Lời Thỏ Thẻ

Với Chân Phước M. Faustina Kowalska

(theo cuốn "T́nh Thương Thần Linh nơi Hồn Tôi" đă được chia số)

 

                        Vào buổi tối (22-2-1931), lúc con ở trong pḥng của con, con đă thấy Chúa Giêsu hiện ra trong chiếc áo trắng. Một bàn tay giơ lên như thể ban phép lành, c̣n bàn tay kia chạm vào áo ở trước ngực. Từ bên dưới chiếc áo, hơi xích sang một bên ngực, có hai luồng sáng lớn phát ra, một luồng mầu đỏ và một luồng mầu nhạt. Con lặng lẽ dán mắt nh́n Chúa' linh hồn con run sợ, nhưng cũng rất vui. Một lúc sau, Chúa Giêsu nói với con:

                        Hăy vẽ một bức ảnh theo mẫu thức mà con nh́n thấy, kèm theo gịng chữ: Giêsu ơi, con tin tưởng nơi Chúa. Cha mong ước bức ảnh này được tôn kính, trước hết, tại nguyện đường của con, sau đó, ở khắp nơi trên thế giới. (số 47)

 

                        Cha hứa là, linh hồn nào tôn kính bức ảnh này sẽ không bị trầm hư. Cha cũng hứa cho linh hồn thắng được các kẻ thù ngay khi c̣n sống trên thế gian, nhất là trong giờ lâm tử. Chính Cha sẽ bảo vệ linh hồn như là vinh hiển của riêng Cha. (số 48)

 

                        Khi con nói điều này với vị giải tội của con, con nhận được câu trả lời thế này: "Điều ấy có ư chỉ về linh hồn của con". Người bảo con là: "Đúng đấy, hăy vẽ h́nh ảnh Thiên Chúa trong linh hồn của con". Ra khỏi toà giải tội, con lại nghe thấy những lời như sau:

                        H́nh ảnh của Cha đă sẵn có nơi linh hồn con rồi. Cha mong có một Lễ Kính T́nh Thương. Cha muốn bức ảnh mà con vẽ bằng cọ này phải được long trọng làm phép vào ngày Chúa Nhật Thứ Nhất sau Lễ Phục Sinh' Ngày Chúa Nhật này phải là ngày Lẽ Kính T́nh Thương. Cha ước mong các vị linh mục loan truyền t́nh thương vĩ đại này của Cha cho các linh hồn những tội nhân. Để tội nhân đừng sợ tiến đến với Cha. Những ngọn lửa t́nh thương đang nung nấu Cha - bừng bừng muốn toé ra' Cha muốn tuôn đổ những ngọn lửa t́nh thương này xuống trên các linh hồn ấy. (số 49)

 

                        Cha muốn bức ảnh này (như Chúa muốn đă được đề cập đến ở số 47) phải được trưng bày nơi công cộng vào ngày Chúa Nhật thứ nhất sau Lễ Phục Sinh. Chúa Nhật này là Lễ Kính T́nh Thương. Nhờ Ngôi Lời Nhập Thể, Cha tỏ vực sâu vô đáy của t́nh thương Cha ra. (số 88)

 

                        Hỡi con gái của Cha, hăy nh́n vào vực thẳm của t́nh thương Cha để chúc tụng và tôn vinh t́nh thương này của Cha. Con hăy làm như thế này: Hăy tụ họp tất cả các tội nhân từ khắp nơi trên thế giới lại, d́m họ vào vực thẳm của t́nh thương Cha. Con gái của Cha ơi, Cha muốn ban ḿnh Cha cho các linh hồn' Cha khao khát các linh hồn. Vào ngày lễ của Cha, Lễ Kính T́nh Thương, con sẽ đi khắp thế gian mà mang các linh hồn mệt nhược về suối nguồn của t́nh thương Cha. Cha sẽ chữa lành và tăng sức cho họ. (số 206)

 

                        Có một lần, vị giải tội của con bảo con hỏi Chúa Giêsu về ư nghĩa của hai tia sáng trong bức ảnh, con trả lời với ngài là: "Dạ vâng, con sẽ hỏi Chúa". Đang khi cầu nguyện, con đă nghe thấy trong con những lời này:

                        Hai tia sáng biểu hiệu cho Máu và Nước. Tia sáng nhạt là biểu hiệu của Nước, để làm cho các linh hồn nên công chính. Tia sáng đỏ là biểu hiệu của Máu, để ban sự sống cho các linh hồn...

