên Chúa của con.

                        Hăy hiến dâng những hy sinh nhỏ mọn của con lên Thiên Chúa mà không tính toán ǵ cả.

                        Thời gian được ban cho con đây là để con dùng mà nên thánh.

                        Hăy nhẫn nại và xót thưông tha nhân cũng như chính ḿnh con.

                        Hăy vững bước trong con đường hy sinh.

                        Con ở trong cánh tay Cha.

                        Đừng sợ, Cha không xin con một điều ǵ quá sức con. Phần con chỉ cần một chút cố gắng. Tất cả phần c̣n lại là phần của Cha.

                        Con có yêu mến Cha không con?

                        Con tôn tụng Chúa.

                        Cha thích nghe con nói điều này. (13-3-1966)

                       

                        Những nhộn nḥp bên ngoài có thể quấy rầy sự b́nh tâm tónh lặng. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ con phải giữ ḷng con yên lặng.

                        Cḥu đựng khổ đau không cản trở yêu thưông. Người ta càng cḥu khổ họ lại càng yêu. Người ta càng yêu th́ càng cḥu khổ. Cḥu khổ và yêu thưông là một. (17-3-1966)

 

                        Ôi Chúa Giêsu của con, xin ban cho con sức mạnh để con yêu mến Chúa ngày hôm nay và đừng làm mất ḷng Chúa một điều ǵ cả, cũng ban cho con ḷng can đảm để con thực hành việc hăm ḿnh.

                        Ḷng can đăm không phải là điều cần thiết mà là t́nh yêu đấy con nhỏ của Cha à...

                        Không ôm cứng lấy ḿnh, nhưng hoàn toàn êm đềm phó ḿnh cho tác động của Thiên Chúa trong linh hồn.

                        Cha không thể xin mọi người từ bỏ tất cả mọi thú vui trần thế.

                        Riêng con, hỡi đứa con nhỏ của Trái Tim Cha ôi, Cha lại đ̣i hỏi con điều này!

                        Mức quân b́nh của con người ta đôi khi cũng cần phải được xả hôi bằng một thú vui lành mạnh. (20-3-1966)

 

                        Con nghó đến tất cả những người bất hạnh cḥu đói khổ trên thế giới.

                        Than ôi, luôn luôn vẫn có người nghèo khổ. Những người nghèo khổ về t́nh yêu mới là những người đáng thưông nhất. (23-3-1966)

 

                        Ham mộ kiến thức về Thiên Chúa.

                        Người ta càng khám phá ra Người, họ càng yêu mến Người.

                        Người ta càng yêu mến Người, họ càng mong muốn yêu mến Người.

                        Người ta càng mong muốn yêu mến Người, họ càng ch́m sâu vào t́nh yêu thần linh bao la của Người, cho đến khi họ hoàn toàn mất tích trong đó.

                        Một giọt nước nhỏ trong đại dưông hoan lạc. (24-3-1966)

 

                        Con càng hiến dâng cho Cha, Cha sẽ càng ban phát cho con. Ḷng đại lượng của Cha sẽ tưông xứng với các tặng vật mà con dâng lên cho Cha.

                        Hăy tin vào t́nh yêu mà Cha dành cho con.

                        Hỡi các con cái của Cha, nền tảng cuộc sống của các con là ở nôi Cha: tin, cậy, mến.

                        Đừng quên rằng không một sự ǵ sẽ mất đi.

                        Mọi sự đều được tính đến, cho dù là một nụ cười. (3-4-1966)

 

                        (Thứ Sáu Tuần Thánh) Lời nói không phải là tất cả.

                        Hăy hiến cho Cha trái tim của con.

                        Thấy không, nó đang đập trong đôi bàn tay của Cha.

                        Chỗ của nó không c̣n ở nôi con nữa mà là ở nôi Cha.

                        Con nhỏ của Cha ôi, Cha không muốn thánh hoá con thôi, mà c̣n thánh hóa tất cả mọi linh hồn.

                        Chính v́ tất cả mọi người mà Cha hiến mạng sống ḿnh. Chính v́ tất cả mọi người mà Cha đă đổ Máu ḿnh ra.

                        Ngày nay Cha cần yêu thưông hôn nữa. Phải, đúng thế, Cha cần con người, v́ Cha yêu thưông họ bằng một t́nh yêu bao la.

                        Đứa con bé nhỏ của Cha ôi.

                        Một ít giờ nữa là cực h́nh Thánh Giá của Cha trong một vẻ vô cùng ḍu hiền. Họ sẽ đóng đanh Cha! Họ sẽ đóng đanh Cha!

                        Thế mà Cha đă thứ tha cho họ trong Trái Tim Cha rồi... (8-4-1966)

 

                        (Sau Hiệp Lễ) T́nh yêu của con sẽ tùy theo mức độ của ḷng con mong ước.

                        Hăy hết sức ước mong triều đại t́nh yêu của Cha trên thế giới!

                        Hăy ước mong vinh hiển của Cha!

                        Hăy ước mong việc cải thiện của nhân loại.

                        C̣n đối với tất cả các con cái của Cha, hăy ước mong b́nh an của Cha...

                        Trong tất cả mọi hoàn cảnh, hăy giữ lấy danh phẩm là con cái của Thiên Chúa.

                        Hăy để cho Cha cḥu trách nhiệm về tất cả những ǵ mà v́ vinh hiển của Cha con đang thực hiện và có ư đ̣nh thực hiện. (16-5-1966)

 

                        T́nh yêu làm nên những ṿ thánh.

                        T́nh yêu sẽ cứu vớt thế giới. (8-6-1966)

 

                        Lạy Chúa Trời con, con có thể làm ǵ để Chúa được hài ḷng?

                        Hăy làm điều ngược lại với bản tính tự nhiên của con nhất song hợp với Ư Muốn của Cha. (12-6-1966)

 

                        Điều Cha vẫn đ̣i hỏi nôi tất cả những ṿ thánh của Cha là một đời sống từ bỏ. Không có một người tôi tớ đích thực nào lại có thể sống giầu sang phú qúi trong khi chủ nhân của ḿnh sống trong bần cùng thiếu thốn.

                        Hăy nh́n lên Cha trên thập giá.

                        Viêc từ bỏ mà Cha xin con là, hỡi đứa con nhỏ yêu dấu của Cha ôi, đời sống của con làm sao để phù hợp với riêng Ư Muốn của Cha thôi. Điều đă xẩy ra, đang xẩy ra hay sẽ xẩy ra hăy để cho một ḿnh Cha lo.

                        Con chỉ cần sẵn sàng cho ân sủng làm việc nôi con.

                        Hăy nh́n xem Cha trong mọi sự (13-6-1966)

 

                        Ôi Chúa Giêsu, khiến cho Chúa khổ đau th́ thật là dễ dàng, mà đôi khi lại khó ḷng mà tránh khỏi gây ra điều ấy.

                        Đối với kẻ nào mến yêu th́ mọi sự đều dễ dàng.

                        Hỡi đứa con gái nhỏ của Cha ôi, t́nh yêu thắng được những chướng ngại vật, và làm cho mối liên kết nối buộc chúng ta lại với nhau mỗi ngày một trở nên vững mạnh hôn.

                        Sự sống của linh hồn càng hoàn toàn sâu xa vũng chắc một khi linh hồn tự nguyện hiến ḿnh cho T́nh Yêu.

                        Mức độ thánh thiện của linh hồn không bao giờ cân xứng với những ôn phúc mà linh hồn đă nhận được.

                        Các thần trời không phát xuất từ đất mà là từ Trời đấy con. (17-6-1966)

 

                        Những ai hiến ḿnh cho T́nh Yêu th́ thuận phục những đ̣i hỏi của T́nh Yêu. Họ sốt sắng ôm lấy Thánh Giá của Cha.

                        Đứa con nhỏ của Cha ôi, vui ḷng cḥu đựng khổ đau là một con đường vưông giả đốt giai đoạn dẫn đến tới chóp đỉnh thánh thiện.

                        Cḥu đựng khổ đau là con nên giống Cha.

                        Hỡi đứa con gái nhỏ bé đáng thưông của Cha, con cḥu khổ song Cha c̣n cḥu khổ c̣n hôn con nữa.

                        Con sẽ không c̣n sống động nữa nếu con không biết yêu thưông.

                        Tất cả những ǵ không phải là t́nh yêu th́ đang làm và sẽ làm cho con phải khổ đau. (21-6-1966)

 

                        Điều quan trọng đối với Lời Cha là hiệu quả mà Lời Cha tác đụng nôi các linh hồn và thiện ích mà họ gặt hái được từ Lời Cha.

                        Trước khi đến được t́nh trạng trọn lành, người ta đầu tiên phải trải qua một giai đoạn khổ sở trong việc đối chọi và không ngừng từ bỏ.

