Lời Thỏ Thẻ với

nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi

(theo "Di Sản Thiêng Liêng của Chị Maria Chúa Ba Ngôi" đă được chia số)

 

           

25-11-1941

                        Cái nguy hiểm lớn nhất đối với các con trong đời sống tu tŕ là t́m kiếm ủi an qua việc tri t́nh cùng các tạo vật, và coi những ảo tưởng của các con trọng hơn cả những lệnh truyền của Cha. Do đó, các con không cảm nghiệm được cái ách của Cha - các con chỉ có được một phần nào thôi' thành ra các con không thể thấy được là ách của Cha dịu dàng và gánh của Cha nhẹ nhàng đến đâu... Cần phải tỉnh thức và cầu nguyện, v́ bản tính tự nhiên t́m kiếm những dung ḥa cho điều Cha đ̣i hỏi, bằng những ảo tưởng lén lút mà các con không nhận ra. Đó là lư do tại sao Cha hoan hỉ mỗi lần Cha thấy một con tim cởi mở và thuận phục những ư nghĩ của ḿnh, ngay cả những ư nghĩ hay nhất, cho những vị mà Cha gửi đến con như những vị hướng dẫn.

                        Hăy cầu nguyện hơn nữa cho các linh mục, những người thợ đồng chí của Cha. (số 146)

 

            31-12-1941

                        Trong cuộc sống tu tŕ, các con được hạnh phúc v́ các con thoát ḿnh khỏi các tạo vật để sống một ḿnh với Cha, phải, một ḿnh với Cha, để phụng sự Cha.

                        Đó là đời sống tu tŕ: sống một ḿnh với Thiên Chúa' bằng thinh lặng và gương mẫu, để làm cho Thiên Chúa ngự trị nơi các linh hồn. Các con phải hướng các linh hồn về Cha, tỏ Cha ra cho họ..., thế rồi, để mặc họ tự do sống cuộc đời của họ với Cha, theo hứng khởi của riêng họ.

                        Ngoài ra, những quan tâm khác, nếu chỉ thêm nặng gánh cho các linh hồn, th́ đều có lỗi. (số 225)

 

                        Để trở nên một trong những tu sĩ của Cha, th́ không phải là chọn cho ḿnh một nơi trú ngụ và một lối sống giống như những người c̣n ở thế gian - hay một lời khấn theo khả năng của ḿnh. Làm một tu sĩ là một cái ǵ c̣n quan trọng nhiều hơn thế nữa, c̣n cao cả hơn nữa. Ôi, giá mọi người hiểu được như thế nhỉ!

                        Làm tu sĩ là đoan húa với ḿnh sống như Cha đă chọn sống..., đúng, đời sống mà Cha đă chọn là một đời sống khiêm hạ và ẩn dật, một đời sống thật hăm ḿnh đền tội bằng những lao nhọc, nghèo hèn và giản dị, một đời sống can trường và thao thức, một đời sống cứu nhân độ thế.

                        Để sống trong sự thật, cần phải thao thức và can trường. Tức là phơi ḿnh ra trước những nhục nhă, trước lăng quên, trước người đời khinh bỉ - nhưng đồng thời nó cũng có nghĩa là truyền lại giáo huấn sống động của Cha, là diễn đạt giáo huấn sống động của Cha ra bằng gương sống. Để trở nên một tu sĩ của Cha th́ phải đoan hứa với ḿnh là sống như thế.

                        Phải sống những Phúc Đức của Cha để những Phúc Đức của Cha được thể hiện và truyền lại, bằng một thứ ngôn ngữ mà mọi dân nước có thể hiểu được, và thời gian không thể làm phai mờ đi được. Con có thực hiện như vậy chăng? (số 254)

 

                        Có nhiều linh hồn ở ngoài thế gian hiến cho Cha điều mà những linh hồn chính thức và hiển nhiên là các Hôn Thê của Cha lại chối từ Cha. Nếu các Hôn Thê của Cha không kết ước với những ước muốn của Cha, những thị hiếu của Cha, với Thánh Giá của Cha - Thánh Giá mà Cha gửi đến cho họ - với mạo gai của Cha, với những nhục nhă mà Cha gửi đến cho họ cần họ sẵn sàng nhận lấy - th́ họ có thực sự là Các Hôn Thê của Cha hay không?