                        Hai tia sáng này phát xuất từ những thẳm sâu nhất của t́nh thương êm ái Cha, lúc mà Trái Tim đau thương của Cha bị lưỡi đ̣ng chọc mở ra trên cây Thánh Giá.

                        Những tia sáng này bao che các linh hồn cho khỏi cơn thịnh nộ của Cha Cha. Phúc cho kẻ nào được ẩn náu trong những tia sáng này, v́ bàn tay công thẳng của Thiên Chúa sẽ không giáng xuống trên họ. Cha mong ước ngày Chúa Nhật thứ nhất sau Lễ Phục Sinh là ngày Lễ Kính T́nh Thương. (số 299)

 

                        Ngày 5-11-1934. Buổi sáng hôm ấy, theo phận sự, con mở cổng để người đưa các món ăa nướng ra, sau đó, con ghé vào nhà nguyện nhỏ viếng Chúa Giêsu một chút, để lập lại những ư nguyện trong ngày. "Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con xin dâng lên Chúa tất cả mọi chịu khó, hăm ḿnh và cầu nguyện của con, theo ư chỉ của Đức Thánh Cha, để ngài có thể chuẩn nhận Lễ Kính T́nh Thương. Thế nhưng, Chúa Giêsu ơi, con c̣n một điều nữa xin thưa cùng Chúa là: con rất lấy làm lạ, v́ Chúa cứ ép con phải nói về Lễ Kính T́nh Thương này, trong khi các ngài nói với con là đă có một lễ như thế rồi, nên con phải nói đến lễ này làm ǵ nữa?"

                        (Phụ chú của người soạn dịch: theo các chi tiết được viết ra trong sách th́,  ở tỉnh Cracow, có một nhà thờ T́nh Thương Thần Linh,  nằm trên đường Smolensk, nhận lễ quan thày là ngày 14-9, lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa),

                        Chúa Giêsu mới nói với con:

                        Mà có ai biết đến lễ này như thế nào chưa? Không ai hết! Ngay cả những người phải truyền bá t́nh thương của Cha và dạy cho người ta về t́nh thương Cha, chính họ lại thường không biết ǵ cả. Đó là lư do tại sao Cha muốn bức ảnh phải được làm phép vào ngày Chúa Nhật thứ nhất sau Lễ Phục Sinh, và Cha muốn bức ảnh phải được công khai tôn kính để mọi linh hồn có thể biết về bức ảnh này.

                        Hăy làm tuần chín ngày theo ư của Đức Thánh Cha. Tuần Chín phải được bao gồm 33 động tác' đó là việc lập lại nhiều lần lời nguyện tắt (như số 309 ngay dưới đây) với T́nh Thương Thần Linh mà Cha đă dạy con (số 341)

                        "Ôi Máu và Nước từ Trái Tim Chúa Giêsu như Mạch Nguồn T́nh Thương tuôn tràn ra cho chúng con, con tin tưởng nơi Chúa." (số 309)

 

                        Việc các linh hồn thiếu tin tưởng vào Cha đang sâu xé Cha tứ bề. Việc thiếu tin tưởng vào Cha nơi các linh hồn Cha tuyển chọn khiến Cha càng đớn đau hơn nữa' cho dù Cha có yêu thương họ vô hạn, họ cũng không tin tưởng vào Cha. Cha có chết cũng chưa đủ để họ tin tưởng vào Cha. Khốn cho linh hồn bạc đăi các việc yêu thương này của Cha. (số 50)

 

