Lời Thỏ Thẻ với

thánh nữ Magarita Alacốc

(soạn dịch theo Tự Truyện đă được chia thành tiểu đoạn)

 

                        Con luôn luôn tỉ mỉ chú ư và coi chừng việc giữ kín tất cả những ǵ con hiện đang viết để sau này không ǵ có thể bị lộ, ngay cả việc cố gắng hồi tưởng về nó cũng vậy, con cứ để mặc tất cả cho Thày Nhân Lành nhớ. Bởi thế, con than phiền với Người về nỗi day dứt khó chịu ghê gớm này của con, song Người nói với con:

                        Hăy tiếp tục, hỡi con gái của Cha, hăy tiếp tục, đừng để ư ǵ đến tất cả những day dứt khó chịu to hay nhỏ này' Ư của Cha phải được hoàn thành.

                        "Nhưng ôi thôi! Lạy Chúa, làm sao con có thể nhớ được những ǵ đă xẩy ra cách đây cả 25 năm về trước?"

                        Con không biết rằng Cha là kư ức đời đời của Cha Cha trên trời hay sao, nơi Ngài không ǵ bị quên lăng và trước nhan Ngài quá khứ và tương lai đều là hiện tại? Do đó, đừng sợ, hăy viết theo như Cha đọc cho con viết, và Cha hứa với con Cha sẽ ghi dấu ấn tín ân sủng của Cha để nhờ đó Cha được vinh danh.

                        Cha muốn con làm điều này, trước nhất, để tỏ cho con thấy rằng Cha giải tỏa và vô dụng hóa tất cả những cẩn trọng Cha đă cho phép xẩy ra nơi con, những cẩn trọng chôn dấu muôn vàn ân sủng mà Cha lấy làm vui sướng trong việc thăng tiến một tạo vật quá ư nghèo khó và khốn cùng như con. Thế nên, con không bao giờ được quên mất điều này để con có thể liên tục dâng cho Cha niềm tạ ơn. 

                        (Cha muốn con làm điều này) sau nữa là để dạy con biết con không được làm cho muôn vàn ân sủng của Cha thích dụng cho riêng một ḿnh con, cũng như con không được dành lấy việc phân phát chúng cho các kẻ khác, v́ Cha muốn sử dụng trái tim con làm máng chuyên các ơn Cha tuôn đổ vào các linh hồn theo như trù tính của Cha, nhờ đó lôi kéo nhiều linh hồn khỏi vực thẳm trầm hư đời đời, như Cha sẽ tỏ cho con thấy sau này.

                        (Cha muốn con làm điều này) sau hết là để tỏ ra Cha là Chân Lư đời đời và để ân sủng mà Cha ban tặng cho con có thể ứng phó được với tất cả mọi thứ trắc nghiệm và thử thách.

            (Tự Truyện đoạn 10).

 

                        Mặc dầu bản chất nhậy cảm của con ham ước tất cả những ǵ là nhục nhă và hăm ḿnh, tuy nhiên, con vẫn chưa lấy làm măn nguyện, và Vị Thần Sư của con luôn luôn thúc giục con kêu xin cho được những điều này. Việc cầu xin này mang lại cho con một ít điều lợi là, mặc dầu lời cầu xin của con  không được chấp nhận như thể con bất xứng thực hiện những điều ấy, th́ xẩy ra có những điều con không muốn lắm lại áp đặt lên con, những điều áp đặt này ngược lại với những bản năng tự nhiên của con đến nỗi, trong gắng gỏi cố gắng của ḿnh, con buộc phải kêu lên cùng Thầy Nhân Lành của con:  "Hỡi ôi! Chúa Trời con ơi, xin hăy đến cứu giúp con đi, v́ Chúa là căn nguyên của chúng!" Ngài đă nhậm lời, nói rằng:

                        Con hăy nh́n nhận con không thể làm ǵ được ngoài Cha là Đấng không bao giờ để cho con phải thiếu ơn trợ giúp, bao lâu nỗi yếu hèn và trống không của con mất đi trong mănh lực của Cha.