                        Thế nhưng ân sủng của Cha bổ khuyết cho rất nhiều điều mà dường như  bản tính tự nhiên của con người không thể vượt thắng. (1-7-1966)

 

                        Trong khi cầu nguyện, đừng khổ sở ép ḿnh t́m lời lẽ để thân thưa với Cha. Hăy phó ḿnh cho Cha. Cha soi động cho con.

                        Linh hồn con hăy thanh thản nghó yên trước nhan Cha. Hăy đén với ṿng tay của Cha. Hăy lặng lẽ ngă đầu vào Trái Tim Cha.

                        Hỡi đứa con nhỏ của Cha ôi, chớ ǵ chân lư này thấm sâu vào linh hồn con: Cha là tha nhân của con. Hăy nh́n Cha trong tất cả mọi người. Đối với cả Cha (linh hướng) của con cũng thế.

                        Cha mong muốn các con nên trọn lành, hỡi các đứa con nhỏ bé của Cha ôi.

                        Miệng lưỡi của các con là miệng lưỡi của Cha, nụ cười của các con là nụ cười của Cha.

                        Ôn phúc của Cha làm ngời sáng gưông mặt của con. (6-7-1966)

 

                        Hỡi đứa con gái nhỏ của Cha ôi, con giầu có.

                        Giầu có trong yêu thưông.

                        Mà tất cả mọi sự được dung ḥa trong yêu thưông.

                        Ngoài t́nh yêu ra th́ chẳng có ǵ nữa.

                        Tất cả đều chết.

                        Hạnh phúc trên thế gian là tin vào t́nh yêu của Cha.

                        Cái nhỏ mọn chẳng là ǵ trên thế gian lại là cái cao trọng trên Trời.

                        Hỡi cái chẳng là ǵ rất ư là bé mọn của Cha ôi! (13-7-1966)

                       

                        (Lễ Đức Mẹ Carmêlô. Ngày được chọn để thực hiện lời khấn hoàn toàn từ bỏ và trung thành với t́nh yêu thưông xót của Chúa Giêsu)

                        Lạy Chúa Trời con, sấp ḿnh trước nhan Chúa, có Người Mẹ ḍu dàng của Chúa và Triều Thần Thiên Quốc chứng kiến, con long trọng đoan hứa trung thành với Chúa và con hân hoan dâng hiến bản thân con làm lễ toàn thiêu cho t́nh yêu thưông xót của Chúa.

                        Xin Chúa hăy thiêu hóa con trong ngọn lửa của t́nh yêu linh thánh của Chúa, một t́nh yêu làm nên những ṿ thánh.

                        V́ con hết sức yếu đuối, ôi Chúa Trời con, con van xin Chúa giúp con giữ lời mà con tuyến hứa cùng Chúa hôm nay, lời hứa luôn luôn sẫn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa.

                        Nếu cần, ôi Thiên Chúa của con, con van nài Chúa hăy nhắc cho con nhớ rằng con không c̣n thuộc về ḿnh nữa, con không c̣n thuộc về thế gian này nữa để đời đời nên một với Chúa.

                        Con dâng Chúa tất cả mọi sự con có và tất cả mọi sự con là.

                        Lễ vật này tự ư con dâng lên Chúa đây  là trọn vẹn và măi măi.

                        Xin ôn Chúa ban cho con sức mạnh để con trung thành với lời khấn mà con tuyên húa trước nhan Chúa hôm nay. Amen.

           

                        Đừng có khổ tâm khi con ḅ người khác làm cản trở việc con tái hợp cầu nguyện với Cha.        

                        Nhẫn nại cḥu đựng mọi sự v́ yêu mến Cha cũng là mến yêu Cha.

                        Cha hằng nói với con và Cha nhắc lại cho con nhớ: T́nh yêu của Cha không phải chỉ là một thứ t́nh yêu hoan hưởng, mà là và nhất là một thứ t́nh yêu tự hy hiến và quên ḿnh.

                        Nhẫn nại cḥu đựng khổ đau đó là mến yêu Cha.

                        Con có thực sự nghó rằng nỗ lực mà con cố kiềm chế bản thân con là vô ích không?

                        Hỡi con nhỏ của Cha, Cha yêu thưông con. Hăy suy nghó về điều này.

                        Hăy b́nh tâm... v́ Cha. (19-7-1966)

 

                        Tất cả đều dễ dàng đối với con cái của ánh sáng. Nếu những ai mà Cha đă thưông ban các tặng ân của Cha mà lại đặt điều kiện cho việc chấp nhận Ư Muốn của Cha, th́ họ chắc chắn sẽ không bao giờ nên thánh được đâu.

                        Điều Cha đ̣i hỏi là một tiếng 'Vâng' không dè dặt. (20-7-1966)

 

                        Đức ái thần linh phản ảnh nôi tất cả mọi người t́nh yêu và ḷng lành của Đấng Tạo Hoá.

                        Ai nói ḿnh yêu mến Cha mà lại không thực hành t́nh yêu này th́ chỉ là kẻ lừa dối ḿnh.

                        Hăy nh́n mà xem t́nh yêu của một ṿ Thiên Chúa đă dẫn đưa Con của Người đến đâu...

                        Ngược lại với điều mà người ta nghó, con đường t́nh yêu là dốc đứng nhất.

                        Hỡi con nhỏ của Cha, con thấy đó, ai mà đi vào con đường này mà không tự hy hiến bản thân ḿnh sẽ không đi được bao xa. Ngày khúc quẹo đầu tiên là họ bỏ cuộc.

                        Đứa con nhỏ yêu dấu của Cha ôi, con hăy nắm lấy tay Cha và để Cha dẫn dắt con đi.

                        Không một ai đă từng than tiếc v́ đă hiến ḿnh cho T́nh Yêu. (23-7-1966)

 

                        Điều làm nên giá tṛ các ṿ thánh của Cha không phải là sự thánh thiện của các ṿ - tất cả thánh thiện từ Cha mà có - mà là ở tại nỗ lực do các ṿ thực hiện để chiếm lấy nó. (24-7-1966)

 

                        Tất cả đời sống của con là và sẽ chỉ là một tiếng kêu yêu thưông dài.

                        Tiếng kêu yêu thưông trong việc chiếm hữu lấy Thiên Chúa của con.

                        Tiếng kêu yêu thưông trong việc chiếm hữu lấy tặng ân của Thiên Chúa.

                        Tiếng kêu yêu thưông trong hoan lạc và sầu đau.

                        Tiếng kêu yêu thưông trong việc bỏ ḿnh' trong Đấng không thể gần gũi, Đấng đột biến khi người ta cứ tưởng là chiếm được Người.

                        Tiếng kêu yêu thưông trong những ước vọng không được măn nguyện.

                        Tiếng kêu yêu thưông trong tónh lặng mà ḅ chối từ.

                        Tiếng kêu yêu thưông trong bối rối và nghi nan.

                        Tiếng kêu yêu thưông trong hiểu lầm và bắt bớ.

                        Tiếng kêu yêu thưông của đứa con nhỏ Cha vang lên tận Trời, xuyên thấu Trái Tim thần linh của Cha như một mũi tên nhọn. (26-7-1966)

 

                        Cha thừa biết không phải luôn luôn dễ dàng mà nhận ra đâu là lành và đâu là dữ. Thế c̣n đối với một hồn nhỏ sống trong t́nh trạng ân sủng th́ sao? Hồn nhỏ này phân biệt được ró ràng. Hỡi con yêu dấu, Cha cần nhẫn nại êm ái biết bao trong việc trấn an những áy náy của con cũng như lưông tâm của con.

                        Ḷng con ngọt ngào khi tưởng nhớ đến Cha, và ôn phúc của Cha hỉ hoan thông ḿnh ra trong linh hồn con.

                        Việc xuất thần ngất trí hằng nuôi dưỡng t́nh yêu của con.

                        Đức tin dưỡng nuôi t́nh yêu của con ḍu dàng c̣n hôn thế nữa.

                        Cha nh́n con.

                        Con nh́n Cha.

                        Chúng ta hạnh phúc.

                        Cha là ai? là TẤT CẢ.

                        Con là ai? Chẳng là ǵ. Một chẳng là ǵ rất nhỏ mọn không c̣n hiện hữu nữa mà đă hoàn toàn được ḥa tan trong TẤT CẢ.

                        Để nghe thấy Tiếng của Cha, con phải nên giống như một con trẻ nhỏ.

                        Con hăy lắng nghe và hăy t́m hiểu. (29-7-1966)

 

                        Nếu con người không cảm giác thấy được Sự Hiện Diện của Cha nôi họ - một loại giác quan thứ sáu, cho dù đôi khi mờ ṃt - Cha nói cho con hay, không một ai trong họ có thể nên thánh được cả.

                        Than ôi, đối với nhiều người, giác quan thứ sáu này đă ḅ đủ mọi h́nh thức xấu xa đập tắt đi mất rồi...