                        Hăy viết xuống điều này: Trước khi Cha đến như một Quan Án công minh, th́ đầu tiên Cha đến như Đức Vua của T́nh Thương. Trước ngày công thẳng đến, dân chúng sẽ được thấy một dấu hiệu trên các tầng trời như thế này:

                        Tất cả ánh sáng trên các tầng trời sẽ bị tắt hết, và bóng tối khủng khiếp sẽ bao trùm cả trái đất. Đoạn trên bầu trời sẽ xuất hiện h́nh bóng cây thánh giá, và từ những kẽ hở của các bàn tay chân bị đóng đanh của Chúa Cứu Thế, sẽ phát ra những ánh sáng cả thể, chiếu soi mặt đất, trong một khoảng thời gian. Điều này sẽ xẩy ra không lâu trước ngày cùng tận. (số 83)

                        Hăy xin với đầy tớ trung thành của Cha (linh mục Sopocko) là vào ngày này (Lễ kính T́nh Thương, Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Phục Sinh), ngài nói với toàn thể thế giới về t́nh thương cao cả của Cha' ai tiến đến cùng Mạch Sự Sống trong ngày này sẽ được hoàn toàn khỏi các tội lỗi và h́nh phạt.

                        Nhân loại sẽ không có hoà b́nh cho đến khi họ tin tưởng quay về với t́nh thương của Cha.

                        Ôi, một linh hồn không tin tưởng vào Cha th́ Cha đớn đau là chừng nào! Một linh hồn như vậy tuyên xưng Cha Thánh Hảo và Công Chính, song lại không tin rằng Cha là T́nh Thương và không tin vào Ḷng Lành của Cha. Qủi ma cũng tôn vinh Đức Công Minh của Cha, nhưng không tin vào Ḷng Lành của Cha.

                        Trái Tim Cha hân hoan vui sướng nơi tước hiệu T́nh Thương này.(số 300)

            Hăy tuyên xưng t́nh thương là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa. Tất cả mọi công việc của bàn tay Cha được t́nh thương làm cho vẻ vang. (số 301).

 

                        Có một lần, con đến thăm nhà họa sĩ (Eugene Kazimierowski) là người đang vẽ bức ảnh (như Chúa truyền để trưng bày trong ngày lễ Kính T́nh Thương), và thấy rằng h́nh vẽ không được đẹp như Chúa Giêsu, con cảm thấy buồn thật là buồn, song con đă dấu kỹ nỗi buồn này trong ḷng con. Sau khi rời khỏi nhà người hoạ sĩ, Mẹ Bề Trên (Irene) mắc lo ít việc ở lại phố, c̣n con trở về một ḿnh. Con đă đi thẳng đến nhà nguyện mà khóc sướt mướt. Con thưa cùng Chúa: "Ai sẽ là người vẽ Chúa đẹp thực đúng như Chúa đây?" Bấy giờ con nghe thấy những lời này:

                        Vẻ cao trọng của bức ảnh này Không hệ tại vẻ đẹp của mầu sắc hay của cây cọ, mà là ở tại ân sủng của Cha. (số 313)

 

                        Có một lần, Chúa Giêsu nói với con:

                        Ánh mắt của Cha từ bức ảnh này nh́n ra giống như ánh mắt của Cha từ trên thập giá nh́n xuống. (326)

 

                        Một lần kia, vị giải tội của con (linh mục Sopocko) hỏi con về mấy chữ viết vào bứa ảnh phải để ở đâu, v́ bức ảnh không đủ chỗ cho mọi thứ. Con thưa ngài: "Con sẽ cầu nguyện và trả lời cha vào tuần tới". Khi rời ṭa giải tội và đang ở trước Thánh Thể, ḷng con đă hiểu được hàng chữ in vào bức ảnh. Chúa Giêsu nhắc con về điều Người đă bảo con lần thứ nhất' đó là những chữ rất rơ ràng "Giêsu ơi, con tin tưởng nơi Chúa" (Jezu, Ufam Tobie). Con hiểu được là Chúa Giêsu muốn cả câu khẩu huyết phải ở đó, song Người không trực tiếp chỉ dẫn phải làm sao, như Người đă chỉ dẫn về ba chữ này.

