Yu Thương Tha Nhn: Trn Chia n Phc

 

 

 (Tuyển dịch trch đoạn theo Thng Điệp Tnh Yu Nhn Hậu gửi Cc Hồn Nhỏ)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

Cha Gisu của con ơi, con muốn yu mến Cha. Ơi, con muốn yu mến Cha hơn hơn nữa biết l chừng no!

                        Để yu mến Cha th con phải lm g?

                        Con phải yu thương những người khc, v chnh ở trong họ m con gặp thấy Cha.

                        Để yu thương những người khc th con phải lm g?

                        Con phải hon ton hiến mnh cho họ, để gip họ ty theo những hon cảnh xẩy đến.  

Đng như thế. Con khơng cn thuộc về con nữa. Hy đến nơi m Cha thc đẩy con đi. Cha ở với con.

Cha sẽ tăng thm cho con những dp để con hiến mnh con cho những người khc. (22-11-1965)

 

                        Hy ở sao cho thch hợp với hết mọi người. (25-1-1966)

 

                        Hy nhận lấy việc chăm sc cho những người khc.

                        Con nhỏ của Cha ơi, khi cn ở dưới thế ny l con đang sửa soạn cho Nước Trời của con đ. Tri với điều m con ni (nếu được Cha tỏ cho biết những sự trn trời con c ngu dốt về những sự trần thế th đ c sao đu? Mọi sự dưới thế gian ny no c hệ trọng g). đời sống vẫn c một ngha. ngha về những người khc. (26-1-1966)

 

                        Con hy nhn tha nhn bằng con mắt Thin Cha của con. Con hy tm thấy ở họ điều thiện c nơi mỗi một linh hồn. (4-3-1966)

                       

                        Con hy giữ từng chữ một lời huấn dụ ny: luơn luơn sẵn sng để đp ứng những đi hỏi của cc người khc.

                        Cha l cuốn sch sự sống của con. Đừng sợ lật cc trang sch ny, con sẽ khơng bao giờ thấy n kết thc cả. (21-5-1966)

 

                        Con phải coi danh gi của tha nhn l thnh. Đừng bao giờ lập lại những lời dm pha hay những lời vu khống.

                        Con khơng biết được những dự tnh của Cha dnh cho những người khc.

                        Chỉ nn than tiếc về tội lỗi km kẹp họ thơi. (6-6-1966)

 

                        Con hy cống hiến cho bất cứ ai cần đến việc gip đỡ của con.

                        Con đừng ngại ngng trong việc cố gắng.

                        Hy nn mọi sự cho tất cả mọi người.

                        Chớ g họ nhận ra Cha nơi con. (30-8-1966)

 

                        Gi con biết được những cơng việc tnh thương của Cha cng với những phương tiện m tnh thương của Cha sử dụng trong việc chiếm lấy cc linh hồn nhỉ.

                        Một linh hồn như thế c vẻ xa cch Cha đấy. Thế m tnh thương săn đn của Cha chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu ra tay hnh động nơi linh hồn ny. Coi chừng đừng c m xt đon, v con m tt về những g Cha c thể lm cho linh hồn đ. Tốt hơn l hy nhn linh hồn đ như ch em thiết ngha của con. Linh hồn cng c vẻ xa cch Cha th lại cng c quyền được con thương hại v cầu nguyện cho.

                        Cha đ khơng cứu chuộc kẻ cơng chnh m l những tội nhn đng thương.

                        Tội lỗi l một đại nạn kinh khủng m cc con ci bất hạnh của Cha lại l những nạn nhn của n.

                        Hỡi con gi của Cha, con l một phản ảnh sống động về những g m lng nhn i của Cha c thể lm cho một linh hồn, con phải hiểu điều ny hơn những người khc. Đừng lẫn lộn tội nhn với tội lỗi. Hy ght bỏ tội lỗi song thương gip tội nhn.

                        Điều ny cần phải c những lời cầu nguyện, hm mnh, v những việc thống hối.

                        Đ l đức bc i chn thật duy nhất.

                        C vơ khối cch để thực hnh đức bc i ny.

                        Cha kht khao cc linh hồn!

                        Hy chia sẻ cơn kht của Cha! Được khơng con? (10-11-1966)

 

                        Con phải luơn luơn tiến su hơn vo con đường từ bỏ v qun mnh. Đừng để cho kẻ th lm con nổi khng khi con b lm khổ. Con hy đp lại những xỉ nhục bằng một tc động bc i thuần ty. Hy qun chng đi trong Tri Tim Cha. Khi b xỉ nhục m con đp lại bằng c cảm th con khơng phải l đứa con nhỏ của Cha. Con hy nhn ngắm Cha. Cha yu thương con. (18-11-1966)

 

                        Tnh trạng bất cn đối giữa cc dn tộc, nhất l giữa cc linh hồn, lm cho Cha như đang b đng đanh vo thập gi. Thơng điệp mới l dầu xức vo Tri Tim thương tch của Cha.