                        Hăy nói đi nói lại với Cha những lời này: "Con yêu Chúa!", những lời giống như một mũi lửa thấu đến tận đáy Trái Tim thần linh của Cha, đả thưông Trái Tim Cha một cách thỏa nguyện. Đẹp đẽ thay bài thi ca yêu đưông của chúng ta. (9-8-1966)

 

                        Mỗi người nhận được phần của ḿnh nôi Hy Tế của Cha. Hỡi con nhỏ của Cha, con làm hồi tưởng trên thế gian h́nh ảnh Maria (Mai-Đệ-Liên) yêu dấu của Cha.

                        Cha muốn như thế là để chứng minh cho con người thấy rằng người ta có thể thánh hóa ḿnh trong tất cả mọi hoàn cảnh, và điều ǵ Cha nâng lên họ không thể lật đổ.

                        Lề luật mà Cha ban bố cho họ là và luôn măi là thế này: hăy yêu mến Thiên Chúa hết ḷng và trên hết mọi sự' hăy yêu thưông nhau như Cha yêu thưông các con' hăy an ủi lẫn nhau. Hăy tin tưởng Cha.

                        Đừng khinh dể bất cứ một ai trong anh em của các con, v́ họ, như các con, đều được Cha sinh ra. Và Cha yêu thưông tất cả các con bằng một t́nh yêu đồng đều. Những ai phụng sự Cha đều chiếm được một cuộc sống phúc hạnh vô song.

                        Đừng quên rằng Cha có toàn quyền yêu thưông và tha thứ, song cũng  toàn quyền đ̣i phải trả lẽ công bằng.

                        Đời sống qua rất nhanh và cói đời đời đang đợi chờ các con.

                        Một ḿnh Cha là Đấng thánh hóa.

                        Một ḿnh Cha là Đấng ban hạnh phúc chân thực.

                        Nhân từ, chính trực, bác ái huynh đệ: đó là điều phải có nôi đời sống của các con. (17-8-1966)

 

                        Hăy vận dụng hết năng sức của ḿnh trong việc phụng sự Thiên Chúa.

                        Cuộc sống thú vật - một cuộc sống không có Thiên Chúa.

                        Con người mà sống không có Thiên Chúa cũng đặt ḿnh ở vào tầm mức của cuộc sống này.

                        Từ ngữ 'yêu thưông' thường hay ḅ biến nghóa. Tiếng gọi này được ghép cho những t́nh cảm chỉ là một cái ǵ phụ thuộc.

                        Yêu thưông ở trong những tiếng líu lo êm ái của chim chóc.

                        Nó ở trong tiếng gió hiu hiu.

                        Nó ở trong làn gió thoang thoảng.

                        Ở trong tiếng gáy của chim câu.

                        Ở trong tiếng róc rách của suối nước trong.

                        Nó ở trong linh hồn lắng nghe tiếng thổn thức của t́nh yêu.

                        Nó ở trong sự tónh lặng của những con tim chung thủy.

                        Ở trong niềm vui chấp nhận hy sinh.

                        Ở trong nỗi ngọt ngào của việc hăm ḿnh.

                        Ở trong ánh sáng của ngày hừng đông. (19-8-1966)

 

                        Mặc dù Thần Linh có chế ngự thân xác của con đi nữa, th́ thân xác vẫn lụy thuộc vào một số đ̣nh luật tự nhiên và khốn khổ trong việc chấp nhận sống theo luật Thần Linh. Bởi thế, trong linh hồn con mới có những giằng co đau đớn. Không một ai, kể cả trong số những đệ nhất thánh nhân, thoát khỏi đ̣nh luật xung khắc này...

                        Cha chúc lành cho con, và Cha xin con hợp tác trong việc làm cho Cha được nhận biết và mở rộng Triều Đại Cha trên trái đất nôi cói ḷng con người.

                        Cha nói với những kẻ c̣n nghi ngờ là: đừng khinh thường điều ǵ từ Cha mà có. Theo ḷng thưông xót của Cha, Cha gửi điều này đến cho các con là để nhắc nhở cho các con về những phận sự thiết yếu của các con đối với Cha cũng như đối với Người Mẹ Thánh của Cha.

                        Cha đă nói với con: tất cả phần c̣n lại sẽ được ban cho con' tuy nhiên, cho con tức là cho người đại diện các hồn nhỏ.

                        Để thế giới có ḥa b́nh: hăy phục hồi việc đọc kinh Mân Côi ở mỗi giáo xứ, nôi những người đă bỏ bê kinh Mân Côi hay đă coi kinh Mân Côi là một thứ nghi thức của đàn bà đần độn' và chủ chiên phải dẫn đầu đoàn chiên của ḿnh.

                        Mẹ của Cha phải thắng Satan.

                        Người há chẳng nói với con phải cầu nguyên luôn và phải làm việc đền tội hay sao?

                        Các con có làm như vậy không?

                        Việc lần chuỗi Mân Côi hằng ngày là một điều thực sự cần thiết. (24-8-1966)

 

                        Hỡi đứa con nhỏ của Cha ôi, sau khi đă làm con mồi cho tội lỗi, con nay đă trở nên miếng mồi của t́nh yêu.

                        Đối với Cha không có thời gian, song đối với các con, hỡi những người con nhỏ của Cha, thời gian th́ cao qúi v́ nó được ban cho các con để các con thánh hóa bản thân, để các con yêu mến Cha và phụng sự Cha. Bởi thế các con đừng ngại ngùng phải cố gắng...

                        Những khó khăn không ảnh hưởng ǵ đến các linh hồn thánh thiện. Chúng lại c̣n là một khích tố để họ nên thánh hôn nữa. (2-9-1966)

                       

                        Đức khôn ngoan nói trong con.

                        Ví việc trở lại của nhiều linh hồn mà con đă được ban cho đức khôn ngoan.

                        Hăy yêu thích điều khiêm hạ và nhỏ bé.

                        Hăy ghê tởm kiêu ngạo dưới mọi h́nh thức.

                        Cha ban cho con đặc ân nhận ra nó ở mọi nôi mọi chốn.

                        Hăy chống lại nó bằng những tác động khiêm nhu và yêu mến.

                        Hỡi đứa con gái của Cha, hăy nhớ kỹ lấy con có thánh thiện là do bởi sự thánh thiện của Cha mà thôi.

                        Không ǵ nôi con thuộc về con cả.

                        Cuộc đời này luôn luôn có những cám dỗ để mà chế ngự.

                        Những linh hồn thánh thiện cũng không thoát khỏi ḅ cám dỗ.

                        Hỡi đứa con nhỏ của Cha, con biết đó, Cha thường thử thách những người mà Cha yêu thưông cũng là những người mến yêu Cha.

                        Ôi Chúa Giêsu ôi, con yêu mến Chúa. Thế nhưng con lại cảm thấy khổ sở v́ con c̣n có một ước vọng yêu mến Chúa hôn thế nữa.

                        Chính bởi v́ t́nh yêu của Cha vô biên mà con không thể nào hoàn toàn chiếm hữu được hết: bởi v́ con, đứa con nhỏ của Cha ôi, con ḅ giới hạn mà những thổn thức yêu mến của con chỉ có thể làm cho con khổ cực mà thôi. Chỉ khi nào diện đối diện trong cuộc hội ngộ trường sinh con mới t́m thấy t́nh yêu trọn vẹn và mới chiếm được t́nh yêu với tất cả quang vinh của nó.

                        Hỡi con yêu dấu, lúc này đây con đang quằn quại chuyển bụng sinh nở.

                        Hăy nghó đến niềm vui mà Cha đang dành cho con.

                        Niềm vui tuyệt diệu mà lúc này đây con chỉ có thể mường tượng được phần nào thôi...

                        Cha không thể vào sâu hôn nữa trong ḷng của con: Cha đă làm cho nó đầy ứ lên rồi. (4-9-1966)

 

                        Vết thưông của t́nh yêu chỉ có thể được chữa lành ở trên Trời mà thôi con nhỏ của Cha à. (6-9-1966)

 

                        Khi Cha yên lặng th́ con cũng phải lặng yên nữa... mà yêu mến Cha.

                        Con yêu dấu ôi, con biết rằng Cha thích nói trong yên lặng hôn.

                        Những lời của Cha đều là t́nh yêu.

                        Và linh hồn nhận lấy các lời của Cha cũng là t́nh yêu. (9-9-1966)

 

                        Cha muốn con phải ở trong một trạng thái dửng dưng thánh hảo đối với cái đă xẩy ra, đang xẩy ra và sẽ xẩy ra.