                        Cha hiến cho người ta một vật chứa đựng để họ dùng khi tuốn đến với mạch nguồn t́nh thương mà kín lấy các ân sủng. Vật chứa đựng đó là bức ảnh này, cùng với hàng chữ: "Giêsu ơi, con tin tưởng nơi Chúa". (số 327)

 

                        Có một lần, Chúa Giêsu cho con hiểu rằng, khi con cầu nguyện theo các ư nguyện mà người ta quen cậy nhờ con, th́ Người hằng sẵn sàng ban các ơn của Người, song các linh hồn không luôn luôn chấp nhận ơn của Người:

                        Trái Tim Cha tràn ngập t́nh thương vĩ đại cho các linh hồn, nhất là cho các tội nhân đáng thương. Nếu họ có thể hiểu được Cha là Người Cha tuyệt nhất đối với họ, cũng như hiểu được rằng, chính v́ họ mà Máu cùng Nước đă chảy ra từ Trái Tim Cha, như từ một nguồn mạch ngập tràn t́nh thương. V́ họ mà Cha ngự trong nhà tạm như Đức Vua T́nh Thương. Cha mong ước đổ các ơn của Cha xuống cho các linh hồn, song họ không muốn chấp nhận các ơn của Cha. -t là con hăy năng đến với Cha bao nhiêu có thể, để nhận lấy những ơn mà họ không muốn lănh nhận. Làm như thế con sẽ an ủi Trái Tim Cha. Ôi, các linh hồn dửng dưng là chừng nào, đối với biết bao từ ái, biết bao chứng cớ của t́nh yêu! Trái Tim Cha chỉ uống chén vô t́nh bội bạc của các linh hồn sống trong thế gian. Họ có giờ cho đủ mọi thứ, song không có giờ đến với Cha để ănh nhận các ơn.

                        Bởi thế Cha quay về với các con, các con là những linh hồn tuyển chọn của Cha, các con cũng sẽ không hiểu được t́nh yêu của Trái Tim Cha nữa sao? Kể cả ở nơi đây, Trái Tim Cha cũng chỉ t́m thấy thất vọng' Cha không thấy được một đức phó thác hoàn toàn cho t́nh yêu của Cha. C̣n quá nhiều luyến tiếc, quá nhiều ngờ vực, quá nhiều cẩn trọng. Để an ủi các con, hăy để Cha nói cho các con hay, có những linh hồn sống ngoài thế gian thiết tha yêu mến Cha. Cha sung sướng ngự trong ḷng họ. Song họ ít ỏi. Trong viện tu cũng thế, có những linh hồn làm Trái Tim Cha hoan lạc. Họ có những đặc tính của Cha' v́ thế, Cha Trên Trời hết sức măn nguyện nh́n đến họ. Họ sẽ là một kỳ quan đối với các Thiên Thần và loài người. Con số của họ rất nhỏ nhoi. Họ là một chống đỡ cho thế giới trước đức công thẳng của Cha Trên Trời, và là một phương thế chiếm lấy t́nh thương cho thế gian. T́nh yêu và hy sinh của những linh hồn ấy giữ cho thế gian này tồn tại. Sự bất trung của một linh hồn được Cha tuyển chọn cách riêng đả thương Trái Tim Cha đớn đau nhất. Những bất trung đó là những lưỡi gươm đâm thấu Trái Tim Cha. (số 367)

 

                        Ngày 12-5-1935. Buổi tối, con vừa lên giường liền cảm thấy lập tức buồn ngủ. Dù buồn ngủ nhanh như thế, song con đă choàng dậy c̣n mau hơn nữa. Có một em nhỏ đến đánh thức con dậy. Em nhỏ độ một tuổi, và con bỡ ngỡ v́ em nói rất sơi. không như những trẻ em cùng tuổi chưa biết nói hay nói rất bập bẹ. Con trẻ, đẹp khôn tả và giống như Chúa Giêsu Hài Nhi, nói với con:

            Chị hăy nh́n bầu trời.