            (Tự Truyện: đoạn 40)

 

                        V́ lo ngại về tất cả những đường lối của con có vẻ như lầm lạc và hăo huyền làm sao đó, nên con được bề trên cho biết là con rơ ràng không có khả năng theo đuổi tinh thần của ḍng Thăm Viếng, Con tŕnh bày điều này cho Đấng Cao Cả của con với lời than trách sau đây: "Thôi rồi! Chúa ơi, chẳng lẽ Chúa lại là nguyên cớ làm cho con bị loại hay sao?" Đáp lại, Người phán:

                        Hăy tŕnh với mẹ bề trên của con rằng người không nên sợ chấp nhận con, Cha trả lời thay cho con, và nếu mẹ bề trên tin vào Cha, Cha sẽ là bảo đảm của con.

                        Khi con tŕnh với mẹ bề trên điều này, mẹ truyền con phải xin Người một minh chứng bảo đảm là làm cho con trở nên hữu dụng trong đời sống tu tŕ thánh hảo, qua việc giữ kỹ tất cả những ǵ được qui định. Về điều này, Đấng Ḷng Lành nhân ái đă trả lời:

                        Được lắm, hỡi con gái của Cha, Cha ban cho con tất cả những điều này, v́ Cha sẽ làm cho con c̣n hữu dụng hơn mẹ bề trên của con nghĩ nữa, nhưng theo cách thức chỉ một ḿnh Cha biết trong lúc này mà thôi. Do đó, Cha sẽ thích ứng các ân sủng của Cha với tinh thần của luật ḍng con, với ư của các bề trên con và với nỗi yếu hèn của con' nên con phải coi chừng mọi sự có thể kéo con ra khỏi việc giữ kỷ luật ḍng của con là điều mà Cha muốn con phải để ư trước hết mọi sự khác. Hơn nữa, Cha lấy làm hài ḷng khi con trọng ư của các bề trên con hơn ư của Cha, bất cứ khi nào các ngài có cấm đoán con không được làm theo điều Cha truyền cho con. Chịu khó theo các ngài để thi hành như các ngài muốn nơi con' Cha sẽ thừa biết cách để hoàn thành các dự định của Cha, cho dù các dự định này v́ thế có thể bị chống đối và xung khắc. Cha dành cho một ḿnh Cha quyền dẫn dắt nội tâm con, đặc biệt là điều khiển trái tim của con, v́ một khi đă thiết lập trong nó vương quốc t́nh yêu tinh tuyền của Cha, Cha sẽ không bao giờ chịu nhường nó cho những điều ǵ khác nữa.

                        (Tự Truyện: đoạn 43)

 

                        Sau cùng rồi con cũng đạt được niềm hạnh phúc từ lâu hằng mong đợi là được khấn ḍng, chính vào ngày hôm ấy Vị Thần Sư của con đă nhận con làm Hôn Thê của Người theo một thể thức mà con không thể tả được. Con chỉ biết nói là Người đă trang điểm cho con và đối xử với con như một hôn thê xứ Thabor. Đối với con, điều này làm con c̣n khổ hơn là chết, v́ con thấy ḿnh không giống với Hôn Phu của con, Đấng mà con thấy trên đồi Canvê hoàn toàn bị tan nát và tàn tạ dung nhan. Nhưng Người nói cùng con:

                        Hăy để Cha làm mọi sự khi đến thời điểm của nó' v́ giờ đây Cha sẽ làm cho con thành một món đồ chơi của t́nh yêu Cha, khi Cha vui thỏa đối xử với con theo ḷng nhân lành của Cha, như trẻ con nghịch các món đồ chơi của chúng' bởi thế, con phải nhắm mắt ngoan ngoăn bỏ ḿnh đi để Cha được thoả nguyện nơi việc hy sinh của con' nhờ thế mà con sẽ không bị mất mát ǵ cả.