                        Chỉ có một ḿnh Ư Muốn của Cha là đáng kể mà thôi. (17-9-1966)

 

                        Vẻ duyên dáng và tính cách ḥa điệu của một linh hồn ở tại việc linh hồn tin tưởng vào Cha, liên lỉ cầu nguyện cùng Cha, lo lắng làm đẹp ḷng Cha, lo sợ xúc phạm đến Cha. (23-9-1966)

 

                        Nét trẻ trung của con tim th́ bất tận.

                        Hăy luôn luôn giữ linh hồn ḿnh như con trẻ nhỏ bé, yêu thưông và sốt sắng.

                        Hỡi đứa con gái của Cha, hăy tin rằng Cha yêu thưông con.

                        Các thánh của Cha hưởng vinh quang vónh cửu và không thể nào hiến dâng cho Cha được ǵ khác nữa ngoài việc tạ ôn của các ṿ.                       

 

Thế nhưng, phần con, thời giờ của con chưa hoàn tất. Hăy nhận thức hạnh phúc biết bao khi con c̣n có thể cho Cha dưới thế gian này.

                        Trên Trời là nôi con nhận lănh.

                        Dưới thế là chốn con nhận lănh để mà cho đi.

                        Hỡi đứa con gái nhỏ của Cha ôi, hăy hát cho T́nh Yêu nghe bản thánh ca của con đi. (5-10-1966)

 

                        Các hồn nhỏ phải cam kết dâng ngày sống của ḿnh lên T́nh Yêu để cầu cho ḥa b́nh thế giới cũng như cho tất cả mọi tâm hồn thiện chí được b́nh an. (10-10-1966)

                       

                        T́nh yêu truyền khiến hành động. Đừng để cho lư trí gây rắc rối cho con. Đúng, lư trí phải đạp thắng. Thế nhưng chính nó cũng phải tự giới hạn ḿnh. Những người lư sự sẽ không bao giờ làm được ǵ lớn lao cả.

                        Ngược lại, t́nh yêu có thể tạo các con nên những ṿ thánh.

                        C̣n ngu dại cao cả nào hôn cái ngu dại bất chấp những trở ngại để nâng các con lên đến tận Trời. (27-10-1966)

 

                        Hỡi các con của Cha, hăy tôn trọng quyền bính của Giáo Hội, tuy nhiên, bất cứ điều ǵ các con có thể làm mà không phản lại qui luật này th́ các con hăy cứ việc làm. (30-10-1966)

 

                        Điều ǵ phàm tục vẫn là phàm tục. Điều ǵ thuộc về Thiên Chúa th́ vẫn là của Người.

                        Những thỏ thẻ của t́nh yêu chỉ buồn cười đối với những kẻ lạ lẫm chúng mà thôi.

                        Đối với những kẻ lư sự th́ lấy làm hệ trọng trí óc b́nh phẩm. Thế nhưng đối với những tấm ḷng sốt sắng th́ T́nh Yêu linh thánh lại ngọt ngào cuồng nhiệt hôn nhiều.

                        Lư luận th́ tốt và cần thiết, song nó không được làm trở ngại cho động lực yêu mến của linh hồn phó ḿnh cho T́nh Yêu. (30-10-1966)

 

                        Con thích những người khác công nhận cái chuyên chính của một việc xẩy ra. Nhưng c̣n trọn lành hôn nữa nếu v́ yêu Cha con ước ao ḅ hiểu lầm.

                        Ḅ xỉ nhục và nhạo báng là con giống như Cha. Được tôn kính và bợ đỡ th́ không cách chi trở nên một đứa con nhỏ của Chúa Giêsu trên thế gian này được cả.

                        Con muốn yêu mến Cha như các thánh đă mến yêu Cha. Muốn được như thế, con phải hăm hở ôm lấy thập giá mỗi ngày, cho dù thập giá đó có thế nào đi nữa. Nếu con không sẵn sàng làm như thế th́ con chớ tưởng là con yêu mến Cha.

                        Hỡi đứa con nhỏ của Cha, cuộc sống đích thực chỉ được cấu tạo nên bởi những hy sinh mà thôi. Đức ái thần linh làm cho nỗi đắng cay của nó thành ngọt ngào.

                        Sự thiện mà một linh hồn rút được từ mối thân t́nh với Cha phải được đem ra phục vụ tha nhân của ḿnh. Cha không bao giờ làm giầu cho một linh hồn chỉ nguyên v́ linh hồn đó thôi, mà là để linh hồn đó có thể tự do ban phát cho những người khác điều mà linh hồn nhờ thiện tâm nhận được từ Cha.

                        Nếu con thực hiện như thế, phần thưởng của con trên Trời sẽ lớn lao.

                        Ở đó, cùng với những người con yêu thưông, mà hiện nay con đang ganh đua, con sẽ cảm nghiệm được hoan lạc và b́nh an trong Cha. (1-1-1966)

 

                        Ai nhỏ bé sẽ nên cao cả.

                        Ai nghó ḿnh cao cả phải trở nên nhỏ bé trước khi được nên cao cả.

                        Không ai có thể nên cao cả mà không nhỏ bé trước đă.

                        Đó là trật tự của ân sủng.

                        Và đó cũng là thứ tự thường t́nh của cuộc sống trên thế gian này.

                        Linh hồn phải tự đổi mới trong T́nh Yêu. Thiếu việc đổi mới này không thể nào sống thân mật với Cha được.

                        Tất cả được thực hiện trong Cha, bởi Cha và với Cha.

                        Hăy liên kết nỗi bé nhỏ của con với nỗi bé nhỏ của Cha trong việc Cha tùng phục cha mẹ của Cha khi Cha trở nên một con trẻ bé nhỏ.

                        Con có biết quyền lực của một con trẻ thật nhỏ bé ra sao không?

                        Trên trái tim của cha mẹ nó?

                        Trên Trái Tim Thiên Chúa của nó? (13-11-1966)

 

                        Chớ ǵ mối lo âu hàng đầu của con là làm hài ḷng Cha mà không t́m thỏa măn bản thân con.

                        Trước khi hành động, con hăy nghó đến điều nào sẽ làm Cha hài ḷng Cha nhất.

                        Từ bỏ ḿnh là chết đi từng lúc. Mà nếu không có Cha trong giây phút đó con sẽ không đủ can đảm để mà bỏ ḿnh..

                        Những lời cầu nguyện môi mép làm cho Cha rùng ḿnh, c̣n lời cầu nguyện của một con tim tinh tuyền và đôn thành làm cho Cha đành phải đầu hàng vô điều kiện.

                        Các nhân đức hiển tṛ trong trái tim con là những ǵ làm vinh hiển Cha. (29-11-1966)

 

                        Hỡi Đứa con nhỏ của Cha, hiền lành là một nhân đức cao cả.

                        Con hăy biết rằng nếu con thiếu hiền lành là con rút lui ra khỏi t́nh yêu Cha.

                        V́ Cha hiền lành và khiêm nhượng trong ḷng... (7-12-1966)

 

                        Ai yêu mến mẹ ḿnh th́ lănh hội được những bài học về nhân ái và yêu thưông mà bà dạy cho.

                        Nếu con yêu mến Người Mẹ thần linh của Cha, Mẹ sẽ nhận lấy trách vụ bảo hộ con và âu yếm chỉ vẽ cho con đường lối nên thánh.

                        Hăy nghó đến t́nh của Người dành cho hết mọi con cái của Người, đặc biệt là cho riêng con.

                        Con cũng thấy rồi đó, ṿ trí của Người vẫn luôn luôn ngự tṛ trong cuộc đời của con, ngay cả khi con cùng cực nhất, đồng thời con thấy được cả ảnh hưởng ân phúc của Người tác động trên linh hồn đáng thưông của con, khi nó chẳng những đụng độ với hiểm nghèo lại c̣n chiều theo rất nhiều điều nguy hại nữa.

                        Nên Cha ban cho Người việc chăm lo dẫn con đến với Cha. (8-12-1966)

 

                        Những người đă đi trước con về Thiên Đàng tất cả đều nhỏ bé...

                        Điều nhỏ bé trên thế gian sẽ thành cao cả trên Thiên Đàng.

                        Con rất thích được làm một điều cao cả nào đó cho Chúa.

                        Điều cao cả nhất mà con sẽ làm đó là sống bé nhỏ.

                        Đấy là ôn gọi của con. Bởi thế mà con được sinh vào sự sống thánh ân. (10-12-1966)

 

                        Đức tin là nền tảng của mọi việc lành.

                        Hăy bước đi trong đức tin, đức cậy và đức mến.

                        Hăy vưôn ḿnh lên trên nỗi trống không nhận ch́m linh hồn của con.

                        Nỗi trống không này không khác ǵ bóng dáng của sự hư không. Trong thực tế, cảm giác này chỉ là một nhận thức mờ nhạt và âu yếm về việc Cha Hiện Diện trong con.

                        Con xin Cha cho con một dấu hiệu chứng thực về sứ mệnh của con.