                        Nh́n lên trời, con thấy những ngôi sao và mặt trăng chiếu sáng. Bấy giờ em nhỏ hỏi con:

                        Chị có thấy mặt trăng và những ngôi sao không?

                        Con nói có th́ em bé nói với con những lời này:

                        Những ngôi sao kia là những linh hồn Kitô hữu giáo dân, và mặt trăng là những linh hồn tu sĩ. Chị có thấy sự khác biệt lớn lao giữa ánh sáng của mặt trăng và của các ngôi sao không? Cũng thế, trên thiên đàng linh hồn của một tu sĩ và của một Kitô hữu giáo dân khác nhau như vậy.

                        (Rồi em bé nói tiếp)

                        Sự cao cả thật ở tại yêu mến Thiên Chúa và tự hạ. (số 424)

 

                        Đoạn con thấy một linh hồn đă ra khỏi thân xác của ḿnh đang chịu cực h́nh khủng khiếp. Ôi Chúa Giêsu, khi con sắp viết điều này ra, con rùng ḿnh về cảnh tượng của những điều kinh hoàng làm chứng tố cáo linh hồn này... Con thấy những linh hồn trẻ nhỏ và những linh hồn lớn hơn, quăng độ chín tuổi, đang tiến ra từ một thứ vực thẳm bùn lầy. Các linh hồn này nồng nặc hôi thối, giống như những con quái vật rùng rợn nhất và những thi thể rữa nát nhất. Thế nhưng, những thi thể đang sống động đă lớn tiếng tố cáo linh hồn chết kia. Con thấy linh hồn đă chết là một linh hồn đầy những lời thế gian chúc tụng và tôn vinh mà kết cục là rỗng không và tội lỗi. Sau hết có một người đàn bà xuất hiện, cầm một vật ǵ đó, như những giọt nước mắt, trong áo ngực của bà, và dữ dội tố cáo linh hồn này. (số 425)

 

                        Ôi, giờ kinh hăi cho ai bị bắt buộc chứng kiến tất cả những việc làm của ḿnh trong cảnh trần trụi và khốn nạn của những việc làm này' không thiếu một sự ǵ cả, mọi sự đều theo chúng ta đến trước toà Thiên Chúa phán xét. Con không thể diễn tả hay so sánh được ǵ với những điều khiếp đảm như thế. Cho dù con thấy h́nh như linh hồn này không bị hư đi, song những cực h́nh của linh hồn chịu cũng chẳng khác ǵ của hoả ngục' chỉ khác một điều duy nhất: đó là một ngày kia họ sẽ hết. (số 426)

 

                        Một chốc sau, con lại thấy em bé đă đánh thức con dậy. Em đẹp lạ lùng và lập lại cho con nghe những lời này:

                        Sự cao cả thật ở tại yêu mến Thiên Chúa và tự hạ.

                        Con hỏi em bé: "Sao em biết rằng sự cao cả thật của linh hồn ở tại yêu mến Thiên Chúa và tự hạ? Chỉ có những thần học gia mối biết về những điều như thế, trong khi em chưa hề học giáo lư nữa. Vậy làm sao em biết được?" Nghe thế, em bé đáp lại

                        Ta biết' Ta biết tất cả mọi sự.

                        Nói xong, Người biến mất. (số 427)

 

                        Tháng 5-1935. Khi biết được những dự tính lớn lao mà Thiên Chúa dành cho ḿnh, con run sợ trước tính cách vĩ đại của chúng, và tự cảm thấy ḿnh không có khả năng hoàn thành được những dự tính này, thế là con tránh né những cuộc tâm sự nội tâm với Người, lấp đầy thời gian bằng khẩu nguyện. Con làm như vậy theo ḷng khiêm nhượng, song con sớm nhận thức đó không phải là khiêm nhượng thật sự, mà là một chước cám dỗ nặng bởi ma qủi. Có một lần, thay v́ tâm nguyện, con lại đi cầm lấy một cuốn sách thiêng liêng, th́ con nghe thấy những lời phán rất minh bạch và mănh liệt trong linh hồn con:

                        Con sẽ sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha.