                        Nhiều linh hồn ngoài thế gian, cho dù không biết như thế, lại cảm thấy những thị hiếu của Cha, hoàn tất những ước vọng của Cha, diễn lại những hành động của Cha... Do đó, Cha t́m thấy nơi họ một sự đón tiếp, và Thần Linh của Cha âm thầm phục vụ họ. (số 267)

 

            15-2-1942

                        Hỡi con gái của Cha, Sự Thật nơi Giáo Huấn của Cha loại trừ tất cả mọi dung ḥa. Nó cấm kyï giả dối, lừa đảo đối với các Bề Trên hay bề dưới của con. Biết giáo huấn của Cha th́ chưa đủ' Cha xin các con sống giáo huấn của Cha nữa.

                        A, nếu tất cả mọi tu sĩ của Cha, tất cả những vị thi hành trách nhiệm trong Giáo Hội của Cha đă sống Sự Thật mà miệng lưỡi của họ đă tuyên hứa, th́ những bè phái xâu xé Giáo Hội của Cha sẽ không c̣n nữa. (số 306)

 

 

 

            24-2-1942

                        Cha mong muốn có một đạo binh các linh hồn tông đồ tận hiến ḿnh cho Cha bằng Lời Khấn Hy Sinh Hiến Tế, không phải để đền bồi tội lỗi của những người khác bằng những thử thách phi thường' không, đó không phải là điều mà Cha mong muốn.

                        Cha mong muốn có một đạo binh lớn các linh hồn hy sinh hiến tế, là thành phần sẽ hợp với Cha trong việc làm Tông Đồ bằng Đời Sống Thánh Thể  của Cha, những người sẽ buộc ḿnh bằng Lời Khấn Hy Sinh Hiến Tế để chọn những phương pháp mà Cha chọn:

                        âm thầm - hiến tế - chiếu tỏa vinh hiển của sự sống Thần Linh,

                        để Thần Linh của Cha được lan tỏa và để họ có thể tỏ hiện một chút ǵ về Nước của Cha, nơi mà mọi linh hồn được kêu gọi đến và là nơi đang đợi chờ  hết mọi linh hồn.

                        Cha mong muốn có một đạo binh các linh hồn hy sinh hiến tế, thành phần sẽ dồn các nỗ lực của ḿnh để bắt chước Việc Tông Đồ của Cha:

                        Cha là Thày: Cha đă làm tôi tớ cho tất cả mọi người.

                        Lời Khấn Hy Sinh Hiến Tế sẽ ban sức mạnh cho họ, để họ trung thành nhiều hơn nữa trong việc làm tôi tớ của tất cả mọi người - cho Thần Linh của Cha được lan tỏa, và cho thế giới có thể tin những lời của Cha.

                        Cha mong muốn những con người hy sinh hiến tế này có ở khắp nơi: ngoài thế gian cũng như trong các đan viện' nơi mọi nghề nghiệp, mọi chặng đời, ngoài đồng ruộng cũng như trong công xưởng, nơi học đường cũng như cửa tiệm, trong gia đ́nh cũng như viện tu, nơi thương trường cũng như nghệ thuật, mọi nơi mọi chốn..., để sự trung thành của họ có thể làm chứng cho những lời của Cha.

                        Những linh hồn dâng ḿnh như những vật hy sinh hiến tế được hiệp nhất nhiều hơn nữa với Cha - Cha càng yêu thương một linh hồn nào đó, th́ Cha càng mong muốn liên kết linh hồn với Việc Tông Đồ của Cha - hăy nh́n vào các Thánh của Cha và vào Mẹ của Cha...