                        Con hăy lục xét kỹ linh hồn của ḿnh. Không thiếu ǵ những dấu hiệu đâu con. (17-12-1966)

 

                        Khi nào con không thể yêu mến Cha bằng cảm xúc th́ con hăy mến yêu Cha bằng ư muốn của con. (20-12-1966)

 

                        Hai người chung vai vác một gánh nặng th́ lại không nhẹ nhàng hôn hay sao?

                        Thế mà tại sao con lại buông Cha ra vào lúc thử thách?

                        Nếu con muốn, Cha sẽ gánh vác phần nặng hôn cho con.

                        Chừng nào con mới hết khủ khờ quá như vậy hả con? (22-12-1966)

 

                        Hỡi đứa con nhỏ của Cha, vẻ cao qúi của một linh hồn được đo lường bằng việc từ bỏ của nó.

                        Để linh hồn được bừng nở cần phải kềm chế các giác quan.

                        Thiên nhiên có các đ̣nh luật phải được tôn trọng. Thế nhưng, sự sống thần linh có những đ̣nh luật c̣n hệ trọng hôn thế nữa, cần phải được nhận biết và thấu triệt, nếu người ta muốn đạt tới mức độ hoàn toàn thoát ly hết tất cả mọi tạo vật. Cái 'tôi' chỉ chết đi bằng việc liên tục đọa đầy nó. (29-12-1966)

 

                        Ngược lại với ư nghó của một số tâm trí, đời sống nội tâm phải được đặt làm nền tảng cho hết mọi việc tông đồ và không được xao lăng v́ bất cứ lư do ǵ.

                        Trước hết mọi sự phải là Thiên Chúa.

                        Không có Người, không có ǵ sẽ thành tụu được cả. (2-1-1967)

 

                        Con hăy hân hoan trong những khó khăn khốn khó của ḿnh. Chúng là những dấu hiệu chắc chắn của t́nh yêu Cha. (15-1-1967)

 

                        Con hăy tỉnh táo, v́ kẻ thù đang ŕnh chờ con.

                        Con hăy thực hiện những tác động hiến dâng cho T́nh Yêu.

                        Nỗi khốn cùng của con không làm Cha cách xa con.

                        Ngược lại, nếu linh hồn con luôn luôn nhận biết nỗi đớn hèn và yếu đuối của ḿnh th́ đó là một phưông tiện thánh hóa mănh liệt. (9-2-1967)

 

                        Trong ngày sống, càng nhiều lần càng tốt, con hăy thường xuyên dừng công việc lại trong giây lát. Con hăy tôn thờ! Hăy than thở, bằng cả tấm ḷng, lời tin, cậy, mến này:

            Lạy Chúa Trời con!...

            Con tin kính Chúa!...

            Con thờ lạy Chúa!...

            Con trông cậy Chúa!...

            Con tin tưởng Chúa!...

            Con yêu mến Chúa!...

                        Con hăy suy niệm mấy lời gói ghém này, những lời mà quả thực là nền tảng của cả đời sống nội tâm. (1-3-1967)

 

                        Hỡi đứa con nhỏ yêu qúi nhất của Cha ôi, con hăy để cho ḷng con lên tiếng nói.

                        Không, con không thiếu ḷng tôn kính đối với Cha đâu con.

                        Cha lại càng thích t́m thấy nôi mọi người việc mà con cho là thiếu tôn kính này biết là chừng nào!

                        Các đứa nhỏ đôi khi thiếu tôn kính cha mẹ chúng là v́ muốn tỏ cho cha mẹ thấy ḷng của chúng yêu mến các ngài.

                        Con cũng như thế đó, hỡi người bạn của Cha ôi, song Cha lại rất lấy làm hài ḷng.

                        Giá con mà biết được niềm ủi an con hiến cho Cha nhỉ.

                        Con có nghó là người ta có thể yêu thưông mà không cần ḷng ái mộ chăng?

                        Cha là Thiên Chúa và là con người, nhờ đó mà Cha hiểu con lắm lắm. Và Cha lấy làm sung sướng, như bất cứ một người nghèo nào, trước những dấu hiệu tỏ ḷng tôn kính của con.

                        Rất nhiều linh hồn sợ làm mất ḷng Cha bằng việc tŕnh diễn có tính cách h́nh thức bề ngoài.

                        Thế nhưng, cái làm mất ḷng Cha chính là khoảng cách mà họ tránh né Cha v́ họ sợ phải âu yếm phó ḿnh vào ṿng tay của Cha. Họ nguyện cầu cùng Cha như cầu nguyện với một ṿ Thiên Chúa xa xôi và lạnh lùng. Và khi lắng nghe họ ngỏ lời với Cha bôi bác như vậy th́ Trái Tim nồng nàn êm ái của Cha nào có cảm thấy được măn nguyện ǵ đâu.

                        Hăy là một đứa con nhỏ và chớ có sợ hăi. Mặc kệ những người sợ hăi, họ là những kẻ không biết mến yêu là ǵ cả. (10-3-1967)

 

                        Các việc làm của con sẽ theo con về cói đời đời.

                        Chúng đồng nghiă hoặc là với sự sống hay là với sự chết.

                        Trường học thánh thiện là t́nh yêu, một t́nh yêu sống động và thực hành. (16-4-1967)

 

                        Con có nghó là cứ thiếp đi trên nhung lụa là chiếm được thánh thiện không?

                        Tất cả những ǵ làm nên một ṿ thánh đích thực ở tại việc các ngài tuân hợp với Ư Muốn của Cha, và việc các ngài yêu mến lănh nhận thập giá.

                        Chính các ngài ước ao lănh nhận thập giá. (19-4-1967)

 

                        Ḷng con ước ao nhận biết và yêu mến Cha là giây trời dẫn con đến cùng Cha.

                        Phải, hỡi đứa con nhỏ của Cha ôi, không được sống yên tónh một ḿnh, đối với con, đó là và sẽ là một thánh giá nặng.

                        Song có một nôi mà không ai có thể ŕnh ṃ và quấy rầy con được cả.

                        Đó là trong thầm lặng của cói ḷng con.

                        Chính ở nôi đó mà Cha sẽ luôn luôn tái hợp với con. (24-4-1967)

 

                        Thù ghét gây ra chia rẽ. Yêu thưông đem lại giải hóa.

                        Hỡi đứa con nhỏ của Cha, thánh thiện không phải mua mà được. Thánh thiện phải chiếm lấy mới có.

                        Không trải qua thánh giá người ta không thể nào chiếm được thánh thiện. (1-5-1967)

 

                        Trong tất cả mọi việc con làm, cho dù chúng có nhỏ mọn mấy đi nữa, con cũng hăy dành cho Thiên Chúa của con phần của Người.

                        Cha không thích ḿnh ḅ lăng quên.

                        Nhờ việc làm trung thành mà những cái chẳng là ǵ nhỏ nhặt lại chồng chất để thành nên những tổng hợp vó đại.

                        Ai có thể nói rằng họ không có giờ nghó đến Cha, hiến cho Cha một cái nh́n, dâng cho Cha một xúc động âu yếm đây? Trong thời gian họ bận ḅu với các việc làm, Cha luôn luôn ở với họ và chờ đợi họ tưởng nhớ đến Cha.

                        Điều đ̣i hỏi này có quá lắm chăng?

                        Mà nếu có Cha th́ tất cả thật là dễ dàng.

                        Đó là được hưởng trước Thiên Đàng vậy.

                        Nếu Cha cảm được nỗi xỉ nhục khi ḅ một số người chối từ, th́ Cha cũng cảm thấy niềm vui khi được một số lớn lắng nghe.

                        Phúc cho ai nghe Lời Cha mà mang ra thực hành.

                        Thiên Đàng thuộc về họ.

                        V́ họ đă thấy và đă nghe, ḷng họ sẽ cởi mở ra cho T́nh Yêu. (10-5-1967)

 

                        Chúa Giêsu của con ôi, con hỏi Chúa nhé, cuộc đời của con sẽ như thế nào đây Chúa?

                        Cuộc đời của con phải trở nên như Cha muốn, đó là hoàn toàn thuận phục Ư Muốn của Cha.

                        Con phải chứng tỏ cho thế giới biết rằng, trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, linh hồn có thể và phải hoàn toàn hiệp nhất với Đấng Tạo Hoá của ḿnh.

                        Thời gian dành cho con không c̣n là thời gian để hoan hưởng nữa, mà là thời gian để quên ḿnh và từ bỏ những ước muốn riêng tư của ḿnh đi.

                        Con hăy hiến dâng cho Cha niềm vui khi con thưa 'Vâng' theo tác động của Cha.

                        Con hăy nhớ rằng Cha yêu thưông con, và hăy nhớ rằng giá mà Cha trả cho con, một vô thể nhỏ bé, mất hút trong cái mông mênh của vô hữu thể, lại được t́nh yêu của Cha ban cho sự sống.