                        Những lời này tác động sâu đậm nơi con, cho dù con giả vờ như không nghe thấy ǵ, song con đă hiểu rất rơ và không nghi ngờ ǵ cả. Có một hôm, mệt mă trong trận chiến yêu thương này với Thiên Chúa, và liên tục viện lư bất lực trong việc thi hành công việc để từ chối, con muốn rời khỏi nhà nguyện, song có một sức mạnh nào đó giữ con lại mà con không thể chống cưỡng. Bấy giờ con nghe thấy những lời này:

                        Con có ư rời bỏ nguyện đường này, nhưng con sẽ không thoát khỏi Cha đâu, v́ Cha ở khắp mọi nơi. Con không thể nào làm được ǵ cả, nhưng với Cha, con có thể làm được tất cả mọi sự. (số 429)

 

                        Ngày 30-6-1935. Lúc bắt đầu Thánh Lễ vào buổi sáng hôm sau, con thấy Chúa Giêsu trong tất cả vẻ đẹp vô tả của Người. Người nói cùng con là Người ước mong rằng:

                        Một Hội Ḍng như vậy, (một hội ḍng loan truyền t́nh thương của Thiên Chúa cho thế giới, và bằng những lời cầu nguyện để chiếm lấy t́nh thương cho thế giới - số 436), phải được thành lập sớm bao nhiêu có thể, và con sẽ sống ở đó với các đồng chí của con. Thần Linh của Cha sẽ là lề luật cho đời sống của con. Cuộc sống của con được khuôn đúc theo cuộc sống của Cha, từ nôi sinh cho đến cuộc tử nạn trên Thánh Giá. Hăy thấm nhuần các mầu nhiệm của Cha, và con sẽ biết được vực thẳm của t́nh thương Cha đới với các tạo vật cũng như ḷng từ ái vô tận của Cha, để con tỏ ra cho thế giới biết. Bằng những lời cầu nguyện của con, con sẽ là trung gian giữa trời và đất. (số 438).             (Phụ chú của người soạn dịch: Theo chi tiết được thuật lại trong sách th́ hội ḍng như Chúa ước mong này, nhờ cố gắng của linh mục giải tội cho chị là cha Sopocko, đă được h́nh thành vào năm 1941, và ngày 2-8-1955, ḍng đă được bản quyền địa phương công nhận là Ḍng Chúa Giêsu Kitô Chí Thánh, Đấng Cứu Chuộc Xót Thương. Thế nhưng, nữ sứ giả của T́nh Thương của Chúa đă qua đời từ ngày 5-10-1938)

           

                        Hăy viết điều Cha nói với con. Niềm vui của Cha là được hiệp nhất với con... Hỡi con gái của Cha, Trái Tim Cha lắng nghe những yêu cầu của con. Việc con được trao phó và phận sự của con ở trên thế gian này là van xin ơn tha thứ cho toàn thể thế giới. Không một linh hồn nào sẽ được nên công chính cho đến khi nó tin cậy quay về với t́nh thương của Cha, và đó là lư do tại sao ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Phục Sinh phải là Lẽ Kính T́nh Thương. Vào ngày này, các linh mục phải nói cho mọi người biết về t́nh thương cao cả và vô hạn của Cha. Cha đang làm cho con nên quản trị viên của t́nh thương Cha. Hăy nói với vị giải tội của con rằng, Bức Ảnh phải được trưng bày ra cho thấy ở nhà thờ, chứ không phải chỉ trong nội vi của tu viện ấy. Nhờ Bức Ảnh này, Cha sẽ ban nhiều ơn cho các linh hồn' vậy hăy để cho mọi linh hồn có thể dẽ dàng đến với Bức Ảnh. (số 570)

 