                        Để rồi, Cha có thể hỏi xin họ - và Cha có thể ban phát cho họ... (số 363)

 

                        Cha xin các linh hồn gắn bó hơn nữa với Cha bằng Lời Khấn Hy Sinh Hiến Tế bốn điều:

1.         lắng nghe Cha hơn là nói với Cha'

2.         gắng sức thể hiện lại các hành động của Cha - đường lối tác hành của Cha, hơn là những lời của Cha'

3.         ở trước thế nhân cũng như ở trước Thiên Chúa trong một trạng thái nghèo khó ăn xin - chứ không phải ở trong trạng thái giầu có thiêng liêng, bố thí đi sự dồi dào dư dật...

            Những linh hồn nghèo khó, không có những chủ trương chiếm hữu, th́ ở trong sự thật, và v́ họ chân thật, họ không phạm đến đồng loại của họ, và ơn Cha có thể làm việc chung với họ.

            Các linh hồn hy sinh hiến tế sẽ xin xỏ hơn là  ban phát'

4.         dồn các nỗ lực của ḿnh vào việc làm lan tràn Thần Linh của Cha, vẻ dịu hiền của Cha, cũng như ḷng nhân ái của Cha là nhân đức không dừng lại nơi sự dữ, song chế ngự sự dữ bằng sự lành.

                        Nhờ sống ngặt nghèo với ḿnh hơn là với bất cứ một ai khác mà họ sẽ giúp được các linh hồn, bằng sự âm thầm và tôn trọng của họ, để lănh nhận các ân sủng nhờ ḷng trung thành và những hy sinh của họ chiếm được từ Thiên Chúa. (số 366)

 

                        Hỡi đứa con gái nhỏ của Cha, ai là những linh hồn đáng thương nhất? Họ là những linh hồn không có ước muốn nguyện cầu và là những linh hồn không có ai nguyện cầu cho họ cả.

                        Trên Nước Trời các con sẽ hiểu được điều mà các con mắc nợ với những lời cầu nguyện của các người khác.

                        Và đâu là những linh hồn ưu ái nhất? Ôi, có nhiều! Họ là những linh hồn mà Cha mời gọi hợp với Cha trong việc Làm Tông Đồ bằng Đời Sống Thánh Thể của Cha. Họ là linh hồn giầu sang nhất trong ân sủng, v́ Cha ban cho họ sức mạnh họ cần để đáp lại điều Cha xin họ. Và chính v́ như thể Cha dấu kín họ trong tận đáy thẳm của Trái Tim Cha, mà đời sống của họ hoàn toàn ở trong Cha. (số 370)

                       

            24-3-1942

                        Các con phải dọn ḿnh cho công cuộc tái thiết hậu chiến.

                        Ḥa b́nh sẽ đến th́nh ĺnh. Nhiều người sẽ bỡ ngỡ, v́ nó đến nhanh hơn là họ mong đợi, và họ sẽ không kịp sửa soạn ǵ cả. Hăy coi chừng, hăy giữ ḿnh sẵn sàng...

                        (Phụ chú cuối trang 234: Tờ News Chronicle ở Luân Đôn, vào ngày 20-1-1945, đă nhận định: Vào cuộc họp tới đây của Ba Cường Lực, phải có những dứt khoát định đoạt về thân phận của thế giới làm ảnh hưởng đến cả mấy thế hệ nữa... Ở đằng sau những cơn sốt quân sự của chúng ta có những khó khăn trục trặc về chính trị cũng như kinh tế cũng đang gia tăng, cần phải được ổn định bằng một nỗ lực chung và bằng một sự sáng suốt đặc biệt. Thời gian qua đi' trong một ư nghĩa nào đó, nó xẩy ra như thể chúng ta đang thắng được cuộc chiến quá sớm". Đài BBC cũng phát biểu cùng một tư tưởng như thế vào ngày 23-1-1945).

                        Lạy Chúa Giêsu của con, chúng con phải làm ǵ để sửa soạn cho công cuộc tái thiết hậu chiến đây?