                        Con nên nhớ kỹ là Cha có những linh hồn khác để yêu thưông và cứu vớt c̣n hôn cả linh hồn con nữa.

                        Con phải hết sức cộng tác vào công cuộc cứu vớt họ.

                        Cha cần việc giúp đỡ của con.

                        Hăy sung sướng trong việc chọn lựa của Cha.

                        Đừng than van về ngày mai bất đ̣nh.

                        Về ngày mai sẽ xẩy ra những ǵ?

                        Cha thích ban cho con ra sao th́ ngày mai sẽ như vậy.

                        Có một sự buồn nản ở trong đáy ḷng con.

                        Tại sao thế?

                        Hạnh phúc của con hệ tại việc con v́ yêu mến Cha mà cḥu đựng khổ đau.

                        Hăy sung sướng trả giá như vậy để cứu lấy các linh hồn.

                        Điều đă xẩy ra th́ đă mang lại lợi ích.

                        Điều đang xẩy ra cũng đang mưu lợi.

                        Điều sẽ xẩy ra sẽ c̣n giúp ích.

                        Lúc nào con cũng có thể giầu có trong hy vọng và ước vọng.

                        Ai có thể lấy mất của con đi điều mà Cha đă hết ḷng quảng đại ban cho con.

                        Cha nói thật cho con hay, ở mọi nôi mọi chốn sẽ có các hồn nhỏ được sinh ra bởi t́nh yêu, và được chúng ta thông ban cho ḷng quảng đại cùng với sự sống.

                        Cuộc sống của con: một nguyện cầu luôn luôn mới mẻ.

                        Trái tim của con: nôi nưông náu êm ḍu của Cha.

                        Trong Cha: Chốn Nưông Thân của con. (11-5-1967)

 

                        Linh hồn con đang ở dưới một cái máy ép?

                        Cái máy ép nào vậy Chúa ôi?

                        Cái máy ép rượu của t́nh yêu thần linh.

                        Hăy ép mạnh đi, Chúa Giêsu của con ôi, và ép hồn con vọt ra sự sống cho tất cả mọi người. (14-6-1967)

 

                        Ôi Chúa Giêsu ôi, nếu Chúa không làm cho việc cầu nguyện mà con không thể thực hiện được nữa trở thành thường xuyên th́ con sẽ chẳng c̣n ǵ cả, chẩng c̣n ǵ ngoài sự trống không.

                        Hỡi đứa con nhỏ của Cha, con biết tuân hợp ư muốn của con với Ư Muốn của Cha mà.

                        Đó là cầu nguyện thường xuyên đấy con.

                        Một bản t́nh ca xướng lên cả trong những ngày sống dào dạt lẫn đêm ngủ khô khan.

                        Trong linh hồn yêu mến Cha, Cha luôn luôn hiện diện ở đó để trấn an và đổi mới nó.

                        Cha chỉ vắng bóng khỏi những tấm ḷng yếu nhược hồ nghi ḷng nhân lành của Cha mà thôi.

                        Trong nỗi cô quạnh của cói ḷng ḿnh, con hăy nhớ kỹ là Cha không bao giờ rời bỏ con cả.

                        Hăy luôn luôn lắng nghe tiếng gọi của Cha, v́ Cha có thể đến bất cứ giờ nào, và Cha muốn thấy con chăm chú và cậy trông chắc chắn vào việc Cha trở lại. (15-6-1967)

 

                        Hăy tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của con trong mọi tác hành của con.

                        Hăy là nhà tạm An B́nh cho tất cả mọi người. (26-6-1967)

 

                        Nếu muốn, hỡi hồn nhỏ, hăy học cùng Cha, mệt nhọc sẽ biến nên sức mạnh, tẻ nhạt sẽ thành niềm vui, ṿ kỷ trở nên rộng lượng, kiêu căng tự ái và sợ tiếng tăm trở nên hùng dũng, từ bỏ trở thành t́nh yêu thần linh tinh ṛng.

                        Hăy nhận biết nỗi khốn cùng của ḿnh, các con sẽ t́m thấy khí giới để chống lại nó, chiếc thuẫn mà những mũi nhọn của quân thù đâm vào sẽ ḅ gẫy gập đó là đức khiêm nhu thánh hảo, khí giới của cả kẻ yếu lẫn người mạnh, khí giới mà không ai có thể làm ǵ được.

                        Đó là chiếc áo mà chính Thiên Chúa của các con đă mặc, và Người cũng muốn thấy các con khoác lấy.

                        Hỡi đứa con nhỏ của Cha, hăy cẩn thận mang ra thực hành tất cả những ǵ Cha dạy con, và hăy tin chắc rằng khiêm nhượng là con đường nên thánh. (29-6-1967)

 

                        Nếu bản tính tự nhiên đè nặng ngoài sức cḥu đựng của con, th́ v́ việc tiến triển của linh hồn ḿnh, con hăy làm cho ḿnh nhẹ nhàng một chút. Con phải tránh bao nhiêu có thể làm mất sự tónh lặng và b́nh an là những ǵ phải chủ tŕ đời sống tâm linh của con.

                        Tự ư chối bỏ hết mọi an ủi là có thể ḅ mắc lừa ma qủi đấy: khi mà nó làm bại hoại cũng như t́m cách đè nén linh hồn đang theo đuổi con đường từ bỏ và hy sinh.

                        Hy sinh một phần để cứu văn toàn thể không phải là hành động nhu nhược, mà là một việc thiết yếu đ̣i phải có sự khôn ngoan căn bản. Hạnh phúc trong việc ban phát vô lường không được làm cho các con quên rằng, theo bản chất bé nhỏ của ḿnh, linh hồn con người cũng cần nhận lănh nữa.

                        Để linh hồn con được b́nh an, th́ hăy lấy ḷng biết ôn mà lănh lấy niềm an ủi và việc giải khuây cần thiết trong việc giữ ḿnh cho quân b́nh, nhờ đó con có thể đạt được mục tiêu chỉ đ̣nh cho con bằng sự thánh thiện cao cả hôn. (15-7-1967)

 

                        Hỡi đứa con nhỏ của Cha, con thấy đó, yêu thưông là ban tặng chẳng những cái rẻ tiền mà c̣n cả cái đắt giá nữa.

                        Nhờ thế mà con sẽ cứu được các linh hồn.

                        Con phải hiểu rằng, nhờ ôn Cha một hồn nhỏ có thể trở nên một ṿ đại thánh.

                        NHỎ BÉ VÀ THÁNH THI-N LÀ ĐIỀU DUY NHẤT VÀ ĐỒNG NHẤT. (18-7-1967)

 

                        Hăy dâng cho Cha nhiều t́nh yêu.

                        Hăy quảng đại.

                        T́nh yêu và quảng đại không thể nào thiếu được nhau.

                        Yêu mến mà thiếu quảng đại th́ không trọn vẹn.

                        Và quảng đại mà thiếu t́nh yêu th́ cũng mất giá tṛ của ḿnh.

                        T́nh yêu chân thật cho đi không đo lường.

                        Không có t́nh yêu cũng không có sự sống.

                        Chẳng có ǵ cả.

                        Có cuộc đời xem ra đầy đủ lắm, thế mà nó chỉ toàn là những việc chết.

                        V́ linh hồn đó không có t́nh yêu. (29-9-1967)

 

                        Yêu thưông là không sợ làm chứng cho T́nh Yêu và chống lại mọi ngḥch biến.

                        Hỡi đứa con nhỏ của Cha, hiến ḿnh cho T́nh Yêu th́ đáng giá hôn là mọi hy sinh mà người ta có thể thực hiện được... (6-7-1968)

 

                        Con hăy nhắm mắt của con lại trước những phù hoa của thế gian này. Hăy mở rộng tầm mắt của con ra trước những kỳ diệu của Nước Trời, quê hưông của con.

                        Con hăy hưởng dùng những của cải thế gian này mà không để ḷng dính bén vô độ đối với chúng. Chúng được ṿ Đại Chủ Nợ của con cho con vay mượn. Rồi Người sẽ tính sổ sách về những số lời của Người, đó là ḷng biết ôn và mến yêu của con. (23-8-1968)

 

                        Con đừng nghó đến điều con ban tặng. Mà hăy nghó đến điều con đă nhờ ban tặng mà kiếm được. Con hăy tăng thêm vốn liếng của con bằng việc quên bản thân ḿnh đi.

                        Nôi con chỉ có chỗ cho t́nh yêu mà thôi...

                        T́nh yêu không cai tṛ trong con được nếu nó thấy chỗ của ḿnh ḅ chiếm mất bởi những nỗi thù hằn. Chớ ǵ đức ái thần linh luôn luôn chiến thắng nôi cói ḷng của con.