                        Cha nói với con nhiều nhất là khi con tâm sự với Cha trong tận đáy thẳm của linh hồn con. Ở đây, không ai có thể quấy rầy những tác động của Cha. Ở đây, Cha nghỉ ngơi như ở trong một khu vườn kín đáo. (số 581)

 

                        Khi con suy nghĩ về điều Cha nói với con trong tận đáy tâm hồn con, sẽ có lợi cho con hơn là con đọc nhiều sách vở. Ôi, nếu các linh hồn chỉ muốn lắng nghe tiếng Cha nói trong thẳm cung của linh hồn họ, họ sẽ tiến đến đỉnh thánh thiện trong ṿng một thời gian ngắn. (số 584)

 

                        Ngày 8-1-1936. Con đi gặp Đức Tổng Giám Mục (Lalbrzykowski) để cho ngài biết là Chúa Giêsu xin con cầu nguyện cho t́nh thương của Thiên Chúa trên thế giới, cũng như bảo con phải có một hội ḍng đáp ứng t́nh thương của Thiên Chúa cho thế giới. Con xin ngài cho phép tất cả những ǵ Chúa Giêsu truyền con. Đức TGM đă trả lời con bằng những lời như sau: "Này Sơ, về việc cầu nguyện, tôi chẳng những ban phép mà c̣n khuyến khích Sơ nữa, trong việc cầu nguyện nhiều bao nhiêu có thể cho thế giới, để van xin t́nh thương của Thiên Chúa, v́ t́nh thương là điều mà tất cả chúng ta đều cần' tôi cho là vị giải tội của Sơ chắc hẳn cũng không cấm đoán Sơ cầu nguyện theo ư hướng này đâu. C̣n vấn đề liên quan đến hội ḍng này th́, Sơ à, hăy đợi ít lâu để cho mọi sự có thể được sắp xếp thuận lợi. Việc này tự nó là tốt, song cũng không vội cho lắm. Nếu đó là ư muốn của Thiên Chúa, nó sẽ được thực hiện, không sớm th́ muộn. Tại sao lại không như vậy? Có quá nhiều thứ hội ḍng khác nhau' nếu Chúa muốn, th́ cả hội ḍng này nữa cũng sẽ được thành lập. Hăy cứ an tâm. Chúa Giêsu có thể làm được mọi sự. Hăy gắng hiệp nhất chặt chẽ với Thiên Chúa và đừng nản ḷng". Những lời này làm con vui thoả hết sức. (số 585)

 

                        Sau khi con rời nhà của Đức Tổng Giám Mục, con nghe thấy trong linh hồn con những lời sau đây:

                        Để làm cho tinh thần của con vững mạnh, Cha nói qua các vị đại diện của Cha hợp với điều Cha đ̣i hỏi nơi con, song con phải biết rằng sẽ không luôn luôn như vậy đâu. Các ngài sẽ chống lại con trong nhiều điều mà nhờ đó, ơn Cha sẽ được thể hiện nơi con, và sẽ sáng tỏ đó là việc Cha làm. C̣n phần con, đừng sợ ǵ cả' Cha luôn ở với con. Hỡi con gái của Cha, hăy biết điều này nữa là: tất cả mọi tạo vật, dù chúng có biết đến hay không, dù chúng có muốn hay không, chúng cũng luôn làm trọn theo ư của Cha. (số 586) Đừng sợ ǵ cả' mọi khó khăn sẽ giúp cho việc hoàn thành ư của Cha (số 634)

 

                        (Ngày 18-3-1936. Tối hôm sau). Lúc con đang cầu nguyện th́ Mẹ Thiên Chúa nói với con:

                        Đời sống của con phải giống như của Mẹ: âm thầm và ẩn khuất, không ngừng hiệp nhất với Thiên Chúa, cầu cho nhân loại và sửa soạn thế giới cho lần đến thứ hai của Thiên Chúa. (số 625)

 