                        Các con phải vững chắc kết hiệp với Cha, và với một ḿnh ư muốn của Thiên Chúa mà thôi, tách ḿnh ra khỏi tất cả mọi sự khác - phải làm sao có thể thích ứng với tất cả mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, mọi đ̣i hỏi của cuộc sống, để giúp cho Cha thấm nhập vào mọi nơi mọi chốn: các con phải làm cho ḿnh trở nên tất cả mọi sự cho tất cả mọi người - 'hăy dọn cho bằng phẳng các đường nẻo của Chúa'... (số 398)

 

                        Hăy dọn ḿnh. Hăy giữ ḿnh sẵn sàng.

                        Cha mong muốn các tông đồ của Cha và các môn đệ của Cha phải tách ḿnh khỏi mọi sự - mọi sự không phải là Cha.

                        Họ không được có một bóng mờ tham vọng cá nhân nào, ngay cả vô t́nh đi nữa - điều này rất quan trọng, và Cha biết là khó khăn đối với các con. Thế nhưng, chỉ ở đâu có ư hướng tinh tuyền ngự trị, ở đó ánh sáng của Cha mới có thể chiếu tỏa qua các con mà sáng soi cho thế giới thôi.

                        Hăy dọn ḿnh sẵn sàng. Các con có hiểu rằng, Cha vẫn cần đến các con chăng? (số 400)

 

            26-3-1942

                        Đức ái không chỉ quan tâm đến những ǵ về thể chất mà thôi. Nhờ nhẫn nại và yêu thương, đức ái phải thấm nhập vào được cả những tư tưởng của những ngưôi khác - mà không đụng chạm đến họ - để giúp cho những tư tưởng của Cha thấm nhiễm và hiển trị ở đó.

                        Bởi vậy, bất kể ở vị thế nào của ḿnh, tất cả các con đều có thể là những tông đồ của Cha, và có thể hợp với nhau theo sứ mệnh mà Cha thực hiện giữa các con trong Đời Sống Thánh Thể. (số 405)

 

            1-4-1942

                        Phương tiện th́ chỉ có giá trị là phương tiện, song chúng lại rất quan thiết.

                        Các con không thể nào chọn hơn những ǵ mà Cha chọn lựa. Cha mong muốn các con hăy nhận lấy những phương tiện mà Cha đă chọn, để loan truyền giáo huấn của Cha hầu chiếm lấy các linh hồn.

                        Chúa Giêsu ơi, xin cho con biết những phương tiện đó đi!

                        Sự thật và thầm lặng. -t lời lẽ thôi.

                        Ngặt nghèo với bản thân - không bó buộc những người khác ǵ hết.

                        Tôn trọng tự do của họ - tŕnh bày, đề nghị - hỏi xin...

                        Dùng ḷng quảng đại để chiếm lấy từ Thiên Chúa những ơn phúc mà đức dịu hiền của con phải làm cho những người khác có thể nhận lănh.

                        Khống chế sự dữ bằng sự lành.

                        Khi các con sử dụng phương tiện mà Cha đă chọn lựa, các linh hồn sẽ t́m thấy Cha nơi Giáo Hội của Cha dễ dàng hơn. (số 415)

 

            2-4-1942 (Thứ Năm Tuần Thánh)

                        Hỡi đứa con gái nhỏ của Cha ơi, hăy bắt chước đức tuân phục của Cha, tính đơn thành của Cha.

                        Hăy nh́n vào cả cuộc Khổ Nạn của Cha: Cha có không chịu đựng một điều ǵ chăng?

                        Hăy nh́n vào Đời Sống của Cha nơi Thánh Thể.

                        Cha vẫn tuân phục tiếng nói của con người, chẳng những trên bàn thờ' mà c̣n không tuân phục cả các con nữa hay sao, khi Cha ban ơn cho những lời cầu nguyện của những kẻ hèn mọn nhất trong các loài thụ tạo của Cha?

                        Hăy bắt chước đức tuân phục của Cha và tính đơn thành của Cha. Đó là cách thức mà Cha mong muốn con sống Lời Khấn Hy Sinh Hiến Tế của con. (số 418)

 

            5-4-1942 (Chúa Nhật Phục Sinh)

                        Hăy lưu ư là cuộc sống tu tŕ th́ trái ngược với:

                        thói quen b́nh thường,

                        phân tâm,

                        tham vọng cá nhân'

                        chỉ có một tham vọng duy nhất:

                        đó là phụng sự Cha và

                        làm cho Cha được nhận biết'

                        bằng cách nào?... Bằng cách để Cha thay chỗ của các con.