                        (theo người soạn dch ny th đ l thơng điệp của Đức Thnh Cha Phaolơ VI 'Về Việc Pht Triển Cc Dn Tộc' mang tn 'Populorum Progressio', ban hnh ngy 26-3-1967, tức trước khi Cha đề cập đến ở đy 4 ngy)

                        Gip đp anh em mnh, những đứa con đi khổ của Cha, thực sự l một việc khẩn trương.

                        Cho đến nay cc người đ sống dư dật của cải trần gian như thể mọi sự thuộc về cc người, m khơng chia sẻ với những kẻ sống ở bn lề cuộc đời.

                        Khơng c ơn cứu độ cho cc người đu, những ci tơi vơ vt cho mnh của ăn ngon lnh, trong khi cc người anh em của cc người cần phải được thơng phần với gia ti sản nghiệp của cc người lại chu đi khổ.

                        Những của cải chồng chất thừa thi trong những kt bạc của cc người kch thch lng cc người tham lam tiền của.

                        Những sang giầu ny c ch g cho cc người chứ, ngoại trừ dẫn đưa cc người đến ci đời đời trầm lun.

                        Ta, Thin Cha của cc người, Ta truyền cho cc người: hy yu thương nhau v hy gip đp lẫn nhau.

                        Hy lo đến của cải chn thật l ci đời đời sẽ thuộc về cc người.

                        Bởi v nếu cc người cho đi những của cải giầu sang của mnh, m nhiều khi l nguyn nhn gy ra sự dữ, l cc người tch chứa cho Nước Trời những kho bu vơ gi khơng thể no mất mt được cả.

                        Bằng việc giữ cc giới răn của Cha, chớ g mắt của cc người v lng của cc người trở mặt lại với những g phản tri với lề luật của Ta.

                        Nếu cc người lm thế, cc người sẽ nn cao trọng trong Vương Quốc của Cha.

                        Chớ g niềm vui của cc người l ban tặng trong yu thương, cũng như niềm vui của Ta l quảng đại ban pht cho cc người vậy...

                        (Ngoi đường phố) Con hy hiến cho mọi người nụ cười của Cha cng với niềm ưu i của Cha. Con hy l Cha đới với tất cả mọi người. (30-3-1967)

 

                        Hy ban Cha cho cc linh hồn bằng niềm du ngọt của cc con v bằng lng khim tốn của cc con.

                        Hy dng cho Cha cc linh hồn bằng việc từ bỏ v hm mnh.

                        Hy vững mạnh trong đức tin, đức cậy v đức mến.

                        Hỡi con ci loi người ơi, hy nắm lấy tay nhau, v đừng phạm tội mất lng Thin Cha nữa. (31-3-1967)

 

                        Thế th nt duyn dng du dng của con l đứa con nhỏ của Thin Cha ở đu?

                        Con c thể no cứ quan trọng ha những g con phải chu đựng người khc ư, như thể con cn thuộc về thế gian ho huyền v nhục dục ny vậy?

                        Chi bằng con hy khc thương tội lỗi của thế giới lm cho Tri Tim Người Bạn của con hết sức xt xa.

                        Hy phản chiếu dung nhan của Tnh Yu l Đấng yu thương những người khc, bao gồm cả những khuyết điểm cũng như ưu điểm của họ, vo những g lm con phải chu khổ.

                        V ai sống trong thế gian ny m lại khơng c lấy được một phn tử của tnh yu thần linh ở trong một gc nhỏ của ci lng họ, phn tử m đơi khi b vi lấp đưới đống tnh m nết xấu v bại hoại, song vẫn khơng km chn thực v đ l nơi Cha ngự.

                        Hy đến, hỡi con nhỏ của Cha ơi, hy nhoẻn cười trong nước mắt cho Thin Cha của con thấy, như một cht trời xanh sau cơn bo tố. (3-7-1967)

 

                        Cả khi c l do để ph phn, cũng hy đối xử hết sức bc i với mọi người.

                        Nếu cc con phải sửa bảo, hy sửa bảo cch du dng v cảm thơng.

                        Đừng bao giờ tưởng rằng cc con c thể nhn bề ngoi m biết được người khc.

                        Hy tm kiếm sự tốt lnh nơi họ th sự dự sẽ b chế ngự.

                        Bởi sự dữ c l chỉ v yếu đuối m thơi.

                        Kẻ yếu đuối l người b bệnh, nn cần phải được chăm sc cho. Phương dược duy nhất c thể cứu được họ m cc con mang lại cho họ l yu thương, bằng việc cầu nguyện v sửa bảo.