                        Ngày 25-3-1936. Trong giờ suy gẫm ban sáng, con được sự hiện diện của Thiên Chúa đặc biệt vây bọc, v́ con thấy sự cao cả vô hạn của Thiên Chúa cùng với uy thế của Người trên các tạo vật của Người. Đoạn con thấy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ nói với con:

                        Ôi, linh hồn trung thành tuân theo những tác động  ân sủng của Thiên Chúa th́ làm cho Người hài ḷng biết bao! Mẹ ban Chúa Giêsu cho thế gian' c̣n con, con phải nói cho thế giới biết về t́nh thương vĩ đại của Người và sửa soạn thế giới cho Lần Đến Thứ Hai của Đấng sẽ đến không như một Vị Cứu Thế nhân hậu mà là như một Quan Án chính trực. Ôi, ngày ấy khủng khiếp là chừng nào! Ngày công thẳng, ngày thịnh nộ thần linh được giải quyết. Các thiên thần rùng ḿnh khiếp hăi. Hăy nói cho các linh hồn về t́nh thương vĩ đại này trong khi c̣n thời để xót thương. Nếu bây giờ con giữ thinh lặng, con sẽ phải trả lẽ về một số lớn các linh hồn vào ngày kinh hoàng này. Đừng sợ. Hăy trung thành cho đến cùng. Mẹ cảm thông con. (số 635)

 

                        Hỡi con gái của Cha, khổ đau sẽ là dấu hiệu Cha ở với con. (số 669).

 

                        Con đừng ngừng đọc chuỗi kinh mà Cha đă dậy con (số 476, như được soạn dịch ở phần thứ năm trong cuốn thứ hai). Ai lần chuỗi kinh này sẽ nhận được t́nh thương vĩ đại trong giờ lâm tử. Các vị linh mục hăy khuyên tội nhân đọc chục kinh này như niềm hy vọng cứu rỗi cuối cùng cho họ. Dù tội nhân có cứng ḷng đến đâu đi nữa mà đọc chục kinh này, chỉ cần một lần duy nhất thôi, linh hồn ấy sẽ nhận được ơn bởi t́nh thương vô cùng của Cha. Cha ước mong cả thế giới biết đến t́nh thương vô cùng của Cha. Cha ước mong ban các ơn ngoài sức tưởng tượng cho những linh hồn tin cậy vào t́nh thương của Cha. (số 687)

 

                        Hỡi con gái của Cha, hăy nói cho toàn thể thế giới biết về t́nh thương khôn thấu của Cha. Cha mong ước Lễ Kính T́nh Thương là một nơi cư trú và náu ẩn cho tất cả các linh hồn, đặc biệt cho các tội nhân khốn nạn. Vào ngày đó, tận đáy vực thăm thẳm của t́nh thương nhân ái Cha được mở ra. Cha trào đổ cả một đại dương ân sủng trên các linh hồn đến với mạch nguồn t́nh thương Cha. Linh hồn đi Xưng Tội và Hiệp Lễ sẽ được hoàn toàn thứ tha các tội lỗi và h́nh phạt. Vào ngày đó, tất cả những bờ đê mà ân sủng tràn qua sẽ vỡ bờ. Đừng có một linh hồn nào lại sợ đến gần Cha, cho dù các tội lỗi của linh hồn có đỏ ngầu. T́nh thương của Cha rất vĩ đại, đến nỗi, không có một trí khôn nào, dù của loài người hay của thiên thần, có thể ḍ thấu được cho đến đời đời kiếp kiếp. Mọi sự hiện hữu đều phát xuất từ những tầng sâu thẳm của t́nh thương dấu ái nhất của Cha. Mọi linh hồn gắn bó với Cha sẽ chiêm ngắm t́nh yêu và t́nh thương của Cha đến muôn đời. Lễ Kính T́nh Thương phát hiện từ tận đáy ḷng từ ái của Cha. Ước muốn của Cha là lễ này phải được cử hành long trọng vào ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Phục Sinh. Nhân loại sẽ không có hoà b́nh cho đến khi họ quay về với Mạch Nguồn của T́nh Thương Cha. (số 699)