                        Đức khó nghèo là không c̣n có bất cứ một sự ǵ là của riêng các con nữa, kể cả những ước muốn cá nhân hay những tập quán của các con' để sẵn sàng:

                        đi đến nơi nào Cha sai các con,

                        sống dưới bất cứ một cảnh huống nào có vẻ tốt lành mà Cha ban cho các con.

                        Đức tuân phục đó là t́nh trạng dễ dậy, thắng dẹp mọi trở ngại giữa ư muốn của Cha và của các con - một gắn bó liên lỉ của cả bản thân các con với tinh thần đức tin - đó là t́nh yêu của trái tim các con được mang ra thực hành.

                        Đức khiết tịnh đó là ư hướng tinh tuyền qui hướng mọi sự về Thiên Chúa, Thiên Chúa của các con, sự sống của các con, trong ánh sáng nguyên tuyền của chân lư.

                        Hỡi đứa con gái nhỏ của Cha, Cha đă kêu gọi con là để đạt tới chỗ đó. (số 434)

 

            9-4-1942

                        (Vào lúc Truyền Phép) Cha vâng lời vị Linh Mục, bất kể bản chất của ngài, bất kể lầm lỗi của ngài, bất kể t́nh trạng tâm hồn của ngài. Cha luôn luôn vâng phục. Những bất toàn của ngài, dù có thế nào đi nữa, cũng không mất đi một chút thiện hảo nào nơi Bánh Thánh.

                        Khi con vâng phục các Bề Trên của con cũng thế, những bất toàn của các ngài, cho dù có thế nào đi nữa, cũng không làm mất đi một chút xíu nào đức tuân phục trọn lành của con: vị mà con tuân phục luôn luôn là Cha. Thế là đủ. (số 440)

 

            13-4-1942

                        T́nh trạng của linh hồn dâng ḿnh hy sinh hiến tế là chấp nhận mà không tự vệ, như Cha đă thực hiện trong cuộc Khổ Nạn của Cha, những lăng nhục, xỉ vả, nhạo báng, ác độc - là để ḿnh bị tước đoạt, đúng, bị tước đoạt cho đến trần trụi. Con sẽ không bao giờ bị tất cả những sự ấy' nhưng hăy chấp nhận những việc tự bóc lột ḿnh là những ǵ mang lại cho con ḷng quảng đại... (số 457)

 

                        Hăy xem Cha đă thành lập Giáo Hội của Cha bằng những chất liệu ǵ: một số ít linh hồn thiện tâm - ơn phúc chảy qua các Bí Tích (được thiết lập thật là trang trọng)

                        công cuộc cứu chuộc bằng cây Thánh Giá -

                        Quyền Phép Toàn Năng của Thánh Linh, Thần Linh của Cha - tất cả chỉ có thế!

                        Đó không phải là một tổ chức thật ăn khớp với nhau hay sao? Dầu sao cũng không phải vậy.

                        Mà là Giáo Hội của Cha được thành lập, được phó thác cho hơi thở linh động của sự sống, cho việc khơi động của những thành phần thuộc về Cha.

                        Giáo Hội của Cha được thành lập v́ các gốc rễ của Giáo Hội đă được thiết định.

                        Khi các con làm việc, các con có khuynh hướng nghĩ quá nhiều về việc trổ sinh hoa trái lệ thuộc vào các cành' chính các gốc rễ mới là những cái cần quan tâm. Chúng phải được trồng trong Thiên Chúa.

                        Điều này cũng được áp dụng vào công việc mang những người Thệ Phản về với Giáo Hội.

                        Cần có những linh hồn thiện tâm mà không phô diễn nhiều bề ngoài.