                        Người hứa sẽ không bao giờ bỏ con nữa, khi nói:

                        Con hăy luôn sẵn sàng cởi mở để nhận lấy Cha, v́ từ đây, Cha sẽ cư ngụ trong con để Cha có thể thường xuyên tỉ tê với con.

                        (Tự Truyện: đoạn 44)

 

                        "Ôi Tôn Sư của con ơi, sao Người không để con sống theo một đường lối b́nh thường như các chị em ḍng Thánh Nữ Maria? Chẳng lẽ Chúa đă đưa con vào nhà của Chúa đây là để hủy diệt con đi hay sao? (V́ các bề trên đă dùng hết cách để phá hủy tác động của Người trong con và con cũng được lệnh làm như vậy nữa). Con van nài Chúa hăy ban các ơn ngoại thường này cho các linh hồn ưu tuyển xứng hợp khác để làm cho Chúa được vinh danh hơn con, v́ con chỉ chống cưỡng lại với Chúa mà thôi. Tất cả ước vọng của con là t́nh yêu Chúa và Thánh giá Chúa, những thứ đủ cho con để trở nên một tu sĩ tốt lành rồi, đó là tất cả những ǵ con ao ước". Người đáp:

                        Hỡi con gái của Cha, chúng ta hăy tiếp tục sự giằng co này, Cha rất ưng ư làm như vậy' chúng ta sẽ thấy ai sẽ là kẻ chiến thắng, Tạo Hóa hay tạo vật của Ngài' Mănh Lực hay yếu đuối, Đấng Toàn Năng hay sự bất lực' Và ai là kẻ chiến thắng sẽ vĩnh viễn thắng cuộc.

                        Điều này càng làm cho con lẫn lộn, nên Người nói:

                        Hăy nhớ kỹ là Cha không thể bị xúc phạm bởi tất cả những trục trặc này cũng như bởi sự chống đối mà con thực sự gây ra cho Cha theo đức vâng lời, một nhân đức nhờ đó mà Cha đă hiến mạng sống Cha' nhưng Cha sẽ dạy cho con biết rằng Cha là vị Tôn Sư tối cao đối với những tặng ân của Cha cũng như với các tạo vật của Cha, không ǵ có thể ngăn cản Cha thực hiện các dự định của Cha. Bởi thế, Cha chẳng những muốn con phải làm theo điều các bề trên của con truyền khiến, mà c̣n không được làm tất cả những ǵ Cha lệnh cho con làm mà không có phép của các ngài. Cha yêu thích đức tuân phục, một nhân đức mà không có nó không ai có thể làm đẹp ḷng Cha.

                        (Tự Truyện: đoạn 47)   

 

                        Một ngày kia, v́ một số lỗi lầm mà con sa phạm, Vị Thần Sư của con đă ban cho con bài học sau đây:

                        Con hăy hiểu rằng Cha là một Thánh Sư và là Đấng dạy nên thánh, Cha tinh tuyền và không chịu nổi một tí vết ô nhơ nào cả. Bởi thế, con phải tác hành với một con tim đơn thuần cùng với một ư hướng trong sạch và ngay thẳng trước nhan Cha. Con hăy biết rằng Cha không thể chịu được một ước muốn không mấy ngay thật, và Cha sẽ làm cho con hiểu rằng, nếu sự quá độ của t́nh yêu Cha đă làm cho chính Cha nên Sư Phụ của con để dạy vẽ và khuôn đúc con theo cách thế cũng như dự định của Cha, chứ Cha không thể chấp nhận thứ linh hồn ương ương dở dở, và nếu Cha nhân hậu trong việc chịu đựng nỗi yếu hèn của con, th́ Cha sẽ không kém phần nghiêm nghị và nghiêm chỉnh trong việc sửa chữa và trừng phạt những bất trung của con.

            (Tự Truyện: đoạn 51)