                        Một vết thương khơng bao giờ lại được chữa lnh bằng một vết thương khc cả, mặc dầu đơi khi cũng cần phải gy ra một thương tch vừa phải cho những thnh phần no lm loạn. (28-4-1968)

 

                        Hy l một hồn nhỏ v dng cho Cha cc linh hồn.

                        Hy tin l đức du hiền th cần thiết.

                        Hy du hiền, khim tốn, để họ c thể hiểu được Cha hiền lnh v khim nhường đến đu.

                        Đừng xt đon. Chỉ c Cha l v Thẩm Phn duy nhất.

                        Đừng ph phn, ch bai.

                        Đừng khinh khi, v con c biết g đu. Chỉ c một mnh Cha biết thơi.

                        Ai biết được đy lng của cc tm hồn?

                        Một mnh Cha thơi.

                        Tội lỗi lm Cha đau. Thiếu bc i cn lm Cha khổ tm hơn nữa.

                        Cha muốn cc hồn nhỏ sống tương tự như Cha.

                        Chỉ c vẻ l một hồn nhỏ th l một xỉ nhục cho đức thiện hảo của Cha.

                        Phải hon ton nhỏ b. (6-5-1968)

 

                        Từ bỏ thật khơng phải l tnh trạng tuyệt đối thụ động m l tnh trạng chấp nhận. V ai yu thương th phải hon ton hiến thn cho anh em mnh. (4-6-1968)

                       

                        V mến yu Cha, hy tiếp nhận những kẻ b cuộc đời cho ra ra.

                        Hy trở nn nơi nương nu an bnh v du dng tnh huynh đệ cho họ.

                        Cn ai hơn cc con, hỡi những đứa con diễm phc của Cha, hiểu được ngha của những chữ bc i v yu thương đy?

                        Hy l một linh hồn duy nhất trong Tri Tim thần linh của Cha.

                        V Cha đ chọn cc con giữa rất nhiều người khc, v v cc con nợ Cha về những g cc con c m: cũng một l do như thế, con ci cng một Cha v cng một Mẹ với nhau đều bằng nhau trước mặt Cha.

                        Trước mặt Cha, khơng g l nổi vượt cả. Tất cả đều như nhau v tất cả đều c cng một gi tr, đừng qun điều ny. Mọi sự từ Cha m đến.

                        Hy lấy lng trơng cậy m tiếp nhận những người Cha gửi đến cho cc con.

                        V Muốn Cha l như thế.

                        Hy l tnh yu, l mọi sự cho tất cả mọi người.

                        C thế, Đấng ngự tr cc con mới được nhận biết nơi cc con.

                        Hy nới rộng quan niệm của cc con về tnh yu mến Cha v về việc cắt ngha Muốn của Cha.

                        Hy ơm ấp nhn loại với tất cả những hn yếu của họ trong tnh yu vơ bin của Cha.

                        Hy qun mnh m nhớ đến những người đang chờ mong nơi cc con một cử chỉ yu thương cứu vớt, phương dược cho nỗi khốn cng của họ. (17-7-1968)

 

                        Ni hnh dm pha luơn luơn lm tổn hại đến cả người ni lẫn người b ni... (21-1-1969)

 

                        Con hy ni với mọi người biết rằng sự khơn ngoan thật khơng ở tại việc tranh luận, m l hệ tại việc lm cho mnh triển nở trong quang minh của tnh yu được cảm nghiệm v thực thi theo nh sng của cc Giới Răn Cha.

                        Con cũng hy ni cho họ biết rằng họ thnh ho lẫn nhau ở tại việc chiến đấu với những khuynh hướng xấu của mnh, v kẻ th phải chống lại ở trong cc con chứ khơng phải ở ngoi cc con. Đng thế, chớ c luơn luơn thấy kẻ th nơi tha nhn của cc con, m trước hết hy học để nhận biết n ngay nơi chnh mnh cc con' rồi cc con sẽ chiếm được phần thắng, v Cha ở với cc con để chiến đấu v chiến thắng. (26-5-1973)

 

                        Cc con đừng sống với nhau như người dưng nước l, m l như anh em với nhau.

                        Hy đối xử tốt với nhau.

                        Hy yu thương nhau trong tnh yu của Cha.

                        Chớ chi đau khổ của tha nhn l đau khổ của cc con v hoan lạc của họ l hoan lạc của cc con.

                        Hy khc lc v hn hoan với họ.

                        Hy gip đỡ lẫn nhau.

                        Hy đon biết đau khổ của người khc để cc con c thể an ủi họ.

                        Hy hiệp nhất, hỡi những đứa con nhỏ của Cha ơi. (16-2-1974)