                        Hăy yêu thưông, nhẫn nại và xót thưông. Hăy nhớ đến những khổ đau của các người khác, và hăy quên đi trong Cha những đau khổ của chính bản thân ḿnh...

                        Mỗi ngày đều có những khó khăn rắc rối cùng với phưông dược cứu chữa của nó. Cha ban sức mạnh cho kẻ yếu đuối. (19-1-1970)

 

                        Ngày nào cũng có đủ khó khăn rắc rối của ngày đó, đủ năng lực yêu thưông cho ngày đó, đủ nỗ lực tiến lên Nước Trời cho ngày đó.

                        Và hăy tin Cha đi, mỗi ngày một chút, bản tính nhân loại được ân sủng của Cha chế ngự.

                        Nếu con trung thành, Cha sẽ không buông rôi con đâu. Cha biết và Cha hiểu nỗi bất lực của con mà. Cha nói cho con hay, đứa con nhỏ của Cha ôi, ở trong Cha, con hăy thảnh thôi đừng lo lắng ǵ cả. Chớ chi con khám phá ra nôi các biến cố là chính Cha điều khiến chúng. Cha là ṿ Đại Sư của cả cái  được tạo thành lẫn Cái Nhưng Không (26-1-1970).

                        (Theo người soạn ḍch hiểu th́ 'Cái Nhưng Không' Chúa muốn nói đến ở đây, so với "cái được tạo thành" như "các biến cố" do Chúa "điều khiển", chính là Ân Sủng và Thần Linh vốn có nôi Chúa, để Chúa, "ṿ Đại Sư" vô cùng khôn ngoan thông biết mọi sự, ban phát cho con người theo ḷng thưông yêu cũng 'nhưng không' của Người) 

 

                        Cái nh́n của con là một lời cầu nguyện.

                        Nụ cười của con cũng là một lời cầu nguyện.

                        Việc thầm lặng của con là một lời cầu nguyện tuyệt vời nhất.

                        Hăy tŕnh bầy những ư nguyện của con cho Cha rồi cứ an b́nh và âu yếm ở bên Cha. (29-5-1970)

 

                        Con hăy sốt sắng phó ḿnh cho Đấng toàn sủng, toàn thiện và toàn ái.

                        Con hăy ở trong Cha như Cha ở trong con.

                        Chúng ta hăy hiệp nhất nên một trong những nôi thâm cung có chính Sự Sống ngự tṛ. (3-10-1970)

 

                        Nếu con yêu mến Cha th́ con sẽ sống.

                        Thực tại cụ thể của một cuộc đời đó là yêu mến với một ḷng cậy trông và hoàn toàn phó thác. (22-10-1971)

 

                        Không có ǵ ḅ mất mát hết, v́ mọi sự đều là phưông tiện chuyên chở ân sủng đến cho các linh hồn. (30-3-1972)

 

                        Trên hết mọi sự con hăy yêu mến Cha. Cha ở trong con là để yêu thưông.

                        Con đừng ngần ngại phó hết ḿnh cho T́nh Yêu. Hăy hết sức sống giây phút hiện tại.

                        Con hăy tin Cha đi, t́nh yêu chiếm được mọi sự.

                        Việc yêu thưông phó thác đả thưông Trái Tim thần linh của Cha một cách êm ái ḍu dàng.

                        Hăy yêu mến Cha, hỡi đứa con nhỏ của Cha ôi. Đó là tất cả mọi sự.

                        Đức tin di chuyển núi non.

                        T́nh yêu đảo lộn và bao trùm. (21-4-1972)

 

                        Đức tin ḅ chôn vùi dưới một tầng lớp sâu thẳm nhất của cái thế giới khoái lạc này. Đối với nhiều người, đức cậy không là ǵ khác hôn là một nhung nhớ xa xôi về thời gian mà ḷng họ thao thức kiếm t́m Chân Lư.

                        Các con có khó nghèo đủ chưa để thấu hiểu được thiên bảo tàng này?

                        Và các con, phải, các con là những người đang đọc những gịng chữ này: hăy lục soát linh hồn ḿnh xem. Các con có vun trồng cánh hoa hiếm có và qúi báu là đức ái thần linh đó không?

                        Cha, Thiên Chúa của các con, Cha ḍ thấu những tầng sâu thẳm của các con. Không có ǵ giấu được con mắt của Cha đâu.

                        Các con biết là b́nh an của Cha sẽ không bừng nở trong các con, trừ khi các con yêu mến thực hành 3 nhân đức này: tin, cậy và mến.

                        Hỡi con cái của Cha, đừng quên rằng Nước Trời thuộc về những ai kiến tạo được.

                        Phúc cho những tấm ḷng quảng đại: công lao được đắp đền của họ sẽ lớn lao.

                        Đức tin, đức cậy và đức mến phải được thực hành bằng cách nào và ra sao? Các con hăy suy niệm trong ḷng và Cha sẽ dạy cho các con biết.

                        Đức tin là hoàn toàn phó thác.

                        Đức cậy là ánh sáng trong tăm tối.

                        Đức mến là Thiên Chúa, các con và tha nhân của các con. (28-4-1972)

 

                        Hăy t́m kiếm Chúa của con trong thinh lặng, trong nỗi trống không của linh hồn con, nôi mà Cha ẩn ngự. (Lúc dâng lễ)

                        Con phải linh thiêng hoá vật chất đến độ làm cho nó nên giống như Con Người, bằng việc hoàn tất Thánh Ư Cha của Người. (Lúc Hiệp Lễ ngày 25-6-1972)

 

                        Hỡi đứa con nhỏ của Cha ôi, yêu thưông là hạnh phúc được t́m thấy trong việc chấp nhận và hiến dâng đau khổ. (19-11-1972)

                        Một con người nhỏ có tất cả những tính chất của trẻ nhỏ, và cũng có tất cả những sô xuất và lầm lỗi của nó.

                        "Nhỏ bé" th́ phải luôn đúng với thực thể của ḿnh.

                        Nó không được làm theo ư RIÊNG M̀NH, mà là ư của Chủ ḿnh.

                        Ai có thể nói là ḿnh khiêm nhượng?

                        Hăy xin đức khiêm nhượng. Các con sẽ được ban cho.

                        Những con người nhỏ lớn lên trong bóng Cha chúng mà nếu không có Người chúng không thể làm ǵ được cả.

                        Trước khi chúng chiếm được nhân đức khiêm nhượng thật sự, chúng cũng yếu đuối và vô ư vô tứ, song chúng trông cậy vào việc bảo vệ của Đấng yêu thưông chúng và dẫn dắt chúng từng bước trên con đường trọn lành.

                        Khiêm nhượng là một trong những hoa trái của nhân đức trọn lành. Nhiều con người nhỏ vẫn c̣n xa đức khiêm nhượng, song chúng sẽ chiếm được đức khiêm nhượng, v́ chúng yêu mến và nhận thức được cái hư không của ḿnh.

                        Chúng đến cùng Người Cha với tất cả những khốn nạn của chúng, ước mong được thoát khỏi những khốn nạn này, v́ chúng biết rằng, nếu không có Người th́ chúng không thể làm ǵ được cả.

                        Người ta phải nhỏ bé trước khi thành cao cả. Chỉ có những con người nhỏ bé và những ai giống như chúng mới có thể thấu hiểu được Đấng Khôn Lường.

                        Người khiêm nhượng cũng là người nhỏ bé, nhưng họ đă lớn lên trong ánh sáng của Thiên Chúa. Những người nhỏ bé được nuôi lớn bởi Chúa là Thần Linh của T́nh Yêu và của Sự Thật.

                        "Nhỏ bé" giữ trọn ư nghiă của ḿnh và phải giữ ư nghóa đó trong mọi ngôn ngữ.

                        "Nếu các con không trở nên như các trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời".

                        Vưông Quốc của Cha được thiết lập trên trái đất bằng việc thực hành sự nhỏ bé. Các con sẽ t́m thấy Cha chỉ nôi những con người nhỏ bé mà thôi.

                        Các con hăy nhỏ bé làm sao để hiểu được cũng như để vượt trên cái ti tiểu ở đời này.

                        Cha ở trong các con, hỡi con cái bé nhỏ của Cha ôi, và với các con, Cha sẽ làm cho kẻ dũng mănh phải bàng hoàng sửng sốt. (26-11-1972)

 

                        Mỗi một trường hợp đều có chiều thuận và ngḥch của nó: chiều thuận giúp cho dễ dàng thực hiện quyết đ̣nh, chiều ngḥch giúp cho việc kiểm xét quyết đ̣nh.                     

                        Tất cả là ôn phúc và hoà điệu.

                        Yêu thưông là thuận chiều' khôn ngoan là ngḥch chiều. Chiều ngḥch là một bảo đảm, song chiều thuận mà trổi vượt mạnh mẽ th́ chiều ngḥch sẽ ḅ t́nh yêu d́m xuống.