                        những linh hồn hoàn toàn phó ḿnh cho tác động của ân sủng qua các Bí Tích,

                        những linh hồn hoàn toàn phó ḿnh cho tác động cứu chuộc của Thánh Giá,

                        những linh hồn hoàn toàn phó ḿnh cho tác động vô h́nh mà toàn năng của Chúa Thánh Linh,

                        những linh hồn 'hy sinh hiến tế', hiệp với Đấng Hiến Tế núi Canvê và trên Bàn Thờ, không phải một cách thụ động, mà là giống như Người, bắt chước Người...

                        Thế là đủ.

                        Hỡi đứa con gái nhỏ của Cha ơi, con có hiểu không con? (số 458)

 

            6-5-1942

                        Phải, Cha kêu gọi một đạo binh cácịinh Hồn Hy Sinh Hiến Tế, rải rác khắp nơi - v́ sự dữ bị trộn lẫn với sự lành ở khắp nơi khắp chốn: nơi cơ cấu của các quốc gia, cũng như nơi tổ chức của các cộng đồng, nơi các gia đ́nh cũng như nơi mỗi một linh hồn.

                        Cha xin những người yêu mến Cha phải hiến bản thân ḿnh như những Vật Hy Sinh để thực hiện việc đền tạ, bằng việc khống chế sự dữ bằng sự lành trong môi trường mà họ gặp thấy.

                        Cha xin họ tận hiến bản thân ḿnh cho việc đền tạ đó, bằng việc bắt chước việc đền tạ mà Cha đang theo đuổi trong cuộc sống Thánh Thể của Cha:

                        bằng âm thầm lặng lẽ'

                        bằng việc hiến dâng cho Cha một tác động ngược lại với sự dữ mà họ thấy mỗi lần.

                        bằng việc ngặt nghèo với ḿnh chứ không ngặt nghèo với những người khác'

                        bằng việc chiếm lấy chiến thắng cho chân lư từ nơi Thiên Chúa. (số 529)

 

            24-5-1942 (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

                        Không phải cầu nguyện sẽ làm được mọi sự trong việc mang những người lạc đạo trở về cùng Giáo Hội' nó sẽ vô bổ, nếu nó không giúp cho mỗi người các con chữa trị trong chính bản thân ḿnh, điều mà nhờ đó những người lạc đạo có thể tiến tới với Giáo Hội của Cha một cách hợp lư.

                        Chúa Giêsu của con ơi, họ có thể tiến đến với Giáo Hội một cách hợp lư bằng cách nào cơ?

                        Chân Lư, tất cả mọi chân lư được mạc khải. ở trong Giáo Hội - cuộc sống của các con, trong các hành động của các con cũng như trong các ngôn từ của ḿnh, có luôn luôn hợp với chân lư không? A, Cha không bị phản bội bởi những kẻ xa lạ mà là bởi các phần tử trong gia đ́nh của Cha!

                        Khi tất cả mọi phần tử của Giáo Hội sống điều mà họ tuyên xưng, những người lạc đạo có thiện chí sẽ hiểu được, sẽ t́m đến với chúng ta! (số 601)

 

            31-5-1942 (Lễ Chúa Ba Ngôi)

                        Phải, con là Vật Hy Sinh Hiến Tế của Cha - chính Cha là Đấng đă thực hiện điều này - chính Cha là Đấng đă mong muốn nó. Con sẽ không phải chịu những đau khổ phi thường bề ngoài - đó không phải là điều Cha đ̣i ở con. Cha mong muốn Lời Khấn Hy Sinh Hiến Tế của con thanh tẩy linh hồn con.

                        Cha mong muốn linh hồn con được hiến tế, giống như Cuộc Sống Thánh Thể của Cha, trong âm thầm, trong quên lăng, trong hiến thân với Cha - bằng việc không ngừng cầu bầu, bằng việc đón nhận mọi dịp đền bồi tội lỗi, trong hân hoan.