                        Những đối chọi không phải luôn luôn là những đối ngược. Ngày và đêm th́ đối ngược nhau song cả hai lại đều cần thiết cho sự sống.

                        Cái đối với con có vẻ như là một chống đối thật sự th́ trong thực tế chỉ là con dấu mà Cha đóng lên Công Việc của Cha mà thôi.

                        Hỡi đứa con nhỏ của Cha ôi, con có nghi ngờ Cha không?

                        Con không biết rằng kiên nhẫn là một nhân đức cao cả hay chăng?

                        Vâng lời là một nhân đức cao cả khác: các thánh của Cha đôi khi đă thực hiện nhân đức này một cách anh hùng.

                        Con hăy tin cậy, hăy hân hoan. (Đêm 9 rạng 10-7-1973)

 

                        Con người chắp cánh bay theo sự dữ' thế nhưng chân của họ ḅ gh́ lại khi họ cố đạt đến con đường dẫn đến sự thiện.

                        Hỡi con cái của Cha ôi, các con thường phải lập lại lời than thở này:

            'Ôi Maria,

            Trinh Nữ thánh hảo và sầu bi,

            cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi.

            Ôi Maria,

            Trinh Nữ thánh hảo và sầu bi,

            cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi.

            Ôi Maria,

            Trinh Nữ thánh hảo và sầu bi,

            xin thưông xót chúng con là kẻ tội lỗi'.

(8-11-1973)

 

                        Nếu t́nh yêu không được ư muốn vững mạnh và kiên tŕ làm cho sống động th́ nó măi măi chỉ là một t́nh yêu bần cùng lệ thuộc. Đúng thế, lệ thuộc vào ân huệ mà không phải luôn luôn sẽ nhận được.

                        Nếu một linh hồn chờ đợi ân huệ như thế trước khi yêu mến th́ t́nh yêu của linh hồn họ, thật là nông cạn và bất toàn, sẽ không tránh khỏi khốn khổ khi gặp những ngḥch cảnh, và sẽ luôn luôn là một trở ngại cho bước tiến của linh hồn. (21-2-1974)

                       

                        T́nh Yêu đ̣i hỏi ǵ nào? Con hăy nói cho Cha hay đi, T́nh Yêu đ̣i hỏi ǵ vậy con?

                        Từ bỏ và hy sinh phải không? Đúng thế: từ bỏ thoải mái, hy sinh tư lợi, không dính bén với các tạo vật.

                        Đừng sợ cái mà T́nh Yêu hỏi xin các con. Tùy theo tŕnh độ yêu mến của ḿnh, các con hăy hiến dâng tất cả những ǵ các con có thể hiến dâng cho T́nh Yêu, không giữ lại cho các con những điều mà Cha dạy riêng cho các con. Yêu thưông phải chiếu tỏa những giải sáng của ḿnh ra bằng cả quyền năng có được. Không mến yêu không có chiếu giăi, không chiếu giăi không thể nào là mến yêu.

                        Hăy nhẫn nại và xót thưông lẫn nhau. Đừng xin ǵ hôn điều mà Cha muốn ban cho các con. Hăy để cho đức ái nhiệt t́nh nhất điều khiến mọi hành động của các con, dù nhỏ mọn mấy đi nữa.

                        Hăy ḍu dàng đón nhận những ai khóc lóc.

                        Hăy băng bó những vết thưông của nhân loại khốn nạn này.

                        Đừng bao giờ dửng dưng với cảnh khổ đau.

                        Chính Cha là Đấng kêu gọi và kêu xin cho những ai đau khổ.

                        Phó ḿnh trong tay Cha chỉ là một điều đôn giản thôi. Các thánh đă phải trả giá đắt để thực thi việc phó ḿnh này. V́ yêu mến Cha và nhờ ôn trợ giúp của Cha, các con có muốn cố gắng để bắt chước các ngài không?

                        Đó là con đường vưông giả, là cửa hẹp mà các con phải qua để vào Nước Trời.

                        Hôm nay đây Tiếng của Cha đang nói với ḷng các con một cách thúc giục hôn: các con hăy khiêm hạ cho đủ để lắng nghe và để mang ra thực hành.

                        Sợ hăi đè bẹp t́nh yêu và ngăn cản không cho t́nh yêu phát tỏa hết mọi ánh quang của ḿnh.

                        Hăy là con cái của Ánh Sáng, hăy nhân Danh Cha mà nói.

                        Chớ sợ hăi, Cha ở với các con và măi ở với các con. (24-3-1974)

 

                        Con hăy là ṿ giác nếm hưởng Cha.

                        Con hăy là thân xác lănh nhận Cha.

                        Con hăy là tâm tưởng diễn đạt Cha.

                        Con hăy là con tim yêu mến Cha và hiến dâng cho Cha. (3-10-1974: lúc Hiệp Lễ)

 

                        Cha khát. Con hăy làm cho Cha giăn khát bằng t́nh yêu của con. (6-10-1974)

 

                        Đào tẩu cho khỏi những chước cám dỗ không phải là một giải pháp' chúng phải được chiếm thắng bằng t́nh yêu, đó mới là giải pháp. Đào tẩu trước kẻ thù chỉ là giảm bớt tác dụng xấu mà thôi: c̣n lấy t́nh yêu làm khiên thuẫn để ra mặt đưông đầu với hắn là hủy diệt quyền lực mà hắn dùng để cám dỗ lôi kéo các nạn nhân của ḿnh...

                        Chỉ có một đường lối duy nhất để đạt đến T́nh Yêu đó là mến yêu. (28-11-1974)

 

                        Lời cầu nguyện của con là một tác động của đức tin.

                        Đức cậy của con là một tác động của t́nh yêu.

                        Đức ái của con là t́nh yêu hoạt động trong linh hồn của con. (2-1-1975)

 

                        Thật vậy, không phải là Magarita yêu thưông các linh hồn, v́ chính Cha yêu thưông họ trong nó.

                        Magarita có thể nào yêu thưông họ mà không có Cha chăng? Điều này cũng đúng với hết mọi người nữa: mọi yêu thưông từ Cha mà đến. Hỡi con, Cha xin con hăy v́ Cha, v́ ḷng yêu Cha, mà chấp nhận những lời làm tổn thưông đến trái tim con. Chính t́nh yêu Cha hành động trong con mà không cần đến tí công lênh nào của con cả.

                        Đó là một vết thưông của t́nh yêu. Bằng tất cả ḷng khiêm nhượng, con hăy cḥu đựng nó cho đến đời đời. Yêu mến Thiên Chúa của con là yêu thưông các linh hồn và cḥu đựng những đ̣i hỏi của t́nh yêu Người.

                        T́nh yêu đích thực của các linh hồn ở tại việc hoàn toàn chiều theo ân sủng. Con hăy nói cho Cha hay, con làm sao có thể rao giảng và ban phát t́nh yêu cho những kẻ khác, nếu linh hồn con không được t́nh yêu của Cha mồi lửa cho?

                        Làm sao con có thể cứu các linh hồn, nếu con chỉ có mỗi con tim nhân loại bần cùng của con để thực hiện điều này?

                        Con hăy an ủi lấy ḿnh và hăy tin rằng mỗi một người chỉ có thể cho những ǵ họ lănh nhận được từ Cha.

                        Hăy tôn trọng tác động của Cha nôi mỗi một người: nó không có giống nhau nôi hết mọi người đâu. Cha nói thật cho con hay, con đừng nghó rằng ḿnh ngon lành khá hôn bất cứ một ai trong việc yêu mến, v́ con không biết ǵ về mối thân t́nh và mức độ thân thiết của t́nh yêu Cha nôi bất cứ một linh hồn đặc biệt nào. Con đừng phán đoán theo những dáng vẻ bề ngoài' chi bằng hăy cố nhận ra nôi mỗi một người sự hiện diện sâu xa của T́nh Yêu ẩn ngự.

                        Đôi khi Cha thích con cḥu nhục nhă, để một khi ư thức được sự hư không của ḿnh, con có thể yêu mến Cha càng hết sức ḿnh hôn nữa. (27-1-1975)

 

                        Con hăy mạnh mẽ trong t́nh yêu, vững vàng trong hy vọng, liên tục trong cố gắng, trung thành trong đức tin, kiên tŕ trong cầu nguyện, tin cậy vào ḷng nhân lành của Cha, nhiệt thành với những sự trên trời, thân t́nh với thần tính Cha...

                        Việc đáp ứng ân sủng bao hàm việc hoàn toàn phó ḿnh cho việc làm của ân sủng trong con, dựa vào ḷng tin cậy và đức tin của con nôi Lời của Cha.

                        Nếu một trong những yếu tố này mà ḅ mất thiếu th́ nghi nan sẽ đột nhập và sẽ dẫn đến việc chối bỏ mọi sự. (17-2-1975)