                        Niềm hân hoan không được in dấu nơi Thánh Thể: nó mang h́nh bóng Tử Giá. Thế nhưng các con không cảm thấy niềm hân hoan của Cha sao khi các con nhận lấy Cha? Cha thông truyền niềm hân hoan của Cha cho các con' Cha ban nó cho các con. Cha là Hiến Tế đích thực. Hăy theo Cha lên Canvê và cho đến cả Thánh Thể. (số 634)

 

                        Không phải số lượng của việc chịu đựng khổ đau là điều đền bồi tội lỗi và làm việc đền tạ - mà là phẩm chất của việc đền bồi của các con' mà là khi các con nối kết Cha với cuộc sống của các con, để Cha chịu khổ và đền bồi tội lỗi cùng với các con. (số 635)

           

            4-6-1942 (Lễ Ḿnh Thánh Chúa)

                        Người mẹ trong gia đ́nh nghĩ đến chồng ḿnh và đến việc chăm sóc mà bà phải cung hiến cho con cái của bà. Mỗi người trong các con cũng có thể có nhiều con cái. Những linh hồn này nhiều vô số trong thế gian đang đợi chờ sự giúp đáp từ mẫu của những lời các con cầu nguyện.

                        Vị Hôn Phu của các con chờ đợi việc đền tạ mà các con phải hiến dâng lên cho Người bằng việc hăm ḿnh đền tội của các con. (số 646)

 

            7-6-1942

                        Này con, Cha có cảm thấy bị lủng củng về những xúc phạm không ngừng chụp xuống trên Cha hay chăng? Không, Cha thực hiện việc đền tạ - Cha chờ các linh hồn, Cha chờ cho đến khi họ hiểu được, cho đến khi họ ăn năn hối cải, cho đến khi họ đến với Cha.

                        Một linh hồn hy sinh hiến tế cũng phải ḥa hợp bản thân ḿnh với Cuộc Sống Thánh Thể của Cha. (số 658)

 

            23-6-1942

                        Thiên Chúa tốt lành biết bao, tốt lành biết bao, tốt lành biết bao! Khi nghĩ đến điều này con cảm thấy như muốn la lên. Người để con nghĩ rằng con đang ở vào một ngày lễ ở Thụy Sĩ, nơi một miền quê, với không khí đồi núi trong lành, như có lúc chúng con, cùng với các chị em Hoa Kỳ của con, đă được ở đó lần thứ hai rồi vậy. Sáng nay, sau Hiệp Lễ, Người đă đưa con đến từng nơi mà chúng con đă viếng thăm, và Người chỉ cho con thấy các linh hồn, nhiều linh hồn, mà Người đang kêu gọi, mà Người đang đợi chờ. - Người đă tỏ cho con thấy nhiều linh hồn và ở trong những hoàn cảnh thật khác nhau:

                        Con có thấy không, hỡi đứa con gái nhỏ của Cha, họ muốn hiến ḿnh cho Cha, song họ không thể vào tu trong một hội ḍng, thế th́ phải làm sao đây?

                        Cha muốn các linh hồn biết rằng, bằng Lời Khấn Hy Sinh Hiến Tế, họ gia nhập vào cuộc sống hiệp nhất với Cha.

                        Họ phải biết rằng, Cha thiết tha mong muốn Lời Khấn Hy Sinh Hiến Tế này.

                        Chính nhờ thế mà xă hội mới được tái kiến tạo.

                        Họ phải biết rằng, Lời Khấn Hy Sinh Hiến Tế nghĩa là: bắt chước Cuộc Sống Thánh Thể của Cha.

                        Cha mong muốn có một số trong họ ở khắp mọi nơi mọi chốn, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

                        Con sẽ dâng cho Cha nhiều - nhờ Lời Khấn Hy Sinh Hiến Tế của con và bằng Lời Khấn Hy Sinh Hiến Tế của con - để các linh hồn hiểu được sự khẩn cấp của linh hồn này.

                        Cha rất mong muốn Lời Khấn Hy Sinh Hiến Tế này ở bất cứ nơi nào có những linh hồn quảng đại.

                        Con sẽ chịu đau khổ nhiều, nhưng Cha sẽ ở với con, và Cha sẽ đến hoàn toàn bất ngờ để đem con đi. (số 666)